Formele și Motivele de Divorț

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 17734
Mărime: 69.30KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE

§1. Noțiunea de “desfacere a căsătoriei”. Apariția și evoluția reglementărilor în materie

Desfacerea căsătoriei prin divorț este un mijloc juridic de separare definitivă a soților, adoptată în condițiile legii.

Divorțul a fost recunoscut, în diferite forme, din cele mai vechi timpuri, însă au existat perioade sau state europene în care nu a fost acceptat din cauza ideilor religioase care susțin încheierea pe viață a căsătoriei dar și pe principiile de statornicie și respect pe care trebuie să se întemeieze o familie sau în care exercitarea acestui drept a fost restrânsă mai mult sau mai puțin, existând păreri că divorțul nu ar trebui să existe într-o legislație bine chibzuită.

Majoritatea statelor europene au reglementat posibilitatea desfacerii căsătoriei prin divorț de multă vreme. Cu toate acestea, Italia, Portugalia, Spania și Irlanda au permis divorțul abia în anii 1970, 1977, 1981, respectiv 1996, [ ] introducând motive de divorț ce nu se bazau pe ideea de culpă, ci pe vătămarea iremediabilă a relațiilor dintre soți, uneori dovedită chiar prin acordul părților.

În România, divorțul nu a fost niciodată interzis, dar obținerea acestuia a cunoscut numeroase meandre legislative, astfel în vechile legiuiri românești, divorțul prin consimțământul soților era permis cu respectarea mai multor condiții, spre exemplu: în Codul Caragea, care prevedea si dreptul unilateral al unuia dintre soți de a-l repudia pe celălalt, era admisă desfacerea căsătoriei prin acordul soților, cu condiția trecerii unui termen de trei ani în care acest acord să persiste; în Codul Calimach și în Codul Andronache Donici se prevedea, în mod expres, că nu se poate divorța fără o cauză determinată.

Procedura consacrată de Codul familiei, [ ] în art. 38, când divorțul reprezenta mijlocul de desfacere a căsătoriei pentru motive temeinice, face ca, pentru unul dintre soți, continuarea căsătoriei să fie absolut imposibilă, deoarece raporturile dintre soți sunt grav și iremediabil vătămate. Divorțul realizându-se astfel numai pe cale judecătorească, iar divorțul prin consimțământ nefiind reglementat.

Prin Legea nr. 59/1993 (completată cu Legea nr. 65/1993) procedura a fost simplificată renunțându-se la termenii absoluți în care era descris divorțul, astfel, el nu mai trebuia să fie o soluție împotriva imposibilității continuării căsătoriei, iar raporturile dintre soți nu mai trebuie să fie grav și iremediabil vătămate, introducându-se astfel divorțul prin consimțământ. C.civ. a redus formalitățile pe care soții le au de îndeplinit în cazul divorțului prin consimțământ, fiind suficiente prezența personală în fața notarului sau a ofițerului de stare civilă și un termen de reflecție de 30 de zile.

§2. Formele și motivele de divorț

Motive de divorţ

Potrivit art. 373 C.civ., divorţul poate avea loc în următoarele cazuri:

a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;

d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Bibliografie

Alexandru Bacaci, Viorica Claudia- Dumitrache, Cristina Codruța Hageanu, Dreptul familiei, în reglementarea Noului Cod civil, Ediția a 7-a, 2012

Cristina Codruța Hageanu, Dreptul familei și actele de stare civilă, cnf. N.C. civ, 2012

Dan Lupaşcu, Cristiana Mihaela Crăciunescu, Dreptul familiei, ed. a II-a emendată şi actualizată, 2012

Dan Lupașcu, Diana Ungureanu, Drept internațional privat, 2012

Dumitru A.P. Florescu, Adrian Bordea, Medierea, 2010

Emese Florian, Dreptul familiei în reglementarea Noului Cod civ., 2011

Flavius-Antoniu Baias, Noul cod civil-comentariu pe articole

Gabriela Cristina Frențiu, Comentariile Codului civil: Familia, 2012

Ioan Dorel Romoșan, Dreptul familiei, 2012

Maria Banciu, Adrian Alexandru Banciu, Dreptul familiei conform Noului Cod civil-2012

Marieta Avram, Cristina Nicolescu, Regimuri matrimoniale, 2010

Simona Gavrilă, Instituţii de dreptul familiei în reglementarea Noului Cod civil-2012

Preview document

Formele și Motivele de Divorț - Pagina 1
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 2
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 3
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 4
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 5
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 6
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 7
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 8
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 9
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 10
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 11
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 12
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 13
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 14
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 15
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 16
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 17
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 18
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 19
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 20
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 21
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 22
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 23
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 24
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 25
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 26
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 27
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 28
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 29
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 30
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 31
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 32
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 33
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 34
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 35
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 36
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 37
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 38
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 39
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 40
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 41
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 42
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 43
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 44
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 45
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 46
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 47
Formele și Motivele de Divorț - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Formele si Motivele de Divort.docx

Alții au mai descărcat și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Încetarea căsătoriei

САРІТОLUL І - САRАСТERІZАREА GENERАLĂ А RELАŢІІLОR DE FАМІLІE 1 Nоţіunеa ѕосіоlоɡісă şі сееa јurіdісă a famіlіеі Famіlіa еѕtе – afіrmă јurіştі- о...

Procedura divorțului în legislația română

Introducere Desfacerea căsătoriei produce consecinţe asupra întregului complex de relaţii de natură personală şi de natură patrimonială generate...

Dreptul familiei și starea civilă - desfacerea căsătoriei prin divorț

Desfacerea căsătoriei prin divorț 1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț Astfel, divorțul constituie o...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Desfacerea Căsătoriei în Contradictoriu

Introducere Desfacerea căsătoriei este singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate. Divorţul, pronunţat fie la iniţiativa unuia...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Partajarea Bunurilor Comune

LISTA DE ABREVIERI alin. - alineat art.  articolul Cap. - Capitol C. civ.  Codul civil C.D.  Culegere de decizii C. fam.  Codul familiei...

Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei

Capitolul I CĂSĂTORIA-ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA 1.1 Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei Termenul de „căsătorie” are în...

Desfacerea căsătoriei prin divorț - motive de divorț

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Divorțul

Introducere Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre...

Modul de Viață și Comportamentul Creștin

I. Fundamentul biblic al eticii creştine A fi creştin este o vocaţie, o chemare personală şi adâncă să fi o persoană specială, care are o misiune...

Procedura Actuala a Divortului

Importanţa cunoaşterii problemei divorţului Divorţul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor....

Divorțul și efectele acestuia asupra copilului

1. STABILIREA TEMEI Tema acestui proiect de cercetare o reprezintă “ Divorţul şi efectele divorţului asupra tuturor copilului ”, mai exact...

Divortul

Desfacerea casatoriei- Elemente legislative Legea 59/26 iulie 1993 face distinctie intre incetarea casatoriei care intervine in cazul decesului...

Ai nevoie de altceva?