Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 26461
Mărime: 116.67KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I . Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală.
 2. SECŢIUNEA 1 . Noţiunea de competenţă in materie penală .
 3. SECŢIUNEA 2 . Formele competenţei in materie penală .
 4. 2.1. Formele fundamentale de competenţă in materie penală .
 5. 2.2. Formele subsidiare de compeţentă in materie penală .
 6. CAPITOLUL II . Formele fundamentale de competenţă in materie penală .
 7. SECŢIUNEA 1 . Competenţa functională .
 8. SECŢIUNEA 2 . Competenţa materială .
 9. SECŢIUNEA 3 . Competenţa teritorială .
 10. 3.1 . Competenţa teritorială pentru infracţiunile săvârşite in ţară .
 11. 3.2. Competenţa teritorială pentru infracţiunile săvârşite in străinătate .
 12. CAPITOLUL III . Formele fundamentale de competenţă aplicabile instanţelor judecătoreşti .
 13. SECŢIUNEA 1 . Competenţa judecătoriei .
 14. SECŢIUNEA 2 . Competenţa tribunalului militar .
 15. SECŢIUNEA 3 . Competenţa tribunalului .
 16. SECŢIUNEA 4. Competenţa tribunalului pentru minori si familie .
 17. SECŢIUNEA 5 . Competenţa tribunalului militar teritorial .
 18. SECŢIUNEA 6 . Competenţa curţii de apel .
 19. SECŢIUNEA 7 . Competenţa Curţii Militare de Apel .
 20. SECŢIUNEA 8 . Competenţa Înaltei Curţii de Casaţie si Justiţie.
 21. CAPITOLUL IV . Formele fundamentale de competenţă aplicabile organelor de urmărire penală .
 22. SECŢIUNEA 1 . Competenţa organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare .
 23. SECŢIUNEA 2 . Competenţa organelor de cercetare penală speciale .
 24. SECŢIUNEA 3 . Competenţa procurorului .
 25. CAPITOLUL V . Rezolvarea unor incidente de competenţă.
 26. SECŢIUNEA 1 . Declinarea de competenţă .
 27. SECŢIUNEA 2 . Excepţiile de necompetenţă .
 28. SECŢIUNEA 3 . Conflictul de competenţă .

Extras din licență

CAPITOLUL I

Consideraţii introductive privind competenţa in materie penală

SECŢIUNEA 1

Noţiunea de competenţă in materie penală

În doctrina de specialitate , competenţa a fost definită diferit , remarcându-se o mare varietate de definiţii , dar în ceea ce priveşte poziţiile autorilor privitor la competenţa în materie penală , acestea sunt foarte apropiate ca şi sens .

Astfel , competenţa poate fi definită ca fiind sfera atribuţiilor pe care le au de îndeplinit , potrivit legii , fiecare categorie de organe judiciare în cadrul procesului penal .

O cauză penală nu poate fi soluţionată de oricare organ de urmărire penală sau instanţă de judecată . Este necesar să se delimiteze drepturile si obligaţiile acestor organe între ele , să se circumscrie competenţelor lor .

În cazul mecanismului procesual penal funcţionează încă mai multe categorii de organe , fiecare având de îndeplinit anumite sarcini legate de soluţionarea cauzelor penale .

Alţi autori înteleg prin competenţă capacitatea sau aptitudinea care îi este recunoscută de lege unui organ de urmărire penală sau unei instanţe judecătoreşti , de a urmări , respectiv a judeca şi soluţiona o anumita cauză penală , cu excluderea de la această activitate judiciară a celorlalte organe de urmărire penală sau instanţe judecătoreşti . Împuternicirea dată de lege presupune puterea de a urmări şi judeca o anumită cauză penală care conferă autoritate juridică actelor procesuale ce se efectuează şi totodată obligaţia de a urmări şi judeca , pricinile repartizate prin lege, orice refuz fiind considerat ca o încălcare a obligaţiilor de serviciu .

O cauză penală nu poate fi soluţionată la întâmplare , de orice organ judiciar, în înfăptuirea actului de justiţie pentru o judicioasă soluţionare a cauzei , impunându-se existenţa unor criterii , cu ajutorul cărora este determinat organul judiciar care are “ aptitudinea “ de a soluţiona o anumită cauză penală , săvârşită într-un anumit loc şi de o anumită gravitate.

Necesitatea acestor criterii , concretizate în reguli de competenţă , este data şi de varietatea săvârşirii faptelor penale , în ceea ce priveşte atât locul de săvârşire, cât şi natura , gravitatea acestora .

Regulile de competenţă determină organul judiciar competent să soluţioneze o cauză penală săvârşită într-un anumit loc şi de o anumită gravitate , într-o anumită etapă procesuală , cu luarea în considerare , când legea o impune şi a calitaţii autorului faptei .

Conceptual , competenţa mai este definită ca fiind aptitudinea recunoscută de lege unui organ judiciar de a îndeplini anumite atribuţii în cadrul procesului penal .

O altă definiţie dată în doctrina de specialitate competenţei este aceea că aceasta reprezintă capacitatea obiectivă a unui organ judiciar de a efectua valabil acte cu eficienţă legală în desfăşurarea procesului penal .

Privită dintr-un alt punct de vedere , competenţa penală constă în aptitudinea unei instanţe judecătoreşti de a rezolva totalitatea cauzelor penale ce i-au fost atribuite prin lege ( aspectul obiectiv al competenţei ) sau o anumită cauză concretă din rândul acestora ( aspectul subiectiv al competenţei ) .

Noţiunea de competenţă a fost definită nu numai din punctul de vedere al organului judiciar , ci şi din perspectiva cauzei penale , ca fiind însuşirea pe care o are o anumită cauză penală de a fi soluţionată de un organ judiciar , accepţiune folosită în limbajul juridic curent , reprezentând , de fapt , o definire prin alţi termeni a aceluiaşi conţinut. Sens care nu este acceptat în unanimitate în literatura de specialitate , arătându-se că legea , în reglementarea ei , nu face o asemenea distincţie , care , de altfel , nu are nici un fel de consecinţe pe plan teoretic şi practic .

În alte lucrări , competenţa a fost definită ca fiind dreptul şi obligaţia organelor de urmărire penală de a urmări o anumită cauză penală , respectiv dreptul şi obligaţia organelor de judecată de a judeca şi soluţiona o anumită cauză , precum şi masura în care un organ judiciar işi exercită , în conformitate cu criteriile stabilite , îndrituirea de a rezolva conflictele de drept .

În opinia unor autori , competenţa înseamnă capacitatea obiectivă a unui organ judiciar de a efectua valabil acte cu eficienţă legală în desfăşurarea procesului , pe când alţii susţin ideea competenţei ca fiind aptitudinea unei jurisdicţii determinate de a rezolva o cauză dată .

Preview document

Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 1
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 2
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 3
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 4
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 5
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 6
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 7
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 8
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 9
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 10
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 11
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 12
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 13
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 14
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 15
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 16
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 17
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 18
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 19
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 20
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 21
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 22
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 23
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 24
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 25
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 26
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 27
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 28
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 29
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 30
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 31
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 32
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 33
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 34
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 35
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 36
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 37
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 38
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 39
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 40
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 41
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 42
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 43
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 44
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 45
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 46
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 47
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 48
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 49
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 50
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 51
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 52
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 53
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 54
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 55
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 56
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 57
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 58
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 59
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 60
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 61
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 62
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 63
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 64
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 65
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 66
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 67
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 68
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 69
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 70
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 71
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 72
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 73
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 74
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 75
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 76
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 77
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 78
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 79
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 80
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 81
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 82
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 83
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 84
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 85
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 86
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 87
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 88
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 89
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 90
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 91
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 92
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 93
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 94
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 95
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 96
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 97
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 98
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 99
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 100
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 101
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 102
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 103
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 104
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 105
Formele Fundamentale de Competență în Materie Penală - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Formele Fundamentale de Competenta in Materie Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Competența penală a instanțelor judecătorești

1. Aspecte generale privind competenta 2. Competenta functionala,materiala si personala a instantelor penale 2.1. Competenta judecatoriei 2.2....

Competenta în Materie Penala

COMPETENŢA A. Notiunea de competenta în procesul penal . Prin competenta , ca notiune generala , se întelege capacitatea ( aptitudinea )...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Organizarea sistemului judecătoresc în Republica Moldova

INTRODUCERE Problema înfăptuiri justiţiei după declanşarea procesului penal a constituit pentru mine o preocupare mai veche, hotărîtoare în...

Activitatea comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în perioada 2004-2008 - activitatea eurodeputaților din țările sudice - Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este unică. Ea nu este un stat federal, ca Statele Unite ale Americii, pentru că ţările membre UE rămân naţiuni...

Protecția internațională a drepturilor omului

Uniunea Europeana respecta si promoveaza principiile universale asa cum sunt remarcate in Declaratia Universala a drepturilor omului , Conventie...

Recunoașterea și executarea hotărârilor judiciare străine în materie penală

Diversificarea relaţiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicţii diferite ridică noi provocări în...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept procesual penal - partea generală

CAPITOLUL I NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL Secþiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noþiune Normele de drept...

Drept penal - parte specială

Capitolul I. Competenta în materie penala § 1. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 1. Notiunea de competenta. Importanta....

Ai nevoie de altceva?