Dimensiunea Criminalității Bancare în România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17765
Mărime: 67.31KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul I :
 2. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 3. Secţiunea I – Evoluţia instituţiilor bancare în România
 4. Sectiunea a II-a – Organizarea şi funcţionarea sistemului bancar în România
 5. Secţiunea a III-a – Cadrul legal al activităţii bancare în România
 6. Secţiunea a IV-a – Activitatea de supraveghere specială şi de administrare specială a băncilor
 7. Capitolul al II-lea:
 8. STRUCTURA CRIMINALITĂŢII BANCARE
 9. Secţiunea I – Frauda bancară
 10. Secţiunea a II-a – Cauze ce determină comiterea de infracţiuni în domeniul de referinţă
 11. Secţiunea a III-a – Componentele criminalităţii bancare
 12. Capitolul al III-lea:
 13. PROPORŢIILE FENOMENULUI DE CRIMINALITATE BANCARĂ
 14. Secţiunea I – Fraude bancare săvârşite în perioada 1991 – 2005
 15. Secţiunea a II-a – Spălarea banilor prin sistemul bancar
 16. Capitolul al IV-lea:
 17. ACTIVITĂŢI INVESTIGATIVE ÎN DOMENIUL BANCAR

Extras din licență

Capitolul I : Noţiuni introductive

Secţiunea I : Evoluţia instituţiilor bancare în România

În România, principalele instituţii bancare au fost create în special începând cu secolul al XIX-lea, secol în care a fost înfiinţată atât BNR, cât şi CEC-ul, iar ulterior au fost create şi alte instituţii bancare. Anterior înfiinţării acestora, activitatea bancară s-a desfăşurat prin intermediul cămătarilor şi al zarafilor.

În cadrul Ţărilor Române prima instituţie de tip bancar a apărut în Bucureşti, în prima parte a secolului al XIX-lea, ulterior acesteia apărând la Iaşi, Banca Naţională a Moldovei şi în anul 1866 la Bucureşti, Banca Naţională.

În Transilvania, sistemul bancar existent era subordonat sistemului bancar austro-ungar, iar primele instituţii bancare au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea şi au funcţionat în Arad, Sibiu, Braşov, ca sucursale ale unor bănci din Viena şi Budapesta .

Prima încercare de creare a unei bănci naţionale a aparţinut lui Grigore Alexandru Ghica, domnitorul Moldovei, care în luna mai a anului 1856 a acordat autorizaţia de a înfiinţa o bancă de scont şi circulaţie, germanului Nuland, director al unei bănci din Dessau.

Această primă bancă, deşi şi-a început activitatea în martie 1857 şi chiar dacă era supravegheată de stat prin doi comisari, a dat faliment la mai puţin de 1 an de la înfiinţare, din următoarele cauze: dezordine, neprevedere, incapacitate, uşurinţă de emitere şi deşertăciune ridicolă, toate aceste virtuţi aparţinând conducătorilor băncii .

A 2-a bancă care a fost autorizată să funcţioneze, a fost ca filială a Băncii Imperiale Otomane din Constantinopol, fără nici un control sau participare la beneficii în favoarea guvernului, ci doar contra unei plăţi forfetare . Iniţial această bancă a beneficiat de privilegiul de emisiune monetară, beneficiu care ulterior a fost suspendat.

Pe lângă aceste încercări de înfiinţare şi funcţionare a diferitelor bănci, în acea perioadă s-a conturat tot mai mult ideea creării unei bănci a României, ca o alternativă la cele existente deja.

BNR a fost înfiinţată prin legea nr.17 din 29.04.1880 şi era primul institut de emisie al tânărului stat român care-şi cucerise cu puţin timp înainte independenţa naţională . Sediul central al băncii a fost încă de la început la Bucureşti. De la început BNR a fost o bancă de scont şi circulaţiune, beneficiind de drept de emisiune a bancnotelor, drept de a resconta efecte de comerţ si bonuri de tezaur, drept de a participa la capitalul unor instituţii la care participa şi statul.

În primul deceniu de activitate bancară, banca centrală apela în fiecare an la credite externe, deşi în acea perioadă nu existau nici Fondul Monetar Internaţional şi nici Banca Mondială. La începutul secolului al XX-lea, statul s-a confruntat cu pericolul incapacităţii de plată datorită crizei economice şi a acumulării datoriei externe şi a recurs la soluţia privatizării băncilor, adică la vânzarea acţiunilor statului din capitalul Băncii Naţionale. Banii încasaţi din privatizare s-au topit rapid, iar guvernatorul a cerut Băncii Naţionale un nou împrumut .

In 1889, prin legea din acel an, s-a introdus etalonul aur, lucru ce a marcat o noua etapă în istoria BNR, unitatea monetară devenind leul, iar moneda de argint devenind monedă divizionară. Această reformă monetară a avut ca şi consecinţă modificarea legii de organizare precum şi a legii statutului BNR privind rezerva metalică şi convertibilitatea.

Iniţial BNR a fost o bancă cu capital mixt, însă prin legea din ianuarie 1901, lege ce a fost promulgată ulterior si prin care acţiunile statului sunt transmise către societatea acţionarilor, BNR a fost transformată în bancă privată, acţiunile cedate fiind repartizate celorlaltor acţionari în proporţie de o acţiune nouă pentru două vechi, cu preţul de 1860 lei acţiunea .

Anul 1907 s-a desfăşurat sub puternica influenţă a 2 mari crize: criza monetară internaţională pornită din SUA şi criza agrară socială din ţară, datorită răscoalelor ţărăneşti. În aceaşi perioadă, numeroase bănci noi cu capital românesc îşi încep operaţiunile în judeţe şi în capitală. Dacă în anul 1900 existau 27 de bănci, în anul 1913 numărul băncilor a ajuns la 197.

Pe lângă BNR, în perioada respectivă încep să-şi desfăşoare activitatea, uneori şi din iniţiativa BNR, Casa de Compensaţiuni, precum şi Asociaţia Băncilor. Casa de Compensaţiuni a fost creată la iniţiativa şi prin asocierea unui număr de 17 mari bănci din Bucureşti, marcând progresul activităţii bancare prin realizarea anumitor obiective şi anume evitarea manipulării numerarului şi reducerea costurilor serviciilor. În cadrul acestei Case de Consemnaţiuni, mai mult de jumătate din rulajul total al acesteia aparţinea la 4 bănci: Marmorosch-Blank & co, Banca de Credit Român, Banca Comercială Română şi Banca Română .

Preview document

Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 1
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 2
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 3
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 4
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 5
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 6
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 7
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 8
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 9
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 10
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 11
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 12
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 13
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 14
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 15
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 16
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 17
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 18
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 19
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 20
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 21
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 22
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 23
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 24
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 25
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 26
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 27
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 28
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 29
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 30
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 31
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 32
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 33
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 34
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 35
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 36
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 37
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 38
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 39
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 40
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 41
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 42
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 43
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 44
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 45
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 46
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 47
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 48
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 49
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 50
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 51
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 52
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 53
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 54
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 55
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 56
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 57
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 58
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 59
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 60
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 61
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 62
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 63
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 64
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 65
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 66
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 67
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 68
Dimensiunea Criminalității Bancare în România - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Dimensiunea Criminalitatii Bancare in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Economia subterană și corupția - Analiză comparativă

Introducere Scop, obiective, metodologie și ipoteze de cercetare În contextul actual, caracterizat de o complexitate a activităților economice...

Aspecte criminologice privind criminalitatea orientată spre profit

CAPITOLUL I STAREA ŞI DINAMICA CRIMINALITĂŢII ORIENTATE SPRE PROFIT ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI 1.1. Caracterizare generală Cercetarea...

Reproducerea neautorizată a programelor de calculator - forme și modalități în Administrația Publică

Capitolul I Conceptul de infracţiune şi trăsăturile ei esenţiale 1.1. Infracţiunea – instituţie fundamentală a dreptului penal INFRACŢIUNEA-...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - Sucursala Alpha Bank Iași

Introducere În prezentul proiect ne-am propus să descriem activitatea de practică pe care am susținut-o timp de 8 săptămâni în cadrul sucursalei...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Organizații europene de cooperare în justiție - Europol

CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL 1.1. Istoric. Tratatul privind Uniunea Europeană a fost semnat la Maastricht, în data de 07.02.1992,...

Cauzele criminalității în România

Peste tot in lume se produce o sumă impresionanta de acte ilegale, de combinaţii si construcţii infracţionale în zona subterană a societăţii, zonă...

Ai nevoie de altceva?