Darea de Mită

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 25183
Mărime: 93.01KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

CAPITOLUL I 4

SECŢIUNEA 1: CONCEPTUL DE CORUPŢIE ŞI NECESITATEA INCRIMINĂRII CORUPŢIEI 5

SECŢIUNEA A-2-A: REFERINŢE ISTORICE ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT 7

SECŢIUNEA 3:NOUL CADRU LEGAL DE REGLEMENTARE A INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 10

SECŢIUNEA A-4-A: NECESITATEA COMPLETĂRII CADRULUI LEGISLATIV PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ÎN COMBATEREA CORUPŢIEI 19

SECŢIUNEA A-5-A: INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE IN NOUL COD PENAL (ART. 288 - 294) 22

CAPITOLUL II 26

INFRACŢIUNEA DE DARE DE MITĂ 26

SECŢIUNEA 1: CONŢINUTUL LEGAL ŞI CARACTERIZARE 26

SECŢIUNEA A-2-A: CONDIŢII PREEXISTENTE 28

SECŢIUNEA A-3-A: CONŢINUT CONSTITUTIV 31

SECŢIUNEA A-4- A: FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI 37

CAPITOLUL III 42

SECŢIUNEA 1: METODOLOGIA CERCETĂRII INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE 42

SECŢIUNEA A-2-A: 53

CAUZE ŞI CONDIŢII CARE DETERMINĂ ŞI FAVORIZEAZĂ FENOMENUL CORUPŢIEI 53

SECŢIUNEA 3: DIAGNOZA FENOMENULUI DE CORUPŢIE 56

CONCLUZII 62

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI

Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei

Conceptul de corupţie

Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO", caracterizând o anumită comportare a funcţionarului care îşi comercializează, îşi vinde atributele funcţiei şi încrederea acordată de societate, primind în schimb bani ori alte foloase.

O foarte bună caracterizare social-morală şi etică o conţine definiţia dată acestei noţiuni de către Dicţionarul explicativ al limbii române care o defineşte ca o "stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie", definire care pune un accent deosebit pe elementul moral, etic. Potrivit unei alte opinii cuvântul corupţie provine de la verbul latin "rumpere" a rupe, care desemnează deci o fractură, o fisură, o infracţiune

Ruptura poate consta în încălcarea unei reguli morale sau a unui cod special de conduită, ori cel mai adesea a unei reguli administrative, contravenientul trebuind să obţină un folos efectiv pentru sine, pentru familia sa, prietenii săi, clanul sau partidul său, folos care să fie recompensa directă pentru respectivul act de corupţie.

În orice caz, corupţia reprezintă un abuz de putere în scopul de a obţine avantaje materiale sau alte foloase, ea nu este decât un banal contract care funcţionează în baza principiului din dreptul roman „do ut des" (îţi dau ca să îmi dai) şi care se negociază şi se desfăşoară în condiţii de clandestinitate şi confidenţialitate."

Infracţiunile cuprinse sub noţiunea generică de „INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE" nu formează un grup distinct în Codul penal român, ci fac parte din infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul , cu toate că se diferenţiază de celelalte infracţiuni din această categorie mai cu seamă prin caracteristicile elementului material, care în esenţă constă în traficarea atribuţiilor specifice funcţiei deţinute în schimbul unor foloase sau specularea în aceleaşi scopuri a influenţei pe lângă unii funcţionari.

Deşi termenul este folosit în mod curent în legătură cu infracţiunile cuprinse în art 254-257 C. PEN., prima lege care îl foloseşte este Legea nr. 83/1992 privind procedura urgentă de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie, care, deşi nu indică expres că infracţiunile prevăzute în textele Codului penal sunt infracţiuni de corupţie, sfera sa de aplicare este limitată la acestea.

Clarificarea vine din prevederile art. 6 din Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, care stabileşte că infracţiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite - prevăzută la art. 256 din Codul penal şi de trafic de influenţă - prevăzută la art. 257 din Codul penal sunt infracţiuni de corupţie.

Necesitatea incriminării corupţiei

Corupţia constituie o formă de poluare a vieţii sociale; faptele de acest fel reprezintă un pericol social pentru societate prin vătămarea sau punerea în pericol a desfăşurării activităţii statului şi tuturor sectoarelor vieţii sociale. De aici şi necesitatea intervenţiei legii penale.

Prin incriminarea faptelor de corupţie, legea penală caută să asigure îndeplinirea corectă, cinstită de către funcţionari a atribuţiilor ce le sunt încredinţate şi să combată manifestările de venalitate ale unora dintre aceştia care urmăresc să folosească funcţia în vederea realizării unor câştiguri ilicite

Utilizarea in folos propriu de către funcţionari, a instrumentelor de care dispune statul, pentru a influenţa economia duce la slăbirea puterii statului , împiedicat să joace rolul în principiu corector şi stabilitor pe care de obicei îl are.

Corupţia subminează rolul stabilizator al statului sporind în general toate cheltuielile acestuia şi reducându-i veniturile (de exemplu prin acordarea abuzivă de pensii de invaliditate), determinând creşterea costului global al serviciului public.

Dar ceea ce este mai grav e faptul ca infracţiunea de corupţie este molipsitoare Convingerea că ea exista peste tot riscă să facă mulţi oameni chiar şi întreaga societate să i se abandoneze complet, iar o societate care nutreşte convingerea că singurul mod de a trai este corupţia şi că împotriva acesteia nu se poate face nimic, se condamna singură.

În concluzie corupţia înfloreşte in societăţile unde cetăţeanul este dependent de funcţionarul de stat a cărui bunăvoinţă trebuie să o cumpere , aceasta dependenţa fiind cu atât mai mare cu cât protecţia legii este mai ineficientă şi cu cât funcţionarul are mai mare libertate de a acţiona nefiind îngrădit ori constrâns de a respecta anumite norme fie ele juridice sau morale.

Preview document

Darea de Mită - Pagina 1
Darea de Mită - Pagina 2
Darea de Mită - Pagina 3
Darea de Mită - Pagina 4
Darea de Mită - Pagina 5
Darea de Mită - Pagina 6
Darea de Mită - Pagina 7
Darea de Mită - Pagina 8
Darea de Mită - Pagina 9
Darea de Mită - Pagina 10
Darea de Mită - Pagina 11
Darea de Mită - Pagina 12
Darea de Mită - Pagina 13
Darea de Mită - Pagina 14
Darea de Mită - Pagina 15
Darea de Mită - Pagina 16
Darea de Mită - Pagina 17
Darea de Mită - Pagina 18
Darea de Mită - Pagina 19
Darea de Mită - Pagina 20
Darea de Mită - Pagina 21
Darea de Mită - Pagina 22
Darea de Mită - Pagina 23
Darea de Mită - Pagina 24
Darea de Mită - Pagina 25
Darea de Mită - Pagina 26
Darea de Mită - Pagina 27
Darea de Mită - Pagina 28
Darea de Mită - Pagina 29
Darea de Mită - Pagina 30
Darea de Mită - Pagina 31
Darea de Mită - Pagina 32
Darea de Mită - Pagina 33
Darea de Mită - Pagina 34
Darea de Mită - Pagina 35
Darea de Mită - Pagina 36
Darea de Mită - Pagina 37
Darea de Mită - Pagina 38
Darea de Mită - Pagina 39
Darea de Mită - Pagina 40
Darea de Mită - Pagina 41
Darea de Mită - Pagina 42
Darea de Mită - Pagina 43
Darea de Mită - Pagina 44
Darea de Mită - Pagina 45
Darea de Mită - Pagina 46
Darea de Mită - Pagina 47
Darea de Mită - Pagina 48
Darea de Mită - Pagina 49
Darea de Mită - Pagina 50
Darea de Mită - Pagina 51
Darea de Mită - Pagina 52
Darea de Mită - Pagina 53
Darea de Mită - Pagina 54
Darea de Mită - Pagina 55
Darea de Mită - Pagina 56
Darea de Mită - Pagina 57
Darea de Mită - Pagina 58
Darea de Mită - Pagina 59
Darea de Mită - Pagina 60
Darea de Mită - Pagina 61
Darea de Mită - Pagina 62
Darea de Mită - Pagina 63
Darea de Mită - Pagina 64
Darea de Mită - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Darea de Mita.doc

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Aspecte Medico-Legale

Cap. I Noţiuni introductive în medicina legală 1.Importanţa medicinei legale în cadrul ştiintelor juridice . Medicina legala -definiţie şi obiect...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Darea și Luarea de Mită

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE I.1 Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Acțiunea civilă în procesul penal

Acţiunea civilă este o instituţie de drept civil; ea devine instituţie de procedură penală doar în masura în care se exercită într-un proces penal,...

Infracțiunile de corupție în general

Introducere Corupția este unssubiect constant dezbătuttîn mass-media, auzim deeea la radio sau la TV. Citimddespre ea peiinternet, în ziare, în...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Darea de Mita

Darea de mita 1.Textul incriminator Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în...

Analiza Comparativa a Infractiunilor de Luare si Dare de Mita

Luarea de mita este una din cele mai grave infractiuni pe care le poate comite un functionar. Astfel, potrivit art.254 C.Pen, alin.1, luarea de...

Ai nevoie de altceva?