Darea de mită

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 27346
Mărime: 226.75KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Ana Alina Dumitrache
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1 - Aspecte generale privind fenomenul de corupție .. 5

1.1 - Urmărirea penală în cazul infracțiunii de corupție - organizare și planificare . 9

1.2 - Aspecte cu privire la sancționarea faptelor de corupție .. 13

1.3 - Efectul Halo. O perspectivă a corupției de imagine .17

Capitolul 2 - Infracțiunea de corupție . 20

2.1 - Infracțiunile de corupție - clasificare . 21

2.1.1 - Luarea de mită . 22

2.1.2 - Darea de mită .. 26

2.1.3 - Traficul de influență 29

2.1.4 - Cumpărarea de influență . 31

2.2 - Organisme competente în combaterea corupției 32

Capitolul 3 - Studiu de caz: darea de mită .. 35

Concluzii . 60

Bibliografie . 62

Extras din document

Introducere

Fenomenul corupției este analizat în această lucrare cu instrumentele literaturii neo-instituționaliste economice, politologice și sociologice. Scopul lucrării este de a dezvolta o perspectivă teoretică asupra corupției care să explice modul de apariție și consecințele sociale ale acesteia.

Tema cercetări o reprezintă corupția și modul în care acest fenomen/comportament a fost înțeles de către comunitățile umane de-a lungul timpului. Analizând societățile umane din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, lucrarea își propune să prezinte constantele corupției, să argumenteze că acest fenomen nu este nou și nu se manifestă doar în anumite societăți, ci este o constantă a existenței umane pentru că este legată de exercitarea puterii.

Lucrarea oferă un răspuns unei probleme ce a preocupat intens societatea în tranziție: problema corupției. Confrom unor statistici, majoritatea cetățenilor consideră că aproape toți cei înstăriți s-au îmbogățit prin metode ilegale. Cetățenii percep generalizarea corupției în sistemul de sănătate, cel politic și al administrației publice. La nivelul politicilor publice, soluțiile de combatere a corupției, prin varietate și multitudine, au ținut pasul cu standardele internaționale. La nivelul mass-media, anchetele de corupție au ținut capul de afiș. Societatea civilă a acționat împotriva copruției prin inițiative de monitorizare-analiză, propuneri de politici publice, educație, conștientizare, campanii împotriva realegerii politicienilor corupți.

Lucrarea este organizată în trei capitole: 1 - Fenomenul de corupție, 2 - Infracțiunile de corpuție și 3 - Studiu de caz.

În capitolul 1 al lucrării am analizat problema definițiilor corupției și se propune definirea corupției care răspunde mai multor cerințe empirice. Analiza, din perspectiva noi definiții, literatura dominantă privind corupția și semnalându-se problemele de interpretare a realității corupției ce decurg din presupozițiile pe care se bazează acest model dominant și din instrumentele de măsurare pe care le utilizează.

În capitolul al doilea am relatat infracțiunile de corupție, analizând aspectele de luare și dare de mită, traficul și cumpărarea de influnță, iar spre finanul acestui capitol am menționat autoritățile competente în combatera corupției. Ultimul capitol l-am dedicat unui studiu de caz, analizand pe larg fenomenul de corupție dat de darea de mită.

Este o temă majoră, întâlnită în aproape orice domeniu, lupta împotriva corupției fiind una care datează de câțiva ani buni, rezultatele nefiind însă pe măsura așteptărilor, corupția rămânând o problemă a societății românești.

Țara noastră se confruntă cu grave probleme de corupție, fiind deseori criticată de forurile internaționale, (de exemplu Uniunea Europeană), și de anumite organisme neguvernamentale care monitorizează fenomenul corupției la nivelul statelor lumii (cum ar fi Freedom House și Transparency International).

Lucrarea dată constituie o încercare de a aborda problema corupției și a formelor ei sub aspectul teoretic al dreptului penal și criminologiei. Deoarece criminologia este o știință complexă de studiu, lucrarea conține referiri la aspectul normativ - juridic, social și istoric al subiectului, precum și analize comparative ale legislației altor state și studiul expertizei pozitive acumulate de alte state în contracararea acestui fenomen.

Se propune prin prezenta lucrare îmbunătățirea cadrului normativ existent, pentru a determina aplicarea eficientă a normelor de drept în practică nu doar la nivel teoretic, a elimina textele cu interpretare ambiguă și cu posibilități de eludare a legii și de evitare a răspunderii. Necesită de asemenea adoptarea unui șir de măsuri spre perfecționarea aparatului public, spre ridicarea responsabilității funcționarilor, publicitatea în activitatea factorilor de decizie și transparența activității lor, informarea largă a societății civile despre modul de rezolvare a intereselor ei, precum și controlul eficient din partea organelor de control competente, mass - media și societății civile, asupra aparatului public.

Baza metodologică utilizată cuprinde acte normative, lucrări de specialitate, publicații din mass - media ce reglementează problema corupției și date statistice.

Astfel s-a obținut o lucrare ce reflectă pe larg fenomenul corupției, prin prisma literaturii de specialitate, cât și a viziunii proprii asupra fenomenului în cauză.

Este o abordare teoretică a fenomenului corupției, care impune o abordare practică. E de menționat că atâta timp, cât acest fenomen va fi abordat doar teoretic, dar nu și practic, cât timp societatea îl va tolera, acesta va dăinui în stat. Depinde de fiecare dintre noi în parte în ce fel de societate existăm, cine ne conduce și cum vom trăi în viitor.

Bibliografie

- Raportul Consiliului Europei cu privire la lupta împotriva corupției

- Strategia Națională Anticorupție 2005 - 2007

1. Boroi, Alexandru„Drept penal”, Editura CH Beck 2006, București

2. Boroi, Alexandru, „Drept penal. Partea generală. Conform Noului cod penal, ed. 2.”, C.H.

Beck, București, 2014.

3. Boroi, Alexandru și colab., „Tratat de cooperare judiciară internațională în materie penală”, Ed. C.H. Beck, București, 2016

4. Alexandru Boroi, Gheorghe Nistoreanu, „Drept penal și procesual penal, Curs selectiv pentru licență”, Editura CH Beck 2006

5. Cioclei Val., și colab., ,,Drept penal. Partea specială, Caiet de seminar’’, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2014

6. V. Lazăr, „Drept penal - Partea specială”, Editura EuropaNova, 1999 București,

7. Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, 2000, București

8. Hotca M.A. (coord.), Gorunescu M., și colab., ,,Infracțiuni prevăzute în legi speciale’’, Ediția 4, Editura C.H. Beck, București, 2017

9. Crișu A., ,,Drept procesual penal. Partea generală. Conform noului Cod de procedură penală’’, Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2017

10. Verdes, Eugenia C., „Tendințe în abordarea teoretică a răspunderii juridice”, Teza de doctorat, București, 2014

11. Vasile Dobrinoiu, „Cercetarea faptelor de corupție” Editura Lumina Lex,București 1996

12. O. Loghin, T. Toader, „Drept penal. Partea specială”, Casa de editură și presă Șansa SRL, București, 2001.

13. Barbu, A., I., „Infracțiunea de luare de mită în noul Cod penal, în „Revista de studii de securitate public” nr. 2 (6)/2014, editura SITECH, Craiova, 2014

14. V. Dobrinoiu, „Drept penal, partea specială”, Editura Lumina Lex,2001

15. Toader T., ,,Noul Cod penal și Noul Cod de procedură penală’’, Ediția a 5-a, Editura Hamangiu, București, 2017

16. V. Dongoroz, S. Kahane, Oancea I, „Explicații teoretice ale codului penal roman, vol. I” Editura Academiei București 2003

17. Vasile Dobrinoiu, „Corupția în Dreptul penal român”, Editura AtlasLex, 1995 București

18. C. Bulai, A. Filipaș, C. Mitrache, „Instituții de Drept Penal”, Editura Trei, București, 2001

19. Lazăr Valerica, „Drept penal. Partea specială. Infracțiuni prevăzute în codul penal roman în vigoare cu modificările și completările la zi”, Editura Universitaria, 2006

20. Dan lonut Safta, „Infracțiunile de coruptie, aspecte teoretice și practice”, Editura CH Beck 2000

21. Dobrinoiu, V. și colab., „Noul cod penal comentat. Partea generală, ed. II”, Universul Juridic, București, 2017

22. Horia Diaconescu, „Infracțiunile de corupție și cele asimilate sau în legătură cu acestea”, Editura CH Beck, 2005

23. Udoriu, M., „Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal”, Ed. C.H. Beck, București, 2014.

24. S. Cerne, „Corupția, birocrația, democrația și economia”, Editura Sedona, 1996 București

25. Boroi Alexandru, ,,Drept penal. Partea specială’’, Ediția 3, revizuită și adăugită, Editura С.H. Beck, București, 2016

26. C. Aionițoaiei, V. Bercheșan, LE. Sandu, „Constatarea infracțiunii flagrante, în Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpați, 2013, Craiova

27. Munteanu, Cristina, „Pedepsele complementare în reglementarea Noului cod penal”, Teza de doctorat, București, 2014

28. Ciobanu V.M., si colab., ,,Drept procesual civil’’, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Național, București, 2018

29. C. Aioanițoaie, E. Pălănceanu, „Ridicarea de obiecte și înscrisuri. Tratat de tactică criminalistică”, Editura Carpați, Craiova, 1994

Preview document

Darea de mită - Pagina 1
Darea de mită - Pagina 2
Darea de mită - Pagina 3
Darea de mită - Pagina 4
Darea de mită - Pagina 5
Darea de mită - Pagina 6
Darea de mită - Pagina 7
Darea de mită - Pagina 8
Darea de mită - Pagina 9
Darea de mită - Pagina 10
Darea de mită - Pagina 11
Darea de mită - Pagina 12
Darea de mită - Pagina 13
Darea de mită - Pagina 14
Darea de mită - Pagina 15
Darea de mită - Pagina 16
Darea de mită - Pagina 17
Darea de mită - Pagina 18
Darea de mită - Pagina 19
Darea de mită - Pagina 20
Darea de mită - Pagina 21
Darea de mită - Pagina 22
Darea de mită - Pagina 23
Darea de mită - Pagina 24
Darea de mită - Pagina 25
Darea de mită - Pagina 26
Darea de mită - Pagina 27
Darea de mită - Pagina 28
Darea de mită - Pagina 29
Darea de mită - Pagina 30
Darea de mită - Pagina 31
Darea de mită - Pagina 32
Darea de mită - Pagina 33
Darea de mită - Pagina 34
Darea de mită - Pagina 35
Darea de mită - Pagina 36
Darea de mită - Pagina 37
Darea de mită - Pagina 38
Darea de mită - Pagina 39
Darea de mită - Pagina 40
Darea de mită - Pagina 41
Darea de mită - Pagina 42
Darea de mită - Pagina 43
Darea de mită - Pagina 44
Darea de mită - Pagina 45
Darea de mită - Pagina 46
Darea de mită - Pagina 47
Darea de mită - Pagina 48
Darea de mită - Pagina 49
Darea de mită - Pagina 50
Darea de mită - Pagina 51
Darea de mită - Pagina 52
Darea de mită - Pagina 53
Darea de mită - Pagina 54
Darea de mită - Pagina 55
Darea de mită - Pagina 56
Darea de mită - Pagina 57
Darea de mită - Pagina 58
Darea de mită - Pagina 59
Darea de mită - Pagina 60
Darea de mită - Pagina 61
Darea de mită - Pagina 62
Darea de mită - Pagina 63
Darea de mită - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Darea de mita.docx

Te-ar putea interesa și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Corupția și licitația

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Darea de mită

Darea de mita 1.Textul incriminator Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în...

Darea de mită

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase. După structura şi...

Ai nevoie de altceva?