Distribuția Puterii în Statul de Drept

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 27507
Mărime: 100.79KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Capitolul I

CONCEPTUL STATULUI DE DREPT 7

I.1. Teorii cu privire la statul de drept 7

I.1.1. Teoria dreptului natural 8

I.1.2. Teoria heterolimitării statului 9

I.1.3. Teoria autolimitării statului 10

I.2. Definiţii ale statului de drept 12

I.3. Modele ale statului de drept 17

I.3.1. Modelul englez 17

I.3.2. Modelul german 19

I.3.3. Modelul francez 21

I.4. Trăsăturile statului de drept 23

I.4.1. O replică împotriva abuzului de putere 23

I.4.2. Permite dreptul la opoziţie 25

I.4.3. Un mediu de afirmare a democraţiei 26

I.4.4. Un edificiu al ordinii juridice constituţionale 27

I.4.5. Un garant al respectării drepturilor minorităţilor 31

I.4.6. Un mediu prielnic pentru dezvoltarea economiei de piaţă 32

I.4.7. Necesită un nivel ridicat de instrucţie şi educaţie a poporului 32

I.4.8. Este condiţionat de libertatea presei 32

I.4.9. Presupune o ordine juridică ierarhizată 33

I.4.10. Se fundamentează pe rigorile dreptului 33

I.4.11. Subordonarea puterii fata de drept 34

Capitolul II

DISTRIBUŢIA ŞI SEPARAREA ATRIBUŢIILOR DE PUTERE 38

II.2. Regimul puterii în statul de drept 38

II.2.1. Accesul la putere prin vot popular 38

II.2.2. Exercitarea puterii în temeiul legii 39

II.2.3. Izvorul puterii - voinţa suverană a poporului 41

II.2. Diviziunea atributelor de putere 42

II.3. Puterile şi funcţiile lor 43

II.3.1. Consideraţii generale 43

II.3.2. Puterea legislativă 44

II.3.3. Puterea executivă 46

II.3.4. Puterea judecătorească 48

II.4. Separaţia atribuţiilor de putere 49

II.4.1. Concept 49

II.4.2. Necesitate 54

II.4.3. Actualitatea principiului separaţiei puterilor în stat 56

Capitolul III

GARANŢII ÎMPOTRIVA ABUZULUI DE PUTERE 59

III.1. Limitarea puterii 59

III.2. Controlul 68

III.2.1. Controlul politic 68

III.2.2. Controlul administrativ 70

III.2.3. Controlul jurisdicţional 73

III.3. Instituţiile statului de drept 76

III.3.1. Curtea Constituţională 77

III.3.2. Curtea de Conturi 77

III.3.3. Avocatul Poporului 78

III.4. Vulnerabilităţile statului de drept 79

III.4.1. Inflaţia legislativă 80

III.4.2. Instrumentalizarea dreptului 81

III.4.3. Explozia juridică 81

III.4.4. Distorsiuni în aplicarea dreptului 81

III.4.5. Juristocraţia 82

III.4.6. Multiplicarea şi instituţionalizarea unor noi drepturi ale omului 82

STUDIU DE CAZ

Imixtiunea puterii executive în actul de justiţie 84

CONCLUZII 91

BIBLIOGRAFIE 93

Extras din document

Introducere

În epoca modernă, garanţia unei guvernări democratice constă în consacrarea în legea fundamentală a statului a principiilor şi regulilor de constituire, organizare şi funcţionare a tuturor instituţiilor cărora le este încredinţată exercitarea efectivă a puterii politice. Constituţia trebuie să prevadă distribuirea autorităţii şi limitele în care se poate extinde puterea, precum şi mijloacele de contracarare, astfel încât să se poată determina întotdeauna ceea ce este legal sau ilegal.

Această teză conduce inevitabil la ideea statului de drept. În temeiul acestor abordări, putem considera că orice organizaţie statală cu pretenţia de a fi stat de drept ar trebui să se caracterizeze, în primul rând, prin existenţa unor structuri şi mecanisme care să limiteze puterea şi să o menţină în cadre strict necesare pentru satisfacerea binelui public. Ar fi posibil acest lucru, printre altele, şi prin repartizarea ei unor instituţii distincte, care să o exercite specializat şi în limitele expres prevăzute de Constituţie.

Cei mai mulţi autori văd în constituţie cel mai eficient obstacol în faţa tendinţelor pe care, natural, le au forţele politice ajunse la putere de a-şi depăşi limitele de autoritate sau de a adopta o atitudine discreţionară în actul de guvernământ.

Constituţia există, în primul rând, pentru a proteja drepturile cetăţenilor şi pentru a limita puterile celor încredinţaţi cu autoritatea. Motivul fundamental al unor astfel de limitări este acelaşi ca pretutindeni şi dintotdeauna, respectiv intenţia declarată de a contracara abuzul de putere, la care cei investiţi cu prerogative de putere publică, având deci la dispoziţie forţa de constrângere statală, sunt în mod inevitabil tentaţi să recurgă.

Cuvinte şi expresii cheie: stat, putere, politică, guvernare, administraţie, societate, lege, constituţie, stat de drept, putere limitată, abuz de putere, răspundere, revocare, societate civilă.

Capitolul I

CONCEPTUL STATULUI DE DREPT

I.1. Teorii cu privire la statul de drept

În perioada liberalismului din secolul XIX s-a conturat mai acut ideea ca, pentru preîntâmpinarea abuzului de putere, activitatea statului trebuie să fie îngrădită prin autoritatea dreptului. Strâns legată de teoria separaţiei puterilor în stat, teoria statului de drept acordă separaţiei puterilor (legislativa; executivă şi judecătorească) virtutea de a garanta şi proteja drepturile omului.

În evoluţia lor, s-au impus prin coerenţă următoarele teorii asupra statului de drept :

I.1.1. Teoria dreptului natural

Aceasta teorie a apărut încă din antichitate, formându-se apoi o teorie cu o pondere şi o influenţă puternică în gândirea politico-juridică şi filosofică, în Evul Mediu, în perioada Renaşterii şi a pregătirii revoluţiilor burgheze în S.U.A., Franţa etc. Potrivit acestei teorii, dreptul s-a manifestat în societate sub două aspecte şi anume: existenţa unui drept pozitiv, creaţie a oamenilor, care se concretizează în legi şi alte acte normative şi a unui drept natural, care nu este o creaţie voluntară a oamenilor şi are un caracter etern şi se impune dreptului pozitiv.

Această teorie s-a dezvoltat în jurul dezbaterii problematicii explicării naturii acestui drept natural. Această natură o putem descoperi doar făcând o mica incursiune în evoluţia ei. Încă mai înainte de secolele VI-V î.e.n., Heraclit din Efes a legat esenţa existenţei, implicit a existenţei umane, de devenirea lumii. O devenire guvernată de logos: destin, ordine, raţiune. Pentru aceasta natura este un raport, o ordine a lucrurilor. Pentru gânditorii care i-au urmat, ideea de natura s-a impus ca ideea de ordine a lucrurilor, ordine impusă tiraniei omeneşti. Sofocle în Antigona opune legile naturale, considerate prin ordinea lor imanentă ca „divine”, legilor făcute de oameni: înţelepciunea celor dintâi este contrapusă arbitrariului celor din urma. După autorul Politicii, Aristotel, dreptul natural este o lege nescrisă care exprimă echitatea, ea prezintă justiţia absolută, căreia legile scrise, dreptul pozitiv trebuie să se conformeze. Gândirea lui Aristotel a nutrit demersul unei pleiade de gânditori precum Kant, Hegel, Kelsen, Stammler, Ihering s.a, pentru care dreptul natural, concept cu un mod de a fiinţa propriu tuturor vieţuitoarelor, devine în cazul oamenilor un ansamblu de principii de conduită prin care aceştia deosebesc binele de rău.

Preview document

Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 1
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 2
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 3
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 4
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 5
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 6
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 7
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 8
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 9
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 10
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 11
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 12
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 13
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 14
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 15
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 16
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 17
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 18
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 19
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 20
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 21
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 22
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 23
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 24
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 25
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 26
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 27
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 28
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 29
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 30
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 31
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 32
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 33
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 34
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 35
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 36
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 37
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 38
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 39
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 40
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 41
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 42
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 43
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 44
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 45
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 46
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 47
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 48
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 49
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 50
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 51
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 52
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 53
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 54
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 55
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 56
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 57
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 58
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 59
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 60
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 61
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 62
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 63
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 64
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 65
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 66
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 67
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 68
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 69
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 70
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 71
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 72
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 73
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 74
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 75
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 76
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 77
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 78
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 79
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 80
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 81
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 82
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 83
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 84
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 85
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 86
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 87
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 88
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 89
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 90
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 91
Distribuția Puterii în Statul de Drept - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Distributia Puterii in Statul de Drept.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Actele Parlamentului în România

CAPITOLUL I ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA In genere, constituţiile nu-şi propun să definească instituţia parlamentară, preocupându-se îndeosebi...

Avocatul poporului - rolul, organizarea, funcționarea și atribuțiile îndeplinite

Introducere În anul 2007, an marcat istoric de către aderarea României la Uniunea Europeană, instituţia Avocatul Poporului împlineşte un deceniu...

Restructurarea statului de drept - element constitutiv al procesului de democratizare în România

ARGUMENT Tema acestei lucrări m-a fascinat, m-a făcut să caut răspunsuri la întrebările care se iveau odată cu dezvoltarea noului stat de drept...

Procedura controlului parlamentar

Capitolul 1. NOŢIUNEA DE CONTROL PARLAMENTAR 1.1. PRINCIPALELE TRĂSĂTURI ALE CONTROLULUI PARLAMENTAR Statul modern, în vederea îndeplinirii...

Te-ar putea interesa și

Dinamica instituțiilor securității internaționale în perioada post-razboi rece. Impactul crizelor sud-est europene din anii 1990

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească modul în care se conjugă instituţional acţiunea internaţională în gestionarea securităţii....

Introducere în Relațiile Internaționale

CAPITOLUL I - CONCEPTE ALE RELAŢIILOR INTERANŢIONALE 1.SISTEMUL INTERNAŢIONAL 1.1.Introducere Abordarea sistemică defineşte o modalitate de...

Cercetare de Marketing

1. Analiza macromediului 1.1 Mediul politic 1.1.1 Mediul politic internaţional 1.1.1.1 Tipuri de guvernări şi impactul lor asupra industriei...

Congresul de la Viena și sistemul concertului european, 1814-1848

Veacul XIX a fost epoca ultimă a Europei ca centru al lumii cunoscute. Spre deosebire de modernitatea timpurie, secolul XIX, în materie de relaţii...

O nouă structură de putere mondială

Introducere Suntem martorii apariţiei unei noi lumi în care peisajul internaţional este modelat neîncetat de puternice interese economice şi în...

Societatea Globală și Securitatea Internațională

Prin lucrarea de faţă voi încerca să surprind pricipalele caracteristici ce compun societatea globală şi securatatea internaţională, prin a aborda...

Globalizarea

1. Ce este globalizarea? Intensificarea globalizării reprezinta trăsătura de baza economiei mondiale la începutul secolului XXI. Ea se...

Drept constituțional și instituții politice I

Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre...

Ai nevoie de altceva?