Executarea Actelor de Drept Administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 21040
Mărime: 111.56KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 3

1. Scurt istoric 3

2. Consideraţii generale 6

3. Definiţie 7

4. Trăsături 8

5. Clasificare 9

CAPITOLUL II

REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR ADMINISTRATIVE 11

1. Legalitatea actelor de drept administrativ 11

2. Forma actelor de drept administrativ 14

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE ELABORARE, EMITERE, ADOPTARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE 16Fazele procedurale de elaborare 16

1. Operaţiuni procedurale anterioare. Teoria avizului 18

2. Forme procedurale concomitente emiterii actului administrativ 23

3. Forme procedurale ulterioare emiterii actului administrativ 27

CAPITOLUL IV

EXECUTAREA ACTELOR DE DREPT ADMINISTRATIV 39

1. Obiectul executării administrative 39

2.Subiectul execuţie administrative 40

3. Formele execuţiei administrative 40

4. Metode de executare în administraţia de stat 41

CAPITOLUL V

FORŢA JURIDICĂ ŞI EFECTELE JURIDICE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE 48

1. Forţa juridică. Executarea din oficiu 48

2. Momentul de la care actul administrativ produce efecte juridice 52

3. Întinderea efectelor juridice produse de actul administrativ 54

4. Încetarea producerii de efecte. Anularea, revocarea, suspendarea 56

CAPITOLUL VI

CĂILE ADMINISTRATIVE DE ATAC 68

1. Noţiunea şi clasificarea căilor administrative de atac 68

2. Elementele şi caracteristicile căilor administrative de atac 70

3. Procedura de soluţionare a recursului administrativ 73

CONCLUZII 75

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE

1. SCURT ISTORIC

Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv, ştiinţific, demersul teoretic de fundamentare a semnificaţiei unui termen ţine, înainte de toate, de ramura “ştiinţei specializate” si nu de semantică, ca ştiinţă generală a semnificaţiei cuvintelor.

De-a lungul deceniilor, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe expresii pentru a evoca actele juridice ale organelor administraţiei publice .

Literatura din perioada interbelică, de pildă, face o distincţie, mai ăntâi, ăîntre actele puterii executive în raport cu Parlamentul şi actele făcute de puterea executivă, în raporturile cu cetăţenii sau care au intervenit intre diversele servicii publice ale statului.

Apoi actele puterii executive erau divizate in două categorii: actele de autoritate si actele de gestiune. Actele de autoritate erau înţelese ca fiind manifestări de voinţă făcute de un organ administrativ competent, prin care se crea o situaţie juridică generală sau individuală, guvernată de norme de drept public, iar prin actul de gestiune se înţelegea manifestarea de voinţă făcută de un organ competent ce “tinde să creeze unui organism administrativ o situaţie juridică cu caracter patrimonial, reglementată de dreptul privat”, normele de drept public fiind explicate prin ideea <de dominaţie şi comandament>. Interesant este faptul că în sfera actelor puterii executive nu apare termenul de contract, deşi actul administrativ de gestiune se aprecia că are, în realitate, caracter de act civil.

Noţiunea de “act administrativ” era folosită într-un sens pur formal, spre a evoca actele juridice ale autoritaţilor administrative, nu şi regimul juridic de putere.

Teza actelor administrative de autoritate şi, respectiv, de gestiune, era larg răspândită în literatura juridică europeană a perioadei interbelice. Aceasta teorie a fost formulată chiar în primele cursuri de drept administrativ ce au la bază criterii ştiinţifice, îndeosebi în lucrările lui H. Berthelemy, de la sfarsitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Este adevarat că atunci se făcea referire doar la actele de putere publică şi, respectiv, de gestiune ale administraţiei. “Un oraş, un spital, un birou de binefacere sunt persoane juridice, au un patrimoniu şi pot avea ocazia de a vinde, de a cumpăra, de a contracta. Aceste contracte făcute de administraţie sunt asemănătoare celor făcute de oricine în gestiunea bunurilor pupililor lor, ele nu implică nici o regulă de putere publică”

Întreaga literatură a vremii avea în vedere actele făcute de autoritaţile administrative ca persoane juridice de drept civil, literatura interbelică de la noi, de regulă, a respins ideea contractelor administrative. Este discutabilă soluţia la care s-a oprit un autor, care invoca doctrina interbelică pentru a justifica actualitatea categoriei actelor administrative de gestiune, prin care, însă, evoca deopotriva contractele civile şi contractele administrative. În opinia noastră, actul administrativ de gestiune este actul juridic încheiat, pe de o parte, de un serviciu public, iar pe de alta parte, de un particular (persoană fizică sau persoană juridică română ori străină) ce are ca obiect achiziţionarea de produse, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, precum şi concesionarea şi închirierea unor bunuri mobile si immobile, aparţinând proprietaţii publice a statului, judeţului sau comunei”1.

Expresia de act administrativ de gestiune a fost preluată şi de alţi autori: A. Trăilescu, Competenţa instanţelor judecatoreşti în exercitarea controlului de legalitate al actelor de gestiune ale administraţiei publice locale şi pentru soluţionarea litigiilor născute în încheierea şi executarea acestora2.

Literatura juridică de după razboi, obiectiv, n-a putut evita aceste controverse terminologice, cu toate că, pe fond, datele problemei devenisera altele. Dintre terminologiile propuse, două formulări se detaşeaza sub aspectul rezonanţei în legislaţie, în practica judiciara şi în alte ramuri ale ştiinţei dreptului, anume: act administrativ şi, respectiv, act de drept administrativ.

Bibliografie

Santai Ioan, “Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei”, vol II, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004

Alexandru Ioan, “Administraţia publică – teorii, realităţi, perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

Iorgovan Antonie, “Tratat de drept administrativ”, vol II, Editura Albatros, Bucureşti, 2002

Vedinaş Verginia, “Dreptul administrativ şi al instituţiilor politico- administrative, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

Preview document

Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 1
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 2
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 3
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 4
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 5
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 6
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 7
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 8
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 9
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 10
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 11
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 12
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 13
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 14
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 15
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 16
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 17
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 18
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 19
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 20
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 21
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 22
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 23
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 24
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 25
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 26
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 27
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 28
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 29
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 30
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 31
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 32
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 33
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 34
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 35
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 36
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 37
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 38
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 39
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 40
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 41
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 42
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 43
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 44
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 45
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 46
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 47
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 48
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 49
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 50
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 51
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 52
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 53
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 54
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 55
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 56
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 57
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 58
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 59
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 60
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 61
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 62
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 63
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 64
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 65
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 66
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 67
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 68
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 69
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 70
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 71
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 72
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 73
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 74
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 75
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 76
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 77
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 78
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 79
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 80
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 81
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 82
Executarea Actelor de Drept Administrativ - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Executarea Actelor de Drept Administrativ
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cap 4,5,6.doc
  • concluzii.doc
  • COPERTA.doc
  • cuprins.doc
  • LICENTA.doc
  • TITLU.doc

Alții au mai descărcat și

Competențele Instanțelor de Contencios Roman

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRASATURILE CONTENCIOSULUI ROMAN I.1. Notiunea de contencios administrativ Etimologic cuvântul „contencios...

Activitatea Autoritatilor Administratiei Publice cu Speciala Privire Asupra Actului Administrativ

INTRODUCERE După cum rezultă din titlul lucrării,vom vorbi despre activitatea autorităţilor publice cu specială privire asupra actului...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Introducere De-a lungul timpului, în literatura juridică, s-au utilizat mai multe noţiuni pentru a desemna actele juridice cu caracter unilateral...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Ai nevoie de altceva?