Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 45293
Mărime: 183.77KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

I. Introducere

1. Influenţele suferite de dreptul românesc în secolele XVII- XVIII 6

II. Familia ca instituţie

1. Căsătoria 16

2. Membrii familiei: soţ, soţie, drepturi şi obligaţii 36

3. Copii în familie 51

4. Divorţul 61

III. Relaţiile de familie

1. Succesiunea 75

2. Rudenia 92

3. Zestrea 99

IV. Influenţa dreptului asupra familiei

1. Sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei 112

V.Concluzii 129

Bibliografie 131

Extras din document

Introducere

Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele XVII-XVIII”.

M-am decis să-mi aleg această tema În urma studierii anumitor aspecte din istoria familiei.

Decizia mi-a fost influenţată şi de faptul că sunt studentă şi la Facultatea de Drept.

Un alt motiv care mi-a trezit interesul pentru această temă a fost datorat şi de impactul pe care-l are instituţia familiei asupra sferelor economice şi sociale de-a lungul istoriei.

M-a interesat de asemenea modul de viaţă al oamenilor din acea perioadă şi felul În care i-a influenţat legislaţia odată cu apariţia primelor legi scrise.

Modelul organizatoric al familiei analizat evolutiv poate genera concluzii legate de relaţiile de cauzalitate Între organizarea administrativă, componenţă demografică, Înclinaţii religioase şi organizare economică a fiecărei naţiuni În parte, fiind unul din factorii importanţi ai deversificării dintre popoare.

Dovadă a evoluţiei sale, Încercarea omului de a se cunoaşte pe sine precum şi de a inţelege mediul În care-şi dezvoltă acţiunile reprezintă cele mai vechi preocupări care au generat asocierea acestuia În diferite forme de organizare care uneori corespund şi stucturilor sociale cum ar fi casta, tribul, ginta, clanul şi găsind ca formă actuală familia.

Însă aceasta nu trebuie văzută ca un produs al simplii curiozităţi, ca o formulă de satisfacere a unor impulsuri biologice , ci ca un set de necisităţi sublimate uman, universal valabile pentru fiecare individ, fiecărei necesităţi primare corespunzându-i un răspuns cultural specific: nutriţia determină gospodărirea, Înmulţirea –rudenia; comoditatea- locuinţa, confortul; siguranţa- apărarea; mişcarea- activitatea; sănătatea- igiena şi creşterea- Învăţarea.

Familia ca formă de organizare a societăţii, reprezintă un sistem de referinţă, un barometru sau un aparat de măsurare a tensiunii unei societăţi În continuă prefacere, uneori bolnavă şi “mută”, alteori viguroasă şi vivace.

Dacă vrei să afli despre familie În intempestiva ei complexitate Întreabă Evul Mediu. Dacă vrei să afli răspunsuri “exhaustive” despre familia din ţara noastră consultă “Codul Familiei” din 1 februarie 1954( revizuit pe rând la 18 august 1956, 1974 şi 2003).

Dar dacă vrei să observi translaţia acestui concept, studiază Evul Mediu şi trăieşte În contemporaneitate. Fiinţa socială, omul, prin forţa lucrurilor şi-a adus contribuţia la exprimarea unei societăţi şi graţie familiei din care a făcut parte.

Familia creează, aşadar, un prim univers al personalităţii istoriei, un prim contact cu lumea care inconjoară individul aflat în formare şi nu numai, imprimându-i comportamente şi atitudini.

Astăzi mai mult ca oricând vine cu puterea celei mai obsedante amintiri ideea celui care conduce, dar nu guvernează, nefiind străină de această revenire În actualitate mişcarea feministă. Urmărind reabilitarea femeii, după acel fatidic intermezzo secular când femeia este redusă la gineceu şi treburile gospodăreşti exceptând unele “accidente” ale istoriei, feminismul subliniază importanţa femeii În viaţa conducătorului.

Femeia este revalorizată şi pusă În drepturi, urmând regula contrastelor când Evul Mediu inventează dragostea curtenitoare şi idealizarea purităţii feminine. Emanciparea mentalităţilor de-a lungul timpului dă explicaţia importanţei femeii În contemporaneitate şi a familiei concepută prin ea.

Ipostaza a ceea ce noi suntem astăzi este şi o consecinţă a ceea ce am fost, astfel Încât din punct de vedere al temei lucrării de faţă nu poţi Înţelege familia ca şi concept fără a o studia În subtila ei dezvoltare Începând mai ales cu Evul Mediu şi concentrându-ne atenţia asupra spaţiului românesc care prezintă o serie de particularităţi şi culori specifice.

Familia reprezintă aşadar o revoluţie a gândirii involuntare alimentate de necesităţile şi trebuinţele materiale şi spirituale care-şi găseşte o expresie şi importanţă aparte În lumea de astăzi.

Lucrarea este structurată pe patru capitole cuprinzând aspecte atât În ceea ce priveşte familia ca instituţie, cât şi sancţiunile determinate de nerespectarea legislaţiei vremii.

În ceea ce priveşte istoriografia dreptului familiei putem spune că este destul de vastă. Fără enumerarea integrală a acestei istoriografii se impune ca o necesitate trecerea în revistă a unor nume de referinţă care au tratat din diverse perspective statutul juridic al familiei.

Urmărind să Înfăţişeze procesul apariţiei şi dezvoltării instituţiilor juridice în spaţiul Ţărilor Române, pe fondul evoluţiei conceptului de statalitate prof. Vladimir Hanga Îşi aduce o remarcabilă contribuţie În lucrarea sa “Istoria Dreptului” În trei volume, la explicaţia structurii intriseci a fenomenelor noi şi persistenţa unor elemente din vechea formă de organizare translatate În secolele XVII-XVIII dar care-şi găsesc corespondenţa şi astăzi.

Lucrarea elaborată de S.Fl.Marian, reprezintă cea mai amplă şi mai complexă descriere monografică a unuia dintre cele mai importante aspecte din viaţa spirituală a poporului român şi anume ciclul vieţii omului: naşterea, nunta, moartea, fiecăruia fiindu-i consacrat câte un volum aparte.

Volumul I intitulat “Nunta la români” cuprinde aspecte legate de căsătorie, zestre, răpire, divorţ.

Un articol important referitor la instituţia căsătoriei elaborat de Anicuţa Popescu şi care se intitulează “Instituţia căsătoriei şi condiţia juridică a femeii din Ţara Românească şi Moldova În secolul al XVII-lea’’, cuprinde aspecte cu privire la căsătorie.

Preview document

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 1
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 2
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 3
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 4
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 5
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 6
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 7
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 8
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 9
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 10
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 11
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 12
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 13
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 14
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 15
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 16
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 17
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 18
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 19
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 20
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 21
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 22
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 23
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 24
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 25
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 26
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 27
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 28
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 29
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 30
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 31
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 32
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 33
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 34
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 35
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 36
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 37
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 38
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 39
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 40
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 41
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 42
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 43
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 44
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 45
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 46
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 47
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 48
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 49
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 50
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 51
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 52
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 53
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 54
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 55
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 56
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 57
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 58
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 59
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 60
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 61
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 62
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 63
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 64
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 65
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 66
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 67
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 68
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 69
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 70
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 71
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 72
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 73
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 74
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 75
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 76
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 77
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 78
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 79
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 80
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 81
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 82
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 83
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 84
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 85
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 86
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 87
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 88
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 89
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 90
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 91
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 92
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 93
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 94
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 95
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 96
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 97
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 98
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 99
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 100
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 101
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 102
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 103
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 104
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 105
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 106
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 107
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 108
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 109
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 110
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 111
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 112
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 113
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 114
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 115
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 116
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 117
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 118
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 119
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 120
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 121
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 122
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 123
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 124
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 125
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 126
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 127
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 128
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 129
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 130
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 131
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 132
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 133
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 134
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 135
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 136
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 137
Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII - Pagina 138

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Dreptul Familiei in Tara Romaneasca si Moldova in Secolele XVII-XVIII.doc

Alții au mai descărcat și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Ai nevoie de altceva?