Formarea contractului de comerț internațional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 29396
Mărime: 106.57KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Gheorghe Geamănu
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA FACULTATEA DE DREPT SIMION BARNUTIU SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

CAP I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 5

SECȚ I.Contractul de comerț internațional –privire de ansamblu 5

Subsecțiunea I Contractul de comerț internațional-concept, caractere 6

Subsecțiunea II Elementele contractului de comerț internețional 8

Subsecțiunea III Forma și limba contractului de comerț internațional 10

SECȚ II. Contractul de comerț internațional-izvor de obligații 11

CAP II. NEGOCIEREA - FAZĂ PRECONTRACTUALĂ ÎN FORMAREA CONTRACTULUI INTERNAȚIONAL 12

SECȚ I.Activități premergătoare formării contractelor externe 12

Subsecțiunea I Studierea pieței externe 12

Subsecțiunea II Publicitatea comercială 16

1.2.Publicitatea comerciala înșelătoare 19

Subsecțiunea III Alegerea partenerului extern 20

Subsecțiuena IV Contactarea partenerului extern 21

SECȚ.II. Elemente cu privire la negocierea contractului de comerț internațional 22

Subsecțiunea I Conceptul de negociere a contractului de comerț

internațional 22

1.1.Complexitatea negocierii și participarea activă a negociatorilor 23

1.2.Negocierea – arta compromisului 24

Subsecțiunea II Principii ale negocierii contractului de comerț

internețional 25

2.1.Principiul reciprocității 26

2.2.Principiul legalității 26

2.3.Principiul moralității 27

SECȚ III. Etapele procesului de negociere 28

Subsecțiunea I Prenegocierea contractului 29

1.1.Demersuri precontractuale 29

1.2.Scrisori de intenții 30

1.3.Pregătirea dosarelor pentru inițierea dialogului contractual 33

1.4.Promisiunea unilaterala de a contracta 34

Subsecțiunea II Negocierea propriu-zisă 35

2.1.Oferta 35

2.2.Forma, revocabilitatea și retractarea ofertei 40

2.3.Acceptarea ofertei 43

2.4.Acceptarea tardivă 45

2.5.Revocarea acceptării 48

2.6.Efecte ale morții sau incapacității părților survenite înainte de încheierea contractului 49

Subsecțiunea III Utilizarea unor strategii și tactici de negociere 50

3.1.Strategii de negociere comercială 51

3.2.Tactici de negociere comercială. 52

3.3.Tehnicile de negociere comercială 53

Subsecțiunea IV Obiectul negocierii 55

SECȚ IV. Răspunderea părților in perioada negocierilor 56

Subsecțiunea I Răspunderea pentru revocarea intempestivă a ofertei 56

Subsecțiunea II Răspunderea pentru utilizarea de informații in detrimentul partenerului 58

CAP III. MOMENTUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COMERȚ INTERNAȚIONAL 59

SECȚ I. Momentul încheierii contractului de comerț internațional 59

Subsecțiunea I Încheierea contractului intre prezenți 60

Subsecțiunea II Încheierea contractului prin telefon 60

Subsecțiunea III Încheierea contractului intre absenți 61

Subsecțiunea IV Momentul încheierii contractului în dreptul roman 66

4.1 Riscurile transmiterii corespondenței la distanță 67

SubsecțiuneaV Momentul încheierii contractului în practica internațională 74

Subsecțiunea VI Importanța momentului încheierii contractului 72

SECȚ.II. Locul încheierii contractelor de comerț internațional 74

Subsecțiunea I Determinarea locului încheierii contractului 74

Subsecțiunea II Locul încheierii contractului în dreptul roman 74

Subsecțiunea III Importanța locului încheierii contractului 75

Subsecțiunea IV Legea locului de încheiere 76

Subsecțiunea V Domeniul legii contractului 77

Subsecțiunea VI Principiul libertății convențiilor în raporturile juridice de comerț internațional 78

SECȚ.III. Determinarea momentului și locului perfectării contractului în cazul mandatarilor 82

SECȚ.IV. Tendințe de simplificare a încheierii contractului în formă scrisă.84

SECȚ.V. Semnarea contractului de comerț internațional 86

CONCLUZII 87

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I

CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU

Indiscutabil contractul de comerţ intenaţional este cea mai importantă, cea mai complexă şi cea mai relevantă din totalitatea realităţiilor juridice ale comerţului internaţional. Acest fapt este atestat prin aceea că el reprezintă principalul instrument juridic de înfăptuire a circulaţiei valorilor şi cunoştinţelor la scară planetară. Acest tip de contract formează instituţia juridică cea mai importantă a dreptului comerţului internaţional care polarizează şi prin care se exprimă întregul specific al acestui segment cu totul aparte, al dreptului privat. Complexitatea sa decurge din aceea că în problematica lui se regăseşte cvasitotalitatea multitudinii aspectelor juridice specifice raporturilor dintre participanţii la comerţul internaţional inerente desfăşurării acestuia.

CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL LA INCEPUT DE SECOL ŞI MILENIU

În ultimele doua decenii, schimburile comerciale internaţionale au cunoscut o traiectorie aparte. Comercinaţii, persoane fiyice şi societaţiile comerciale şi+au intensificat relaţiile lor comerciale in cele mai diferite domenii de activitate.

Procesele de integrare s-au adancit în Europa, devenind printre cele mai puternice pieţe comerciale din lume, de aici rezultâmd şi faptul că rolul contractelor de comerţ internaţional a devenit din ce în ce mai important. De aceea, cunoaşterea clauzelor acestor contracte, a particularităţii formării, interpretării şi executării lor în comerţul internaţional se impune cu necesitate pentru cei angajaţi în tranzacţii comerciale internaţionale, dar şi pentru cei care studiază problemele comerţului internaţional.

Oraganismele internaţionale specializate şi, în mod special Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comenrcial Internaţional, acordă o atenţie deosebită elaborării unor reguli uniforme cu privire la încheierea si derularea diferitelor tipuri de contracte comerciale internaţionale datorita faptului ca aceste contracte de comerţ internaţional au un rol din ce în ce mai important.

SUBSECŢIUNEA I: CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – CONCEPT, CARACTERE

1.1 Contractul de comerţ internaţional constituie una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional, îndeplinind rolul de instrument juridic primordial de înfăptuire a schimburilor economice şi comerciale internaţionale.

Aşadar, contractul de comerţ internaţional este acordul de voinţă realizat între doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional din state diferite în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comerţ internaţional.

Deosebirea dintre contractul de comerţ internaţional şi contractele încheiate între participanţii la comerţul intern o reprezintă elementul de internaţionalitate, care, alături de atributul de comercialitate, îi definesc specificul şi îl delimitează de celelalte contracte reglementate prin normele dreptului comun general.

Sfera contractului de comerţ internaţional cuprinde orice contract comercial convenit în raporturile cu străinătatea sau cu pieţele externe. Notele de specificitate ale contractului de comerţ internaţional, comercialitatea şi internaţionalitatea, trebuie să existe cumulativ deoarece absenţa uneia dintre ele face ca acel contract să se situeze fie în domeniul contractelor civile, fie în acel al contractelor comerciale ale dreptului naţional.

Elementul de internaţionalitate într-un contract comercial determină scoaterea acelui contract de sub incidenţa exclusivă a sistemului de drept material al forului creându-i vocaţie pentru a suporta incidenţa concomitentă a mai multor sisteme de drept.

Pe plan terminologic, legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa utilizează diferite expresii pentru desemnarea conceptului în discuţie, precum: contracte externe, contracte comerciale internaţionale, contracte de comerţ internaţional. Toate aceste expresii au aceeasi semnificaţie juridică, deoarece, conceptul la care ne referim are un caracter unitar, de aici şi o unică semnificaţie juridică.

Preview document

Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 1
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 2
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 3
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 4
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 5
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 6
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 7
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 8
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 9
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 10
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 11
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 12
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 13
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 14
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 15
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 16
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 17
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 18
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 19
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 20
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 21
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 22
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 23
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 24
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 25
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 26
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 27
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 28
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 29
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 30
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 31
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 32
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 33
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 34
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 35
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 36
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 37
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 38
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 39
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 40
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 41
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 42
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 43
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 44
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 45
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 46
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 47
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 48
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 49
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 50
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 51
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 52
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 53
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 54
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 55
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 56
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 57
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 58
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 59
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 60
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 61
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 62
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 63
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 64
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 65
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 66
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 67
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 68
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 69
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 70
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 71
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 72
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 73
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 74
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 75
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 76
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 77
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 78
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 79
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 80
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 81
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 82
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 83
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 84
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 85
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 86
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 87
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 88
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 89
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 90
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 91
Formarea contractului de comerț internațional - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Formarea Contractului de Comert International.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Avantaje și dezavantaje ale contractelor dreptului comerțului internațional

1. AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE AFACERII IN SISTEM DE FRANCIZE PENTRU FRANCIZOR Avantajele afacerii in sistem de francize pentru francizor a)...

Contractul de Comerț Internațional

1. NOŢIUNE Schimburile sau prestările de lucrări sau servicii se concretizează sub forma unui contract comercial internaţional, care generează...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

PREZENTARE Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în...

Lucrare de practică realizată la SC Contitech România SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Managementul în activitățile de export-import la SC Triconf SA - București

Capitolul I – Sistemul de management 1.1 Evolutii si tendinte in management Scurt istoric al managementului Preocuparile privind conducerea...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Clauza de Hardship în Contractele Comerciale Internaționale și Române

Cap. I Despre contractul de comerţ internaţional în general Comerţul exterior se concretizează în contracte internaţionale, care generează...

Bursa de valori ca formă a contractului de vânzare-cumpărare internațională

Vanzarea internationala cuprinde: - Contractul de vanzare-cumparare internationala - Vanzarea prin burse internationala - Vanzarea prin...

Efectele Contractului Internațional de vânzare-cumpărare

1.1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională Vânzarea internaţională de mărfuri este una din cele mai importante componente ale...

Influența Variațiilor Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

Cap. 1 Particularităţi specifice comerţului exterior 1.1 Reglementarea tranzacţiilor comerciale prin contracte externe si convenţii internaţionale...

Ai nevoie de altceva?