Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 30545
Mărime: 139.01KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul I Noţiuni generale privitoare la moştenire 7

1.1. Mostenirea si tipurile ei 7

1.2. – Moştenirea legală 10

1.3. Legi aplicabile 14

Capitolul II Drepturile Succesorale ale soţului Supravieţuitor 17

2.1. – Consideraţii Generale 17

2.2. Condiţiile cerute soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni 20

2.3. Reguli speciale privind vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor 27

2.4. Corelaţia dintre dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor şi comunitatea de bunuri a soţilor 30

2.5– Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase 32

Capitolul III Reglementarea rezervei soţului supravieţuitor în dreptul civil român 43

3.1. Aspecte generale, reglementare şi particularităţi 43

3.2. Imputarea rezervei soţului supravieţuitor 47

3.3. Modificari aparute prin Noul Cod Civil 49

3.4. Studiu de caz 55

Capitolul 4 Concluzii asupra caracterului dreptului succesoral al sotului supravietuitor 57

Bibliografie 76

Extras din document

Argument

Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire al rudelor defunctului” si, in mod special, asupra “Drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor”.

In paginile urmatoare am facut referire la rudele defunctului chemate la mostenire, acestea fiind principalul izvor pentru vocatia succesorala legala si am ilustrat cele patru clase de mostenitori.

Inchei aceste sumare precizari cu indemnul spre studiu adresat de ilustrii dascali ai scolii romanesti de drept civil, C. Hamangiu, I. Rosetti Balanescu si Al.Baicoianu: “Dreptul este o stiinta pentru studentul care il invata, pentru profesorul care il explica, pentru legiuitorul care trebuie mai intai sa cunoasca nevoile sociale si principiile juridice inainte de a concretiza propriile sale principii in legi, si chiar pentru judecatorul sau avocatul care nu-si poate indeplini misiunea decat daca poseda cunoasterea regulilor juridice si a principiilor continute in legi”

Întreaga viaţă a omului este cuprinsă de normele Dreptului civil - de la naştere, ba chiar de la zămislire, şi până la moarte - cu urmările sale patrimoniale, adică moştenirea, care mai este numită şi succesiune sau ereditate. Unele din aceste denumiri sunt găsite în dispoziţiile legale ale codului civil sau în doctrină, accepţiunea lor fiind egală.

În înţelesul său restrâns, termenul de „succesiune”, precum şi cel de „moştenire” şi de „ereditate”, desemnează atât transmisiunea din cauză de moarte, cât şi obiectul acestei transmisiuni, adică patrimoniul în totalitatea lui, fracţiuni din patrimoniu sau ale unor bunuri singulare. Autori vechi reproşează redactorilor codului civil că „s-au ferit de a vorbi româneşte.” In înţeles larg (lato sensu) el desemnează orice transmisiune de drepturi - universală, cu titlu universal, sau cu titlu particular -, de la o persoană la alta, prin acte între vii (inter vivos) sau pentru cauză de moarte (mortis causa).

Despre moştenire, jurisconsultul roman Iulian scrie că ea este dobândirea întregului drept pe care l-a avut defunctul (Hereditas nihil alind est quam succesio in universum ius quod defunctus habuit) .

Persoanele chemate de lege la moştenire sunt rudele şi soţul supravieţuitor al celui care lasă moştenirea.

Rudenia cu defunctul constituie principalul izvor pentru vocaţia succesorală legală.

Rudele chemate la moştenire pot fi: descendenţii, ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi; ascendenţii ordinari şi, în sfârşit colateralii ordinari.

Clasa întâi de moştenitori legali - a descendenţilor.

Prin descendenţi se înţeleg copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la infinit, fără deosebire de sex şi indiferent dacă sunt din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii diferite (art. 669 C. civil). Această clasă (ordin) este alcătuită din copiii defunctului şi urmaşii acestora (copii, nepoţi, strănepoţi etc.) fără deosebire de sex şi indiferent de ordinea naşterii lor.

Copiii şi ceilalţi descendenţi ai defunctului chemaţi la moştenire sunt, în mod obişnuit, din căsătorie; ei au vocaţie succesorală indiferent dacă sunt din aceeaşi căsătorie sau din căsătorii diferite.

Fac parte din aceeaşi clasă şi copiii din afara căsătoriei, cu condiţia ca filiaţia să fi fost stabilită faţă de defunct potrivit legii (art. 63 C. familiei). Codul familiei consacră principiul deplinei egalităţi a copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie. Regimul legal aplicabil este acelaşi şi în consecinţă, are aceeaşi chemare succesorală, fără a se face vreo deosebire între moştenirea lăsată pe linie paternă şi moştenirea lăsată pe linie maternă. Faptul procreaţiei dă naştere dreptului la moştenire atât în privinţa succesiunilor lăsate de mamă şi rudele acesteia, cât şi în privinţa moştenirii lăsate de tată şi de rudele acestuia. 1

Alături de copiii din căsătorie, şi cei din afara căsătoriei fac parte din clasa descendenţilor şi copiii adoptaţi. Dreptul român, în art. 75 din C. familiei prevede că adoptatul dobândeşte faţă de adoptator, prin efectul adopţiei, aceleaşi drepturi ca acelea pe care le are copilul din căsătorie faţă de părinţii săi. Astfel, ca şi copilul din afara căsătoriei, adoptatul este asimilat cu copilul din căsătorie şi în ce priveşte dreptul la moştenirea rămasă de pe urma adoptatorului, fără a deosebi după cum acesta lasă sau nu o posteritate cu calitatea de moştenitori.

Bibliografie

1. Bacaci Alexandru, V.-C. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul Familiei, editia a III-a, Editura All Beck, 2002

2. Bacaci Alexandru, Gheorghe Comănita, Drept civil. Succesiunile, Editura ALL BECK, Bucuresti, 2003

3. Chirica D “ Drept Civil: Succesiuni" - Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1966

4. Codul Civil Legea 287/2009

5. Costin M. "Marile Institutii Ale Dreptului Civil Roman" - Vol. I, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 1982

6. Curtea De Casatie, S. I. Nr. 596/1943, In Complet De Divergenta Publicata In Pandectele Romane, 1944

7. Curtea de Apel Cluj, Buletinul Jurisprudenței. Repertoriu anual. 2009

8. Curtea de Apel Cluj, Buletinul Jurisprudenței, Repertoriul anual, 2009, Editura Universul Juridic, București, 2009

9. Deak Fr. "Tratat De Drept Succesoral" - Editura Actami, Bucuresti, 1999

10. Deak Fr. "Mostenirea Testamentara. Transmiterea Si Imparteala Mostenirii" - Editura Proarcadia, Bucuresti, 1993

11. Deak. FR "Contractul De Inchiriere A Locuintei" - Editura Actami, Bucuresti, 1997

12. Eliescu Mihail . Mostenirea Si Devolutiunea Ei In Dreptul R. S. R. " - Editura Academiei R. S. R. " 1966

13. Frederique Julienne , “Successions et libéralités”, Bréal, 2010

14. Ghigeanu Gh. "Dreptul De Mostenire. Rezerva Succesorala - Teorie Si Practica" - Editura Didactica Si Pedagogica, R. A. " Bucuresti, 1998

15. Hamangiu C. Contra "Tratat De Drept Civil Roman" - Editura Nationala, Bucuresti, 1928

16. Hamangiu C. "Tratat De Drept Civil Roman" - Vol. III, Editura Nationala, Bucuresti, 1988

17. Murzea Cristinel, Emil Peonaru, Donația și Testamentul. Studiu de doctrină și jurisprudență, Hamangiu, 2007

18. Pivniceru Mona Maria, Susanu Claudia, Tătărușanu Doinița, Moștenirea legală și testamentară. Împărțeala moștenirii. Practică judiciară, ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2009

19. Stanciulescu D. "Drept Civil. Dreptul De Mostenire" - Editura Atlax Lex, Bucuresti, 1966

20. Stanciulescu L. "Mostenirea Testamentara. Transmisiunea Si Imparteala Mostenirii" - Editura Actami, Bucuresti, 1944

21. Statescu R. "Drept Civil, Contractul De Transport, Drept De Creatie Intelectuala, Succesiunile" - Editura Didactica Si Pedagogica, Bucuresti, 1967

22. Turianu Corneliu, Succesiunile și partajul succesoral, Culegere de practică judiciară, Ediția 2, Editura C.H.Beck, București, 2008

23. Ungureanu Ovidiu, Munteanu Cornelia, Eseu asupra clasificăriibunurilor în dreptul civil, Editura Universul Juridic, București, 2010

24. Zinveliu I. "Dreptul La Mostenire In R. S. R. " - Editura Dacia, Cluj - Napoca, 1975

25. http://legeaz.net/noul-cod-civil/pagina-14

26. http://www.legalis.ro/2011/11/21/transmisiunea-mostenirii-in-noul-cod-civil

27. www.dreptonline.ro

Preview document

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 1
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 2
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 3
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 4
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 5
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 6
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 7
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 8
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 9
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 10
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 11
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 12
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 13
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 14
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 15
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 16
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 17
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 18
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 19
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 20
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 21
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 22
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 23
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 24
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 25
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 26
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 27
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 28
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 29
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 30
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 31
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 32
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 33
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 34
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 35
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 36
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 37
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 38
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 39
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 40
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 41
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 42
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 43
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 44
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 45
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 46
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 47
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 48
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 49
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 50
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 51
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 52
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 53
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 54
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 55
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 56
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 57
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 58
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 59
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 60
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 61
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 62
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 63
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 64
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 65
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 66
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 67
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 68
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 69
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 70
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 71
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 72
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 73
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 74
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 75
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 76
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 77
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 78
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 79
Dreptul la moștenire a rudelor defunctului - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la mostenire a rudelor defunctului.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Procedura Succesorală Notarială

CPITOLUL 1 IMPORTANŢA ŞI PRINCIPIILE PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE 1.1. IMPORTANŢA PROCEDURII SUCCESORALE NOTARIALE Procedura succesorală...

Moștenirea legală

INTRODUCERE Moştenirea legală ocupă un loc important în materia succesiunilor, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus nu...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Succesiuni Clasele de Mostenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Caiet de practică

I. Dreptul la mostenire al rudelor defunctului 1.Clasa intai de mostenitori legali: descendentii defunctului Potrivit art. 669 C. civ., prin...

Dreptul la Mostenire al Rudelor Defunctului

Subiectul supus discutiei noastre se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”.Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire al rudelor...

Curs Selectiv pentru Examenul de Definitivat pentru Notari Publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Ai nevoie de altceva?