Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 32302
Mărime: 104.91KB (arhivat)
Publicat de: Mariana C.
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul I. Etica avocatului în procesul urmăririi penale.5
 3. 1.1. Conţinutul moral al legislaţiei procesual-penale.5
 4. 1.2. Corelaţia dintre scop şi mijloace în urmărirea penală.11
 5. 1.3. Drepturile şi obligaţiile avocatului în procesul urmăririi penale şi aspectele ei
 6. etice.27
 7. Capitolul II. Etica avocatului în procesul cercetării judecătoreşti.35
 8. 2.1. Etica comportamentului avocatului în procesul cercetării judecătoreşti.35
 9. 2.2. Etica pledoariei avocatului în cadrul cercetării judecătoreşti.40
 10. 2.3. Cerinţele morale şi psihologice înaintate activităţii avocatului.44
 11. Capitolul III. Caracterele etice a psihologiei avocatului în procesul penal şi cel
 12. civil.50
 13. 3.1. Aspecte psihologice ale apărării în dezbaterile judiciare.52
 14. 3.2. Conţinutul pledoariei avocatului în instanţă.60
 15. Concluzii.65
 16. Bibliografie.68

Extras din licență

Introducere

Problemele eticii judiciare, a procedurii penale în genere şi a eticii avocatului în procesul cercetării judecătoreşti, în special, sunt condiţionate de transformările şi reformele ce se produc în toate sferele vieţii sociale în Republica Moldova. Perioada de tranziţie prin care trece ţara noastră determină un nou mod de viaţă, constituirea unui stat de drept în care democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul sunt declarate valori supreme.

Avocatura în Republica Moldova are tendinţă de internaţionalizare şi de stabilire a unui echilibru în vederea soluţionării juste şi obiective a cauzelor de încălcare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la avocatură actualmente constituie încă un pas în procesul de implementare a reformei judiciare ş8i necesită aplicarea ei în viaţă. Constituţia Republicii Moldova, legile şi codurile noi au legalizat noile relaţii în organizarea judecătorească, noi raporturi ale procedurii penale ce corespund standardelor contemporane. Totodată, putem constata că noile instituţii şi doctrinele ştiinţifice adoptate în jurisprudenţă, normele etice şi standardele internaţionale în procesul cercetării judecătoreşti se implementează în viaţă cu greu.

Un rol deosebit în formarea şi cristalizarea noii mentalităţi în acest domeniu îi revine eticii judiciare, corpului judecătoresc, avocaţilor şi savanţilor autohtoni din domeniul dreptului. De aceea problema pregătirii personalului, cadrului juridic, precum şi perfectării legilor rămîne a fi o lacună a statului nostru, care cu toate că a fost definit în Constituţie ca stat de drept, în realitate fiind încă departe de acest obiectiv destul de important.

Actualitatea temei Problemele eticii judiciare în genere, şi cele ale eticii avocatului, în special ]n literatura de specialitate este abordată destul de timid. În Republica Moldova problemele în cauză au fost reflectate doar în unele articole din ediţiile de specialitate „Legea şi viaţa", „Revista naţională de drept", „Avocatu poporului", „Analele ştiinţifice" etc. A fost publicată monografia lui T. Popovic consacrată unor aspecte ale eticii judiciare şi responsabilităţii judecătorului îi Republica Moldova şi manualul „Etica şi deontologia juridică" a lui V. Capceles in care sunt elucidate cele mai importante probleme ale eticii profesionale ; juristului şi ale eticii avocatului. A fost adoptat şi Codul deontologic al avocaţilo baroului din Republica Moldova. Dar aceste lucrări au marcat numai un începu de cale în tratarea acestor probleme destui de actuale.

Scopul şi obiectivele temei Reieşind din cele de mai sus, scopul lucrării de licenţă este examinarea aspectelor etice ale comportamentului avocatului în cadrul cercetări judecătoreşti.

Pentru materializarea scopului în cauză au fost puse următoarele obiective:

- a elucida conţinutul moral al legislaţiei procesual-penale;

- a studia problema corelaţiei dintre scop şi mijloace în procesul penal;

- a scoate la iveală bazele etice ale utilizării unor tipuri de probe în cadrul cercetării judecătoreşti;

- a cerceta problemele eticii comportamentului avocatului în procesul cercetării judecătoreşti.

- a cerceta aspectele şi conţinutul eticii pledoariei avocatului în cadrul cercetării judecătoreşti;

- a scoate la iveală cerinţele morale şi psihologice înaintate activităţii avocatului.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al tezei

Cercetările înfăptuite la cercetarea temei date s-au desfăşurat cu aplicarea metodelor ştiinţifice recunoscute în doctrina de specialitate

Metodele folosite în lucrare sînt:

- metoda comparativă;

- metoda discriptivă;

- metoda genetică;

- metoda logică;

- observaţia;

- inducţia;

- deducţia.

Baza teoretică şi metodologică a studiului efectuat au constituit-o: Constituţia Republicii Moldova, legile privind organizaţia judecătorească, cu privire la statutul judecătorului, cu privire la procuratură, cu privire la avocatură, Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Codul de procedură civilă ai Republicii Moldova, Codul penal al Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova, Codul deontologic al avocaţilor baroului din Republica Moldova, Codu! General al regulilor avocaţilor statelor Uniunii Europene şi aşa acte internaţionale ca: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Convenţia Europeană s Drepturilor Omului; Pactul internaţional cu privire la drepturile economice şi sociale; Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice etc.

Totodată, au fost utilizate manuale, monografii, articole din domeniul etici; judiciare ale autorilor moldoveni V. Capcelea, V. Lebedev, E. Martîncic, T Popovici, ale autorilor români I. Leş, E. Herovanu, V. Doculescu, V. Cioleanu, ale autorilor ruşi M. Barşcevschi, G.Gorschi, L. Kocorev, D. Kotov, I. Karpeţ, A Rarinov, I. Galperin, V. Kudreavţev, A. Koblicov.

Preview document

Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 1
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 2
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 3
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 4
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 5
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 6
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 7
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 8
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 9
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 10
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 11
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 12
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 13
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 14
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 15
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 16
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 17
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 18
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 19
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 20
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 21
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 22
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 23
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 24
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 25
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 26
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 27
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 28
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 29
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 30
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 31
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 32
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 33
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 34
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 35
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 36
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 37
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 38
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 39
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 40
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 41
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 42
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 43
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 44
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 45
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 46
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 47
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 48
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 49
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 50
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 51
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 52
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 53
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 54
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 55
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 56
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 57
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 58
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 59
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 60
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 61
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 62
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 63
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 64
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 65
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 66
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 67
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 68
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 69
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 70
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 71
Etica Comportamentului Avocatului în Procesul de Judecată - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Etica Comportamentului Avocatului in Procesul de Judecata.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Răspunderea magistraților

Raspunderea juridica a magistratilor 1. Principiul raspunderii disciplinare In situatia neindeplinirii de catre magistrati a statutului acestora,...

Prevederi deontologice privind magistrații, profesorii, cadrele medicale și polițiștii - analiză comparativă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra abordărilor pe care le presupun codurile deontologice ale celor mai importante...

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Etica

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca obiectiv prezentarea principalelor repere care guverneaza activitatea functionarului public din punct de...

Te-ar putea interesa și

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Patologii comunicaționale - persuasiunea

CCAPITOLUL I POZITIONAREA si DEFINIREA CONCEPTULUI de “PERSUASIUNE” „Comunicarea este cea prin intermediul careia ne formam si ne modificam...

Dreptul tratatelor internaționale

Capitolul I. Noţiuni introductive Secţiunea I. Introducere privind etica profesiilor juridice 1. Ce este etica ? Deşi există opinii potrivit...

Raport de practică - Judecătoria Sectorului Rîșcani

Practica sa desfăşurat în conformitate cu sarcinile specificate în programul practicii, instrucţiunile pentru studentul practicant, regulamentul...

Introducere în Dreptul Comparat

INTRODUCERE ÎN DREPTUL COMPARAT Capitolul I Fenomene care explică apariŃia dreptului comparat Dreptul nu este o creaŃie spontană si abstractă....

Deontologie AN II

2.2. Etică, morală, deontologie – delimitări conceptuale Originar în grecescul ηθος / ethos: cutumă, obicei, morav, caracter, comportament...

Ai nevoie de altceva?