Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 21217
Mărime: 73.67KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 3
 2. 1.1. Fundamentarea noţiunilor 3
 3. 1.2. Noţiunea de statut 6
 4. 1.3. Definiţia funcţionarului Comunităţilor Europene şi trăsăturile acestuia 10
 5. 1.3.1. Trăsăturile funcţionarului public european 11
 6. 1.3.2. Situaţia juridică a contractualilor din cadrul organismelor
 7. comunitare 12
 8. 1.4. Regimul juridic al actului de numire într-o funcţie publică europeană 14
 9. 1.5. Categorii de funcţionari publici europeni 15
 10. 1.5.1. Interimatul în funcţia publică europeană 18
 11. CAPITOLUL II - FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR 20
 12. 1.1. Reglementări ale statului funcţionarilor publici 20
 13. 1.2. Serviciul public şi organizarea sa în ţările Uniunii Europene 21
 14. 1.3. Recrutarea funcţionarilor publici 24
 15. 1.4. Dezvoltarea carierei şi metode de mobilitate 28
 16. 1.5. Instruirea funcţionarilor publici 34
 17. 1.6. Sistemul de salarizare al funcţionarilor publici 35
 18. 1.7. Sancţionarea disciplinară şi răspunderea funcţionarilor publici 39
 19. 1.7.1. Sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici 39
 20. 1.7.2. Răspunderea funcţionarilor publici 43
 21. 1.8. Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu 45
 22. 1.8.1. Modificarea raportului de serviciu 45
 23. 1.8.2. Suspendarea raporturilor de serviciu 47
 24. 1.8.3. Încetarea raporturilor de serviciu 49
 25. CAPITOLUL III –INCOMPATIBILITĂŢILE, PRIVILEGIILE ŞI IMUNITĂŢILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC EUROPEAN 55
 26. 3.1. Elemente comune în determinarea conţinutului regimului juridic al incompatibilităţilor 55
 27. 3.2. Elemente specifice unor reglementări statutare în determinarea conţinutului incompatibilităţilor în fun cţia publică 57
 28. 3.3. Incompatibilităţi privind funcţiile publice din administraţia publică centrală şi locală 65
 29. 3.3.1. Principii de aplicare a privilegiilor şi imunităţilor 69
 30. 3.3.2. Conţinutul şi regimul juridic al privilegiilor şi imunităţilor 70
 31. CAPITOLUL IV – CONCLUZII 73
 32. BIBLIOGRAFIE 77

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN

1.1 Fundamentarea noţiunilor

În cadrul organismelor Comunităţii Europene, îşi desfăşoară activitatea agenţi supuşi unor norme speciale, care reprezintă dreptul funcţiei publice europene.

Reglementările statutare privind funcţionarii publici europeni au suferit o evoluţie în timp.

Într-o primă etapă a reglementării, regăsim statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii Economice Europene şi ai Comunităţii Economice a Energiei Atomice, edictat de Consiliu în baza art. 212 C.E.E. şi 186 C.E.E.A. (J.O.C.E. din 14.06.1962), care conţinea prevederi derogatorii faţă de Statutul personalului C.E.C.A- din 28.01.1956.

Diferenţa de regim dintre funcţionarii celor trei Comunităţi viza în esenţă următoarele aspecte :

- ierarhia diferită a gradelor;

- nivelul de ansamblul al remuneraţiilor, care era mai mic cu 3%;

- regimul pensiilor care era mai puţin liberal;

Înaintea Tratatului de fuziune, personalul instituţiilor comunitare a fost supus, pe de o parte, unor protocoale cu privire la privilegiile şi imunităţile care li se aplicau, pe de altă parte, unui regim mai întâi convenţional, apoi statutar, propriu fiecărei Comunităţi. Instituţiile care formează Uniunea Europeană nu au fost create în acelaşi timp.

Datorită acestui fapt, s-a ajuns într-o primă fază , la o juxtapunere a trei corpuri de agenţi supuşi unor regimuri diferite.

Astfel, C.E.C.A. a cunoscut, până la data de 01.07.1956 când a fost adoptat un statut al funcţionarilor publici din cadrul acestui organism, o perioadă în care funcţionarii erau recrutaţi pe bază de contract de drept public. Acelaşi sistem a fost folosit şi de C.E.E. şi EURATOM în perioada prestatutară (1958-1962).

Fuzionarea Comunităţilor avea să antreneze unificarea, în egală măsură, a statutului ca şi regim de privilegii şi imunităţi.

În 08.04.1965, prin art.24 din Tratatul de fuziune a fost impusă stabilirea unui regulament al personalului unic şi comun tuturor instituţiilor comunitare.

O a doua etapă s-a concretizat prin unificarea normelor statutare existente, realizată prin Regulamentul C.E.E., C.E.C.A., C.E.E.A., nr.259/68/29.02.1968, publicat în J.O.C.E. nr. L 56/04.03.1968 modificat de mai multe ori între anii 1969 şi 1996.

Acest regulament supus mai multor modificări, împreună cu alte texte, este reunit într-un document intern al Comunităţilor intitulat „STATUT”, care are ca subtitlu „Regulamente şi reglementări aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor Europene”.

O a treia etapă este reprezentată de actuala reglementare, Statutul Funcţionarilor Comunităţilor Europene, adoptat prin Regulamentul (CE, EURATOM) nr.723/2004 al Consiliului din 22.03.2004 de modificare a Statutului Funcţionarilor Comunităţilor Europene ca şi regimul aplicabil altor categorii de agenţi ai Comunităţii.

În preambulul acestui document sunt prezentate motivele de fapt şi de drept care au determinat necesitatea adoptării unei noi reglementări statutare la nivel comunitar.

Bibliografie

Constituţia României

Legea nr. 188/1999 – privind Statutul Funcţionarilor Publici – modificată şi completată prin Legea nr.442/2006, republicată în Monitorul Oficial nr. 365/29.05.2007

Legea nr. 7/2004 – Codul de Conduită al funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157/23.02.2004

Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – publicată în Monitorul Oficial nr. 204/23.04.2001

Hotărârea Guvernului nr.1209/14.10.2003 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici - publicată în Monitorul Oficial nr. 757/29.10.2003

Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici – publicată în Monitorul Oficial nr.397/13.06.2004

2. Tratate, cursuri, monografii

Andrè de Laubadère, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet – Traitè de Droit Administratif – LGDJ, Paris 1995

Alexandru Ioan – Administraţia Publică, Teorii, Realităţi, Perspective – Editura Lumina Lex, Bucureşti 1999

Boulois Jan – Droit Institutionel de L'Union Europèene – Ed. 6, Montchrestien, 1997

Cartou Louis - L'Union Europèenne, Traitès de Paris-Rome – Ed. Dalloz – Maastricht 1996

Filipescu P. Ion, Fuerea Augustin – Drept Instituţional Comunitar European – Editura Actami, Bucureşti 1997

Fuerea Augustin – Manualul Uniunii Europene – Editura Universul Juridic, Bucureşti 2006

Issac Guy – Droit Communautaire Gènèral – 5 èdition, Armand Colin 1997

Iorgovan Antonie – Tratat de Drept Administrativ – Editura All Beck, Bucureşti 2006

K. König, H.Y. Oertzen, F. Vagener - L'administration Publique en Republique Fèdèrale D'Allemagne – Paris 1983

Manolescu A. – Managementul Resurselor Umane – Editura Imprimeria Coresi, Bucureşti 1998

Nicolescu O., Verboncu I. – Management – Editura Economică, Bucureşti 1999

Predescu Bianca – Drept Instituţional Comunitar – Editura Cardinal, Craiova 1995

Plumb I. şi colaboratorii – Managementul Serviciilor Publice – Editura ASE, Bucureşti 2000

Plantey Alain, Loriot François – Fonction Publique Internationale – CNRS Editions, Paris 2005

Postenicu Romeo Paul – Statutul Funcţionarilor Publici – Editura Universitară Carol Davilla, Bucureşti 2006

Rideau Joel – Droit Institutionel de L'Union et des Communautès – Ed. III, LGDJ, 1996

Verdinaş Verginia, Călinoiu Constanţa – Statutul Funcţionarului Public European – Editura Universul Juridic, Bucureşti 2007

Preview document

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 1
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 2
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 3
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 4
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 5
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 6
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 7
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 8
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 9
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 10
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 11
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 12
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 13
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 14
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 15
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 16
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 17
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 18
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 19
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 20
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 21
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 22
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 23
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 24
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 25
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 26
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 27
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 28
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 29
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 30
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 31
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 32
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 33
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 34
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 35
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 36
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 37
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 38
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 39
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 40
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 41
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 42
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 43
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 44
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 45
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 46
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 47
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 48
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 49
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 50
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 51
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 52
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 53
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 54
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 55
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 56
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 57
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 58
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 59
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 60
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 61
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 62
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 63
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 64
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 65
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 66
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 67
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 68
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 69
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 70
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 71
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 72
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 73
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 74
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 75
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 76
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 77
Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Functia si Functionarul Public din Perspectiva Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Funcționarul public în actualul context actual

Capitolul I Consideraţii privind funcţionarul public Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din...

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Statutul funcționarului public din cadrul comunității europene

INTRODUCERE Actualul Statut al funcţionarilor publici europeni a înlocuit statutul funcţionarilor şi regimul aplicabil altor agenţi ai Comunităţii...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Cetățenia Română

INTRODUCERE În timpurile moderne, odată cu extinderea şi diversificarea relaţiilor sociale pe arii geografice din ce în ce mai largi, populaţia...

Te-ar putea interesa și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Drepturile și Îndatoriile Funcționarului Public

«Strălucite au fost vremurile, când Europa... era locuită de o singura creştinătate; cele mai îndepărtate provincii ale acestui mare imperiu...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Analiza sistemică a unei instituții publice de la nivel central

Introducere În elaborarea prezentei lucrări am considerat că orice proces sau fenomen poate fi privit ca un sistem, că orice activitate în...

Prevederile deontologice cuprinse în statutul funcționarilor publici și în codul de conduită al funcționarilor publici

INTRODUCERE ABORDAREA Acest proiect se bazeaza atat pe experienta si cunostintele academice acumulate de-a lungul timpului, cat si pe trairile de...

Administrația publică și serviciile de interes general

INTRODUCERE Administraţia publică poate fi considerată, atât din punct de vedere formal organizatoric, cât şi din punct de vedere...

Ai nevoie de altceva?