Furtul Calificat

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 22541
Mărime: 99.89KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA

PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA

SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA

În planul drepturilor şi libertăţilor universal recunoscute şi reflectate în creaţii legislative, dreptul la proprietate ocupă un loc important, menţinându-şi şi astăzi un rol esenţial în modelarea societăţii fără a avea vârsta ei.

Proprietatea este atât în sens economic, cât şi în sens juridic, expresia supremă a accesului oamenilor la posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor, numai ea conferind titularului toate aceste atribute pe care doar el le va putea exercita în plenitudinea lor, în putere proprie şi în interesul său propriu, cu respectarea normelor juridice in vigoare .

Expresia tipică a proprietăţii este patrimoniul, iar ocrotirea relaţiilor sociale referitoare la acesta a costituit întodeauna o preocupare fundamentală a statului de drept, patrimoniul fiind strâns legat de însăşi persoana membrilor grupului social, de dezvoltarea si consolidarea relaţiilor de convieţuire, de asigurarea stabilităţii şi ordinii in societate.

După cum se ştie ocrotirea relaţiilor patrimoniale este asigurată in principiu de alte ramuri ale dreptului ( dreptul civil, administrativ, dreptul muncii, etc.), ocrotirea penală a acestor relaţii având caracter subsidiar; acesta inseamnă că legea penală acţionează numai când se dovedesc ineficiente celelalte mijloace juridice nepenale sau extrajudiciare, dar în măsura în care este ineficientă ea constituie forma de atac la adresa acestor valori sociale intervenţia legii penale devine unica modalitate de combatere a unor asemenea fapte .

Concepţia civilistă asupra patrimoniului ca sumă a raporturilor juridice, adică a drepturilor şi obligaţiilor relative ce aparţin unei persoane, nu poate fi transferată în dreptul penal aşa cum este ea evocată în civil. Dreptul penal asigură ocrotirea patrimoniului prin combaterea faptelor îndreptate direct sau indirect împotriva bunurilor exterioare asupra cărora se exercită drepturile patrimoniale, adică asupra acelor bunuri care, în materialitatea lor, ar putea fi sustrase, însuşite, distruse, sau tulburată posesiunea lor. Aceste lucruri sunt ocrotite nu numai împotriva faptelor prin care s-ar ajunge la eliminarea efectivă a bunurilor, dar şi împotriva faptelor care ar pune în pericol situaţia acelor bunuri.

Ocrotirea penală priveşte numai lucrurile care fac parte din activul patrimoniului, datoriile subiectului, deşi fac parte din patrimoniu, n-ar putea fi obiect al sustragerii, insuşirii. Deşi în cadrul patrimoniului nu interesează cantitatea şi calitatea lucrurilor asupra cărora se exercită drepturile patrimoniale, ocrotirea penală a patrimoniului, ţine seamă de cantitatea şi calitatea lor. Astfel, poate constitui o agravantă la fapta de furt, sustragerea de bunuri având o anumită calitate sau care a produs consecinţe deosebit de grave, cum la fel de bine sustragerea unor bunuri în cantităţi reduse ar putea să înlăture caracterul de infracţiune al faptei .

CAPITOLUL AL II - LEA

NOŢIUNEA ŞI ELEMENTELE INFRACŢIUNII DE

FURT

SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE FURT SIMPLU

Furtul, cunoscut din cele mai îndepartate timpuri, constituie şi în prezent forma cea mai tipică dar şi cea mai frecventă de încălcare a patrimoniului fiind în esenţă, ca manifestare ce reprezintă pericol pentru societate, fapta oricărei persoane care fără drept ia un lucru mobil ce se află în sfera de stăpânire a unei alte persoane, pentru a-l trece în propria stăpânire.

Pe scara istoriei furtul se situează printre primele manifestări dăunătoare ale omului contra omului, iar fapta a fost întodeauna profound dezavuată şi sancţionată drastic în trecutul îndepărtat chiar cu pedeapsa capitală la unele popoare sau cu pedeapsa capitală la altele .

Din nici o legislaţie începând, cu îndepărtata antichitate şi terminând cu epoca contemporană, incriminarea furtului nu a lipsit în evoluţia istorică a dreptului penal român – lucru confirmat şi de vechile noastre pravile şi de legiuirile penale anterioare unirii principatelor.

Ţinând seamă de împrejurările diferite în care se poate comite fapta de luare a bunului, furtul a fost incriminat şi în forma simplă şi în forma calificată .

Furtul simplu constă, potrivit articolului 208, alin.1 C.pen., ”luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept”. Constituie furt şi “orice energie care are o valoare economică precum şi înscrisurile” precum şi “ luarea în condiţiile alin.1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi pe nedrept”.

SECŢIUNEA 2: ELEMENTELE INFRACŢIUNII DE FURT

Subsecţiunea 1: Obiectul infracţiunii

1: obiectul juridic

Furtul, ca toate infracţiunile contra patrimoniului, încalcă relaţiile sociale referitoare la patrimoniu public sau privat, de aceea aceste relaţii sociale contituie obiectul lor juridic comun (generic). În ceea ce priveşte obiectul juridic special, în cazul furtului, constă în relaţiile sociale de ordin patrimonial a caror existenţă şi dezvoltare sunt esenţial condiţionate de menţinerea situaţiei de fapt, adică de poziţia fizică pe care un bun o are în sfera patrimonială a unei alte persoane .

Preview document

Furtul Calificat - Pagina 1
Furtul Calificat - Pagina 2
Furtul Calificat - Pagina 3
Furtul Calificat - Pagina 4
Furtul Calificat - Pagina 5
Furtul Calificat - Pagina 6
Furtul Calificat - Pagina 7
Furtul Calificat - Pagina 8
Furtul Calificat - Pagina 9
Furtul Calificat - Pagina 10
Furtul Calificat - Pagina 11
Furtul Calificat - Pagina 12
Furtul Calificat - Pagina 13
Furtul Calificat - Pagina 14
Furtul Calificat - Pagina 15
Furtul Calificat - Pagina 16
Furtul Calificat - Pagina 17
Furtul Calificat - Pagina 18
Furtul Calificat - Pagina 19
Furtul Calificat - Pagina 20
Furtul Calificat - Pagina 21
Furtul Calificat - Pagina 22
Furtul Calificat - Pagina 23
Furtul Calificat - Pagina 24
Furtul Calificat - Pagina 25
Furtul Calificat - Pagina 26
Furtul Calificat - Pagina 27
Furtul Calificat - Pagina 28
Furtul Calificat - Pagina 29
Furtul Calificat - Pagina 30
Furtul Calificat - Pagina 31
Furtul Calificat - Pagina 32
Furtul Calificat - Pagina 33
Furtul Calificat - Pagina 34
Furtul Calificat - Pagina 35
Furtul Calificat - Pagina 36
Furtul Calificat - Pagina 37
Furtul Calificat - Pagina 38
Furtul Calificat - Pagina 39
Furtul Calificat - Pagina 40
Furtul Calificat - Pagina 41
Furtul Calificat - Pagina 42
Furtul Calificat - Pagina 43
Furtul Calificat - Pagina 44
Furtul Calificat - Pagina 45
Furtul Calificat - Pagina 46
Furtul Calificat - Pagina 47
Furtul Calificat - Pagina 48
Furtul Calificat - Pagina 49
Furtul Calificat - Pagina 50
Furtul Calificat - Pagina 51
Furtul Calificat - Pagina 52
Furtul Calificat - Pagina 53
Furtul Calificat - Pagina 54
Furtul Calificat - Pagina 55
Furtul Calificat - Pagina 56
Furtul Calificat - Pagina 57
Furtul Calificat - Pagina 58
Furtul Calificat - Pagina 59
Furtul Calificat - Pagina 60
Furtul Calificat - Pagina 61
Furtul Calificat - Pagina 62
Furtul Calificat - Pagina 63
Furtul Calificat - Pagina 64
Furtul Calificat - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Furtul Calificat.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Concursul de Infracțiuni

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA DE PLURALITATE DE INFRACŢIUNI În teoria, legislaţia şi practica...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Infracțiuni Contra Patrimoniului

Considerații introductive Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Furtul Simplu

CAPITOLUL I INTRODUCERE. PRECEDENTE NORMATIVE ISTORICE În lupta contra criminalitatii existente în orice societate, legislatiile tuturor...

Ai nevoie de altceva?