Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 40154
Mărime: 128.54KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Cuvânt înainte .4
 2. Prezentarea .5
 3. PRIMA PARTE
 4. 1. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL.7
 5. 1.1.Noţiune.Caractere juridice. Clasificare.7
 6. 1.1.1. Noţiune.7
 7. 1.1.2. Caractere juridice.8
 8. 1.1.3. Clasificare.13
 9. 1.2. Elementele contractului de comerţ internaţional.31
 10. 1.2.1. Enumerare.31
 11. 1.2.2. Capacitatea părţilor.31
 12. 1.2.3. Consimţământul.32
 13. 1.2.4. Obiectul contractului.37
 14. 1.2.5. Determinarea obiectului prestaţiilor în natură.39
 15. 1.2.6. Determinarea obiectului prestaţiilor pecuniare .40
 16. 1.3. Cauza.42
 17. 1.4. Principiul libertăţii contractului în comerţul internaţional .44
 18. 1.4.1. Noţiune.44
 19. 1.4.2. Contractele de adeziune.47
 20. PARTEA A DOUA
 21. 2. OFERTA DE A CONTRACTA .50
 22. 2.1. Noţiunea ofertei .51
 23. 2.2. Condiţiile ofertei .51
 24. 2.2.1. Oferta trebuie să fie fermă.51
 25. 2.2.2. Oferta trebuie să fie precisă şi completă.52
 26. 2.2.3. Oferta trebuie să fie adresată unor persoane determinate.53
 27. 2.3.Revocarea ofertei.55
 28. 2.3.1. Revocarea ofertei înainte de a ajunge la destinatar .55
 29. 2.3.2. Revocarea în cazul în care oferta a ajuns la destinatar.56
 30. PARTEA A TREIA
 31. 3. ACCEPTAREA OFERTEI.61
 32. 3.1. Noţiunea şi condiţiile de validitate ale acceptării.62
 33. 3.1.1. Noţiunea acceptării.62
 34. 3.1.2. Acceptarea expresă şi tacită.62
 35. 3.1.3. Condiţiile de validitate ale acceptării.66
 36. 3.2. Conţinutul acceptării.67
 37. 3.3. Termenele în care trebuie să aibă loc acceptarea.68
 38. 3.4. Acceptarea tardivă.73
 39. 3.5. Revocarea acceptării.74
 40. PARTEA A PATRA
 41. 4. Încheierea contractului pe bază de condiţii „generale”.75
 42. 4.1. Noţiune. Conţinut şi efecte.76
 43. 4.1.1. Noţiune.76
 44. 4.1.2.Conţinut şi efect.77
 45. PARTEA A CINCEA
 46. 5. MOMENTUL SI LOCUL INCHEIERII CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL.81
 47. 5.1. Determinarea în general a momentului şi locului încheierii contractului de comerţ internaţional.82
 48. 5.1.1. Distincţiile necesare.82
 49. 5.1.2.Încheierea contractului de comerţ internaţional între persoane prezente (inter praesentes).83
 50. 5.1.3.Încheierea contractului de comerţ internaţional între absenţi (inter absentes).86
 51. 5.1.4. Forţa juridică a dispoziţiilor legale în materie.90
 52. 5.2. Momentul şi locul încheierii contractului atunci când părţile acţionează prin mandatari.90
 53. 5.3. Stabilirea ulterioară a unor elemente ale contractului.91
 54. 5.3.1. Stabilirea ulterioară a unor elemente ale contractului de către părţi sau în modul determinat de acestea.91
 55. 5.3.2. Determinarea elementelor contractului de către un terţ.93
 56. 5.4. Încheierea contractului pe bază de antecontract (promisiune de a contracta).94
 57. 5.5. Încheierea contractului sub condiţie suspensivă.95
 58. 5.6. Încheierea contractului pe bază de clauze prestabilite.96
 59. 5.7. Efectele licenţei şi altor autorizaţii legate de export-import asupra încheierii contractului.97
 60. 5.8. Reguli speciale privind încheierea contractelor la distanţă prevăzute de unele acte normative pentru protecţia consumatorilor.99
 61. 5.8.1. Reguli prevăzute de O.G. nr. 133/2000.99
 62. 5.8.2. Reguli prevăzute de O.G. nr. 85/2004.102
 63. 5.9. Importanţa determinării momentului şi locului încheierii contractului.105
 64. PARTEA A ŞASEA
 65. 6.FORMA SI LIMBA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL.107
 66. 6.1. Forma contractului. Aplicarea principiului consensualismului în contractele comerciale internaţionale şi condiţiile speciale de formă.108
 67. 6.1.1. Principiul consensualismului, ca expresie a libertăţii contractuale în material formei contractelor comerciale internaţionale.108
 68. 6.1.2. Condiţiile legale de formă.109
 69. 6.1.3. Condiţiile convenţionale de formă.111
 70. 6.2. Modalităţile formei scrise.111
 71. 6.3. Limba contractului.113
 72. PARTEA A SAPTEA
 73. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL.114
 74. 7.1. Noţiune.115
 75. 7.2. Determinarea legii aplicabile prin acordul părţilor.115
 76. 7.3. Determinarea legii aplicabile de către organul de jurisdicţie.124
 77. 7.4. Domeniul de aplicare a legii contractului de comerţ internaţional.127
 78. Bibliografie.134

Extras din document

PREZENTARE

Lucrarea mea cuprinde o parte introductivă – conţinând cuvântul înainte şi introducerea generală- conţinutul propriu-zis împărţit în şapte părţi:

- despre contractul comercial internaţional în general

- oferta de a contracta

- acceptarea ofertei

- încheierea contractelor pe bază de ’’condiţii generale’’

- momentul şi locul încheierii contractului de comerţ internaţional

- forma şi limba contractului de comerţ internaţional

- legea aplicabilă contractului de comerţ internaţional.

Partea finală conţine bibliografia.

Trebuie precizat faptul că fiecare parte include sub-capitole care tratează în detaliu problemele specifice fiecărui capitol.

Cuvântul înainte este o încercare de a motive alegerea temei.

Prima parte “Despre contractul de comerţ internaţional în general’’prezintă o introducere

Prima parte

1. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL

1.1. Noţiune. Caractere juridice. Clasificare.

1.1.1. Noţiune.

Contractul de comerţ internaţional este acordul de voinţă realizat intre doi sau mai mulţi participanţi la comerţul internaţional(subiecţi de drept aparţinând ordinii juridice internaţionale, sau subiecţi de drept aparţinând ordinii juridice naţionale) din state diferite în scopul de a crea, modifica ori stinge raporturi juridice de comerţ internaţional.

El constituie una din cele mai importante instituţii juridice ale dreptului comercial internaţional şi indeplineşte rolul de instrument juridic primordial de infăptuire a schimburilor economice şi comerciale internaţionale.

Fac parte din sfera contractului de comerţ internaţional: vânzarea comercială internaţională; mandatul comercial internaţional; comisionul internaţional; transportul internaţional de mărfuri şi de persoane; asigurările internaţionale etc. Generalizând vom spune că sfera contractului de comerţ internaţional cuprinde orice contract comercial convenit in raporturile cu străinătatea sau cu pieţele externe.

Contractul de comerţ internaţional se distinge de contractele încheiate între participanţii la comerţul intern prin elementul de internaţionalitate care, alături de atributul de comercialitate, îi definesc specificul si-l delimiteaza de celelalte contracte reglementate prin normele dreptului comun general.

Contractul de comerţ internaţional se analizează astfel ca fiind un act de comerţ care genereaza obligaţii comerciale şi juridice din ţări diferite.

Comercialitatea şi internaţionalitatea ca note de specificitate ale contractului de comerţ internaţional trebuie sa existe cumulative, caci absenţa uneia dintre ele face ca acel contract sa se situeze fie in domeniul contractelor civile, fie in domeniul contractelor comerciale supuse incidenţei exclusive a dreptului naţional.Astfel, inexistenţa caracterului comercial in cazul operaţiunilor de introducere sau de scoatere din ţară prin colete sau de catre calatori, in condiţiile legii, a unor bunuri de uz personal sau familial face ca asemenea operaţiuni sa nu poată fi considerate contracte de comerţ internaţional deşi prezintă elemente de extraneitate.Ele intra în sfera contractelor civile.Tot aşa, vânzarea comercială, mandatul comercial, asigurările etc., atunci cand sunt lipsite de un element de internaţionalitate ramân simple contracte comerciale care-şi consumă întreaga existentă sub incidenta dreptului naţional.Acestea devin contracte de comerţ internaţional numai in cazul în care în structura lor se produce intrusiunea a cel puţin unui element de internaţionalitate.

Bibliografie

1. Dumitru Mazilu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’ partea specială, vol.II, Ed. Lumina Lex, 2000.

2. Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’ partea specială. Vol II, Ed. Lumina Lex, 2000.

3. Tudor R. Popescu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’, Ed. Didactică şi pedagogică, 1983.

4. Brânduşa Ştefănescu, Ion Rucăreanu, ’’Dreptul comerţului internaţional’’, Ed. Didactică şi pedagogică, 1983.

5. Ioan Macovei, ’’ Dreptul comerţului internaţional’’, Ed. Junimea, 1980.

6. C.Bârsan, D. Al. Sitaru, ’’Dreptul comerţului internaţional’’ vol II, partea I, Univ. Bucureşti 1990.

Preview document

Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 1
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 2
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 3
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 4
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 5
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 6
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 7
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 8
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 9
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 10
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 11
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 12
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 13
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 14
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 15
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 16
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 17
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 18
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 19
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 20
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 21
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 22
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 23
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 24
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 25
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 26
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 27
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 28
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 29
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 30
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 31
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 32
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 33
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 34
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 35
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 36
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 37
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 38
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 39
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 40
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 41
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 42
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 43
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 44
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 45
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 46
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 47
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 48
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 49
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 50
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 51
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 52
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 53
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 54
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 55
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 56
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 57
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 58
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 59
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 60
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 61
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 62
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 63
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 64
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 65
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 66
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 67
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 68
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 69
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 70
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 71
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 72
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 73
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 74
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 75
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 76
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 77
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 78
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 79
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 80
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 81
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 82
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 83
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 84
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 85
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 86
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 87
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 88
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 89
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 90
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 91
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 92
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 93
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 94
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 95
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 96
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 97
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 98
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 99
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 100
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 101
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 102
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 103
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 104
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 105
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 106
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 107
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 108
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 109
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 110
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 111
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 112
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 113
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 114
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 115
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 116
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 117
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 118
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 119
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 120
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 121
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 122
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 123
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 124
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 125
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 126
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 127
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 128
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 129
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 130
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 131
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 132
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 133
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 134
Încheierea Contractelor Comerciale Internaționale - Pagina 135

Conținut arhivă zip

 • Incheierea Contractelor Comerciale Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Franciză

PARTEA I ASPECTE INTRODUCTIVE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE FRANCIZĂ Secţiunea 1 : Definiţie Franchising-ul constituie una dintre cele mai moderne...

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Te-ar putea interesa și

Managementul în activitățile de export-import la SC Triconf SA - București

Capitolul I – Sistemul de management 1.1 Evolutii si tendinte in management Scurt istoric al managementului Preocuparile privind conducerea...

Factoringul

Despre factoring 1. In loc de introducere. Pe la 1900, economistul italian - Vilfredo Pareto – a creat o formula matematica pornind de la...

Riscul în Tranzacțiile Comerciale Internaționale

Dezvoltarea comerţului internaţional reprezintă un factor deosebit de important ce contribuie la buna funcţionare a economiei unei ţări, indiferent...

Activitatea de Export la SC KIRI SRL

CAP.I. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Date generale Denumirea firmei: S.C. KIRI S.R.L. Sediul: Strada Martir Gogu Opre Nr. 23, Timişoara,...

Logistică internațională

Derularea operatiunii de export inseamna ansamblul activitatilor prin intermediul carora are loc livrarea marfii de la vanzator la cumparator, pe...

Proiect de practică la SC Pobac SA Bacău

Capitolul 1 Prezentarea generala a firmei 1.1. Scurt istoric al activitatii Sectorul de activitate al S.C. POBAC S.A. este cel textil. Domeniul...

Bazele activității bancare

Tema 1: Specificul organizării activitatii bancare 1.1 Structura organizatorica a băncii comerciale Orice bancă are o structură organizatorică...

Locul și rolul negocierii în activitatea de încheiere a contractelor comerciale internaționale

1. NOTIUNI GENERALE Conform “Dicţionarului de comunicare” al d-nei Sultana Craia negocierea reprezintă un “demers comunicaţional interpersonal sau...

Ai nevoie de altceva?