Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 31114
Mărime: 152.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

1.1. Noțiunea dreptului internațional al muncii

Dreptul internaţional al muncii reprezintă totalitatea normelor elaborate de organismele internaţionale cu atribuţii în acest domeniu - în primul rând Organizaţia Internaţională a Muncii precum şi Consiliul Europei şi Uniunea Europeană - ce vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor, precum şi raporturile dintre angajaţi şi patroni.

În stadiul actual al societății contemporane problemele muncii nu se mai rezolvă în cadrul naţional al fiecărui stat; normele internaţionale au un rol din ce în ce mai important, şi nici o ţară a lumii civilizate nu le poate ignora. Importanţa dreptului internaţional al muncii capătă noi valenţe în prezent, în condiţiile în care organismele competente fac eforturi pentru eliminarea lacunelor din legislaţiile statelor şi a deosebirilor dintre ele, pentru asigurarea unui minim de drepturi şi libertăţi cetăţenilor tuturor ţărilor lumii.

Dreptul internaţional al muncii, în sens larg, cuprinde normele Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi, în ceea ce priveşte ţara noastră, normele elaborate de Consiliul Europei şi Uniunea Europeană.

Din acest din urmă motiv se vorbeşte de dreptul european al muncii „constituit din ansamblul normelor juridice adoptate de instituţiile europene referitoare la relaţia de muncă şi securitatea socială” .

Dar, şi alte organisme internaţionale, fără a-şi propune să reglementeze de sine stătător probleme ale muncii, au elaborat, în timp, norme ce au reflexe în această materie, în special Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi alte organizaţii regionale, de exemplu, Liga Arabă şi Organizaţia Unităţii Africane. Norme ale dreptului internaţional al muncii se regăsesc şi în tratatele bilaterale încheiate de diverse state.

În sens restrâns, dreptul internaţional al muncii cuprinde normele (convenţiile şi recomandările) Organizaţiei Internaţionale a Muncii .

Dreptul internaţional al muncii se deosebeşte atât de dreptul internaţional public, cât şi de dreptul internaţional privat.

Dreptul internaţional public reglementează raporturile dintre subiectele dreptului internaţional, în principal dintre state ;

Dreptul internaţional privat „reprezintă totalitatea normelor care soluţionează conflictul de legi ori conflictul de jurisdicţii, precum şi cele privind condiţia juridică a străinului” .

Dreptul internaţional al muncii – alcătuit din totalitatea normelor elaborate de organismele internaţionale cu atribuţii în acest domeniu, în primul rând Organizaţia Internaţională a Muncii, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană – priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor, raporturile dintre angajaţi şi patroni .

Dreptul internaţional al muncii se deosebeşte de dreptul internaţional public şi prin aceea că, deşi creat şi aplicat prin voinţa statelor, se manifestă ca realitate numai ca urmare a aplicării sale în legislaţia internă .

Dreptul internaţional al muncii, aşadar, nu este un „drept mondial”, constituit din norme universal valabile în orice stat şi orice zonă geografică. Într-adevăr, normele organismelor internaţionale menţionate nu produc efecte prin ele însele, ci numai, în principiu, ca urmare a ratificării lor de statele membre şi a transpunerii în legislaţia internă.

1.2. Obiectul dreptului internațional al muncii

Dreptul internaţional al muncii, în esenţă, se caracterizează prin aceea că este internaţional prin izvoarele sale (ele provin de la organisme internaţionale – Organizaţia Internaţională a Muncii, instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite în problemele muncii şi securităţii sociale, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, organisme regionale cu largi atribuţii, inclusiv în problemele menţionate) şi intern prin obiectul său (pentru că el este destinat unui anumit domeniu de activităţi interne ale statelor şi anume reglementarea relaţiilor sociale de muncă).

Preview document

Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 1
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 2
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 3
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 4
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 5
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 6
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 7
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 8
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 9
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 10
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 11
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 12
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 13
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 14
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 15
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 16
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 17
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 18
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 19
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 20
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 21
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 22
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 23
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 24
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 25
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 26
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 27
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 28
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 29
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 30
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 31
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 32
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 33
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 34
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 35
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 36
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 37
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 38
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 39
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 40
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 41
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 42
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 43
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 44
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 45
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 46
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 47
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 48
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 49
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 50
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 51
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 52
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 53
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 54
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 55
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 56
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 57
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 58
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 59
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 60
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 61
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 62
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 63
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 64
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 65
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 66
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 67
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 68
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 69
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 70
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 71
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 72
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 73
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 74
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 75
Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Dreptul European al Muncii - Organizatii si Norme Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Unificarea Dreptului Comertului International in Uniunea Europeana. Aspecte Teoretico-Practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă

PROTECŢIA JURIDICĂ A TINERILOR ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE §1....

Reforma Instituțională a Uniunii Europene

I. Consideraţii introductive Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat oficial, vom...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Rolul Misiunilor Diplomatice in Activitatea Diplomatica Internationala

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Ai nevoie de altceva?