Drepturile Copilului

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 30721
Mărime: 114.86KB (arhivat)
Publicat de: Gabi Vasilescu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harbada Maria

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAP. I: REGLEMENTĂRI EXISTENTE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR COPILULUI 9
 3. I.1: Aspecte generale 9
 4. I.2: Reglementări existente pe plan international în domeniul drepturilor copilului 11
 5. I.2.1. Declaratia Drepturilor Copilului 11
 6. I.2.2. Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 12
 7. I.2.3. Conventii adoptate în cadrul Organizatiei Internationale a Muncii 18
 8. I.2.4. Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale 19
 9. I.2.5. Instrumente adoptate de Consiliul Europei în materia drepturilor copilului 20
 10. I.3. Aspecte din practica judiciară privind protectia drepturilor copilului pe plan international 26
 11. I.4: Cadrul legal intern privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului 28
 12. CAP. II DREPTURILE COPILULUI POTRIVIT LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE 32
 13. II.1.Principiile generale ale protectiei si promovării drepturilor copilului 34
 14. II.2. Drepturile si libertătile civile ale copilului 41
 15. II.2.1. Dreptul copilului la păstrarea si stabilirea identitătii sale 41
 16. II.2.2. Dreptul copilului de mentine relatii personale si contacte directe cu părintii, rudele, precum si cu alte persoane fată de care copilul a dezvoltat legături de atasament 42
 17. II.2.3. Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice si a vietei sale intime, private si familiale 43
 18. II.2.4. Dreptul copilului la libertatea de exprimare 44
 19. II.2.5. Dreptul copilului la libertatea de gândire, de constiintă si de religie 44
 20. II.2.6. Dreptul copilului la libera asociere în structuri formale si informale, precum si libertatea de întrunire pasnică 45
 21. II.2.7. Dreptul copilului la respectarea personalitătii si individualitătii sale 45
 22. II.2.8. Dreptul copilului de a depune singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 45
 23. II.3. Drepturi referitoare la asigurarea unui mediu familial si îngrijirea alternativă 46
 24. II.3.1. Dreptul copilului de a creste alături de părintii săi 48
 25. II.3.2. Copilul are dreptul să fie crescut în conditii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală si socială 48
 26. II.3.3. Dreptul copilului la protectie alternativă 48
 27. II.4. Drepturi care privesc sănătatea si bunăstarea copilului 49
 28. II.4.1. Dreptul copilului la sănătate 49
 29. II.4.2. Dreptul copilului la bunăstare 50
 30. II.4.3. Dreptul la îngrijire specială a copilului cu handicap 50
 31. II.5. Dreptul copilului la educatie, activităti recreative si culturale 51
 32. II.5.1. Dreptul copilului de a primi o educatie care să îi permită dezvoltarea, în conditii nediscriminatorii a aptitudinilor si personalitătii sale 51
 33. II.5.2. Dreptul copilului la odihnă si vacantă 52
 34. II.6. Aspecte din practica judiciară privind drepturile copilului pe plan intern 52
 35. Cap.III: INSTITUȚII SI ORGANISME ABILITATE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR COPILULUI 55
 36. III.1. Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului 56
 37. III.2. Avocatul Poporului 57
 38. III.3. Comisia pentru Protectia Copilului 58
 39. III.4. Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului (DGASPC) 59
 40. III.5. Serviciul public de asistentă socială 61
 41. III.6. Organismele private 62
 42. CONCLUZII SI PROPUNERI 63
 43. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din licență

INTRODUCERE

După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei ideologice a persoanei, ca perioadă care necesită grijă si asistentă specială, s-a cristalizat surprinzător de târziu în constiinta comună, abia în Europa secolelor XV-XVIII. Într-un studiu publicat la începutul deceniului sapte, P.Aries aprecia că în societatea medievală ideea de copilărie nu a existat, asa cum o percepem acum, lipsea cu desăvârsire, pentru că de îndată ce depăsea stadiul de dependentă biologică, copilul intra direct în societatea adultilor. Copiii nu puteau fi deosebiti de adulti deoarece erau îmbrăcati la fel, se comportau la fel si erau integrati în acelasi tip de activităti sociale. Erau întâmpinati si tratati ca „adulti în miniatură”

Individualizarea copilăriei ca stadiu distinct s-a realizat printr-un proces lent în cadrul căruia institutionalizarea educatiei a avut un rol esential. Studiile si cercetările sociologice subliniază că întelegerea copilăriei nu poate fi detasată de contextul concret al societătilor si grupurilor sociale, de practicile si traditiile cresterii copiilor, de normele si valorile atasate acestui proces, de politicile sociale, de cadrul normativ si institutiile implicate, etc.

Într-un studiu asupra nasterii conceptului de copilărie în Anglia, H.Hendrick identifica, în ordine cronologică, o serie de constructe successive începând cu copilul-fabrică (factory-child), copilul delincvent, copilul scolar, copilul psihomedical si copilul bunăstării (welfare-child). Fiecare “tip de copilărie” a fost sanctionat prin acte normative speciale care au reglementat diferite forme de asistentă si protectie comunitară.

Interesul pentru copil ca fiinţă umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la evoluţia umanităţii. Nimic nu apare ca fiind mai firesc pentru un secol pe care la inceputurile sale Helen Key îl anunţa ca fiind “secolul copilului”, decât numeroasele dezbateri şi discuţii referitoare la natura drepturilor ce trebuiau asociate copilului şi copilăriei.

A existat o unanimă recunoaştere a nevoii speciale de protecţie a copilului datorită vulnerabilităţii sale în raport cu societatea. Vulnerabilitatea a fost interpretată prioritar în legătură cu anumite incapacităţi, prin urmare copilul a fost mai curând tratat ca obiect al actelor de caritate decât ca o fiinţă umană individuală, cu propriile sale drepturi. Elaborarea deciziilor cu privire la copil a avut loc de cele mai multe ori în absenţa copilului.

După Primul Război Mondial, ideea drepturilor copilului a captat pentru prima dată atenţia lumii. În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat Declaraţia de la Geneva. În 1959, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia drepturilor copilului.

Spre sfârşitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de participare ale copilului. Mai mulţi lideri de opinie au susţinut că şi copii au competenţele necesare pentru a lua decizii în privinţa problemelor importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să participe la luarea acestor decizii.

În cea de-a doua jumătate a secolului XX a început să crească gradul de înţelegere a nevoilor psihologice ale copiilor şi recunoaşterea copilăriei ca o valoare în sine. În acelaşi timp, a apărut evident faptul că, uneori, interesul copiilor este diferit de cel al protectorilor săi – mulţi copii fiind supuşi unor tratamente inacceptabile în chiar famiile lor.

Documentele O.N.U. relevă că si acum la începutul mileniului trei situatia copilului în lume nu este deloc una fericită. Astfel, jumătate din săracii lumii sunt copii; milioane de copii mor în fiecare an din cauza unor boli sau suferă din cauza calitătii apei potabile si a conditiilor sanitare improprii; peste opt milioane si-au pierdut mamele sau ambii părinti ca urmare a maladiei SIDA; peste 250 milioane de copii din toată lumea muncesc în situatii uneori periculoase si în conditii de exploatare; peste trei sute de mii de copii sunt soldati în conflictele armate de pe glob; 15 milioane de copii din tările în curs de dezvoltare mor din cauza foametei; 131 de milioane de copii nu merg la scoală, fiind victimele analfabetismului, prostitutiei, consumului de droguri, cersetoriei, traficului ilegal de persoane, abandonului de familie si, uneori, sunt chiar autorii unor acte de terorism. În societatea modernă toti vorbesc de drepturile copilului si le codifică în acte normative, în timp ce un copil moare de foame, de frig sau de boală, o dată la patru minute. Prin intermediul cooperării internationale, tările subdezvoltate si în curs de dezvoltare, printre care si România, beneficiază de asistentă tehnico-stiintifică si financiară, în domeniul implementării si protectiei copilului si a copilăriei.

Toate aceste constatări au exercitat presiuni pentru elaborarea unei convenţii care să plece de la nevoile reale şi specifice ale copilului şi să trateze independent drepturile copilului mai curând decât să le includă în drepturile omului.

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite adoptă cele 54 de articole ale Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Aceasta a intrat în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratificată de majoritatea ţărilor din lume, cu excepţia Statelor Unite ale Americii şi a Somaliei.

La nivel national, în special în deceniul care a urmat ratificării Conventiei Natiunilor Unite în materie, statele s-au văzut nevoite să adopte diferite măsuri legislative si politici sociale menite să amelioreze situatia copiilor. În unele tări, între care si România au fost create institutii specializate la nivel national si local menite să monitorizeze implementarea si respectarea drepturilor copilului. La nivelul lor lucrează zeci de mii de specialisti în domeniu, si se alocă importante sume de bani din bugetele nationale sau din surse internationale. S-au dezvoltat programe de parteneriat stat - organisme private – nationale si internationale – în acelasi scop, al ameliorării protectiei drepturilor copilului.

Preview document

Drepturile Copilului - Pagina 1
Drepturile Copilului - Pagina 2
Drepturile Copilului - Pagina 3
Drepturile Copilului - Pagina 4
Drepturile Copilului - Pagina 5
Drepturile Copilului - Pagina 6
Drepturile Copilului - Pagina 7
Drepturile Copilului - Pagina 8
Drepturile Copilului - Pagina 9
Drepturile Copilului - Pagina 10
Drepturile Copilului - Pagina 11
Drepturile Copilului - Pagina 12
Drepturile Copilului - Pagina 13
Drepturile Copilului - Pagina 14
Drepturile Copilului - Pagina 15
Drepturile Copilului - Pagina 16
Drepturile Copilului - Pagina 17
Drepturile Copilului - Pagina 18
Drepturile Copilului - Pagina 19
Drepturile Copilului - Pagina 20
Drepturile Copilului - Pagina 21
Drepturile Copilului - Pagina 22
Drepturile Copilului - Pagina 23
Drepturile Copilului - Pagina 24
Drepturile Copilului - Pagina 25
Drepturile Copilului - Pagina 26
Drepturile Copilului - Pagina 27
Drepturile Copilului - Pagina 28
Drepturile Copilului - Pagina 29
Drepturile Copilului - Pagina 30
Drepturile Copilului - Pagina 31
Drepturile Copilului - Pagina 32
Drepturile Copilului - Pagina 33
Drepturile Copilului - Pagina 34
Drepturile Copilului - Pagina 35
Drepturile Copilului - Pagina 36
Drepturile Copilului - Pagina 37
Drepturile Copilului - Pagina 38
Drepturile Copilului - Pagina 39
Drepturile Copilului - Pagina 40
Drepturile Copilului - Pagina 41
Drepturile Copilului - Pagina 42
Drepturile Copilului - Pagina 43
Drepturile Copilului - Pagina 44
Drepturile Copilului - Pagina 45
Drepturile Copilului - Pagina 46
Drepturile Copilului - Pagina 47
Drepturile Copilului - Pagina 48
Drepturile Copilului - Pagina 49
Drepturile Copilului - Pagina 50
Drepturile Copilului - Pagina 51
Drepturile Copilului - Pagina 52
Drepturile Copilului - Pagina 53
Drepturile Copilului - Pagina 54
Drepturile Copilului - Pagina 55
Drepturile Copilului - Pagina 56
Drepturile Copilului - Pagina 57
Drepturile Copilului - Pagina 58
Drepturile Copilului - Pagina 59
Drepturile Copilului - Pagina 60
Drepturile Copilului - Pagina 61
Drepturile Copilului - Pagina 62
Drepturile Copilului - Pagina 63
Drepturile Copilului - Pagina 64
Drepturile Copilului - Pagina 65
Drepturile Copilului - Pagina 66
Drepturile Copilului - Pagina 67
Drepturile Copilului - Pagina 68
Drepturile Copilului - Pagina 69
Drepturile Copilului - Pagina 70
Drepturile Copilului - Pagina 71
Drepturile Copilului - Pagina 72
Drepturile Copilului - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Drepturile Copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Traficul și consumul ilicit de droguri

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Traficul și Consumul Ilicit de Droguri

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare este determinată de faptul că, în ultimii ani, flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Te-ar putea interesa și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Drepturile Copilului în Legislația Română

INTRODUCERE Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Cunoașterea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului ca Document Juridic

Introducere Perioada cuprinsa între 1997 şi 2004 a reprezentat timpul reformei radicale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în România....

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Ai nevoie de altceva?