Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 25679
Mărime: 129.25KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pruna Stefan
ACADEMIA DE POLIŢIE « ALEXANDRU IOAN CUZA » FACULTATEA DE DREPT CATEDRA : ŞTIINŢE SOCIO-ECONOMICE DISCIPLINA : SOCIOLOGIE JURIDICǍ

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I - DELINCVENŢA JUVENILĂ, FORMĂ A COMPORTAMENTULUI DEVIANT 3

1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă şi dificultatea definirii ei 3

2. Concepţia sociologică cu privire la delincvenţa juvenilă 5

3. Factori determinanţi ai manifestărilor cu aspect predilectual şi infracţional 5

- Factori individuali 10

- Factori externi sau sociali 19

CAPITOLUL II - CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA MINORILOR CU DEVIANŢĂ COMPORTAMENTALĂ 23

1. Cauzalitatea şi motivaţia conduitelor deviante 23

2. Măsuri de prevenire sau profilaxie a devianţei 27

- Măsuri psiho pedagogice şi psiho sociologice 27

- Măsuri socio profesionale 28

- Măsuri medico psihologice şi psihiatrice 28

- Măsuri juridico sociale 29

3. Un profil psihologic al personalităţii adolescentului cu comportament deviant 30

4. Orientarea şi consilierea în carieră, strategie de prevenire a delincvenţei juvenile 35

- Un posibil plan de acţiune 36

CAPITOLUL III - DELINCVENŢA JUVENILĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ ÎN PERIOADA 2007 – 2008 40

1.Aspecte privind metodologia de cercetare utilizată în evaluarea cantitativă şi calitativă a delincventei juvenile 40

2. Universul anchetei 42

3. Metode şi tehnici de cercetare utilizate 43

4. Rezultatele cercetării în teren privind manifestările delincvente ale

minorilor în judeţul Dolj 46

- Structura fenomenului delincvenţial în judeţul Buzău şi dinamica acestuia 46

- Tipologizarea manifestărilor delincvente din judeţul Dolj 52

- Etiologia comportamentului de lincvenţial în judeţul Dolj 54

CAPITOLUL IV- PROPUNERI DE MĂSURI ÎN SCOPUL PREVENIRII ŞI DIMINUĂRII DELINCVENŢEI JUVENILE ATÂT ÎN ÎNTREAGA ŢARĂ, CÂT ŞI ÎN JUDEŢUL DOLJ 71

1. Obiective urmărite de către Uniunea Europeană în scopul elaborării unei strategii europene pentru prevenirea delincvenţei juvenile 72

2. Politici adoptate la nivel naţional pentru prevenirea delincvenţei în rândul minorilor 75

3. Propuneri de măsuri cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile în judeţul Dolj 75

CONCLUZII 82

ANEXE 83

BIBLIOGRAFIE 90

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă, în continuare, cea mai mare parte din societǎţile contemporane, atât cele dezvoltate economic, cât şi cele în curs de dezvoltare. În toatǎ aceastǎ perioadǎ, interpretǎrile teoretice care considerau delincvenţa ca un fenomen de interes marginal, caracteristic numai anumitor grupuri sau categorii sociale, au fost abandonate, pentru a face loc unor abordări mai profunde şi mai realiste, în concordanţă cu care delincvenţa juvenilǎ este interpretatǎ ca fiind o importantǎ problemǎ socialǎ determinatǎ de alte probleme sociale, strâns legatǎ de modul în care îşi gestioneazǎ comunitatea resursele, de procesele de educaţie şi de socializare, de modul în care funcţioneazǎ diversele structuri şi instituţii sociale. De la o abordare emoţionalǎ, bazatǎ pe modul în care publicul trateazǎ, de obicei aceastǎ problema din cauza vârstei fragede a celor implicaţi, s-a trecut la o abordare mai obiectivǎ, în cadrul cǎreia delincvenţa juvenila a devenit una dintre manifestarile care însoţesc inevitabil probleme aşa cum sunt: sǎrǎcia, lipsa de resurse, privarea de şanse, marginalizarea, anomia ş.a.

În pofida a numeroase programe de dezvoltare şi bunastare, elaborate mai ales în vest, delincvenţa juvenilǎ nu a dat semne semnificative de bunǎstare. Dimpotrivǎ, în mai multe ţǎri dezvoltate economic, ea a atins, în ultimele decenii, cote de-a dreptul alarmante. Acesta este, de exemplu, cazul Statelor Unite ale Americii, Angliei, Suediei, dar şi a altor ţǎri dezvoltate sau în curs de dezvoltare cum este Romania.Studiile recent efectuate au arǎtat cǎ politicile economice, inclusiv programele de bunăstare şi securitate sociale, nu determina efecte semnificative asupra delincvenţei juvenile, dacǎ nu au un impact deplin asupra psihologiei şi culturii unei naţiuni. Cu alte cuvinte, delictele minorilor sau tinerilor nu sunt determinate numai cauze economice, dar şi de numeroase alte variabile psihologice şi culturale. În lucrare sunt prezentate şi analizate disfuncţionalitaţile mediului familial, grupurile marginale, climatul psihosocial, discrepanţele de statut, mijloacele mass-media. Tineretul de astăzi nu poate fi privit ca fiind psihologiceşte identic cu cel de acum câteva decenii. Ca urmare, sistemul educaţional trebuie el însuşi sǎ se schimbe, sǎ evolueze, adoptându-şi “modele” valorice şi normative, pentru a preveni distorsiunile şi conflictele în socializarea moralǎ a tinerilor. Cum este firesc, familia si şcoala sunt considerate principalele instituţii pe umerii cǎrora apasǎ cel mai mult răspunderea proiectǎrii şi coordonǎrii optime a procesului de socializare şi activitatea acestor instituţii se transformă în factori favorizanţi ai delincvenţei juvenile.

În edificarea unui sistem instituţionalizat adecvat de protecţie socialǎ a familiilor şi a copiilor aflaţi în dificultate sau în situaţii de risc şi în crearea unor programe eficiente de prevenire a delincvenţei juvenile, România trebuie sǎ-şi creeze sau sǎ-şi dinamizeze propriile instituţii, învǎţând din eşecurile sau, dimpotrivǎ, succesele altor ţǎri.

Plecând de la teorii şi concepte şi folosind metode şi mijloace de cercetare sociologică specifice, au fost menţionate în cadrul acestei lucrări date şi informaţii cu o valoare semnificativă, a căror studiere şi evaluare contribuie la formarea unei idei atât cu privire la cauzele şi dinamica comportamentului delincvenţial juvenil întâlnit la nivelul judeţului Dolj, cât şi în ceea ce priveşte măsurile ce se impun a fi luate pentru atenuarea acestui fenomen.

CAPITOLUL I

DELINCVENŢA JUVENILĂ, FORMĂ A COMPORTAMENTULUI DEVIANT

Noţiunea de delincvenţă juvenilă şi dificultatea definirii ei

Delincvenţa juvenilă este un fenomen complex care cuprinde ansamblul unor comportamente aflate în conflict cu valorile şi relaţiile sociale protejate de legea penală. În cercetarea acestui fenomen, atât din punct de vedere sociologic, cât şi din punctul de vedere a altor ştiinţe (criminologie, psihologie) s-a încercat conturarea unei definiţii cât mai complete a delincvenţei juvenile. În termeni comuni, delincvenţa juvenilă se regăseşte sub mai multe accepţiuni, astfel:

- organele de poliţie consideră ca fiind delincvenţi juvenili, persoanele care săvârşesc infracţiuni, dar care n-au trecut de vârsta majoratului, într-un cuvânt, minorii.

Preview document

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 1
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 2
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 3
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 4
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 5
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 6
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 7
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 8
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 9
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 10
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 11
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 12
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 13
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 14
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 15
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 16
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 17
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 18
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 19
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 20
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 21
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 22
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 23
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 24
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 25
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 26
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 27
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 28
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 29
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 30
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 31
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 32
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 33
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 34
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 35
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 36
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 37
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 38
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 39
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 40
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 41
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 42
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 43
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 44
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 45
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 46
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 47
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 48
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 49
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 50
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 51
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 52
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 53
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 54
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 55
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 56
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 57
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 58
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 59
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 60
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 61
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 62
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 63
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 64
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 65
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 66
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 67
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 68
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 69
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 70
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 71
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 72
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 73
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 74
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 75
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 76
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 77
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 78
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 79
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 80
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 81
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 82
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 83
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 84
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 85
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 86
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 87
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 88
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 89
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 90
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 91
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 92
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 93
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 94
Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008 - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Delincventa Juvenila in Judetul Dolj in Perioada 2007-2008.DOC

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Ai nevoie de altceva?