Falsificarea Banilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 22231
Mărime: 111.89KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barat Iuliana

Cuprins

Introducere.3

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE ŞI ASPECTE ISTORICE ALE FALSIFICĂRII BANILOR

1.1. Originea, evoluţia şi funcţiile banilor.8

1.1.1. Falsificarea banilor din cele mai vechi timpuri ale istoriei.11

1.1.2. Cea mai mare operaţiune de falsificare de monedă din istorie.13

1.1.3. Istoria falsurilor în Ţara românească şi Ţara Moldovei.16

1.2. Definirea cunceptului de fals.20

CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO PENALA A INFRACŢIUNEI PREVĂZUTĂ DE ART. 236 CP RM.

2.1. Obectul juridic al infracţiunei pevazută la art.236 CP RM.22

2.2. Latura obectivă infracţiunei pevazută la art.236 CP RM.34

2.3. Latura subectivă de infracţiunei pevazută la art.236 CP RM.48

2.4. Subectul infracţiunei pevazută la art.236 CP RM.50

2.5. Circumstanţele agravante ale infracţiunii prevăzute la art. 236 CP RM.53

CAPITOLUL III. CONCEPTE, PROBLEMATICI ŞI MĂSURI PRIVIND PREVENIREA FALSIFICĂRII DE BANI ŞI VALORI MOBILIARE

3 .1. Consideraţiuni generale.57

3.1.1. Măsuri de prevenire predelictuală generale.58

3.1.2. Măsuri de prevenire predelictuală speciale.59

3 .2. Principalele măsuri de protecţie şi siguranţă a bancnotei.62

Concluzii.65

Bibliografie.69

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate. În structura celor mai periculoase infracţiuni privind sistemul financiar-creditar, un loc aparte îl ocupă infracţiunile economice. În conformitate cu prevederile Constituţiei RM – art.130 “Sistemul financiar-creditar” moneda naţională a Republicii Moldova este - leul moldovenesc, a cărui drept exclusiv la emisia monetară aparţine Băncii Naţionale a Republicii Moldova.

Falsificarea mijloacelor băneşti şi a valorilor mobiliare reprezintă un tip de infracţiune „latentă” ce este caracteristică pentru ţările cu o economie de piaţă slabă.

Pe parcursul ultimilor ani numărul infracţiunilor de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi sau a titlurilor de valoare false, le voi reprezenta în tabelul şi diagrama de mai jos .

Anii Infracţiunile înregistrate Transmise în judecată

2007 85 27

2008 177 30

2009 292 29

2010 376 18

2011 681 11

Aceste date n-e demonstrează că în ultimii ani infracţiunea de falsificarea a mijloacelor de plată se află în continuă creştere. Cu părere de rău gradul de descoperire şi de atragere la răspundere a infractorilor nu este în creştere, rămîn nedescoperite deoarece se află în categoria infracţiunilor greu de descoperit ca urmare a particularităţilor criminologice şi criminalistice. Trebuie de menţionat că falsurile sunt descoperite de multe ori cînd se află în circulaţie, adică după timp şi loc departe de de unde au fost fabricate.

În plus, situaţia se agravează datorită faptului modificării socio-demografică a persoanelor implicate în contrafacere. Deoarece anterior erau implicate personae ce aveau aptitudini de desenare s-au activau în domeniul poligrafieii, iar acum contingentul acestor infractori sunt şomeri s-au nici nu au tangenţe cu desenarea s-au poligrafia.

O altă problemă este faptul că la ora actuală se importă tehnică de copiere colorată foarte sofisticată, iar controlul asupra lor nu se realizează. La aceste aparate are accessul un cerc larg de personae, de ele se pot utiliza inclusive răufăcătorii.

Fabricarea în scopul punerii în circulaţie sau punerea în circulaţie a banilor sau a titlurilor de valoare false constituie tipul de infracţiune, care afecteză concomitent interesele, atit a cetăţenilor, persoanelor juridice cît şi a statului. Astfel, în rîndurile populaţiei scade încrederea în autoritatea organelor de ocrotire a normelor de drept.

O situaţie complicată este faptul că mulţi cetăţeni odată ce au făcut rost de un mijloc de plată fals, nu cunosc ce trebuie să facă cu ia şi încearcă prin orice modalitate să o transmită altei persoane astfel devenind subect al infracţiunei prevăzute la art. 236 CP RM.

În practică, există problema delimitării falsului de mijloace de plată de escrocherie.

Preview document

Falsificarea Banilor - Pagina 1
Falsificarea Banilor - Pagina 2
Falsificarea Banilor - Pagina 3
Falsificarea Banilor - Pagina 4
Falsificarea Banilor - Pagina 5
Falsificarea Banilor - Pagina 6
Falsificarea Banilor - Pagina 7
Falsificarea Banilor - Pagina 8
Falsificarea Banilor - Pagina 9
Falsificarea Banilor - Pagina 10
Falsificarea Banilor - Pagina 11
Falsificarea Banilor - Pagina 12
Falsificarea Banilor - Pagina 13
Falsificarea Banilor - Pagina 14
Falsificarea Banilor - Pagina 15
Falsificarea Banilor - Pagina 16
Falsificarea Banilor - Pagina 17
Falsificarea Banilor - Pagina 18
Falsificarea Banilor - Pagina 19
Falsificarea Banilor - Pagina 20
Falsificarea Banilor - Pagina 21
Falsificarea Banilor - Pagina 22
Falsificarea Banilor - Pagina 23
Falsificarea Banilor - Pagina 24
Falsificarea Banilor - Pagina 25
Falsificarea Banilor - Pagina 26
Falsificarea Banilor - Pagina 27
Falsificarea Banilor - Pagina 28
Falsificarea Banilor - Pagina 29
Falsificarea Banilor - Pagina 30
Falsificarea Banilor - Pagina 31
Falsificarea Banilor - Pagina 32
Falsificarea Banilor - Pagina 33
Falsificarea Banilor - Pagina 34
Falsificarea Banilor - Pagina 35
Falsificarea Banilor - Pagina 36
Falsificarea Banilor - Pagina 37
Falsificarea Banilor - Pagina 38
Falsificarea Banilor - Pagina 39
Falsificarea Banilor - Pagina 40
Falsificarea Banilor - Pagina 41
Falsificarea Banilor - Pagina 42
Falsificarea Banilor - Pagina 43
Falsificarea Banilor - Pagina 44
Falsificarea Banilor - Pagina 45
Falsificarea Banilor - Pagina 46
Falsificarea Banilor - Pagina 47
Falsificarea Banilor - Pagina 48
Falsificarea Banilor - Pagina 49
Falsificarea Banilor - Pagina 50
Falsificarea Banilor - Pagina 51
Falsificarea Banilor - Pagina 52
Falsificarea Banilor - Pagina 53
Falsificarea Banilor - Pagina 54
Falsificarea Banilor - Pagina 55
Falsificarea Banilor - Pagina 56
Falsificarea Banilor - Pagina 57
Falsificarea Banilor - Pagina 58
Falsificarea Banilor - Pagina 59
Falsificarea Banilor - Pagina 60
Falsificarea Banilor - Pagina 61
Falsificarea Banilor - Pagina 62
Falsificarea Banilor - Pagina 63
Falsificarea Banilor - Pagina 64
Falsificarea Banilor - Pagina 65
Falsificarea Banilor - Pagina 66
Falsificarea Banilor - Pagina 67
Falsificarea Banilor - Pagina 68
Falsificarea Banilor - Pagina 69
Falsificarea Banilor - Pagina 70
Falsificarea Banilor - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Falsificarea Banilor.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Dreptul de Aparare - Aparatorul, Instrument al Asistentei Juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Infracțiunile de Fals

CAPITOLUL I Aspecte generale privind infracţiunile de fals În cadrul acestei teze, care s-a vrut a reprezenta, cel puţin la nivel empiric o...

Garantarea Dreptului la Apărare

Introducere Reprezentând o categorie juridică teoretică cu largi implicaţii practice, noţiunea de principiu fundamental al procesului penal s-a...

Ai nevoie de altceva?