Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14496
Mărime: 67.57KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I: Generalităţi privind contractul individual de muncă 4

1.1. Reglementarea contractului individual de muncă 4

1.2. Definiții ale contractului individual de muncă 4

1.3. Elementele contractului individual de muncă 5

1.4. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă 7

1.5. Durata contractului individual de muncă 8

1.5.1. Contractului individual de muncă pe durată nedeterminată 8

1.5.2. Contractul individual de muncă pe durată determinată 9

1.6. Conținutul contractului individual de muncă 12

CAPITOLUL II: Încheierea contractului individual de muncă 20

2.1. Generalității privind încheierea contractului individual de muncă 20

2.2. Condiţii la încheierea contractului individual de muncă 21

2.3. Verificarea aptitudinilor şi a pregătirii profesionale. 26

2.4. Examenul medical 29

2.5. Informarea persoanei care solicită angajarea 30

2.6. Documente necesare la încheierea contractului individual de muncă. 31

2.7. Forma și înregistrarea contractului individual de muncă 32

CAPITOLUL III: Executarea contractului individual de muncă 37

3.1. Puterea obligatorie a contractului individual de muncă 37

3.2. Drepturile și obligațiile angajatorului 38

3.3. Drepturile și obligațiile salariatului 39

STUDIU DE CAZ 44

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

INTRODUCERE

Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației muncii, actualitatea ei fiind asigurată însă de evoluția continuă a relațiilor individuale de muncă, în contextul unei piețe naționale a muncii aflate într-o continuă dinamică, cu influențe normative și sociale din spațiul comunitar, pe de o parte și marcate de procesul globalizării pe de altă parte.

Reglementarea juridică a contractului individual de muncă ca instituţie de drept distinctă are o istorie relativ scurtă. Necesitatea unei astfel de reglementări a apărut în ţările dezvoltate la începutul sec. XIX, iar pentru România, problema a devenit stringentă la finele acestui secol.

Dacă la început contractul de muncă era un contract de închiriere a muncii şi era asigurat de regulile dreptului civil, la sfârşitul sec. XIX prin complexitatea şi diferenţierea relaţiilor de muncă s-a constatat necesitatea reglementării specifice a prestării muncii, pentru care se primea un salariu, reglementare ce interesa atât angajatorul cât şi angajatul, reglementarea se referea la crearea unui cadru de disciplină specific, la protecţia mai eficientă a salariatului, la răspunderi şi jurisdicţii cu mare grad de specificitate.

Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind:, un contract în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu”.

Însă pentru a încheia un contract de muncă valabil este necesar a fi îndeplinite anumite condiţii, care pot fi generale, adică comune şi altor tipuri de contracte (capacitatea, consimţământul, obiectul şi cauza), precum şi îndeplinirea unor condiţii specifice, care caracterizează contractul individual de muncă (de exemplu: obligaţia de a informa, examenul medical, avizul, autorizaţia, etc.).

Dreptul muncii reglementează încheierea unor contracte de muncă ce prezintă situaţii speciale în materie, cerându-se a fi îndeplinite anumite condiţii speciale la încheierea lor, de pildă pentru ca un cetăţean străin să poată fi încadrat în baza unui contract individual de muncă în România trebuie să deţină autorizaţia de muncă pe teritoriul ţării.

După ce s-a încheiat etapa negocierilor între angajator şi cel care doreşte a se încadra în muncă, sau ulterior câştigării concursului pentru ocuparea unui post, viitorul angajat trebuie să întocmească dosarul cu actele necesare în vederea încheierii propriu-zise a contractului individual de muncă. Practic după acest moment are loc încheierea contractului individual de muncă între angajator şi salariat.

Consecinţa încheierii contractului individual de muncă fără îndeplinirea condiţiilor cuprinse în dispoziţiile legale, constă în nulitatea acestui contract, ca o sancţiune a încălcării dispoziţiilor legale sau scopului acestor dispoziţii.

Legea 53/2003 a cunoscut foarte multe modificări cauzate de o nevoie cât mai mare de a fi în consens cu evoluţia societăţii, precum şi cu aderarea României la Uniunea Europeană. Astfel în ziua de azi încheierea contractului individual de muncă are la bază principiul liberei negocieri şi a respectării drepturilor şi obligaţiilor ce revin celor două părţi, această situaţie fiind circumstanţiată prin lege care, bineînţeles, este perfectibilă.

CAPITOLUL I

Generalităţi privind contractul individual de muncă

1.1. Reglementarea contractului individual de muncă

Inițial, contractul individual de muncă a fost reglementat de art. 1470 pct.1 din Codul civil anterior, alături de contractul de antepriză și de cel de transport, ca una din felurile de locațiune a lucrărilor, și anume, aceea prin care persoanele se obligă să pună lucrările în serviciul altora. Era cunoscut sub denumirea de contract de locațiune de muncă.

Ulterior contractul individual de muncă, a făcut obiect principal de reglementare atât pentru Codul muncii din 1950, cel din 1972, cât și pentru Codul muncii, în vigoare de la 1 martie 2003

În principal, contractul individual de muncă este reglementat de Codul muncii. Acesta conține un întreg titlu (II), intitulat „Contractul individual de muncă”, cel mai cuprinzător din structura sa, înglobează nouă capitole (art.10-110), ceea ce reprezintă aproximativ o treime din textele Codului muncii.

Contractul individual de muncă este instituția reglementată exhaustiv, motiv pentru care putem aprecia că actualul cod al muncii este, cu prioritare, o lege a acestui contract.

1.2. Definiții ale contractului individual de muncă

Conform art. 37 din Legea din anul 1929, contractul individual de muncă era convențiunea prin care una din părți denumită salariat se obligă să presteze munca sau serviciile sale pentru un timp determinat sau pentru o lucrare determinată, unei părți denumită patron, care la rândul său se obligă să remunereze pe cel dintâi.

Art. 12 din Codul muncii din 1950 definea contractul individual de muncă

„drept înțelegerea scrisă, potrivit căreia o parte, angajatul se obliga a presta munca unei alte părți, aceluia care angajează în schimbul unei remunerații”.

Preview document

Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 1
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 2
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 3
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 4
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 5
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 6
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 7
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 8
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 9
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 10
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 11
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 12
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 13
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 14
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 15
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 16
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 17
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 18
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 19
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 20
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 21
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 22
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 23
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 24
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 25
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 26
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 27
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 28
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 29
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 30
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 31
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 32
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 33
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 34
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 35
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 36
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 37
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 38
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 39
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 40
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 41
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 42
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 43
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 44
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 45
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 46
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 47
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 48
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 49
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 50
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 51
Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Incheierea si Executarea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Modificarea contractului individual de muncă

Сɑрitοlul I. Сοndiții gеnеrɑlе сu рrivirе lɑ nοțiunеɑ și vɑliditɑtеɑ сοntrɑсtului individuɑl dе munсă Сοntrɑсtul individuɑl dе munсă еstесɑdrul...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Ai nevoie de altceva?

''