Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 28870
Mărime: 106.55KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Calin
U N I V E R S I T A T E A „D A N U B I U S” G A L A Ţ I F A C U L T A T E A D E D R E P T

Cuprins

INTRODUCERE 2

I. PEDEAPSA PENALÃ 5

1.1. Definirea pedepsei 5

1.2. Principiile pedepsei 6

1.3. Funcţiile pedepsei 8

1.4. Calităţile pedepsei 11

1.5. Individualizarea pedepselor 14

II SISTEMUL PENITENCIAR 16

2.1. Istoricul sistemului penitenciar în România 16

2.2. Sistemul penitenciar în România 17

2.3. Reglementări internaţionale 20

2.4. Sisteme penitenciare din alte state 21

III. REGIMUL PENITENCIAR 24

3.1. Noţiuni generale 24

3.2. Categorii de regimuri 27

3.3. Regimul de prestare al muncii 32

3.4. Probleme ale executării pedepsei în închisori 38

IV. REGIMUL DE MAXIMÃ SIGURANŢÃ 42

4.1. Regimul aplicat deţinuţilor condamnaţi la pedepse pe termen lung 42

4.2. Executarea pedepselor în regimul de maximă siguranţă 51

4.3. Deţinuţii cu grad sporit de risc 66

V. CONCLUZII 70

LISTÃ DE ABREVIERI 72

BIBLIOGRAFIE 73

Extras din document

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA

INTRODUCERE

Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă paşii prin această lume. Mass media relatează zilnic aspecte din viaţa celor închişi, însă doar cunoscătorii ştiu că lucrurile nu stau chiar aşa. Aici legile au o mare concurenţă în legile nescrise, păstrate prin tradiţie de către deţinuţi şi există două realităţi care se întrepătrund şi se influenţează reciproc: cea a cadrelor de penitenciare şi cea a persoanelor private de libertate.

Pentru o mână de oameni pentru care penitenciarul a devenit un mod de viaţă, un al doilea cămin. Care este adevărata şansă a acestei categorii de infractori de a deveni utili societăţii? Poate instituţia liberării condiţionate să ajute într-un mod benefic această categorie de care fuge toată lumea? Toţi ceilalţi îi consideră pierduţi, fiindcă mulţi intră în penitenciar la vârsta adolescenţei şi ies cu părul alb, fără familie, casă, un loc de muncă şi fără nici un sprijin.

Ce poate face societatea românească pentru ca cei ajunşi aici să nu fie consideraţi pierduţi, pentru reinserţia lor socială? Pentru că venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este cazul internării într-un spital sau efectuării stagiului militar) ci reprezintă o formă de sancţionare aplicată de societate individului care s-a abătut de la normele ei morale şi juridice. Contribuabilul se simte în siguranţă ştiind că anume tâlhar sau violator a ajuns în spatele gratiilor, dar uită că respectivul va fi eliberat intr-o zi şi va fi liber să comită alte fapte de natură penală.

Societatea românească de tranziţie nu a găsit încă soluţia de reabilitare postexecuţională pentru ca foştii deţinuţi să nu fie tentaţi a se întoarce iar în mediul penitenciar. Există numeroase studii ale unor psihologi, sociologi, criminologi, dar punerea în practică a ideilor acestora lipseşte cu desăvârşire. Statul cheltuie anual miliarde de lei pentru a asigura toate condiţiile de şedere persoanelor private de libertate şi pentru a crea cadrul legal punerii în practică a politicii penale. Liberarea condiţionată este portiţa de care beneficiază deţinuţii din partea legiuitorului ca, după executarea unei fracţii obligatorii din pedeapsă şi în urma unei bune conduite, aceştia să păşească în libertate în ciuda faptului că nu au executat pedeapsa în întregime. Pentru ca liberarea condiţionată să aibă efectul scontat ar trebui să existe o serie de factori şi condiţii care să îl determine pe fostul condamnat să ducă o viaţă normală, iar riscul ca societatea civilă să mai fie păgubită de unele valori umane sau materiale să fie mult diminuat.

Prima şansă a celui condamnat la pedeapsa cu închisoarea o constituie familia pentru că ea reprezintă celula de bază a societaţii. Familia vine în vizită la deţinut, poartă corespondenţă cu acesta, îi trimite pachete, dar are suportul uman şi financiar de a se putea implica activ în viaţa fostului deţinut? Mediul penitenciar deformează caracterul celui ce stă o perioadă de timp în spatele gratiilor, fiindcă sistemul valorilor aici se modifică total.

Mediul penitenciar nu permite întotdeauna o exteriorizare morală autentică din partea deţinuţilor. Raporturile interumane ce se stabilesc între ei sunt puternic marcate de privarea de libertate, de frustrarea afectivă şi informaţională. Aceasta face ca raporturile dintre indivizi să fie determinate de interese materiale imediate care alterează ambianţa morală în cadrul colectivului de deţinuţi. În aceste condiţii cu greu poate fi vorba de existenţa sau menţinerea unor deţinuţi cu atitudini exemplare pentru restul condamnaţilor.

Un vizitator străin care nu este familiarizat cu specificul vieţii penitenciarelor, poate aprecia la prima vedere că regimul de viaţă din închisoare are o logică simplă, în care personalul asigură o gamă de servicii pentru deţinuţi – hrănire, igienă, recreere, culturizare, securitate. Impresia va fi că totul tinde către durabilitatea mediului carceral, deţinuţii suportând mai greu sau mai uşor privarea de libertate.

După un contact mai îndelungat cu închisoarea încep să fie percepute dimensiunile sale umane, structurile relaţionale, normele şi valorile neoficiale, dinamica zvonurilor, sistemul de privilegii, raporturile de forţă, statutele actorilor care participă la viaţa de zi cu zi, etc.

Regimul de maximă siguranţă este poate cel mai dificil dintre toate datorită restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare şi din modul de executare al pedepsei, mult mai dur decât celelalte regimuri, însă în condiţiile impuse de recomandările europene.

Sunt dese cazurile în care familia îl renegă pe deţinut din cauza comportamentului său infracţional şi după liberare îl va lăsa în grija lui Dumnezeu şi a anturajului. Să nu uităm şi cazurile care au ales drumul antisocial din cauza mediului familal dezorganizat sau inexistent care nu a putut să-i asigure drumul spre educaţie şi l-a împins spre prăpastia infracţională.

Cu toate acestea putem admite că o parte se va salva cu ajutorul familiei sau motivaţia familială drept ţintă în viitor. Dar restul? A doua şansă ar fi reprezentată de existenţa la liberare a unui loc de muncă pentru ca fostul deţinut să se poată întreţine singur, să nu fie nevoit să comită alte infracţiuni. Şansele sunt mici având în vedere că sunt oameni cu studii superioare care aşteptă să-şi găsească o slujbă, iar numărul şomerilor şi disponibilizaţilor este destul de mare.

Preview document

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 1
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 2
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 3
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 4
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 5
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 6
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 7
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 8
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 9
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 10
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 11
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 12
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 13
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 14
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 15
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 16
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 17
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 18
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 19
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 20
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 21
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 22
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 23
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 24
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 25
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 26
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 27
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 28
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 29
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 30
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 31
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 32
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 33
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 34
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 35
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 36
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 37
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 38
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 39
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 40
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 41
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 42
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 43
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 44
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 45
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 46
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 47
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 48
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 49
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 50
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 51
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 52
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 53
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 54
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 55
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 56
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 57
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 58
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 59
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 60
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 61
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 62
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 63
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 64
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 65
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 66
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 67
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 68
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 69
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 70
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 71
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 72
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 73
Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Executarea Pedepsei in Regim de Maxima Siguranta.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Recidiva

CAPITOLUL I 1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE "Qelques crimes toujour précèdent les grandes crimes" Racine - Phedre 1.1. Aspecte criminologice...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Pruncuciderea

INTRODUCERE Omul reprezintă suprema creatie a lumii, care, prin spiritul său neobosit tinde spre continuă perfectionare. Omul este singura fiintă...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Închisoarea - Categorie de Pedeapsă Penală

ÎNTRODUCERE Pedeapsa închisorii şi a detenţiunii pe viaţă – rezultă din preocupările existente atât în plan naţional cât şi în plan internaţional...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I – DEFINIRE. REGLEMENTARE. NATURĂ JURIDICĂ. CONŢINUTUL MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 1.1Definire.Reglementare. Natură juridică Prin...

Traficul de Droguri

Capitolul I. Cadrul legislativ special al infracțiunii de trafic de droguri 1.1. Încriminarea juridico-penală a traficului de droguri 1.1.1....

Te-ar putea interesa și

Siguranța Așezămintelor de Detenție

Cuvânt inainte De-a lungul timpurilor şi în contexte socio-culturale diferite, întâlnim diferite moduri de reglementare a prevederilor privind...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Drepturile Persoanelor Private de Libertate

CAPITOLUL I Sectiunea 1.1 Exexutarea pedepselor privative de libertate Pedepsele privative de libertate sunt definite de Codul Penal a fi...

Punerea în executare a pedepsei închisorii sau detenției pe viață

Capitolul I Sectiunea 1.1 Pedepsele, definitie, trasaturi In cadrul sanctiunilor de drept penal un loc important ocupa pedeapsa care e singura...

Sinteză drept executional

I. Explicaţii preliminare Pedeapsa detenţiunii pe viaţă a înlocuit pedeapsa cu moartea, în împrejurările Revoluţiei din anul 1989. Pedeapsa cu...

Ai nevoie de altceva?