Guvernul României

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18165
Mărime: 65.78KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Ana
UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” RESIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi ADMINISTRATIVE

Cuprins

Rezumat.5

Capitolul 1 : Consideraţii generale privind Guvernul României.6

Capitolul 2 : Rolul, structura şi învestitura Guvernului

2.1.Rolul şi structura Guvernului .9

2.2. Regimul învestiturii Guvernului, potrivit Constituţiei României.12

2.3. Durata mandatului şi condiţiile necesare pentru a fii membru al Guvernului.15

2.4. Incompatibilităţi ale funcţiei de membru al Guvernului.17

Capitolul 3 : Organizarea internă, atribuţiile şi funcţionarea Guvernului

3.1. Ministerele, atribuţiile miniştrilor şi statutul Primului-ministru.20

3.2. Structuri operative şi aparatul de lucru al Guvernului.25

3.3. Atribuţiile si funcţionarea Guvernului.29

Capitolul 4 : Actele Guvernului

4.1. Regimul constituţional al Hotărârilor de Guvern.33

4.2. Regimul constituţional al Ordonanţelor de Guvern.35

4.3. Intrarea în vigoare şi efectele ordonanţelor de urgenţă.37

Capitolul 5 : Controlul Parlamentar şi răspunderea Guvernului

5.1. Raporturile Parlamentului cu Guvernul.40

5.2. Răspunderea politică a Guvernului.44

5.3. Răspunderea penală a Guvernului.45

5.4. Răspunderea disciplinară a Guvernului.47

Concluzii.49

Bibliografie.51

Extras din document

REZUMAT

Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului.

Guvernul este autoritatea publică a puterii executive ,care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament, şi care potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social,precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale.

Lucrarea ,, Guvernul României,, este structurată pe 5 capitole în care se vorbeşte despre rolul , structura, învestitura, organizarea, actele şi răspunderea Guvernului.

În primul capitol sunt consideraţii generale despre Guvernul României dar şi un scurt istoric al Constituţiilor României. Apoi al doilea capitol conţine rolul, structura şi învestitura Guvernului în care sunt dezvoltate funcţiile Guvernului, condiţiile necesare pentru a fii membru al Guvernului, durata mandatului, incompatibilităţile funcţiei de membru al Guvernului. Capitolul trei vorbeşte despre organizarea ,funcţionarea şi atribuţiile Guvernului unde găsim statutul Primului-ministru, aparatul de lucru al Guvernului, atribuţiile miniştrilor. Capitolul patru despre actele Guvernului prezintă regimul constituţional al hotărârilor şi ordonanţelor de Guvern. Ultimul capitol, numărul cinci cuprinde controlul parlamentar şi răspunderea Guvernului.

Guvernul României se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale având la bază programul de guvernare acceptat de Parlament.

Capitolul 1 : Consideraţii generale privind Guvernul României

Acţiunea administrativă presupune o împărţire a teritoriului care să permită asigurarea satisfacerii nevoilor de interes general.

Administraţia de stat se constituie din toate autorităţile administrative care ţin de puterea executivă şi serviciile de care ele dispun.

Administraţia de stat se caracterizează prin următoarele:

-distincţia dintre organele care-şi asumă în diverse domenii direcţia supremă şi organele de pregătire şi execuţie;prima este încredinţată miniştrilor reprezentanţi ai puterii executive, care cumulează funcţii administrative cu alte atribuţii de ordin public ca şi membri ai Guvernului;pregătire şi executarea deciziilor lor sunt asigurate de un personal exclusiv administrativ care constituie ,,administraţia,, în sensul curent al termenului.

-principiul organizării ministeriale: toate serviciile care satisfac nevoi similare ori conexe sunt reunite în cadrul aceluiaşi departament ministerial, sub autoritatea unui şef ierarhic unic-ministerul.;fac excepţie un anumit număr de servicii subordonate direct primului-ministru;fiecare minister cuprinde pe de o parte organe plasate pe lângă ministru pentru pregătirea deciziilor sale(administraţia centrală) , iar pe de altă parte şi serviciile repartizate pe întreg teritoriul(servicii deconcentrate).

-din punct de vedere juridic, administraţia de stat este una şi se exercită în numele şi în contul unei singure persoane juridice - statul.

Persoana publică generală prin excelenţă, care poate dispune de toate competenţele administrative imaginabile, statul , cuprinde servicii centrale şi servicii locale desconcentrate.

Organele centrale ale administraţiei de stat sunt de două feluri:pe de-o parte organe cu competenţă generală - Preşedintele României şi Guvernul care sunt plasaţi în vârful sistemului administrativ şi pe de altă parte organe specializate pe un anumit tip de servicii.

Autorităţile administraţiei centrale au competenţă pe întreg teritoriul ţării şi au pe de o parte o funcţie politică şi pe de altă parte o funcţie administrativă.

Cea de-a doua funcţie este de a administra direct, prin decizii aplicabile pe întreg teritoriul, de a dirija acţiunea autorităţilor plasate în funcţia serviciilor descentralizate ale statului şi de a controla autorităţile locale.

Izvoarele istorice ale ,,Guvernului,, , ca autoritate publică, de putere a statului, se regăsesc în periada absolutismului, în aşa-numitele ,, curia regis,, , întâlnite în multe din ţările europene, iar în Ţările Române în ,,Sfatul Domnesc,,

Aceste instituţii au căpătat însă rolul şi semnificaţii mai apropiate de ceea ce însemnă Guvernul din epoca modernă, pe măsură ce , la nivelul administraţiei centrale,au început să se contureze departamentele, ca forme organizatorice ale statului, responsabile pentru ,,administrarea,, unor domenii de activitate pe întreg teritoriu al ţării.

Am putea spune chiar că mai întâi au fost create ministere, conduse de miniştri care, o bună perioadă de timp, au funcţionat ca atare, fără ca ei să alcătuiască Guvernul, ca autoritate publică a statului, cu rolul şi semnificaţia de astăzi.

Dacă ne referim la Ţările Române, ministerele au fost create prin Regulamente Organice(1831 în Muntenia şi 1832 în Moldova) dar Guvernul apare abia după Unirea Principatelor.

În Constituţia din anul 1866 era consacrat un capitol special despre ,,Domn şi miniştri,,(cap.2) în care se prevedea că ,, miniştrii sunt numiţi şi revocaţi de Domn,,, miniştrii contrasemnau actele Domnului, devenind răspunzători de aceste acte;miniştrii puteau fi trimişi în judecată la Curtea de Casaţie şi Justiţie de către Domn.

Preview document

Guvernul României - Pagina 1
Guvernul României - Pagina 2
Guvernul României - Pagina 3
Guvernul României - Pagina 4
Guvernul României - Pagina 5
Guvernul României - Pagina 6
Guvernul României - Pagina 7
Guvernul României - Pagina 8
Guvernul României - Pagina 9
Guvernul României - Pagina 10
Guvernul României - Pagina 11
Guvernul României - Pagina 12
Guvernul României - Pagina 13
Guvernul României - Pagina 14
Guvernul României - Pagina 15
Guvernul României - Pagina 16
Guvernul României - Pagina 17
Guvernul României - Pagina 18
Guvernul României - Pagina 19
Guvernul României - Pagina 20
Guvernul României - Pagina 21
Guvernul României - Pagina 22
Guvernul României - Pagina 23
Guvernul României - Pagina 24
Guvernul României - Pagina 25
Guvernul României - Pagina 26
Guvernul României - Pagina 27
Guvernul României - Pagina 28
Guvernul României - Pagina 29
Guvernul României - Pagina 30
Guvernul României - Pagina 31
Guvernul României - Pagina 32
Guvernul României - Pagina 33
Guvernul României - Pagina 34
Guvernul României - Pagina 35
Guvernul României - Pagina 36
Guvernul României - Pagina 37
Guvernul României - Pagina 38
Guvernul României - Pagina 39
Guvernul României - Pagina 40
Guvernul României - Pagina 41
Guvernul României - Pagina 42
Guvernul României - Pagina 43
Guvernul României - Pagina 44
Guvernul României - Pagina 45
Guvernul României - Pagina 46
Guvernul României - Pagina 47
Guvernul României - Pagina 48
Guvernul României - Pagina 49
Guvernul României - Pagina 50
Guvernul României - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Guvernul Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Responsabilitatea Ministerială

Noţiunea de responsabilitate ministerială De cele mai multe ori, tratatele de drept public nu se opresc asupra sensului noţiunii de...

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene sau Consiliul de Ministrii este institutia Uniunii Europene care reprezinta direct statele membre si in care participa...

Administrația publică de stat - Guvernul

1.Noţiunea de Guvern şi tipuri de guverne contemporane 1.1. Noţiunea de Guvern Noţiunii de guvern îi pot fi atribuite mai multe sensuri. Într-o...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Te-ar putea interesa și

Evoluții privind achizițiile publice în România înainte și după aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea...

Grupul Bancii Mondiale si Operatiunile sale in Romania

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Beneficiile Economice și Sociale ale Transportului Rutier

CAP. 1. TRANSPORTURILE RUTIERE 1.1. Evoluţia transporturilor rutiere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care...

Management în Transport

Capitolul 1 Transporturile si dezvoltarea economica 1.1 Obiectul si importanta activitatii de transport Functionarea normala a vastului si...

Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității

INTRODUCERE Lucrarea de faţã vorbeşte despre formele pe care le poate lua Executivul în diferite sisteme administrative şi despre raportul cu...

Viața Politică în România între 1990 și 1996

Ceea ce m-a motivat în alegerea acestei teme de licenţă cu o periodizare atât de recentă, a fost chiar gradul de noutate al deznodământului celor...

Raport Practica Servicii

MOTIVAŢII S.C AVENSA Consulting S.R.L s-a înfiinţat prin desprinderea departamentului de consultanţă din cadrul Centrului de Dezvoltare...

Guvernanța corporativă în România

Guvernanta corporativa in Romania Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Ai nevoie de altceva?