Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 13736
Mărime: 54.23KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Capitolul I: Noţiuni Generale Despre Activitatea Consulară
 2. Secţiunea 1.1. Noţiuni generale despre activitatea consulară.
 3. 1.1.1.Noţiunea de drept consular.
 4. 1.1.2.Caracteristicile dreptului consular.
 5. Capitolul II: Sarcinile şi obiectivele posturilor consulare.
 6. Secţiunea 2.1. Noţiuni generale.
 7. 2.1.1.Relaţiile consulare.
 8. 2.1.2.Subiecţii relaţiilor consulare –conţinutul şi natura juridică a relaţiilor consulare.
 9. Secţiunea 2.2.Modul de stabilire a relaţiilor consulare.
 10. 2.2.1.Modul de stabilire a relaţiilor consulare.
 11. 2.2.2.Modul de încetare a relaţiilor consulare.
 12. Secţiunea 2.3. Exercitarea de funcţii consulare.
 13. 2.3.1.Organele care exercită funcţii consulare.
 14. 2.3.2.Condiţiile de exercitare a funcţiilor consulare.
 15. 2.3.3.Situaţii în care un oficiu consular exercită funcţii pentru mai multe state sau în mai multe state.
 16. Secţiunea 2.4. Înfiinţarea de oficii consulare.
 17. Secţiunea 2.5. Noţiunea de funcţie consulară şi domeniile în care se desfăşoară activitatea consulară.
 18. Secţiunea 2.6. Îndeplinirea de către funcţionarii consulari de acte diplomatice şi alte activităţi de natură politică.
 19. 2.6.1.Îndeplinirea de acte diplomatice.
 20. 2.6.2.Îndeplinirea altor activităţi politice.
 21. Secţiunea 2.7. Contribuţia oficiilor consulare la promovarea relaţiilor economice, comerciale, tehnico-ştiinţifice, turistice şi la dezvoltarea relaţiilor de prietenie între state şi popoare.
 22. 2.7.1.Promovarea relaţiilor economico-comerciale.
 23. 2.7.2.Dezvoltarea relaţiilor cultural-ştiinţifice.
 24. Secţiunea 2.8. Funcţiile consulare în materie de paşapoarte.
 25. Secţiunea 2.9. Funcţiile consulare în materie de stare civilă.
 26. Secţiunea 2.10. Funcţiile consulare în materie jurisdicţională şi de transmitere a actelor.
 27. Secţiunea 2.11. Funcţiile consulare în legătură cu cetăţenii domiciliaţi sau aflaţi în străinătate.
 28. Secţiunea 2.12. Funcţiile consulare în materie notarială.
 29. Secţiunea 2.13. Funcţiile consulare în materie succesorală.
 30. Secţiunea 2.14. Funcţiile consulare în domeniul navigaţiei şi aviaţiei civile.
 31. 2.14.1.Funcţiile în materie de navigaţie civilă.
 32. 2.14.2.Funcţiile în materie de aviaţie.
 33. Secţiunea 2.15. Alte funcţii.
 34. Capitolul III: Privilegiile şi înlesnirile oficiilor consulare.
 35. Secţiunea 3.1. Privilegii şi imunităţi consulare.
 36. Secţiunea 3.2. Drepturile, facilităţile, privilegiile şi imunităţile privind oficiile consulare.
 37. 3.2.1.Inviolabilitatea localurilor, privilegiile şi imunităţile privind oficiile consulare.
 38. 3.2.2.Inviolabilitatea arhivelor şi documentelor consulare.
 39. 3.2.3.Scutirea fiscală a localurilor oficiilor consulare.
 40. 3.2.4.Libertatea de deplasare.
 41. 3.2.5.Libertatea de comunicare.
 42. 3.2.6.Comunicarea cu autorităţile statului de reşedinţă.
 43. 3.2.7.Comunicarea cu cetăţenii statului trimiţător.
 44. 3.2.8.Folosirea drapelului şi a stemei naţionale.
 45. 3.2.9.Încasarea de sume cu titlu de drepturi şi taxe consulare.
 46. 3.2.10.Procurarea localurilor consulare şi a locuinţelor pentru personalul oficiului consular.
 47. Capitolul IV: Oficiile şi înlesnirile funcţionarilor consulari.
 48. Secţiunea 4.1. Personalul oficiilor consulare.
 49. 4.1.1.Categoriile de personal.
 50. 4.1.2.Efectivul oficiului consular.
 51. Secţiunea 4.2. Numirea şi admiterea membrilor oficiului consular.
 52. 4.2.1.Numirea şi admiterea şefului de oficiu consular.
 53. 4.2.2.Numirea şi admiterea membrilor personalului consular.
 54. Secţiunea 4.3. Modul de încetare a funcţiilor consulare.
 55. Secţiunea 4.4.Notificarea care se face în legătură cu şefii de oficii consulare şi cu membrii oficiilor consulare.
 56. Secţiunea 4.5. Geranţa interimară.
 57. Secţiunea 4.6. Drepturile, facilităţile, privilegiile şi imunităţile membrilor oficiului consular.
 58. 4.6.1.Imunitatea de jurisdicţie.
 59. 4.6.2.Inviolabilitatea personală.
 60. 4.6.3.Exceptarea de la obligaţia de a dispune ca martor.
 61. 4.6.4.Scutirea de înmatriculare a străinilor şi de obţinere a unui permis de şedere pentru aceştia.
 62. 4.6.5.Scutirea de permis de munci.
 63. 4.6.6.Scutirea de prestaţii personale.
 64. 4.6.7.Scutiri fiscale, vamale şi de la regimul de securitate socială.
 65. 4.6.8.Dreptuirle, facilităţile şi imunităţile acordate membrilor de familie.
 66. 4.6.9.Începutul şi încetarea facilităţilor, privilegiilor şi imunităţilor consulare.
 67. 4.6.10.Persoanele excluse de la beneficiul drepturilor, facilităţilor, privilegiilor şi imunităţilor consulare.
 68. 4.6.11.Renunţarea la imunităţi.
 69. Secţiunea 4.7. Instituţia consulilor onorifici şi consulatelor onorifice.
 70. Capitolul V: CONCLUZII
 71. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA CONSULARĂ

Secţiunea1.1.Noţiuni generale despre activitatea consulară.

1.1.1.Noţiunea de drept consular

Dreptul consular, conceput ca o parte a dreptului internaţional, reprezintă totalitatea normelor şi regulilor care reglementează relaţiile consulare, organizarea şi funcţionarea oficiilor consulare.

Dreptul consular este o parte a dreptului internaţional, în ciuda faptului că numeroase şi importante aspecte sunt reglementate de dreptul intern al statelor.

1.1.2.Caracteristicile dreptului consular

La baza dreptului consular se află principiile fundamentale ale dreptului internaţional. Relaţiile consulare fiind şi ele relaţii dintre state, valoarea acestor principii pentru dreptul consular este cardinală, pentru că ele joacă rolul de coordonate de axă centrală a întregului sistem al dreptului consular, caracter asigurat de neadmiterea încălcării a nici uneia dintre ele, deoarece constituie ius cogens, adică acele principii de la care nu se poate deroga, decât prin norme de aceeaşi valoare.

Dreptul consular reprezintă locul unde normele internaţionale coexistă cu cele ale ordinii juridice interne ale statelor, iar sub influenţa primelor, se stabilesc punctele de contact şi se produce armonizarea dintre acestea din urmă.

Normele internaţionale referitoare la stabilirea şi funcţionarea oficiilor consulare îndeplinesc o funcţie cu caracter general, în sensul că ele permit sau reprezintă temeiul inserării de către state, în propria lor legislaţie, a unor norme care să reglementeze activitatea organelor consulare.

În privinţa anumitor funcţii consulare, dreptul internaţional trimite la dreptul naţional, atât în ceea ce priveşte condiţiile în care pot fi exercitate.

În ordinea juridică a fiecărui stat, se conturează ordinea lui consulară cu cele două componente: ansamblul normelor interne care reglementează oficiile consulare străine în acel stat.

Organele consulare nu pot fi constituite decât în baza normelor internaţionale privind relaţiile consulare.

CAPITOLUL II

SARCINILE ŞI OBIECTIVELE POSTURILOR CONSULARE

Secţiunea 2.1.Noţiuni generale

2.1.1. Relaţiile consulare

Prin expresia relaţii consulare înţelegem raporturile stabilite între două state, ca urmare a exercitării funcţiilor consulare de către organele acestora. În accepţiunea lor cea mai largă, relaţiile consulare constituie forma pe care relaţiile dintre două state o îmbracă pentru a ajunge la existenţa, pe teritoriul unuia dintre cele două state, a unor organe speciale ale celuilalt sat, cu menirea de a exercita funcţii consulare .

Definiţiile menţionate suscită însă anumite rezerve cât priveşte rigurozitatea lor ştiinţifică, pentru că se ridică, într-adevăr, problema dacă există, pe teritoriul statului de reşedinţă, a organelor consulare ale statului trimiţător constituie condiţia sine qua non a stabilirii relaţiilor consulare.

Pentru a evita confuzia dintre relaţiile consulare, ca relaţii între state şi diferite raporturi care se stabilesc între autorităţile statului de reşedinţă şi organele consulare cu ocazia înfiinţării lor, a acordării protecţiei şi asistenţei consulare, precum şi a oricărei activităţi oficiale, desfăşurate de către aceste organe, ar trebui să colaboreze între ele în domeniul consular.

Preview document

Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 1
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 2
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 3
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 4
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 5
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 6
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 7
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 8
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 9
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 10
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 11
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 12
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 13
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 14
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 15
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 16
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 17
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 18
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 19
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 20
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 21
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 22
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 23
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 24
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 25
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 26
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 27
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 28
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 29
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 30
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 31
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 32
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 33
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 34
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 35
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 36
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 37
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 38
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 39
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 40
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 41
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 42
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 43
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 44
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 45
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 46
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 47
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 48
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 49
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 50
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 51
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 52
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 53
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 54
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 55
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 56
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 57
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 58
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 59
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 60
Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Regimul de Drept al Oficiilor Consulare

Regimul de drept al oficiilor consulare § 1. Statutul juridic al postului consular Activitatea consulară este una din cele mai străvechi ramuri...

Imunități, privilegii și facilitați diplomatice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Noţiuni generale despre diplomaţie Dominant, în contextul vieţii internaţionale este apariţie unui mare număr de...

Eficiența Controlului Parlamentar în România

1. Controlul parlamentar și formele de manifestare 1.1. Principalele trăsături ale controlului parlamentar Pentru îndeplinirea scopului său,...

Personalul Servicilor Consulare

Introducere Etapa actuală a relaţiilor internaţionale se caracterizează printr-o dinamizare, printr-o dezvoltare şi diversificare a relaţiilor...

Procedura controlului parlamentar

Capitolul 1. NOŢIUNEA DE CONTROL PARLAMENTAR 1.1. PRINCIPALELE TRĂSĂTURI ALE CONTROLULUI PARLAMENTAR Statul modern, în vederea îndeplinirii...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Regimul de Drept al Oficiilor Consulare

Regimul de drept al oficiilor consulare § 1. Statutul juridic al postului consular Activitatea consulară este una din cele mai străvechi ramuri...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Imunitățile și Privilegiile Consulare

Pentru ca oficiile consulare să-şi poată îndeplini în bune condiţiuni atribuţiile ce le revin trebuie să se bucure de anumite imunităţi şi...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Diplomație

Introducere Stabilirea și dezvoltarea unor relații oficiale între state presupune desfășurarea de activități speciale din partea anumitor organe...

Imunități diplomatice

În vederea îndeplinirii functiilor în scopul carora au fost înfiintate, oficiilor consulare si personalului aferent lor li se acorda o serie de...

Ai nevoie de altceva?