Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 51024
Mărime: 205.53KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia V.
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristinel Ichim
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EROAREA DE FAPT ÎN DREPTUL PENAL 7
 3. 1.1 Noţiuni introductive asupra erorii de fapt–cauză care înlătură caracterul penal al faptei 7
 4. 1.2 Eroarea de fapt alături de alte cazuri care înlătură caracterul penal al faptei 8
 5. 1.3 Clasificarea erorii de fapt 15
 6. CAPITOLUL II: ISTORIA APARIŢIEI ÎN PLAN LEGISLATIV A ERORII DE FAPT 20
 7. 2.1 Antichitatea (Epoca veche) 20
 8. 2.2 Evul mediu (sec. al XIII-XVII-lea) 22
 9. 2.3 Doctrina clasică penală şi influenţa ei asupra erorii de fapt 23
 10. 2.4 Şcoala neoclasică şi influenţa ei asupra erorii de fapt 25
 11. 2.5 Doctrina pozitivistă şi influenţa ei asupra erorii de fapt 26
 12. 2.6 Doctrina modernă a apărării sociale şi influenţa ei asupra erorii de fapt 27
 13. CAPITOLUL III: PRECEDENTE LEGISLATIVE ŞI ABORDAREA LEGALĂ A ERORII DE FAPT 28
 14. 3.1 Eroarea de fapt în Codul penal de la 1864 28
 15. 3.2 Eroarea de fapt în Codul penal de la 1936 31
 16. 3.3 Eroarea de fapt în Codul penal de la 1968 35
 17. 3.4 Perspectiva proiectului Codului penal 2009 36
 18. CAPITOLUL IV: EROAREA DE FAPT, CAUZĂ CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 40
 19. 4.1 Circumstanţe juridice ale erorii de fapt în dreptul penal 40
 20. 4.2 Condiţiile erorii de fapt 42
 21. 4.2.1 Condiţii preexistente legate de persoana agentului ce comite fapta penală 43
 22. 4.2.2 Condiţii preexistente legate de legalitatea faptei 50
 23. 4.2.3 Condiţii preexistente şi concomitente consumării actelor materiale infracţionale 51
 24. 4.3 Eroarea de fapt în cazul intenţiei ca formă de vinovăţie 54
 25. 4.3.1 Eroarea de fapt în cazul intenţiei directe 54
 26. 4.3.2 Eroarea de fapt în cazul intenţiei indirecte 59
 27. 4.4 Eroarea de fapt în cazul culpei ca formă de vinovăţie 60
 28. 4.4.1 Eroarea de fapt în cazul culpei cu uşurinţă 60
 29. 4.4.2 Eroarea de fapt în cazul culpei cu neglijenţă 62
 30. 4.5 Eroarea de fapt în cazul efectelor sale asupra răspunderii penale 64
 31. 4.5.1 Diferenţierea formelor de eroare de fapt 64
 32. 4.5.2 Eroarea de fapt asupra identităţii obiectului material 66
 33. 4.5.3 Eroarea de fapt cu privire la subiectul pasiv al infracţiunii 68
 34. 4.6 Eroarea de fapt în raport cu o circumstanţă agravantă 71
 35. 4.6.1 Eroarea de fapt în raport cu o circumstanţă agravantă sau calificată legală 71
 36. 4.6.2 Eroarea de fapt în raport cu o circumstanţă agravantă judiciară 73
 37. 4.7 Noţiunea de faptă putativă 73
 38. CAPITOLUL V: EFECTELE ERORII DE FAPT 75
 39. 5.1 Diferenţieri şi asemănări dintre eroarea de fapt şi eroarea de drept şi celelalte cauze care înlătură caracterul penal al faptei 75
 40. A. Eroarea drept şi eroarea de fapt 75
 41. B. Constrângerea fizică, constrângerea morală şi eroarea de fapt 79
 42. C. Cazul fortuit şi eroarea de fapt 81
 43. D. Iresponsabilitatea şi eroarea de fapt 82
 44. E. Beţia şi eroarea de fapt 84
 45. F. Minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt 85
 46. 5.2 Efectele erorii de fapt în dreptul comparat 86
 47. A. Sisteme penale care nu consacră expres efectele erorii de fapt 86
 48. B. Sisteme penale care consacră expres efectele erorii de fapt 88
 49. 5.3 Efectele erorii de fapt în anumite cazuri particulare 91
 50. CONCLUZII 107
 51. BIBLIOGRAFIE 110

Extras din licență

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, odată cu evoluţia socială, economică, politică şi culturală a avut loc şi o creştere a infracţionalităţii, fapt ce a determinat apariţia unor legi menite deopotrivă să apere membrii societăţii, dar şi să pedepsească vinovaţii.

Practica judiciară a demonstrat, în căutarea preţiosului adevăr - aşa cum Emil Cioran îl definea în celebra lucrare „Amurgul gândurilor” ca fiind o eroare exilată în eternitate, în cadrul comiterii infracţiunilor lipsa vinovăţiei care s-a concretizat în apariţia unor cauze care înlătură caracterul penal al faptei, relevantă fiind apariţia instituţiei erorii de fapt, care s-a născut o dată cu necesitatea demonstrării împrejurărilor în care făptuitorul în momentul săvârşirii infracţiunii nu cunoştea existenţa situaţiei de care depinde caracterul penal al faptei.

Din dorinţa de a ilustra elocvenţa şi necesitatea existenţei instituţiei erorii de fapt, am pornit în analizarea temei propuse, chiar de la originea şi transformarea apariţiei acestei instituţii, analizând perioada antichităţii şi modul în care se aborda eroarea în diferitele epoci sociale şi curente juridice, traversate de doctrina penală de-a lungul secolelor.

De asemenea, am întreprins un studiu exhaustiv al instituţiei erorii aşa cum a fost aceasta consacrată în Codurile penale romane vechi, mă refer la cel din 1864, denumit şi al lui Alexandru Ioan Cuza, şi cel din 1936, denumit al lui Carol al II-lea, dar şi în legislaţia românească veche antemergătoare legii penale în Coduri penale de sine stătătoare, având în vedere aici Codul Calimach şi Legiuirea Caragea, care consacră în marea majoritate dispoziţii de drept civil, dar care conţin totuşi şi prevederi, norme, sancţiuni de domeniul dreptului penal.

După ce am precizat şi tratat precedentele legislative cu referire la tema ce face obiectul prezentei lucrări, am procedat la învederarea viziunii noului proiect de Cod penal român din 2009 asupra erorii de fapt, instituţie ce am expus-o în contextul principiilor juridico-penale a cauzelor de neimputabilitate.

Analizând ansamblul sistemului cauzelor care înlătură vinovăţia, am indicat formele în care se poate realiza cunoaşterea, precum şi mecanismul intrinsec în care acţionează vinovăţia, indicându-se astfel şi formele de prevenţie şi combatere eficientǎ a faptelor penale comise cu intenţie, după care am analizat exhaustiv eroarea de fapt, atât sub aspectul formelor de vinovăţie, cât şi a formelor atipice de eroare, ori de eroare neesenţială sub aspectul caracterului penal al faptei.

Dată fiind relevanţa existenţei în legislaţia penală română a instituţiei cauzelor de înlăturare a caracterului penal al faptei, am insistat asupra necesităţii socio-juridice ale impunerii în cadrul normativ juridico-penal ale acestei instituţii, analizând şi din punct de vedere al dreptului penal comparat, consecinţele existenţei erorii de fapt, atât din perspectiva apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană cât şi din perspectiva internaţionalizării normelor de drept penal, urmare firească ce survine, pe fondul organizării şi acţionării criminalităţii.

De asemenea, am întreprins demonstrarea ipotezei că eroarea de fapt este în deplină legătură cu celelalte cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Efectele erorii de fapt în anumite cazuri particulare dau o notă personală lucrării, deoarece eroarea de fapt se datorează unei imperfecţiuni a realităţii care cuprinde perspective asupra identităţii obiectului material cât şi asupra agentului care săvârşeşte fapta penală.

Prin realizarea acestei lucrări, am înţeles că recrudescenţa infracţionalităţii pe plan intern şi internaţional justifică măsurile de reacţie socială, politica penală pe care statul de drept trebuie să o stabilească pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional. În acest context, scopul dreptului penal este de a apăra societatea, în ansamblu, membrii săi, în particular, împotriva oricăror fapte antisociale ce cad sub incidenţa legii penale.

În condiţiile necesităţii de unificare a legislaţiilor penale europene, scopul legii penale române nu mai poate fi limitat la apărarea valorilor naţionale (cu toate că acestea rămân în continuare scopul ei principal), ci trebuie corelat cu noile îndatoriri ale legii penale legate de aderarea României la Uniunea Europeană şi cu necesitatea combaterii fenomenului criminalităţii pe plan european, fenomen care influenţează în chip hotărâtor şi fenomenul criminalităţii din cadrul naţional.

Tratarea erorii de fapt mi-a oferit prilejul de a diseca mecanismele şi principiile, ce se trag din prezumţii de drept, privind cunoaşterea legii penale, evocând apoi necesitatea impunerii şi în planul legislaţiei penale româneşti ale acestei instituţii ca şi cauză ce atrage înlăturarea caracterului penal al faptei comise.

Întreaga problematica tratată s-a concretizat în propuneri de lege ferenda ce se impun prin acurateţea şi puterea ştiinţifică a argumentaţiei folosite.

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EROAREA DE FAPT ÎN DREPTUL PENAL

1.1 Noţiuni introductive asupra erorii de fapt – cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Eroarea este un fenomen normal al vieţii omului, este un fapt întâlnit în toate sferele vieţii individuale şi sociale. Dacă o asemenea situaţie ar putea fi, din punct de vedere uman de înţeles, iar în cazuri nu prea grave acceptată (errare humanum est), în schimb, în cazul unor fapte cu consecinţe grave comise de o persoană, eroarea n-ar mai putea fi privită cu aceeaşi îngăduinţă. Legiuitorul din toate timpurile a trebuit să delimiteze cazurile când eroarea constituie o cauză care împiedică tragerea la răspundere penală, de cazurile când eroarea nu constituie un obstacol în calea tragerii la răspundere penală a făptuitorului.

O atare alternativă a apărut, fireşte nu în societatea mult îndepărtată primitivă (când răspunderea penală era concepută obiectiv şi când eroarea făptuitorului nu avea nici o relevanţă, fiind suficientă comiterea faptei prejudiciabile pentru a fi angajată răspunderea penală a autorului), ci în vremurile ulterioare când, pe măsura evoluţiei gândirii juridice şi condiţionarea răspunderii penale de procesul psihic al făptuitorului, eroarea a început să fie luată în seamă, cu consecinţa excluderii răspunderii penale a făptuitorului în anumite cazuri de eroare.

Eroarea de fapt a fost definită în doctrină ca fiind o lipsă de concordanţă între ceea ce şi-a închipuit agentul şi realitate , sau ca fiind dezacordul între reprezentările agentului şi realitate , sau ca o necunoaştere de către agent a realităţii materiale de fapt, sau situaţia când agentul cunoscând legea penală se înşeală asupra circumstanţelor acţiunilor sale, sau atunci când agentul se înşeală asupra materialităţii actului pe care îl comite.

Bibliografie

I. Literatură juridică:

1. Amza T.: Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politica criminologică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

2. Antoniu G.:

Bulai C. Practica judiciară penală, vol. I, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1988.

3. Antoniu G.: Vinovăţia penală, ediţia a II-a, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1995.

4. Beccaria C.: Despre infracţiuni şi pedepse, ediţia a II-a (ediţie bilingvă), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007.

5. Bulai C.:

Bulai B.N. Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

6. Boroi A.:

Gorunescu M.

Popescu M. Dicţionar de drept penal, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2004.

7. Boroi A.: Drept penal. Partea generală, ediţia a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

8. Cioclei V.: Manual de criminologie, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998.

9. Coteanu I.:

şi colab. Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

10. Bogdan S.: Eroarea în dreptul penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008.

11. Bogdan S.: Studiu introductiv. Despre infracţiuni şi pedepse (îngrijirea ediţiei şi traducerii în limba română a lucrării lui Cesare Becarria), Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001.

12. Coteanu I.:

şi colab. Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.

13. Daneş Ş.:

Papadopol V. Individualizarea judiciară a pedepselor, ediţia a II-a, Ed. Juridică, Bucureşti, 2003.

14. Djuvara M.: Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoarele şi dreptul pozitiv, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999.

15. Dongoroz V.: Drept penal. Partea generală, ediţie reeditată de Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Ed. Tempus, Bucureşti, 2000.

16. Dongoroz V.:

şi colab. Explicaţii teoretice ale Codului RSR, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1969.

17. Drăgan I.C.: Lecţii de filozofie juridică, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1995.

18. Mitrache C-tin.:

Mitrache C. Drept penal român. Partea generală, ediţia a VII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

19. Oancea I.: Tratat de drept penal. Partea generală, Ed. All Beck, Bucureşti,.1994.

20. Pascu I.: Drept penal. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007.

21. Rădulescu D.: Dicţionar de drept privat, Ed. Mondan, Bucureşti, 1997.

22. Roşca A.:

şi colab Psihologie generală, ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

23. Sava A.: Aprecierea probelor în procesul penal, Ed. Junimea, seria JUS, Iaşi, 2002.

24. Sima C.: Codul penal adnotat cu practica judiciară penală pe anii 1969-2000, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

25. Streteanu F.: Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

26. Tănăsescu I.:

şi colab. Drept penal general, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002.

27. Truichici A.M.: Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

Preview document

Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 1
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 2
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 3
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 4
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 5
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 6
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 7
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 8
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 9
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 10
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 11
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 12
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 13
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 14
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 15
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 16
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 17
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 18
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 19
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 20
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 21
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 22
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 23
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 24
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 25
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 26
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 27
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 28
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 29
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 30
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 31
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 32
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 33
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 34
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 35
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 36
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 37
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 38
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 39
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 40
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 41
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 42
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 43
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 44
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 45
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 46
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 47
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 48
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 49
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 50
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 51
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 52
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 53
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 54
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 55
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 56
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 57
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 58
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 59
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 60
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 61
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 62
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 63
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 64
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 65
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 66
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 67
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 68
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 69
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 70
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 71
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 72
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 73
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 74
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 75
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 76
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 77
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 78
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 79
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 80
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 81
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 82
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 83
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 84
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 85
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 86
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 87
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 88
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 89
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 90
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 91
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 92
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 93
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 94
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 95
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 96
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 97
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 98
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 99
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 100
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 101
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 102
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 103
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 104
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 105
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 106
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 107
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 108
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 109
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 110
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 111
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 112
Eroarea de Fapt - Cauză Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Eroarea de Fapt - Cauza Care Inlatura Caracterul Penal al Faptei.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1. Preliminarii privind caracterul penal al faptei...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată

1.0 Introducere Soocietatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială aparută mai tîrziu în activitatea comercială. Aceasta formă...

Minoritatea făptuitorului - Cauză de neimputabilitate

I. Considerații generale privind răspunderea penală a minorilor Pe parcursul existenței sale, persoana fizică nu urmează o traiectorie...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Exonerarea răspunderii contravenționale

CAPITOLUL I INTRODUCERE Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat, în special ale poliţiei, a fost şi este o problemă...

Cauzele care înlătură caracterul penal al unei fapte

Inainte de a putea vorbi de cauzele care inlatura caracterul penal al faptei trebuie stabilita ce este vinovatia. Cea mai simpla si mai accesibila...

Infracțiunea

Cuprins 1. Infracţiunea - Trăsături esenţiale - Subiecţii infracţiunii - Pericolul social al faptei - Vinovăţia 2. Tentativa -...

Penal general pentru licență

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE INFRACŢIUNE 1. Noţiuna de infractiune Ca formă a unităţii naturale, infracţiunea se caracterizează, sub raport obiectiv,...

Legislația internațională, europeană și națională privind substanțele chimice periculoase

INTRODUCERE CE SUNT SUBSTANTELE CHIMICE PERICULOASE? Substanțe care au proprietăți fizice sau chimice periculoase, ce pot cauza vătămari imediate...

Ai nevoie de altceva?