Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18719
Mărime: 62.55KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

Regulile generale privind incheierea tratatelor internationale.1

Sectiunea I

Introducere privind dreptul international.1

Sectiunea II

Consideratiuni generale privind tratatele internationale.3

Sectiunea III

Dreptul de a incheia tratate internationale.5

Sectiunea IV

Reguli ce se aplica incheierii tratatelor internationale.7

Sectiunea V

Continutul tratatelor internationale.8

§1. Redactarea textului unui tratat .8

§2.Preambulul tratatului international .8 .

§3 . Dispozitivul tratatului international .10

§4. Clauzele finale ale tratatului international. .10

§5. Anexe la tratatul internaţional.11

CAPITOLUL II

Negocierile pentru incheiera unui tratat international

Sectiunea I

.Notiunea de negociere.12

§1. Importanta negocierilor.14

§2. Caractere generale ale procedurii de negociere.14

§3. Organele care negociaza.15

§4. Proceduri de incheiere a tratatelor internationale in cazul

tratatelor bilaterale.17

§5.Tehnica organizarii procedurii conferintelor internationale.20

§6. Drepturile si obligatiile statelor care au participat la negocieri.21

Secţiunea II

Deplinele puteri.22

Secţiunea III

Limba în care se încheie tratatul.27

CAPITOLUL III

Modul de exprimare a consimtamantului de a se lega printr-un tratat

Sectiunea I

Semnarea tratatului international.29

§1.Notiunea de semnare.29

§2.Semnarea definitiva.32

§3.Semnarea ad-referendum.33

§4.Parafarea tratatului international.34

§5.Semnarea amanata.35 Sectiunea II

Ratificarea tratatelor internationale.37

§1. Notiunea de ratificare.37

§2. Caracterele juridice ale ratificarii.40

§3.Evolutia in timp a ratificarii. .43

§4.Angajamentul international a unui stat pentru ratificare.43

§5. Procedura ratificarii.46

§6 Reglementarea ratificarii in dreptul intern.47

§7. Caracterul discretionar.50

§8. Consecintele ratificarii.51 Sectiunea III

Aderarea la un tratat interantional.51

§1. Procedura aderarii.51

§2. Aderarea , mijloc de exprimare a consimtamantului.52

§3.Natura juridica a aderarii.53

§4. Formele aderarii.55

§5. Conditiile aderarii.55

Sectiunea IV

Aprobarea si acceptarea tratatelor internationale.56

Sectiunea V

Tratatele in forma simplificata.58

CAPITOLUL IV

Intrarea in vigoare a tratatelor.60

Sectiunea I Legislatia romana privind incheierea tratatelor.61

Secţiunea II

Efectele juridice ale semnării şi ratificării unui tratat.63

CAPITOLUL V

Concluzii.65

Bibliografie.68

Extras din document

CAPITOLUL I

Reguli generale privind incheierea tratatelor internationale

Secţiunea I

Introducere privind dreptul internaţional

Societatea internationala formata in principal din state suverane si organizatii internationale create de catre aceste state suverane in cadrul carora tratatul internatinal indeplineste un rol fundamental , adica entitatiile care formeaza societatea internatinala sunt obligate sa respecte raporturile ce exista intre ele si dispozitiile tratatelor din care statele sau organizatiile internationale fac parte.Tratul internatinal este un act juridic bilateral sau multilateral incheiat prin acordul a doua sau mai multe state , prin care se stabilesc norme juridice , aplicabile si recunoscute de parti ca fiind obligatorii raporturilor dintre ele.

Tratatele internationale , totodata , pot modifica sau abroga normele existente.

Tratatul este considerat atat de doctrina cat si de practica statelor ca fiind in momentul actual , principalul izvor al dreptului.Acesta din mai multe motive: In primul rind , preambulul cartei O.N.U. care , mentionind respectarea obligatiilor decurgind din tratate si alte izvoare ale dreptului international , confera tratatului o pozitie superioara in raport cu alte izvoare ale dreptului intrnational.

Pe de alta parte , tratatul da posibilitatea statelor de a-si exprima acordul la crearea , modificarea sau abrogarea unor norme de drept international in mod direct , fiind ca atare , instrumentul juridic cel mai potrivit ce raspunde nevoilor lor rapide de reglementare.Pe calea incheierii de tratate , procesul crearii normelor de drept international este mai scurt in raport de cutuma.Procedeul se impune mai ales in domeniile noi cum sunt dreptul cosmic , energia nucleara , protectia mediului inconjurator , ce necesita pe plan international , o reglementare juridica cat mai rapida.

Fiind un act scris , incheiat intr-un anumit cadru , prin autoritatea , iar in multe cazuri , solemnitatea sa , tratatul confera siguranta partilor , avind si o forma juridica superioara.Practica internationala a relevat adeziunea rapida a statelor la folosirea acestui mijloc juridic constatare sustinuta prin aceea ca , in perioada 1947-1975 au fost incheiate peste 3000 de tratate , comparativ cu secolele XIV-XIX , cand au fost perfectate , aproximativ , 800 de tratate internationale.La cele mentionate se impun a fi consemnate si progresele inregistrate pe planul codificarii dreptului international , care in trecut aveau un carcter cutumiar , asa cum este cazul dreptului marii , a dreptului diplomatic si consular.

Comparartiv cu cutuma , tratatul international prezinta pentru state avantaje evidente , din care , in principal enumeram:

- respectul egalitatii suverane

- operativitatea si oportunitatea

- eficienta

- mijloc modern si flexibil de reglementare

- forta superioare

- siguranta sporita pentru partiile contractant

Tratatele internationale incheiate de state , subiecte principale ale dreptului international , sunt guvernate , din punct de vedere procedural de prevederile Conventiei , din 23 mai 1969 , adoptata la Viena , privind dreptul tratatelor.

Tratatele care se incheie de catre state cu organizatiile internationale , sau intre acestea din urma , sunt guvernate de dispozitiuniile Conventiei privind dreptul tratatelor incheiat intre state si organizatiile internationale adoptata la Viena in anul 1986.

Acestea sunt izvoare de drept cu caracter derivat , consecinta directa a caracterului derivat al unuia din subiectele lor sau ambelor.Numai tratatele internationale licite sunt izvoare ale dreptului international public , adica acele tratate care au fost adoptate fară vicii de consimtamint si sunt conforme cu normele imperative ale acestui drept.

Tratatele internationale poarta denumiri diferite:tartat, conventie, pact, statut , protocol , aranjament , modus vivendi etc..Independent insa de denumire , toate acestea sunt obligatorii pentru partiile lor contractante , cu aceeasi valoare juridica , iar violarea prevederilor lor atrage raspunderea internationala a celor vinovati.

Secţiunea II

Consideratii generale privind incheierea tratatelor internationale

Prin incheierea tratatelor se intelege ansamblul de activitati desfasurate, de proceduri care trebuie sa fie indeplinite si de reguli sa fie observate , pentru ca tratatul sa se formeze , sa devina obligatoriu pentru parti , sa intre in vigoare si sa existe deci , ca act valabil in conformitate cu dreptul international.

Incheierea tratatelor implica unele activitati si proceduri care trebuie indeplinite intr-o anumita succesiune si coerenta , stabilirea celui care are calitatea de a incheia tratatul si care sunt organele prin care se realizeaza acordul de vointa al partilor , conditiile de fond si forma pe care trebuie sa le intruneasca actul juridic respectiv , modul in care se exprima consimtamantul de a fi legat prin-un tratat , fazele prin care trece aceasta operatie de inchiere a tratatelor , negocierea si semnarea sau parafarea textului , elaborarea si autentificarea acestuia , procedura de intrare in vigoare si inregistrare a tratatelor.

Preview document

Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 1
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 2
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 3
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 4
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 5
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 6
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 7
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 8
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 9
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 10
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 11
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 12
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 13
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 14
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 15
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 16
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 17
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 18
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 19
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 20
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 21
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 22
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 23
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 24
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 25
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 26
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 27
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 28
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 29
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 30
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 31
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 32
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 33
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 34
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 35
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 36
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 37
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 38
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 39
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 40
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 41
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 42
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 43
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 44
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 45
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 46
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 47
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 48
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 49
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 50
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 51
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 52
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 53
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 54
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 55
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 56
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 57
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 58
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 59
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 60
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 61
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 62
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 63
Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Incheierea Tratatelor - Modul de Exprimare a Consimtamantului de a se Lega Printr-un Tratat.doc

Alții au mai descărcat și

Imigranții

CAPITOLUL I. INTEGRAREA IMIGRANȚILOR Secţiunea I CONCEPTUL DE INTEGRARE Conceptul de integrare este folosit ȋn multe discipline academice,...

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Tratatul Instituind o Constituție pentru Europa

1. Consideraţii introductive Există o lungă istorie a proiectelor de organizare paşnică a continentului nostru. Ele au apărut încă de la sfârşitul...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Mijloace si Metode de Razboi Interzise

1. Mijloace si metode de razboi interzise 1.1. Principiul limitarii utilizarii mijloacelor si metodelor de lupta Utilizarea anumitor mijloace si...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Încheierea Tratatelor

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND TRATATELE 1.1. Evoluția tratatelor in Dreptul Internațional Public Societatea internationala formata...

Aplicarea Tratatelor de Drept International Public

APLICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE Problema obligaţiilor şi drepturilor ce decurg...

Ai nevoie de altceva?