Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 41702
Mărime: 207.16KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” BACĂU FACULTATEA DE MANAGEMENT SPECIALIZARE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

INTRODUCERE 7

CAPITOLUL 1. Familia 9

1.1. Noţiuni generale despre familie 9

A) Noţiunea sociologică 10

B) Noţiunea juridică 12

1.2. Funcţiile familiei 14

1.2.1. Funcţia de perpetuare a speciei 15

1.2.2. Funcţia educativă 16

1.2.3. Funcţia economică 17

1.3. Familia şi dreptul roman 17

1.4. Metamorfozele structurilor de tip familial 20

1.5. Familia contemporană (în tranziţie) 25

1.5.1. Schimbarea valorilor şi credinţelor familiale 27

1.5.2. Familia standard şi stilurile alternative 30

1.5.3. Modele europene ale orientărilor de valoare privind familia 32

CAPITOLUL 2. Principiile dreptului familiei 35

2.1. Principiul monogamiei 35

2.2. Principiul căsătoriei liber consimţite 36

2.3. Principiul egalităţii în drepturi şi în obligaţii a soţilor 37

2.4. Principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei 39

2.5. Principiul ocrotirii intereselor mamei şi a copilului 40

2.6. Principiul exercitării drepturilor şi a îndeplinirii îndatoririlor părinteşti în interesul copiilor 42

2.7. Principiul potrivit căruia membrii familiei sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijjin moral şi material 43

CAPITOLUL 3. Evoluţia familiei şi căsătoriei în vechiul drept românesc 45

3.1. Familia şi căsătoria la geto-daci 45

3.2. Familia şi căsătoria în Dacia Romană 48

3.3. Familia şi căsătoria în Evul Mediu 51

3.4. Familia şi căsătoria în perioada feudală 56

3.5. Familia şi căsătoria în epoca modernă 61

CAPITOLUL 4. Anularea şi desfiinţarea căsătoriei. Speţe 63

CONCLUZII 75

Bibliografie 79

Extras din document

Introducere

Dintre toate vieţuitoarele, omul se naşte cel mai plăpând şi cel mai neputincios în a-şi satisface nevoile vitale ale existenţei şi de aceea familia este prima alcătuire de viaţă comunitară şi "sâmburele" din care cresc toate celelate forme de viaţă socială, devenind de-a lungul timpului un reper de stabilitate în vieţile indivizilor.

(I. Chelaru)

Ritmul accelerat al schimbărilor din societatea contemporană îşi pune amprenta, făcând tot mai dificilă o opţiune definitivă sau o relaţie de durată. În contextul unei mobilităţi sociale accentuate, indivizii îşi schimbă decâteva ori pe parcursul vietii domiciliul, locul de muncă, specializarea, prietenii sau chiar confesiunea religioasă. În aceste conditii este aproape imposibilă o compatibilitate de durată între doi parteneri. Într-o societate aflată în mişcare rapidă, în care multe lucruri se schimbă în mod repetat, în care sotul urcă şi coboară o diversitate de scale economice şi sociale, în care familia este iar şi iar despărţită de cămin şi comunitate, în care indivizii pleacă din ce în ce mai departe de părinţi, de religia de origine şi din ce în ce mai departe de valorile tradiţionale, este aproape un miracol dacă două persoane se dezvoltă în ritmuri cât de cât asemănătoare. (Toffler, 2000)

De nenumărate ori, problemele familiale sunt în realitate rezultatul problemelor pe care le are fiecare societate (de cele mai multe ori, a celor sociale). Tensiunile dintre valorile individuale şi din societatea noastră creează conflicte personale şi familiale, aşa cum şi orientarea sociatăţii spre egalitate şi o mai mare autonomie poate declanşa crize familiale.

Familia şi-a pierdut mult din caracterul ei de instituţie socială, cuplul familial fiind mai mult interesat de satisfacerea propriilor interese şi mai puţin de realizarea funcţiilor pe care societatea le atribuie instituţiei familiei. Astfel că, funcţiile îndeplinite de familie au suferit şi ele un proces de schimbare, de la cele care s-au diminuat simţitor (ecomonic, familia a încetat să mai fie o unitate socială de producţie, rămânând una de consum; funcţia reproductivă este în puternică descreştere şi, în consecinţa, la fel este şi cea de socializare a copiilor), până la unele care s-au amplificat (cea psihologică şi sexuală).

La rândul ei, mişcarea feministă a afectat puternic funcţionarea familială, prin încurajarea realizării femeii şi pe plan profesional, a implicării ei tot mai mult în deciziile cuplului/familiei şi a distribuţiei mai echitabile a sarcinilor domestice. Asemenea efecte au avut şi modificarea atitudinilor şi a conceptelor despre adulter, acesta din urma fiind considerat un "articol" împotriva constrângerilor şi mariajului monogam. O ultimă tendinţă pe care o supunem atenţiei ar fi aceea a adoptării uniunilor libere de către tinerele cupluri.

Toate aceste schimbări au conturat o imagine negativă a familiei, iar confuzia ce pare să caracterizeze cuplurile actuale a amplificat ideea declinului şi dezorganizării familiei.

Supusă inevitabilului proces de schimbare în timp, ca de altfel orice instituţie umană, mentalitatea omului actual despre căsătorie şi divorţ poartă amprenta inconfundabilă a epocii contemporane. Suntem în zona în care mai întâlnim o îmbinare curioasă, între monolog şi prejudecată, superstiţie şi religie, atitudini liberale, deschise, dar şi clişee arbitrare.

Într-o societate deschisă precum cea de astăzi, se ţine din ce în ce mai puţin seama de legile morale, viaţa conjugală fiind într-o evidentă schimbare, devenind, pe de o parte, mai umană şi mai personală, dar pe de altă parte, nu putem să nu sesizăm şi tendinţe inumane şi impersonale. Urbanizarea accentuată a dus la crearea unor atmosfere de anonimat şi a unei mobilităţi greu controlate, motiv pentru care viaţa conjugală a devenit în cele mai multe cazuri mult prea liberă, conducând uneori la divorţ şi promiscuitate.

Mai mult există concepţii despre familie şi căsătorie care opinează că ele trebuie privite ca o consecinţă anulabilă, relativă, trebuie puse sub semnul întrebării prin forme noi, uneori experimentale, de aşa zisa “convieţuire liberă”, căsătoria clasică fiind zdruncinată prin apariţia în masă a divorţurilor, ca şi prin dispariţia principiului vinovăţiei (culpei) din noile norme de drept din unele ţări occidentale, privind divorţul.

Cu toate acestea nu putem analiza familia, ca şi căsătoria de altfel, ca pe ceva fix, static, atâta timp cât una din caracteristicile fundamentale ale omului este aceea de deschidere, de comuniune, de înnoire, drept urmare şi căsătoria este un proces complex, continuu, de revigorare, deschidere şi comuniune.

Aceasta işi propune şi lucrarea de faţa, de a analiza familia, descoperind principiile care au stat la baza ei veacuri întregi, de a observa transformările suferite de aceasta ani de-a rândul, de a identifica metamorfozele structurilor de tip familial, precum şi schimbarea valorilor şi credinţelor familiale.

Iată de ce căsătoria, ca şi familia, indiferent de transformările prin care vor trece, vor fi şi vor rămâne mereu actuale şi, datorită lor, omul nu va rămâne izolat în lume, fără rădăcini în trecut, fără sprijin în prezent sau fără speranţă în viitor.

CAPITOLUL 1.

FAMILIA

1.1 . Noţiuni generale despre familie

Noţiunea modernă de familie provine din latinescul familia (ae) care, iniţial, a desemnat proprietatea cuiva, pământul, casa, banii, sclavii etc. şi mai apoi, relaţiile de rudenie sau afiliere.

Concepută ca „element fundamental şi natural al societăţii” , în literatura juridică familia este privită ca o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează între bărbat şi femeie şi prin funcţia procreaţiei, ca o realitate socială, prin comunitatea de viaţă ce se crează între soţi, între părinţi şi copii, precum şi între alte rude. În doctrină i s-a atribuit noţiunii de familie un înţeles restrâns, în sensul că familia este formată din soţi şi copiii lor minori, şi un înţeles larg, familia cuprinzând pe lângă soţi şi copiii lor minori şi alte persoane.

Definiţiile termenului au variat mult în funcţie de disciplina şi perspectiva teoretică a cercetătorului, de scopul său, de momentul istoric sau nivelul organizării sociale etc. Astăzi, familia este definită ca o structură dinamică, în permanent proces de modelare şi re-modelare, constând în ansamblul relaţiilor dintre membrii ei, uniţi prin căsătorie, origine (filiaţie sau rudenie prin descendenţa dintr-un autor comuni) şi adopţie. Membrii grupului familial locuiesc împreună (sunt corezidenţi), comunică şi interacţionează unii cu alţii în funcţie de rolurile familiale adoptate, au o viaţă economică, interese, norme şi valori comune, ei creând şi menţionând un mod de viaţă şi mentalitate comune.

Preview document

Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 1
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 2
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 3
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 4
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 5
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 6
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 7
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 8
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 9
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 10
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 11
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 12
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 13
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 14
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 15
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 16
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 17
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 18
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 19
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 20
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 21
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 22
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 23
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 24
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 25
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 26
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 27
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 28
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 29
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 30
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 31
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 32
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 33
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 34
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 35
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 36
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 37
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 38
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 39
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 40
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 41
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 42
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 43
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 44
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 45
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 46
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 47
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 48
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 49
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 50
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 51
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 52
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 53
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 54
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 55
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 56
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 57
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 58
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 59
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 60
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 61
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 62
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 63
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 64
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 65
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 66
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 67
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 68
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 69
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 70
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 71
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 72
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 73
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 74
Îndeplinirea Trăsăturilor și a Principiilor Familiei în Societatea Contemporană - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Indeplinirea Trasaturilor si a Principiilor Familiei in Societatea Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Sociologia Familiei

Durkheim pleaca de la premisa ca sursa solidaritatii conjugale sta în diviziunea muncii „sexuale”. Cu alte cuvinte, trebuie sa existe o delimitare...

Dreptul Familiei în Țara Românească și Moldova în Secolele XVII-XVIII

Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează “Dreptul familiei În Ţara Românească şi Moldova în secolele...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Drept Roman

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Imagine și Societate

Introducere Căsătoria este uniunea liber consim¬tă intre un bărbat şi o femeie, care se încheie potrivit dispozi¬ţiilor legale, cu scopul de a...

Acțiunea contenciosului administrativ împotriva ordonanțelor Guvernului

I.Introducere În prezenta lucrare urmărim să aducem la cunoştinţă câteva aspecte generale legate de categoriile de acte care pot fi atacate în...

Ai nevoie de altceva?