Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26489
Mărime: 97.49KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I – ORDINEA JURIDICĂ, ELEMENT CONSTITUTIV AL ORDINII SOCIALE

1. Locul ordinii juridice în cadrul ordinii sociale

2. Legalitatea şi semnificaţia sa

CAPITOLUL II – REALIZAREA DREPTULUI ÎN CÂMPUL ORDINII JURIDICE

1. Noţiunea şi formele realizării dreptului

2. Actele şi fazele aplicării dreptului

CAPITOLUL III – ROLUL ACTIVITĂŢII DE EXECUTARE ÎN REALIZAREA DREPTULUI

1. Teoria generală a dreptului şi conceptul normei execuţionale

2. Baza principială a sistemului execuţional

3. Clasificarea normelor de drept execuţional

Concluzii

Extras din document

Introducere

Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori care numai luaţi împreună asigură rostul de a fi al dreptului în societate. E vorba de ordinea juridică, de procesul realizării dreptului şi, în al treilea rând, de activitatea de executare în realizarea dreptului. Tratarea acestor factori dintr-o perspectivă intercondiţionantă asigură înţelegerea mai adecvată a finalităţii sociale a dreptului. Este ceea ce ne propunem să evidenţiem în lucrare.

În acest scop, ne vom opri în prima parte asupra ordinii juridice, privită sub aspect categorial, dar şi ca parte integrantă a ordinii sociale.

În a doua parte a lucrării vom prezenta aspectele caracteristice procesului realizării dreptului, insistând în acest sens asupra formelor de realizare a dreptului, precum şi asupra actelor şi fazelor aplicării dreptului.

Deoarece realizarea dreptului nu este un proces spontan, vom urmări în continuare, cu accent pe această problemă, aspectele privind sistemul execuţional, în scopul desprinderii rolului activităţii de executare în realizarea dreptului.

CAPITOLUL I – ORDINEA JURIDICĂ, ELEMENT CONSTITUTIV AL ORDINII SOCIALE

1. Locul ordinii juridice în cadrul ordinii sociale

Conceptul filosofic de ordine implică o serie de note definitorii între care: pluralitate de entităţi distincte, forme comportamentale interconexate, uniformitate şi regularitate necesare.

S-a reţinut că „ordinea constituie o distribuţie spaţio-temporală conform cu anumite tipare sine qua non, o regularitate dinamică sau statistică, o uniformitate concomitentă sau recentă - şi în succesiune a entităţilor, aflate într-o conexiune sistemică într-o modalitate oarecare; termenul „modalitate" trebuie nuanţat: pe făgaşul existenţei entităţilor, în universalitatea lor, modalitatea este de tip necesar; ordinea are atributul necesităţii sau nu este ordine" .

În constituirea întregurilor organizate ordinea şi dezordinea sunt categorii polare, se presupun şi se opun în mod reciproc. Ordinea nu este niciodată absolută şi nici dezordinea totală.

Ordinea în natură, ordinea în societate, ordinea în gândire sunt zone interdependente şi interferenţe ale ordinii în univers.

Pentru a ne apropia de ordinea gândită în termenii Dreptului-ordinea juridică, să încercăm pentru început câteva consideraţii privind ordinea prin norme în societate, ordinea normativă.

Existenţa oricărui individ ca fiinţă socială presupune o serie de obligaţii exercitate în tot cursul ciclului său de viaţă, concretizate într-o serie de norme dintre care unele se completează între ele, altele apar contradictorii faţă de altele, fiind specifice unor grupuri de interese diferite. Ele nu se exclud însă una pe alta, deoarece totalitatea acţiunilor umane implică o multitudine de valori, interese şi motivaţii, care creează dinamica societăţii ca întreg.

Bibliografie

1) Aristotel, Politica, Bucureşti, Ed. Antet, 1996.

2) L. Barac, Elemente de teoria dreptului, Bucureşti, ALL Beck, 2001.

3) Corneliu Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol.I, Drepturi şi libertăţi, Bucureşti, All Beck, 2005.

4) Gh.Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. “Dacia”, Cluj-Napoca, 1994.

5) G. Boroi, Drept civil. Partea generală, ed.a II-a, Bucureşti, Ed.All-Beck,1999.

6) G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Bucureşti, Ed.Hamangiu, 2008.

7) I.Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1993.

8) V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol I, Bucureşti, Editura Naţională, 1996.

9) R. Chiriţă, Convenţia Europeană a drepturilor omului, comentarii şi explicaţii, vol.II, Bucureşti, Ed.C.H.Beck, 2007.

10) R. Cojocaru, Organizarea judecătorească şi administrarea justiţiei în România din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Bucureşti, Lumina Lex, 1998.

11) I. Craiovan, Doctrina juridică, Bucureşti, C.H. Beck, 2001.

12) Craiovan, Tratat de Teoria generală a dreptului, ed. a II-a, Bucureşti, Ed.Universul Juridic, 1998.

13) Deleanu, Tratat de Procedura Civilă, Vol.2 , ed. a II a , Bucureşti, Ed. C.H.Beck, 2007.

14) Leş, Principii şi instituţii de drept procesual civil, Vol.I, Bucureşti, Ed.Lumina Lex, 1998.

15) loan Leş, Sisteme judiciare comparate, Bucureşti, AII Beck, 2002, p. 121.

16) Ioan Leş, Legislaţia executării silite, comentarii şi explicaţi,Bucureşti: Ed.C.H.Beck, 2007.

17) F. Măgureanu, Organizarea şi execrcitarea profesiei de executor judecătoresc, în R.D.C, nr. 10/2001.

18) G. C. Mihai, R. I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi filosofia dreptului, Ed. All, 1994.

19) R. Pinto, M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, deuxième édition, Paris, Dalloz, 1967.

20) N. Popa, Teoria dreptului în sistemul ştiinţelor juridice, Analele Universităţii Bucureşti. Drept, 1991.

21) N. Popa, Teoria generală a dreptului, Bucureşti, Ed. Ch. Beck 2005.

22) S. M. Rădulescu, Homo sociologicus, Raţionalitate şi iraţionalitate în acţiunea umană, Şansa, Bucureşti, 1994.

23) Ioan Santai, Introducere în studiul dreptului, Universitatea din Sibiu, 1991.

24) I.Stoenescu, S.Zilberstein, Drept procesual civil. Teoria generală, Bucureşti, E.D.P.,1983.

25) I. Vlăduţ, Introducere în sociologia juridică, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 1992.

26) M.Voinea, D.Banciu, Sociologie juridică, Bucureşti, Universitatea Româno-Americană, 1993.

27) S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silită, Bucureşti, Ed.Lumina Lex, 2001.

Preview document

Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 1
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 2
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 3
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 4
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 5
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 6
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 7
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 8
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 9
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 10
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 11
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 12
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 13
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 14
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 15
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 16
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 17
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 18
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 19
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 20
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 21
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 22
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 23
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 24
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 25
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 26
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 27
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 28
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 29
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 30
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 31
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 32
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 33
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 34
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 35
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 36
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 37
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 38
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 39
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 40
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 41
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 42
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 43
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 44
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 45
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 46
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 47
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 48
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 49
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 50
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 51
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 52
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 53
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 54
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 55
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 56
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 57
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 58
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 59
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 60
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 61
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 62
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 63
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 64
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 65
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 66
Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Importanta Realizarii Dreptului in Asigurarea Ordinii Juridice - Sistemul Executional.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Îndatoririle legale ale funcționarului public

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi...

Alegerea sefului statului in statele UE

Introducere Instituția șefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorități politice, ea apărând odată cu statul și cunoscând o...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Statul de Drept

Statul de drept 1. Definirea noţiunii de „stat de drept” Ca orice concept complex care a evoluat într-un interval lung de timp, defininirea...

Ai nevoie de altceva?