Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 21778
Mărime: 76.83KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

Capitolul I

Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român

Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar, condamnat de mersul istoriei spre progres, pace şi dreptate socială, poporul român făurindu-şi în vatra strămoşească geto-dacică orânduirea democrată şi statul de drept, este direct interesat în reformarea din temelii a sistemului naţional al reacţiei societăţii împotriva criminalităţii şi consecinţelor sale victimizatoare, periculoase. Dar, pentru înfăptuirea acestei opere grandiaose, se impune cu necesitate cunoaşterea pe baze ştiinţifice a fenomenului criminalităţii în originile şi consecinţele sale victimizatoare, iar la atingerea acestui deziderat generos, oamenii de ştiinţă nu pot ajunge decât prin punerea în lumină, fără ocolişuri, a criminalităţii şi a normativului său juridic penal sub aspect istoric, în dinamica şi a devenirea lor de la origini până în prezentul contemporan, spre a explica stadiul acestora, şi mai ales, tendinţele şi orientările reacţiei societăţii româneşti de tranziţie împotriva criminalităţii care se amplifică continuu şi ameninţă să devină un pericol naţional în România.

În istoria contemporană, preocuparea constantă a societăţilor a fost aceea de a reglementa prin legi organizarea şi de a garanta drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor.

Adoptarea unor astfel de acte a fost inspirată de anumite scrieri ale unor mari înţelepţi ai vremurilor, din antichitate, Evul Mediu şi până în contemporaneitate, care au constituit baza filozofică a marilor mişcări spre libertate, marcând momente de răscruce în istoria popoarelor, şi producând transformări epocale cu profunde rezonanţe politice şi sociale.

Conceptul de drepturi şi libertăţi fundamentale desemnează categoria drepturilor cetăţeneşti, esenţiale pentru existenţa fizică şi integritatea psihică a indivizilor, pentru dezvoltarea materială şi intelectuală a acestora, precum şi pentru asigurarea participării lor active la exercitarea puterii publice, garantate de Constituţie . Prin urmare, drepturile şi libertăţile fundamentale intră în categoria drepturilor subiective ale cetăţenilor, esenţiale pentru libertatea şi demnitatea acestora în dezvoltarea personalităţii umane, stabilite şi garantate, prin Constituţie şi legi cu valoare constituţională .

S-a încercat o definire a noţiunii de drepturi fundamentale ale cetăţenilor de către reprezentanţii şcolii dreptului natural precum: Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, John Locke, J.J. Rousseau şi alţii, ei susţinându-şi ideea că această categorie juridică ar cuprinde un număr de drepturi înnăscute pe care cetăţeanul le dobândeşte la naştere, fiind indisolubil legate de persoana umană, indiferent de stadiul de dezvoltare a societăţii .

Aceste concepţii valoroase exprimate în lucrările de referinţă încă din antichitate în operele lui Aristotel, Platon, Protagoras, iar mai târziu Immanuel Kant, J.J. Rousseau şi alţi adepţi ai şcolii dreptului natural, au influenţat documente cu caracter constituţional prin care s-a structurat categoria drepturilor şi libertăţile omului.

După cum voi încerca să expun în continuarea, drepturilor fundamentale ale cetăţenilor cu terminologia de ,,drepturile omului” îşi găsesc ocrotire atât în documente interne cât şi în cele internaţionale.

Primul act internaţional ar fi Declaraţia Universală a Drepurilor Omului şi cele două Pacte adoptate de Adunarea Generală a ONU în anul 1966, iar pentru Europa, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţii fundamentale.

Iar pe plan intern, drepturile omului sunt consacrate în Constituţie , Cod Civil, Cod Penal, Codul Muncii, Codul Familiei.

Întrucât astăzi drepturile fundamentale individuale sunt consacrate fie prin Constituţie, fie prin documente internaţionale care prin prestigiul care l-au dobândit de - a lungul timpului şi-au impus respect general, la Colocviul de la AIX din ianuarie 1981, drepturile fundamentale individuale au fost definite ca fiind: ,,ansamblul drepturilor şi libertăţilor recunoscute atât persoanelor fizice cât şi juridice în virtutea Constituţiei, dar şi a textelor internaţionale şi protejate atât contra puterii executive, cât şi contra puterii legislative de către judecătorul constituţional (sau cel internaţional) .

Preview document

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 1
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 2
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 3
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 4
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 5
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 6
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 7
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 8
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 9
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 10
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 11
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 12
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 13
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 14
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 15
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 16
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 17
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 18
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 19
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 20
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 21
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 22
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 23
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 24
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 25
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 26
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 27
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 28
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 29
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 30
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 31
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 32
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 33
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 34
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 35
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 36
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 37
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 38
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 39
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 40
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 41
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 42
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 43
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 44
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 45
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 46
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 47
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 48
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 49
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 50
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 51
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 52
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 53
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 54
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 55
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 56
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 57
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 58
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 59
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 60
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 61
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 62
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 63
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 64
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 65
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 66
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 67
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 68
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 69
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 70
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 71
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 72
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 73
Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Criminalitatea Societatii si Dreptul Penal Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Modelul Românesc de Prevenire a Criminalității

Introducere În literatura de specialitate întâlnim, pentru desemnarea preocupărilor practice legate de fenomenul criminal, formulări diverse, cum...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Corupția și formele ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Sistemul Răspunderii Penale a Minorilor

Secţiunea I 1.Conceptul de delincvenţă juvenilă, minoritate penală, constituirea unei tratări penale distincte 1.1. Conceptul de delincvenţă...

Infracțiuni de corupție

Corupţia, ca fenomen social, a atras atenţia spre studiul ei, încă din antichitate. Conform Dicţionarului limbii române cuvântul “corupţie” derivă...

Ai nevoie de altceva?