Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 16420
Mărime: 72.24KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. VASILICA NEGRUŢ
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DREPT

Extras din document

INTRODUCERE

O perioadă îndelungată, funcţionarii au fost supuşi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului. Actualmente, acest specific este în atenuare progresivă, remarcându-se o tendinţă evidenta de a şterge diferenţa dintre funcţionari şi restul cetăţenilor.

După cum funcţionarii publici au obligaţii faţă de serviciul public, la fel au şi drepturi. Drepturile şi obligaţiunile funcţionarilor publici se divizează în două mari categorii:

1. Drepturi şi obligaţiuni cu caracter general pe care le au toţi funcţionarii publici;

2. Drepturi şi obligaţiuni speciale, pe care le au numai anumite categorii de funcţionari publici;

Conceptul de cariera este folosit în dreptul public contemporan pentru a evoca dezvoltarea în timp a situaţiei juridice a funcţionarului, de la recrutare până la sfarşitul activităţii profesionale, deci de la emiterea actului din care se naşte raportul de funcţie publică, până la emiterea celui prin care se pune capăt acestui raport.

Extrapolând elementele acestei definiţii, vom defini cariera funcţionarului public european, ca reprezentând elementele care concretizează situaţia juridică a funcţionarului public, din momentul în care autoritatea investită cu puterea de numire, emite actul de numire până în momentul în care, un alt act juridic, sau un fapt juridic ( exemplu decesul ), pune capăt calităţii de funcţionar public european. Cariera în funcţia publica cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu pana în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii.

Modalităţile de dezvoltare a carierei în funcţia publică sunt promovarea într-o funcţie publică superioară şi avansarea în gradele de salarizare.

Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică sunt următoarele:

-competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau sa promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi sa confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;

-competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;

-egalitatea de sanse, prin recunoaşterea vocaţiei la cariera în funcţia publica a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;

-profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege;

-motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa identifice şi sa aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare morala şi materială a funcţionarilor publici, precum şi sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;

-transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publica.

Managementul carierei în funcţia publică se asigura de către:

-Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal şi a instrumentelor necesare organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publica;

-autorităţile şi instituţiile publice, prin aplicarea principiului egalităţii de sanse şi a motivarii;

-funcţionarul public, prin aplicarea consecventa a principiilor competentei şi al profesionalismului,

în vederea dezvoltării profesionale individuale.

Stabilirea posibilităţilor de cariera în funcţia publică se realizează anual prin planul de ocupare a funcţiilor publice.

Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează de către Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la numărul funcţiilor publice vacante şi modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, şi se supune spre aprobare Guvernului.

Preview document

Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 1
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 2
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 3
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 4
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 5
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 6
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 7
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 8
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 9
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 10
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 11
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 12
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 13
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 14
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 15
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 16
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 17
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 18
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 19
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 20
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 21
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 22
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 23
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 24
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 25
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 26
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 27
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 28
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 29
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 30
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 31
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 32
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 33
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 34
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 35
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 36
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 37
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 38
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 39
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 40
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 41
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 42
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 43
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 44
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 45
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 46
Dreptul la Carieră a Funcționarilor Publici - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la Cariera a Functionarilor Publici
    • Cuprins.doc
    • Lucrare.doc

Alții au mai descărcat și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Conduita Funcționarului

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment...

Cariera funcționarilor publici

1. Conceptul de carieră Noţiunea de carieră este des întâlnită în limbajul curent, dar nu beneficiază de o definiţie oficială, unanim acceptată,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public

NTRODUCERE Schimbarile petrecute la nivelul societatii românesti ar fi trebuit sa elimine sau cel putin sa atenueze tensiunile existente. Criza...

Statutul Funcționarilor Publici

Statul , cea mai importanta institutie a societatii , este privit ca “suma “a trei elemente :teritoriul , populatia (natiunea) si suveranitatea...

Drepturile și Obligațiile Funcționarului Public

1. Conceptul de functionar public Functionarul public este persoana fizica numita într-o functie publica, numire care se face de catre...

Drept administrativ - managementul personalului din administrația publică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Funcționarii publici într-o țară membră a Uniunii Europene - Germania

I. NOŢIUNEA DE FUNCŢIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN Există două categorii de funcţii publice în ţările Uniunii Europene: 1. mai întâi, sunt...

Dreptul la carieră al funcționarilor publici

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE “FUNCTIE PUBLICA” La nivel comunitar exista in principal doua dimensiuni de continut cu privire la...

Carieră în funcția publică final

Teoreticianul Gary Johns considera organizatiile a fi drept inventii sociale destinate realizarii unor scopuri comune prin efort de grup". În...

Drepturile și obligațiile funcționarilor publici

De-a lungul timpului, functionarii publici au fost supusi unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului si...

Ai nevoie de altceva?