Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23650
Mărime: 199.30KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Listă de abrevieri 4

CAPITOLUL I. 6

ASPECTE PRIVIND RELAȚIILE DE FAMILIE ȘI INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI 6

1. Familia, fenomen social . Noţiunea sociologică şi juridică a familiei 6

2. Despre căsătorie şi efectele ei 9

2.1. Definirea noţiunii de căsătorie, natura ei juridică și caracterele juridice 9

2.2. Condițiile de fond și de formă a căsătoriei 12

2.3. Relaţiile personale dintre soţi 20

2.4. Relaţiile patrimoniale dintre soţi 21

CAPITOLUL II. 24

DIVORȚUL-MIJLOC DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI 24

1. Precizări prealabile 24

2. Noţiunea de desfacere a căsătoriei şi încadrarea ei juridică 25

3. Delimitarea desfacerii căsătoriei de alte noţiuni juridice 26

3.1. Încetarea căsătoriei 26

3.2. Separaţia de fapt 28

3.3. Desfiinţarea căsătoriei 29

4 . Cazurile de desfacere a căsătoriei 34

5. Prezentarea unor efecte ale divorţului 38

CAPITOLUL III. 45

DESFACEREA CĂSĂTORIEI PRIN PROCEDURA NOTARIALĂ 45

1. Precizări privind procedura specială a divorțului 45

3. Aspecte practice privind desfacerea notarială a căsătoriei cu minori 52

CONCLUZII 64

BIBLIOGRAFIE 67

Extras din document

INTRODUCERE

Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți, în relațiile dintre soți precum și în exercițiul drepturilor față de copii, bărbatul și femeia având drepturi egale.

Cu toate că orice căsătorie se realizează pornind de la intenția celor 2 soți de a-și petrece întreaga viață împreună, din anumite motive atât subiective cât și obiective ea se poate desface prin divorț dacă există motive temeinice care au vătămat grav raporturile dintre soți și căsătoria nu mai poate continua. Concepțiile diferite în viața de familie pot fi un factor de creștere și dezvoltare, dar atunci când divergențele degenerează în opțiuni individualiste care nu pot fi negociate căsătoria va fi “aruncată” în pragul divorțului.

Divorțul trebuie privit ca pe o cale de a rezolva probleme majore în viața unor persoane, generate de căsătoria în care se află și de a ajunge la o stare de normalitate.

Acesta nu constituie o variantă optimă pentru a atinge un prag de răzbunare sau un avantaj material.

Decizia începerii divorțului ar trebui luată împreună cu partenerul de viață iar dezbaterile cu privire la realizarea divorțului, custodia copilului, împărțirea bunurilor comune precum și alte aspecte ar trebui să conducă la un acord comun cunoscut de soți, acord ce încurajează evitarea efectelor traumatizante inerente divorțului precum și a multor discuții în contradictoriu purtate în ședință publică.

Indiferent de problemele generate, soții nu ar trebui să uite că dincolo de conflict se va expune public viața personală a acestora, afectând într-o manieră sau alta și clipele frumoase ce dăinuiau căsătoria.

Prin prisma divorțului sunt evidențiate momentele mai puțin plăcute și ridicate pe un “podium” nemeritat. De aceea divorțul, care reprezintă și de această dată o manifestare de voință a părților ar trebui exercitat cu aceeași înțelepciune ca în momentul luării deciziei celor doi soți de a-și uni viețile.

Toate acestea sunt motive pentru care am dorit să dezbat această temă, complexitatea și importanța ei reprezentând aspecte care ar trebui să fie cunoscute de orice persoană.

CAPITOLUL I.

ASPECTE PRIVIND RELAȚIILE DE FAMILIE ȘI INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI

Noțiunea de familie concepută ca “element fundamental și natural al societății” , în literatura juridică este privită ca o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează dintre bărbat și femeie, o realitate socială, prin comunitatea de viață ce se creează între soți, între parinți și copii, precum și între alte rude și totodată o realitate juridică, prin reglementările legii privitoare la familie .

Familia “nu este o entitate care trebuie să se distingă de membrii săi, ci în fiecare dintre membrii săi există o parte a personalității care este a familiei”. Prin “parte a personalității” trebuie sa se înțeleagă aspectul familiar al intereselor care alcătuiesc familia, interese ce sunt comune fiecărui membru al familiei și se concretizează prin însuși comuniunea de viață. Familia reprezintă calea pe care merg cel puțin două persoane în aceeași direcție și în același timp, având o motivație comună.

Din aceasta fac parte soții, părinții, copiii, precum și uneori, alte persoane între care există relații de rudenie. Luând naștere prin căsătorie, familia începe prin a fi formată din soți, devenind stabilizatorul instituției căsătoriei.

Instituțiile sunt un set de reguli formale sau informale generatoare de ordine în raporturile sociale. Ele reprezintă constrângeri create de indivizi pentru a da forma interacțiunii umane.

Căsătoria înseamnă mai mult decât contextul în care avem tendința de a o vedea ca pe ceva romantic. Ea implică seriozitate, o responsabilitate luată de partenerii care doresc sa-și unească viețile și nu în ultimul rând un jurământ depus unul față de celălalt, care trebuie respectat și neuitat.Este începutul unei vieți în doi, în care se va ține cont de o serie de reguli și norme de comportament moral și etic, norme ce vor asigura durabilitatea unei căsătorii.

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

1. Bacaci, Alexandru, Viorica Claudia Dumitrache, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012

2.Bodoaşcă, Teodor Aurelia Drăghici, Ioan Puie, Dreptul familiei, Editura Universal juridic, Bucureşti, 2012

3. Banciu, Adrian-Alexandru, Raporturile patriminiale dintre soţi potrivit noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011

4. Corhan, Adriana, Dreptul familiei. Teorie și practică, Editura Lumina Lex, București, 2009

5. Emese, Florian, Dreptul familiei, ediţia a 4-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011

6. Frenţiu, Cristina Gabriela, Bogdan Dumitru Moloman, Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ediţia a III-a, revăzută şi actualizată potrivit Noului Cod Civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

7. Filipescu, Ion, P, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006

8. Leş, Ion, Tratat de drept procesual civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

9. Lupaşcu, Dan, Crăciunescu Cristiana, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

10. A. Pricopi, C. Pricopi “Dreptul familiei. Căsătoria”, Ed. Lumina Lex, București 2004

11. A. Stanoiu, M. Voinea “Sociologia familiei”, Ed. Univ. București, 1983

12. Al. Zaharia, “Drept procesual civil. Partea specială”, ediție revăzută și adăugită, Editura Universitară “Danubius” Galați, 2009

13. C. Hamangiu, I. Rosetti – Bălănescu, Al. Băicoianu, “Tratat de drept civil roman”, vol. III, Ed. All Beck, București, 1998

14. D. Tițian, A. Constantin, M. Cîrstea, “Codul familiei adnotat”,Ed. Hamangiu, București, 2007

15.Dumitru Lupulescu, Ana-Maria Lupulescu, “Dreptul familiei”, Editura C. H. Beck, București, 2006

16. Gabriela Lupşan, “Dreptul familiei – conform reglementării Noului Cod civil.”, note de curs, 2011

17. I.Albu, “Căsătoria în Dreptul Român”, Ed. Dacia, 1988

18. I. M. Rusu, “Procedura divorțului în dreptul românesc”, Ed. Rosetti, București, 2003

19. I.P.Filipescu, A.I. Filipescu, “Tratat de dreptul familiei”, ed.a VIII-a revăzută și completată, Ed. Universul Juridic, București, 2006

20. M. Avram, C. Nicolescu, “Regimuri matrimoniale”, Ed. Hamangiu, 2010

21. M. Banciu, “Dreptul familiei”, Editura Argonaut, București, 1998

22. M. Bădescu, “Drept constituțional și instituții politice”, Ed. Lumina Lex, București, 2001

23. Marcel Ioan Rusu, “Procedura divorțului în dreptul românesc”, Editura Rosetti, București, 2003

24. Milena Tomescu, “Dreptul familiei. Protecția copilului”, Editura All Beck, București, 2005

25. Paul Vasilescu, “Regimuri matrimoniale”, Editura Universul Juridic, București, 2009

26. Tudor Radu Popescu, “Dreptul familiei – Tratat”, vol.I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1965

27. Marilena Uliescu (coordonator), Noul Cod civil: comentarii, Ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011

28. Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, vol. 1, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012

29. Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Noul Cod civil: întrebări şi răspunsuri pe înţelesul tuturor, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2011.

II. LEGISLAŢIE

- Constituţia României

- Codul familiei

- Cod civil

- Codul de procedură civilă

- Noul Cod civil

- Noul Cod de procedură civilă

- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

- Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă

- Legea nr. 146/1997 privind taxa judiciara de timbru

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Preview document

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 1
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 2
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 3
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 4
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 5
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 6
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 7
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 8
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 9
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 10
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 11
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 12
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 13
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 14
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 15
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 16
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 17
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 18
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 19
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 20
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 21
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 22
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 23
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 24
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 25
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 26
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 27
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 28
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 29
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 30
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 31
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 32
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 33
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 34
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 35
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 36
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 37
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 38
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 39
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 40
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 41
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 42
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 43
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 44
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 45
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 46
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 47
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 48
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 49
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 50
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 51
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 52
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 53
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 54
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 55
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 56
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 57
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 58
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 59
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 60
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 61
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 62
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 63
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 64
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 65
Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Desfacerea Casatoriei pe Cale Notariala.doc

Alții au mai descărcat și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Abandonul de Familie

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I, ASPECTE GENERALE A. CADRUL JURIDIC GENERAL INSTITUIT PRIN CONSTITUŢIE Constituţia României consacră în cuprinsul său o...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Încheierea căsătoriei în legislația română

Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Te-ar putea interesa și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Divorțul

INTRODUCERE Familia, solid organizată și constituind prima celulă a edificiului social, s-a coagulat încet și în timp îndelungat . Istoria...

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Dreptul familiei și starea civilă - desfacerea căsătoriei prin divorț

Desfacerea căsătoriei prin divorț 1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț Astfel, divorțul constituie o...

Formele și Motivele de Divorț

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE §1. Noțiunea de “desfacere a căsătoriei”. Apariția și evoluția reglementărilor în materie Desfacerea...

Căsătoria

Capitolul 1 Noțiunea și caracterele căsătoriei în Noul Cod Civil 1.1 Definirea și obiectul dreptului familiei Apărută în aparenţă drept strategie...

Ai nevoie de altceva?