Imagine și Societate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 31953
Mărime: 134.64KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifa Ion
ARAD 2012 UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIȘ ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

Introducere pag.5-7

Capitolul I-Căsatoria pag.8-35

Capitolul II-Căsătoria pag.35-65

Concluzii I pag.65-70

Concluzii II pag.70-75

Rezumat română-engleza pag.75-78

Referințe bibliografice pag.78-85

Extras din document

Introducere

Căsătoria este uniunea liber consim¬tă intre un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispozi¬ţiilor legale, cu scopul de a întemeia o familie.

„Căsătoria" are în dreptul nostru un dublu înţeles. El desemnează, în primul rând, actul juridic pe care îl încheie cei ce vor să se căsătorească, în al doilea rând, el desemnează şi situaţia juridică, în princi¬piu permanentă, a celor căsătoriţi, situaţie care se naştedrept efect al actului juridic odată încheiat. Prin conceptul de act juridic al căsătoriei se înţelege un act juridic bilateral şi solemn, prin care viitorii soţi consimt, în mod public, să devină soţi, calitate în care li se aplică de drept statu¬tul legal de persoane căsătorite. În ce priveşte cel de al doilea înţeles al termenului de căsăto¬rie şi anume situaţia juridică de căsătorie, el mai este desemnat în limbajul juridic şi cu terminologia de „legătură juridică din¬tre soţi", „stare juridică de căsătorie", „statut juridic", sau „sta¬tut legal al soţilor", „uniune dintre soţi", „legătură conjugală", „legătură matrimonială”

Caracterele juridice ale casatoriei sunt:

a) Căsătoria este o uniune dintre bărbat şi femeie;

b) Căsătoria este liber consimţită. Viitorii soţi pot să hotă¬rască singuri dacă se căsătoresc sau nu, fără vreun ames¬tec al altor persoane;

c) Căsătoria este monogamă. Nici o persoană nu poate fi căsătorită în acelaşi timp decât cu o singură persoană de sex opus. Legea pedepseşte bigamia, consacrând astfel monogamia;

d) Căsătoria se încheie în formele cerute de lege. Ea are deci un caracter solemn, se încheie în mod public în faţa unei autorităţi de stat, într-o zi dinainte stabilită, prin partici¬parea personală şi obligatorie a viitorilor soţi;

e) Căsătoria are un caracter civil. Viitorii soţi când încheie actul căsătoriei îşi exprimă personal consimţământul în faţa ofiţerului de stare civilă, în scopul de a produce efec¬tele juridice care rezultă din căsătoria reglementată impe¬rativ de lege. Potrivit dispoziţiilor constituţionale, art. 44 pct. 3, soţii pot celebra şi religios căsătoria dar numai după încheierea ei civilă. Celebrarea religioasă nu produce nici un efect juridic;

f)Căsătoria se încheie pe viaţă. Ea poate fi desfăcută numai în condiţiile expres prevăzute de lege;

g)Căsătoria se întemeiază pe deplina egalitate dintre băr¬bat şi femeie. Această egalitate se manifestă atât în rapor¬turile dintre soţi, cât şi faţă de copii. Ea există în toate domeniile vieţii sociale;

Scopul încheierii căsătoriei se deduce din Noul Cod Civil, conform căruia familia are la bază căsătoria liber consimţită între soţi. Deci, implicit, proximul şi necesarul efect al căsătoriei este apariţia unei familii.

De fapt, după cum s-a mai precizat în cuprinsul lucrării, în planul dreptului intern, scopul căsătoriei este consacrat chiar de Constituţie, care, în art. 48 alin. (1), prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. Altfel spus, în concepţia legiuitorului constituţional, familia, pentru a fiinţa, presupune cu necesitate existenţa valabilă şi anterioară a unei căsătorii.

In înţeles restrâns sunt denumite condiţii de fond acele cerinţe legale care, pentru a se putea încheia căsătoria, trebuie să existe, ca de exemplu; împlinirea vârstei matrimoniale; consimţământul la căsătorie; comunicarea reciprocă a stării sănătăţii viitorilor soţi.

Impedimentele la căsătorie, în sens restrâns, sunt împrejurări de fapt sau de drept a căror existenţă împiedecă încheierea căsătoriei, cum ar fi: existenţa unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soţi, rudenia, adopţia, tutela, alienaţia şi debilitatea mintală.

În înţeles larg, atât condiţiile de fond cât şi impedimentele, sunt deopotrivă denumite condiţii de fond la căsătorie, deoarece şi unele şi altele, după caz, trebuie să existe sau să nu existe, în momentul încheierii căsătoriei, de unde şi formularea pozitiva sau negativă a acestora.

Capitolul I

Considerente generale despre căsătorie

Secțiunea I. Noţiunea de căsătoriei

1. Înţelesul termenului de căsătorie.

Termenul de „căsătorie" are în dreptul nostru un dublu înţeles. El desemnează, în primul rând, actul juridic pe care îl încheie cei ce vor să se căsătorească, în al doilea rând, el desemnează şi situaţia juridică, în princi-piu permanentă, a celor căsătoriţi, situaţie care se naştedrept efect al actului juridic odată încheiat Dublul înţeles al terme¬nului de căsătorie rezultă din analiza textului Noului Cod Civil ; astfel, pentru a desemna înţelesul de act juridic putem exempli¬fica cu: art. 259 alin. 2 „căsătoria liber consimţită între soţi", 279 alin. 1 „căsătoria încheiată în faţa delegatului de stare civilă", art. 293 alin. 1 „este nulă căsătoria încheiată cu încălcarea legii", iar pentru a desemna sensul de situaţie juridică a soţilor, putem cita: art. 311 care reglementează numele purtat de soţi „în timpul căsătoriei" sau art. 353 care dispune în legătură cu regimul juridic al bunuri¬lor dobândite de soţi „în timpul căsătoriei" ori art. 414care con¬feră soţului statutul de tată prezumtiv al copilului „născut în tim¬pul căsătoriei".

Preview document

Imagine și Societate - Pagina 1
Imagine și Societate - Pagina 2
Imagine și Societate - Pagina 3
Imagine și Societate - Pagina 4
Imagine și Societate - Pagina 5
Imagine și Societate - Pagina 6
Imagine și Societate - Pagina 7
Imagine și Societate - Pagina 8
Imagine și Societate - Pagina 9
Imagine și Societate - Pagina 10
Imagine și Societate - Pagina 11
Imagine și Societate - Pagina 12
Imagine și Societate - Pagina 13
Imagine și Societate - Pagina 14
Imagine și Societate - Pagina 15
Imagine și Societate - Pagina 16
Imagine și Societate - Pagina 17
Imagine și Societate - Pagina 18
Imagine și Societate - Pagina 19
Imagine și Societate - Pagina 20
Imagine și Societate - Pagina 21
Imagine și Societate - Pagina 22
Imagine și Societate - Pagina 23
Imagine și Societate - Pagina 24
Imagine și Societate - Pagina 25
Imagine și Societate - Pagina 26
Imagine și Societate - Pagina 27
Imagine și Societate - Pagina 28
Imagine și Societate - Pagina 29
Imagine și Societate - Pagina 30
Imagine și Societate - Pagina 31
Imagine și Societate - Pagina 32
Imagine și Societate - Pagina 33
Imagine și Societate - Pagina 34
Imagine și Societate - Pagina 35
Imagine și Societate - Pagina 36
Imagine și Societate - Pagina 37
Imagine și Societate - Pagina 38
Imagine și Societate - Pagina 39
Imagine și Societate - Pagina 40
Imagine și Societate - Pagina 41
Imagine și Societate - Pagina 42
Imagine și Societate - Pagina 43
Imagine și Societate - Pagina 44
Imagine și Societate - Pagina 45
Imagine și Societate - Pagina 46
Imagine și Societate - Pagina 47
Imagine și Societate - Pagina 48
Imagine și Societate - Pagina 49
Imagine și Societate - Pagina 50
Imagine și Societate - Pagina 51
Imagine și Societate - Pagina 52
Imagine și Societate - Pagina 53
Imagine și Societate - Pagina 54
Imagine și Societate - Pagina 55
Imagine și Societate - Pagina 56
Imagine și Societate - Pagina 57
Imagine și Societate - Pagina 58
Imagine și Societate - Pagina 59
Imagine și Societate - Pagina 60
Imagine și Societate - Pagina 61
Imagine și Societate - Pagina 62
Imagine și Societate - Pagina 63
Imagine și Societate - Pagina 64
Imagine și Societate - Pagina 65
Imagine și Societate - Pagina 66
Imagine și Societate - Pagina 67
Imagine și Societate - Pagina 68
Imagine și Societate - Pagina 69
Imagine și Societate - Pagina 70
Imagine și Societate - Pagina 71
Imagine și Societate - Pagina 72
Imagine și Societate - Pagina 73
Imagine și Societate - Pagina 74
Imagine și Societate - Pagina 75
Imagine și Societate - Pagina 76
Imagine și Societate - Pagina 77
Imagine și Societate - Pagina 78
Imagine și Societate - Pagina 79
Imagine și Societate - Pagina 80
Imagine și Societate - Pagina 81
Imagine și Societate - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Imagine si Societate.docx

Alții au mai descărcat și

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Introducere Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe,...

Clasificarea și Caracteristicile Conceptului de Imagine

Introducere În societatea contemporană, imaginea nu este doar un exerciţiu sau produs al artei, aceasta face parte din arsenalul principal al...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Imaginea - Factor Important de Poziționare a Întreprinderii pe Piață

Introducere Actualitatea temei: Orice întreprindere vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În...

Studiu de Caz Privind Activitatea Societatii

Argument Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea noţiunii de cheltuială şi studiul din punct de vedere contabil a cheltuielilor din exploatare....

Metode Statistico-Matematice pentru Fundamentarea Strategiei unei Societati Comerciale

Cercetarea de marketing reprezinta un element important în caracterizarea gradului însusi de dezvoltare a marketingului. Cercetarea de marketing...

Studiul Imaginii la Societatea SC Omniasig SA

INTRODUCERE Traind intr-o lume nesigura si amenintati de pericole variate, oamenii au cautat «un adapost» pentru ei si bunurile lor. Acest...

Cercetare de marketing privind atitudinile și opiniile populației brașovene cu privire la imaginea asigurărilor pe piață

INTRODUCERE Tema acestei lucrări este reprezentată de analiza atitudinilor şi a opiniilor pe care o au braşovenii cu privire la imaginea...

Ai nevoie de altceva?