Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 45370
Mărime: 182.85KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Angela Tatu
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA SPECIALIZAREA DREPT FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

CAPITOLUL 1

INFRACŢIUNEA ŞI ELEMENTELE CONSTITUTIVE

1.1 Despre infracţiune

1.1.1 Definiţia infracţiunii.8

1.1.2 Trăsăturile fundamentale ale infracţiunii.10

1.2 Trăsăturile care caracterizează obiectul infracţiunii

1.2.1 Noţiune.13

1.2.2 Clasificarea obiectului infracţiunii.14

1.3 Trăsăturile care caracterizează latura obiectivă a infracţiunii

1.3.1 Noţiune.15

1.3.2 Trăsăturile obligatorii ale laturii obiective.16

1.3.3 Trăsăturile facultative ale laturii obiective.20

1.4 Trăsăturile care caracterizează subiectul infracţiunii

1.4.1 Noţiune.21

1.4.2 Subiectul activ al infracţiunii.21

1.4.3 Subiectul pasiv al infracţiunii.24

1.5 Trăsăturile care caracterizează latura subiectivă a infracţiunii

1.5.1 Noţiune.25

1.5.2 Trăsăturile obligatorii ale laturii subiective.25

1.5.3 Trăsăturile facultative ale laturii subiective.34

CAPITOLUL 2

INFRACŢIUNILE CONTRA VIEŢII PERSOANEI

2.1 Omuciderea aspecte comune.36

2.2 Omorul.37

2.3 Omorul calificat.39

2.4 Omorul deosebit de grav.47

2.5 Pruncuciderea.51

2.6 Uciderea din culpă.54

CAPITOLUL 3

ANALIZĂ A PRACTICII JUDICIARE ASUPRA INFRACŢIUNILOR.59

CAPITOLUL 4

ASPECTE DE DREPT COMPARAT.108

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.113

BIBLIOGRAFIE.116

Extras din document

Ordinea de drept este una din măreţiile omului!

Petre Ţuţea

Omul este creatorul tuturor bunurilor materiale si spirituale din societate care, transmise din generaţie în generaţie, au asigurat si asigură progresul continuu al omenirii.

Sub denumirea generică de "omucidere", Codul nostru penal incrimineazaă faptele care aduc atingere vieţii omului, ca atribut fundamental şi indispensabil al persoanei umane şi de care depinde existenţa şi fiinţa sa. Aceste incriminări sancţionează cele mai grave atentate împotriva persoanei: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa si determinarea sau înlesnirea sinuciderii.

Apărarea persoanei si îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constantă, comună a tuturor sistemelor de drept, din orice orânduire socială, viaţa fiind ocrotită de lege nu atât ca fenomen biologic, ci mai presus de toate, ca fenomen social, ca valoare primară şi absolută a oricărei societăţi, ca o condiţie indispensabilă a însăşi existenţei societăţii omeneşti. Legea ocroteşte nu numai interesul fiecărui individ de a trăi, de a-şi conserva şi prelungi viaţa, dar mai ales, interesul societăţii ca viaţa fiecărui om sa fie păstrată şi respectată de ceilalţi, conservarea vieţii indivizilor fiind hotărâtoare pentru existenţa societăţii, care nu poate fi concepută decât ca formată din indivizi în viaţă .

Dreptul la viaţă al tuturor oamenilor a fost proclamat solemn odata cu revoluţiile burghezo-democratice, dându-se astfel expresie celor mai nobile năzuinţe ale omenirii. Aceleaşi idei au fost exprimate şi prin Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generala a O.N.U. la 10 decembrie 1948. În art.3 din Declaraţie, se arată că "orice om are dreptul la viaţă, libertate şi la inviolabilitatea persoanei", iar Pactul cu privire la drepturile civile si politice prevede în art.6 pct.1 că "dreptul la viaţă este inerent persoanei umane; acest drept trebuie ocrotit prin lege; nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar".

Acest drept figurează şi în alte importante documente internaţionale şi anume, în Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului si libertăţilor fundamentale (art.2), cât şi în Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a C.S.C.E.

Constituţia României, adoptată în decembrie 1991 si modificată la 19 octombrie 2003 în urma referendumului, reglementează si garantează "dreptul la viaţă şi la integritatea fizică si psihică" în art.22:"Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritatea fizică şi psihică este recunoscut tuturor persoanelor; nici o persoană nu poate fi supusă la tortură, precum şi nici unei pedepse inumane sau degradante; pedeapsa cu moartea este interzisă".

Viaţa umană este ocrotită de legea penală într-un cadru mai larg, acela al ocrotirii persoanei si a principalelor atribute ale acesteia: viaţa, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, inviolabilitatea vieţii sexuale; onoarea. Astfel statul are menirea de a ocroti şi a asigura siguranţa şi buna dezvolatare a vieţii omului.

Legea penală ocrotind, aşadar prin incriminarea faptelor care aduc atingere persoanei, valorile sociale, legate de existenţa persoanei, apără, totodată relaţiile sociale care se nasc şi se dezvoltă în jurul acestor valori, apărând de pildă, persoana omului ca valoare socială fundamentală împotriva faptelor susceptibilă să o pună în pericol, sau să o vatăme, legea penală ocroteşte implicit şi relaţiile sociale, care se dezvoltă în jurul persoanei şi în jurul principalelor sale atribute.

Ansamblul faptelor care aduc atingere valorilor sociale menţionate au fost incriminate în legea penală într-un titlu anume al Codului penal, sub denumirea Infracţiuni contra persoanei, în titlul II din partea specială a Codului penal, o asemenea secţiune distinctă în cadrul infracţiunilor contra persoanei o constituie şi secţiunea intitulată omucidere, cuprinzând incriminarea tuturor faptelor care aduc atingerea vieţii persoanei ( omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Cuprinderea acestor incriminări într-o secţiune aparte ţine seama de existenţa unui obiect juridic comun, al subgrupului infracţiunilor contra vieţii şi anume acel mănunchi de relaţii sociale care se formează şi se dezvoltă în jurul acestei valori sociale.

În prezenta lucrare am relatat elementele constitutive ale infracţiunii contra vieţii: Omorul, art. 174 Cod penal; Omorul calificat, art. 175 Cod penal; Omorul deosebit de grav, art. 176 Cod penal; Pruncuciderea, art. 177 Cod penal; Uciderea din culpă, art. 178 Cod penal.

Preview document

Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 1
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 2
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 3
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 4
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 5
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 6
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 7
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 8
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 9
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 10
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 11
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 12
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 13
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 14
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 15
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 16
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 17
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 18
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 19
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 20
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 21
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 22
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 23
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 24
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 25
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 26
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 27
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 28
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 29
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 30
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 31
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 32
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 33
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 34
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 35
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 36
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 37
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 38
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 39
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 40
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 41
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 42
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 43
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 44
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 45
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 46
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 47
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 48
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 49
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 50
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 51
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 52
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 53
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 54
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 55
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 56
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 57
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 58
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 59
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 60
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 61
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 62
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 63
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 64
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 65
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 66
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 67
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 68
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 69
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 70
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 71
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 72
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 73
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 74
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 75
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 76
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 77
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 78
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 79
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 80
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 81
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 82
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 83
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 84
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 85
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 86
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 87
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 88
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 89
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 90
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 91
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 92
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 93
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 94
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 95
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 96
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 97
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 98
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 99
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 100
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 101
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 102
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 103
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 104
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 105
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 106
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 107
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 108
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 109
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 110
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 111
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 112
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 113
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 114
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 115
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 116
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 117
Elementele Constitutive ale Infracțiunii Contra Vieții - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Elementele Constitutive ale Infractiunii Contra Vietii.docx

Alții au mai descărcat și

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Analiza Laturii Obiective și a Laturii Subiective în Cazul Infracțiunii de Omor Deosebit de Grav

INTRODUCERE Ocrotirea persoanelor împotriva actelor îndreptate împotriva vieții s-a impus ca o necesitate obiectivă înca din timpurile cele mai...

Aspecte Generale privind Infracțiunile Contra Vieții

Introducere Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Pedepsele în Dreptul Penal Comparat

1. Notiunea de pedeapsă în dreptului penal comparat. În dreptul penal sancțiunile ocupă un loc deosebit de important deoarece ele prezintă...

Omorul Calificat

I. Noțiuni introductive Crima organizată se referă la grupurile transnaționale sau locale implicate în diverse activități criminale, care au ca...

Te-ar putea interesa și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Omor calificat și uciderea la cererea victimei

I ABSTRACT This license work is structurated in 4 chapters, each chapter being structured on many sections and subsections. In the first chapter...

Eutanasia

Introducere Dintodeauna, viaţa umană a reprezentat o valoare socială incontestabilă, indiferent de etapa de dezvoltare a societăţii sau de...

Protecția Copilului Supus Abuzului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte...

Ai nevoie de altceva?