Desfacerea Căsătoriei

Licență
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 39832
Mărime: 133.90KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I – Consideraţii generale privind căsătoria ; noţiune, cractere, condiţii de fond şi de formă ; încetarea şi desfacerea căsătoriei

Capitolul II – Desfacerea căsătoriei

Secţiunea I : Concepţii juridice privind desfacerea căsătoriei

Secţiunea II : Motive de desfacere a căsătoriei

Secţiunea III : Distincţia dintre desfacerea căsătoriei şi alte instituţii:

Secţiunea IV : Procedura divorţului

Capitolul III – Efectele divorţului cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii

Secţiunea I : Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre părinţi şi copii

Subsecţiunea I : Încredinţarea copiilor minori

Subsecţiunea II : Exercitarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana copilului

Secţiunea II : Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre părinţi şi copii

Subsecţiunea I : Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii

Subsecţiunea II : Drepturile şi îndatoririle părinţilor cu privire la bunurile copilului minor

Propuneri de lege ferenda

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură sentimentele, concepţiile şi modul lor de viaţă, interesele şi idealurile încât între soţi iau naştere relaţii multiple şi de natură diferită, care le acoperă toată gama vieţii spirituale şi sociale, de la relaţiile de dragoste şi prietenie la cele de asistenţă morală şi materială, până la întreaga lor viziune asupra vieţii.

Căsătoria dă naştere unor raporturi juridice deosebit de complexe, care, într-o summa divisio, ar putea fi grupate în raporturi dintre soţi şi raporturi dintre părinţi şi copii.

Atât raporturile dintre soţi cât şi cele dintre părinţi şi copii pot fi în sfera relaţiilor personale sau a raporturilor patrimoniale, cu precizarea că, fiecare dintre ele îşi are propria identitate.

În această lucrare, după cum dezvăluie şi titlul ei „Desfacerea căsătoriei şi efectele faţă de minori “ vom analiza modalităţile de desfacere a căsătoriei în sistemul nostru de drept şi efectele pe care le produce desfacerea căsătoriei cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii.

Primul capitol, „Consideraţii generale privind căsătoria ”, prezintă aspecte de ordin general cu privire la căsătorie precum, noţiune, caractere juridice, condiţii de fond şi condiţii de formă ale căsătoriei. Toate acestea, împreună cu distincţia dintre încetarea şi desfacerea căsătoriei, sunt expuse în ideea unei mai bune înţelegeri a temei acestei lucrări, a modalităţilor de desfacere a căsătoriei, precum şi a efectelor produse de acestea.

În principiu, căsătoria se încheie pe viaţă, totuşi, atunci cand căsătoria îşi pierde raţiunea de a continua, oricare dintre soţi sau amândoi soţii sunt îndreptăţiţi să ceară desfacerea ei, „Desfacerea căsătoriei”, fiind tema capitolului al doilea. Principiul libertăţii căsătoriei, potrivit căruia încheierea căsătoriei este expresia consimţământului liber al soţilor, implică şi principiul libertăţii divorţului, ceea ce înseamnă că voinţa soţilor, manifestată în sensul căsătoriei, nu poate fi, nici ea ignorată, căsătoria privind în primul rând şi în mod nemijlocit pe respectivii soţi. Aceasta explică de ce numai manifestarea de voinţă a unuia sau ambilor soţi poate declanşa acţiunea de divorţ. Totuşi libertatea divorţului nu este totală, căsătoria nu este o chestiune de ordin exclusiv privat, ci are şi un caracter social. Iata de ce voinţa soţilor de a pune capăt căsătoriei este numai premisa desfacerii acesteia, divorţul presupunând în toate cazurile o hotărâre judecătorească în acest sens.

Al treilea capitol, „Efectele divorţului cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii ”, este structurat in doua secţiuni. Prima parte prezintă efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre părinţi şi copii ; încredinţarea copiilor minori şi exercitarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana copilului, iar a doua parte, efectele desfacerii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre părinţi şi copii. „Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii ”, prezintă mai întâi noţiunile generale despre obligaţia legală de întreţinere, pentru a detalia apoi cu privire la obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii, care prin finalitatea sa ocupă un loc central în cadrul raporturilor patrimoniale dintre părinţi şi copii, ea fiind instituită, în special, pentru a asigura bune condiţii materiale de creştere şi educare a minorilor.

„Drepturile si îndatoririle părinţilor privitoare la bunurile copiilor” prezintă raporturile patrimoniale dintre părinţi şi copii, guvernate de principiul independenţei patrimoniale, prevăzut expres de art. 106 Cod. fam., potrivit căruia „părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului şi nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la moştenire şi la întreţinere”. Dată fiind incapacitatea minorului, legea recunoaşte părinţilor două categorii de drepturi şi îndatoriri privitoare la bunurile acestuia, ca manifestări ale ocrotirii părinteşti: dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului, precum şi dreptul şi îndatorirea de a-l reprezenta pe minor în actele civile, ori, după caz, de a-i încuviinţa actele (art. 105 Cod. Fam.).

Capitolul I

Consideraţii generale privind căsătoria

Noţiunea de căsătorie

Accepţiunea dată de Codul familiei noţiunii de căsătorie este diferită, după cum legiuitorul se referă la actul juridic al căsătoriei sau la starea juridică a soţilor în timpul căsătoriei. Căsătoria este într-adevăr, în primul rând un act juridic, pentru încheierea căruia este nevoie, ca viitorii soţi să-şi exprime consimţamântul valabil în condiţiile stabilite de lege. În art. 3-18 din Codul familiei, reglementând încheierea căsătoriei, legiuitorul foloseşte noţiunea de căsătorie în acest sens, de act juridic care se încheie între soţi.

După încheierea căsătoriei, soţii au un statut legal de persoane căsătorite, în tot timpul cât durează aceasta. De fapt, starea de persoane căsătorite este efectul pe care îl generează încheierea căsătoriei ca act juridic. Codul familiei foloseşte noţiunea de căsătorie în acest al doilea sens, anume de statut legal al soţilor, în art. 25-36, prin care se reglementează raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi.

Noţiunea de căsătorie mai este folosită în ştiinţa juridică ca, desemnând ansamblul normelor juridice vizând modul de încheiere a actului juridic al căsătoriei, precum şi starea legală de căsătorie, fiind aşadar o instituţie juridică a dreptului familiei.

Prin căsătorie se desemnează şi ceremonia care are loc atunci când se încheie actul juridic al căsătoriei .

Căsătoria este deci, uniunea liber consimţită dintre bărbat şi femeie, încheiata în concordanţă cu dispoziţiile legale, în scopul întemeierii unei familii şi reglementată de normele imperative ale legii .

Preview document

Desfacerea Căsătoriei - Pagina 1
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 2
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 3
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 4
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 5
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 6
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 7
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 8
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 9
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 10
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 11
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 12
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 13
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 14
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 15
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 16
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 17
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 18
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 19
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 20
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 21
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 22
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 23
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 24
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 25
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 26
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 27
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 28
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 29
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 30
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 31
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 32
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 33
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 34
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 35
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 36
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 37
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 38
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 39
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 40
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 41
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 42
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 43
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 44
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 45
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 46
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 47
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 48
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 49
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 50
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 51
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 52
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 53
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 54
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 55
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 56
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 57
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 58
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 59
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 60
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 61
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 62
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 63
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 64
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 65
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 66
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 67
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 68
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 69
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 70
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 71
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 72
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 73
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 74
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 75
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 76
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 77
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 78
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 79
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 80
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 81
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 82
Desfacerea Căsătoriei - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Desfacerea Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Obligația Legală de Întreținere

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE DE ÎNTREŢINERE SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE. VIZIUNE ISTORICĂ. Noţiunea de...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Te-ar putea interesa și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Instituția Căsătoriei în Dreptul Roman

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1Status familiae. Scurt istoric asupra familiei romane. În dreptul roman, posibilitatea de a participa la...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Dreptul familiei și starea civilă - desfacerea căsătoriei prin divorț

Desfacerea căsătoriei prin divorț 1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț Astfel, divorțul constituie o...

Ai nevoie de altceva?