Importanța Parlamentului European

Licență
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 30757
Mărime: 109.44KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ.dr. Jenuica Dinel

Cuprins

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 3

1.1. Aspecte generale 3

1.2. Delimitări conceptuale 6

1.2.1. Premisele ideilor de unitate europeană 6

1.2.2. Unitatea europeană în perioada interbelică 8

1.2.3. Integrarea europeană după cel de-al doilea război mondial 10

1.2.4. Înfiinţarea Comunităţilor europene 12

1.2.4.1. Premisele înfiinţării Comunităţilor europene 12

1.2.4.2. Crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului 14

1.2.4.3. Crearea Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice 15

1.3. Evoluţia comunităţilor europene 17

1.3.1 Creşterea numărului statelor membre ale comunităţilor 17

1.3.2. Perfecţionarea instituţională 18

1.3.3. Tratatul de fuziune de la Bruxelles 21

1.3.4. Actul Unic European 22

1.4. Crearea Uniunii Europene 24

1.4.1. Adoptarea Tratatului de la Maastricht 24

1.4.2. Ratificarea şi intrarea în vigoare a tratatului 25

1.4. 3. Structura Tratatului 27

1.4.4. Evoluţia Uniunii Europene dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Maastricht 28

1.4.5. Tratatul de la Amsterdam 28

1.4. 6. Reuniunea de la Nisa 30

1.5. Delimitări conceptuale 31

1.6. Principiile care guvernează activitatea instituţiilor comunitare 33

1.7. Instituţiile comunitare 35

1.7.1. Consiliul 35

1.7.2. Comisia 37

1.7.3. Curtea de Conturi 38

1.7.4. Curtea de Justiţie 39

II. PARLAMENTUL EUROPEAN 40

2.1. Istoric. Prezentare generală 40

2.2. Componenţa Parlamentului 40

2.3. Procedura de alegere 42

2.4. Statutul parlamentarilor 43

2.5. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European 44

2.6. Atribuţiile Parlamentului 48

2.7. Legătura Parlamentului European cu alte instituţii europene şi cu politicile în domeniu 52

2.8. Relaţiile Parlamentului European cu ţările în curs de dezvoltare 54

2.9. Rolul Parlamentului European în apărarea drepturilor omului 55

III. POLITICILE DE ACŢIUNE ALE COMUNITĂŢILOR ŞI UNIUNII EUROPENE 56

3.1. Realizarea pieţei interne 56

3.2. Politicile comune 57

3.2.1. Politica comercială 57

3.2.2. Politica agricolă şi în domeniul pescuitului 57

3.2.3. Politica în domeniul transporturilor 57

3.2.4. Politica economică şi monetară 57

3.2.4.1. Moneda unică europeană 58

3.2.4.2. Avantajele introducerii monedei unice europene 59

3.3. Politica socială (Spaţiul social european) 60

3.4. Politica în domeniul concurenţei 61

3.5. Politica în domeniul mediului înconjurător 62

3.6. Politica privind circulaţia persoanelor străine în interiorul Comunităţilor 62

3.7. Alte domenii de competenţă comunitară 62

3.8. Politicile de bază ale Uniunii Europene 63

3.8.1. Politica externă şi de securitate comună 63

3.8.2. Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (J.A.I.) 65

3.8.2.1. Aspecte generale 65

3.8.2.2. Problema prevenirii şi combaterii criminalităţii internaţionale în cadrul Uniunii Europene. Spaţiul Schengen 66

3.8.2.3. Prevederile Tratatului de la Amsterdam privind acquis-ul Schengen 68

3.8.2.4. EUROPOL 69

3.9. Principalele modificări propuse de Constituţia Uniunii Europene 71

3.10. Consideraţii finale 71

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 74

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat oficial, vom prezenta situaţia în vigoare în ceea ce priveşte instituţiile Uniunii Europene (UE). Propunerile din Constituţia Uniunii Europene vor fi prezentate, totuşi, pe scurt, în Capitolul VIII.

1.1. Aspecte generale

Structura instituţională de bază a Comunităţilor europene s-a constituit ţinând seama de concepţii şi metode recunoscute până în anul 1959 atât pe plan naţional, cât si în raporturile internaţionale tradiţionale

Construcţia europeană a fost marcată, până la intrarea în vigoare la 1 noiembrie 1993 a Tratatului asupra Uniunii Europene, de o juxtapunere, pe de o parte, a instituţiilor comunitare însărcinate cu probleme economice în cadrul punerii în aplicare a celor trei Tratate constitutive şi, pe de altă parte,a mecanismelor de cooperare de natură interstatală, care s-au manifestat, în mod progresiv începând cu anii ’70. Consiliul European apare, începând cu anul 1974, ca o „instanţă” de suprapoziţie, care are ca singură vocaţie pe aceea de a trata, în globalitatea lor, afacerile europene, sub rezerva tendinţei crescânde a Parlamentului European de a nu se limita la competenţele comunitare şi la a impune intervenţiile sale în afacerile care relevă cooperare politică. Actul unic european nu a pus capăt acestei juxtapuneri, deşi el a accentuat legăturile între construcţia comunitară şi cooperarea politică europeană.

Taratatul asupra Uniunii Europene, care realizează câteva progrese pe calea unificării instituţionale comunitare şi politice, a menţinut o anumită juxtapunere, adăugând dispoziţiilor comunitare şi politicii externe şi de securitate comună un volum nou privind la cooperarea în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, ţinând la a sistematiza o cooperare deja angajată.

Tratatul de la Amsterdam a redus acest al treilea pilon, devenit, de acum înainte „Cooperarea poliţiei şi cea judiciară în materie penală”, comunitarizând o veche parte din cel de-al treilea pilon în noul Titlu IV al Tratatului CE, „Vize, azil, imigrare şi alte politici cu privire la circulaţia persoanelor”.

Articolul 1 (fostul art. A) precizează, în paragraful 3, că Uniunea este fondată pe Comunităţile Europene completate de politicile şi formele de cooperare instaurate de prezentul tratat”.

Progresul în unificarea instituţională adus de Tratatul asupra Uniunii Europene apare foarte clar în articolul 3 TUE (fostul articol C): „Uniunea dispune de un cadru instituţional unic, ce asigură coerenţa şi continuitatea acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor sale, prin respectarea şi dezvoltarea acquis-ului comunitar”.

Uniunea veghează, în special, la coerenţa întregii sale acţiuni externe, în cadrul politicilor sale în materia relaţiilor externe, de securitate, economie şi dezvoltare. Consiliul şi Comisia au responsabilitatea de a asigura acestă coerenţă. Ele asigură, fiecare potrivit competenţelor sale, punerea în aplicare a acestor a acestor politici.

Coexistanţa modurilor de funcţionare comunitar şi interguvernamental, care decurge din absenţa unei unificări complete,a ridicat, totuşi, câteva dificultăţi în aplicarea Tratatului Uniunii Europene, compromiţând coerenţa întregii sale acţiuni externe, de securitate, de economie şi de dezvoltare.

Articolul 4 TUE (fostul art. D) cu privire la Consiliul European sublinează şi precizează importanţa rolului său care se întinde, în mod firesc, asupra diferitelor aspecte ale construcţiei europene.

Articolul 5 TUE (fostu art. E) reaminteşte faptul că „Parlamentul European, Consiliul, Comisia şi Curtea de Justiţie îşi execută atribuţiile în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute, pe de-o parte, de dipoziţiile Tratatelor care instituie Comunităţile Europene şi actele subsecvente care le-au modificat sau completat şi, pe de altă parte, de alte dispoziţii ale prezentului Tratat”.

Această dipoziţie merge către o nouă tendinţă de unificare şi subanaliză, în acelaşi timp, limitele pentru diversitatea de roluri atribuite instituţiilor de către Tratatele care înfiinţează Comunităţile Europene şi alte dispoziţii din ceilalţi doi piloni ai Uniunii Europene.

Preview document

Importanța Parlamentului European - Pagina 1
Importanța Parlamentului European - Pagina 2
Importanța Parlamentului European - Pagina 3
Importanța Parlamentului European - Pagina 4
Importanța Parlamentului European - Pagina 5
Importanța Parlamentului European - Pagina 6
Importanța Parlamentului European - Pagina 7
Importanța Parlamentului European - Pagina 8
Importanța Parlamentului European - Pagina 9
Importanța Parlamentului European - Pagina 10
Importanța Parlamentului European - Pagina 11
Importanța Parlamentului European - Pagina 12
Importanța Parlamentului European - Pagina 13
Importanța Parlamentului European - Pagina 14
Importanța Parlamentului European - Pagina 15
Importanța Parlamentului European - Pagina 16
Importanța Parlamentului European - Pagina 17
Importanța Parlamentului European - Pagina 18
Importanța Parlamentului European - Pagina 19
Importanța Parlamentului European - Pagina 20
Importanța Parlamentului European - Pagina 21
Importanța Parlamentului European - Pagina 22
Importanța Parlamentului European - Pagina 23
Importanța Parlamentului European - Pagina 24
Importanța Parlamentului European - Pagina 25
Importanța Parlamentului European - Pagina 26
Importanța Parlamentului European - Pagina 27
Importanța Parlamentului European - Pagina 28
Importanța Parlamentului European - Pagina 29
Importanța Parlamentului European - Pagina 30
Importanța Parlamentului European - Pagina 31
Importanța Parlamentului European - Pagina 32
Importanța Parlamentului European - Pagina 33
Importanța Parlamentului European - Pagina 34
Importanța Parlamentului European - Pagina 35
Importanța Parlamentului European - Pagina 36
Importanța Parlamentului European - Pagina 37
Importanța Parlamentului European - Pagina 38
Importanța Parlamentului European - Pagina 39
Importanța Parlamentului European - Pagina 40
Importanța Parlamentului European - Pagina 41
Importanța Parlamentului European - Pagina 42
Importanța Parlamentului European - Pagina 43
Importanța Parlamentului European - Pagina 44
Importanța Parlamentului European - Pagina 45
Importanța Parlamentului European - Pagina 46
Importanța Parlamentului European - Pagina 47
Importanța Parlamentului European - Pagina 48
Importanța Parlamentului European - Pagina 49
Importanța Parlamentului European - Pagina 50
Importanța Parlamentului European - Pagina 51
Importanța Parlamentului European - Pagina 52
Importanța Parlamentului European - Pagina 53
Importanța Parlamentului European - Pagina 54
Importanța Parlamentului European - Pagina 55
Importanța Parlamentului European - Pagina 56
Importanța Parlamentului European - Pagina 57
Importanța Parlamentului European - Pagina 58
Importanța Parlamentului European - Pagina 59
Importanța Parlamentului European - Pagina 60
Importanța Parlamentului European - Pagina 61
Importanța Parlamentului European - Pagina 62
Importanța Parlamentului European - Pagina 63
Importanța Parlamentului European - Pagina 64
Importanța Parlamentului European - Pagina 65
Importanța Parlamentului European - Pagina 66
Importanța Parlamentului European - Pagina 67
Importanța Parlamentului European - Pagina 68
Importanța Parlamentului European - Pagina 69
Importanța Parlamentului European - Pagina 70
Importanța Parlamentului European - Pagina 71
Importanța Parlamentului European - Pagina 72
Importanța Parlamentului European - Pagina 73
Importanța Parlamentului European - Pagina 74
Importanța Parlamentului European - Pagina 75
Importanța Parlamentului European - Pagina 76
Importanța Parlamentului European - Pagina 77
Importanța Parlamentului European - Pagina 78
Importanța Parlamentului European - Pagina 79
Importanța Parlamentului European - Pagina 80
Importanța Parlamentului European - Pagina 81
Importanța Parlamentului European - Pagina 82
Importanța Parlamentului European - Pagina 83
Importanța Parlamentului European - Pagina 84
Importanța Parlamentului European - Pagina 85
Importanța Parlamentului European - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Importanta Parlamentului European.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Statul, Forma Complexa de Organizare Politica si Sociala

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Comisia Europeana ca Element Executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Parlamentul Uniunii Europene

Baza normativa a activităţii Parlamentului European Capitolul 1 Istoricul Parlamentului European 1.1.Apariţia Parlamentului European În opinia...

Instituțiile statului - Parlamentul

1. Constituirea Parlamentului Conform dispozitiilor art. 61, alin. (1), Parlamentul este un organ reprezentativ suprem si unica autoritate...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Te-ar putea interesa și

Consiliul de Miniștrii al Uniunii Europene

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Ideea unei Comunităţi europene nu este nouă, statele şi cetăţenii Europei subliniind de-a lungul timpului,...

Parlamentul European

ARGUMENT Unul din proiectele de anvergură care venea în “ajutorul Europei suferinde de dezastrul economic şi social” parvenit la sfârşitul celui...

Organizarea și Funcționarea Parlamentului European

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN În organizarea si functionarea sa, Parlamentul European se conduce dupa modelul parlamentelor...

Problematica deficitului democratic în cadrul Uniunii Europene

Scurtă introducere In cadrul unui interviu, Madeline Albright, secretar de stat în administraţia Clinton afirma: “Pentru a inţelege Uniunea...

Practica Partidul Democrat Liberal

1.Istoricul PD-L. Partidul Democrat Liberal a luat naştere în noiembrie 2007 prin fuziunea dintre Partidul Democrat si Partidul Liberal Democrat....

Instituțiile Uniunii Europene

Institutiile Uniunii Europene Uniunea Europeana este constituita in baza unui sistem institutional unic in lume. Statele membre deleaga membrii...

Structura Parlamentului European

INTRODUCERE Începând din anul 1979, milioane de oameni îşi aleg o dată la cinci ani reprezentanţii în Parlamentul European. Tinând seama de...

Parlamentul European - Structura Politica

1. Scurt istoric al Parlamentului European Parlamentul European potrivit tratatelor comunitare, este institutia compusa din reprezentantii...

Ai nevoie de altceva?