Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Licență
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 47386
Mărime: 166.46KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. BENONE PUŞCĂ
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE Specializarea: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 7

SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 7

1.1. Curtea Europeană a drepturilor omului 7

1.2. Protocolul nr. 11 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 8

1.3. Sistemul de organizare al Curţii 9

1.3.1.Judecătorii 9

1.3.2.Vicepreşedinţii 11

1.3.3.Grefa 12

1.3.4. Structura Curţii 12

1.4. Funcţionarea Curţii 15

1.5. Procedura în faţa Curţii 16

1.5.1. Reguli generale 16

1.5.2. Procedura de examinare a admisibilităţii 18

1.5.3 Procedura referitoare la fond 19

1.5.4. Audierea 19

1.5.5. Procedura în fata Marii Camere 20

1.6.Hotărârile Curţii 21

1.7. Avizele consultative 22

CAPITOLUL II 23

MECANISMUL DE PROTECŢIE ŞI 23

PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 23

2.1. Structura mecanismului de control 23

2.2.Curtea Europeană a Drepturilor Omului 24

2.3. Procedura în faţa Curţii Europene a drepturilor omului 26

2.4. Obligaţiile ce revin statelor în urma hotărârilor de condamnare pronunţate 32

2.5. Obligaţiile care revin statelor în cursul executării hotărârilor Curţii Europene 35

2.6. Riscuri care decurg pentru state din neexecutarea corespunzătoare 38

2.7. Sistemul de sancţiuni 39

CAPITOLUL III 41

AUTORITATEA DISPOZIŢIILOR CONVENŢIEI EUROPENE ŞI EFECTUL JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 41

3.1. Aplicabilitatea simultană şi omogenă în dreptul intern a surselor normative şi jurisprudenţiale de la Strasbourg 41

3.2. Aplicarea Convenţiei Europene în dreptul intern 41

3.3. Efectul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra sistemelor naţionale 44

3.3.1. Consideraţii introductive 44

3.3.2. Forţa obligatorie a hotărârilor Curţii Europene 46

3.3.3. Caracterul declarativ al hotărârilor Curţii Europene 47

3.3.4. Hotărârea Curţii Europene - obligaţie de rezultat 49

3.3.5. Autoritatea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 52

3.3.6. Influenţa autorităţii hotărârilor Curţii Europene asupra dreptului naţional 53

3.3.7. Publicarea şi difuzarea normelor Convenţiei europene şi protocoalelor şi a jurisprudenţei Curţii Europene 54

CAPITOLUL IV 56

HOTĂRÂRILOR CURŢII EUROPENE ÎN RAPORT CU SISTEMELE NAŢIONALE ALE STATELOR PĂRŢI 56

4.1. Situaţii naţionale 56

4.2. Austria 57

4.3. Belgia 60

4.4. Olanda 63

4.5. Franţa 65

4.6. Germania 69

4.7. Marea Britanie 73

4.8. România 75

4.5.7.6. Poziţia în dreptul intern a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului 75

CAPITOLUL V 78

EXECUTAREA UNOR HOTĂRÂRI PRONUNŢATE DE CURTEA EUROPEANĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI 78

5.1. Consideraţii introductive 78

5.2. CauzaVasilescu contra României 81

5.3. Cauza Brumărescu contra României 85

5.4. Cauza Petra contra România 90

5.5. Cazul Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu contra România 93

5.6. Cauza Dalban contra României 98

5.7. Scurte consideraţii pe marginea cazuisticii româneşti privind cuantumul despăgubirilor 101

5.8. Redeschiderea procedurilor jurisdicţionale naţionale şi executarea României 106

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 109

BIBLIOGRAFIE 111

Extras din document

INTRODUCERE

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu există decât dacă practică recu¬noaşterea, aplicarea şi respectarea drepturilor omului. Drepturile şi libertăţile funda¬mentale reprezintă patrimoniul juridic comun al umanităţii, pentru că ele se referă la valori universal recunoscute în relaţiile internaţionale.

Ideea că individul, ca fiinţă umană, are drepturi imanente, deci intrinseci acestei calităţi, are origini îndepărtate. Sunt autori care consideră că grija pentru protecţia drepturilor omului îşi are originea în instituţiile Greciei antice. S-a susţinut că istoria drepturilor omului se confundă chiar cu istoria omenirii, că a fost determinată de întreaga evoluţie a gândirii şi aplicării ei practice. Potrivit altor opinii, originile drepturilor omului nu pot fi situate în timp decât dacă se are în vedere condiţia fundamentală a lor, respectiv apariţia ideilor de libertate şi egalitate. Aspiraţiile profunde pentru libertate şi egalitate şi-au găsit exprimarea în formulările realizate de marile spirite care au intuit că binele fiecăruia nu se poate materializa decât în forma binelui social, adică respectarea binelui altuia

Antichitatea a fost marcată de viziuni filosofice care au avut în centrul preocupării lor omul. Protagoras , Aristotel , Platon , filosofii stoici Zenon sau Seneca au dat expresie, în formule diferite, viziunii referitoare la om ca fiinţă socială, înzestrată cu prerogative drepturi şi libertăţi individuale. La rândul său, Roma în perioada antică recunoştea drepturile cetăţenilor romani de a participa la viaţa publică pe aceeaşi linie cu cei din Grecia antică.

În evoluţia societăţii umane, Creştinismul a determinat o revoluţie profundă în gândire şi în comportamentul oamenilor, a schimbat fundamental societatea omenească. Viziunea creştină a înălţat dragostea pentru Dumnezeu şi pentru oameni la rangul de reper central: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi Fiinţa umană, concepută după chipul şi asemănarea cu Dumnezeu, este situată în centrul mesajului creştin. Sub inspiraţie evanghelică a fost afirmată unitatea speciei umane, egalitatea de inspira ţie divină a oamenilor Toate valorile şi normele fundamentale, demnitatea şi libertatea inalienabile omului se regăsesc în preceptele de bază ale Creştinismului: „Credinţa, nădejdea, dragostea. Dar mai mare dintre acestea este dragostea." Toţi oamenii astfel sunt egali în faţa lui Dumnezeu.

Un reper important 1-a constituit edictarea în Anglia, în 1215, a documentului „Magna Carta Libertatum", care schiţează o serie de elemente ale unei protecţii juridice a persoanei umane.

Ultima parte a secolului al XVIII-lea a fost marcată de două evenimente care au avut o influenţă determinantă asupra evoluţiei ulterioare a drepturilor omului. Este vorba despre rebeliunea coloniilor engleze din America de Nord împotriva Marii Britanii din 1776 şi Revoluţia Franceză din 1789

Ca urmare a acestor evoluţii, individului i se recunosc drepturi inerente persoanei sale, independent de condiţia sa socială, drepturi inalienabile şi sacre, opozabile în orice împrejurare societăţii şi puterii, în acelaşi timp, este consacrată primordialitatea legii. Orice conflict în impunerea drepturilor trebuie soluţionat printr-o aplicare independentă şi imparţială a legii, conform unor proceduri prestabilite. Impactul acestor evoluţii istorice s-a reflectat în conţinutul Constituţiilor adoptate, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi prima parte a secolului al XlX-lea. Astfel, după Constituţiile americană şi franceză, au fost adoptate Constituţii care au proclamat drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului în Olanda (1798), Suedia (1809), Spania (1812), Belgia (1831), Sardinia (1848) etc.

Un domeniu în care secolul al XIX-lea a marcat un progres în codificarea internaţională a normelor de protecţie a drepturilor omului 1-a constituit dreptul umanitar şi protecţia victimelor războaielor.

Preview document

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 2
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 3
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 4
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 5
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 6
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 7
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 8
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 9
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 10
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 11
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 12
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 13
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 14
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 15
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 16
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 17
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 18
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 19
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 20
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 21
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 22
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 23
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 24
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 25
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 26
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 27
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 28
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 29
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 31
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 32
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 33
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 34
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 35
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 36
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 37
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 38
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 39
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 40
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 41
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 42
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 43
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 44
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 45
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 46
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 47
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 48
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 49
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 51
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 52
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 53
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 54
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 55
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 56
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 57
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 58
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 59
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 60
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 61
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 62
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 63
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 64
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 65
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 66
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 67
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 68
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 69
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 70
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 71
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 72
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 73
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 74
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 75
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 76
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 77
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 78
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 79
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 80
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 81
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 82
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 83
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 84
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 85
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 86
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 87
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 88
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 89
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 90
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 91
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 92
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 93
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 94
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 95
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 96
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 97
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 98
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 99
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 100
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 101
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 102
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 103
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 104
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 105
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 106
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 107
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 108
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 109
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 110
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 111
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 112
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 113
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Curtea Europeana a Drepturilor Omului
    • COPERTA.doc
    • TEMA.doc

Alții au mai descărcat și

Actele jurisdicționale

Conceptul de „justiţie constituţională", fără a se putea stabili cu certitudine când anume a apărut, este tot mai folosit în doctrina contemporană,...

Carta drepturilor fundamentale ale omului

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul beneficiază de drepturi inerente fiinţelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Libertatea de Exprimare - Componente

Consideraţii generale privind Articolul 10 În contextul unei democraţii politice efec¬tive şi respectării drepturilor omului enunţate în...

Te-ar putea interesa și

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Curtea Europeana a Drepturilor Omului: un instrument multifunctional dr. Bart Punt (Olanda) Originile Conventiei si impactul acesteia în...

Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului în lumina protocolului nr. 11 și 14

Secţiunea 1. Evoluţia Curţii Europene a Drepturilor Omului 1.1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 Convenţia Europeană a...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Procedura și Hotărârile

II. CADRUL ISTORIC A. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 1. Convenţia pentru protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - organizare și procedură

Introducere Curtea Europeană a Drepturilor Omului numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată in vederea sistematizarii procedurii...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1.Despre CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă un tribunal internațional care are sediul la Strasbourg. El este compus dintr-un...

Ai nevoie de altceva?