Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 27672
Mărime: 93.92KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

Introducere

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că oricine are dreptul la protecţie legală împotriva unor astfel de imixtiuni. Practic, Declaraţia a proclamat, întâia dată, dreptul la viaţă privată ca drept al omului.

Doi ani mai târziu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului consacra, de manieră directă, dreptul persoanei la respectarea vieţii sale private, a domiciliului şi a corespondenţei. Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice nu face decât să reitereze ideea ocrotirii dreptului la viaţă privată, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

NCP consacră un capitol distinct infracţiunilor care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, respectiv Capitolul IX. Infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private, Titlul I. Infracţiuni contra persoanei, în partea specială din Noul Cod Penal sunt cuprinse patru infracţiuni şi anume violarea de domiciliu, violarea sediului profesional, violarea vieţii private şi divulgarea secretului profesional .

În această categorie, pe lângă incriminările tradiţionale, au fost consacrate câteva infracţiuni noi, menite să acopere un vid de reglementare şi să ofere un răspuns la noile forme de lezare sau periclitare a valorilor sociale care formează obiectul acestui capitol.

Astfel, a fost incriminată ca faptă distinctă violarea sediului profesional (art. 225), dat fiind că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi sediul persoanei juridice sau sediul profesional al persoanei fizice beneficiază de protecţia conferită de art. 8 din Convenţie.

Incriminarea menţionată se regăseşte în majoritatea legislaţiilor (art.191 C. pen. portughez, art.203 C. pen spaniol, § 123 C. pen. german, 109 C. pen. austriac, 6 cap. 4 C. pen. suedez, 355 C. pen. Norvegian.

Capitolul I.

Aspecte generale și repere legislative naţionale şi europene

Infracţiunea de violare de domiciliu face parte din categoria infracţiunilor contra libertăţii persoanei, în timp ce infracţiunea de tulburare de posesie se încadrează în sfera infracţiunilor contra patrimoniului (violarea de domiciliu şi violarea sediilor organelor de stat şi a formaţiunilor politice). Violarea sediilor organelor de stat şi a formaţiunilor politice este reglementată în art.2 din D.L.nr.88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a instituţiilor publice, a sediilor partidelor şi formaţiunilor politice, a liniştii cetăţenilor şi a ordinii de drept .

I.1. Noțiuni introductive

Astfel, potrivit art.2 alin.1 al D.L.88/1990, infracţiunea constă în „faptă persoanei de a pătrunde, fără drept, în sediile organelor centrale şi locale de stat, ale altor instituţii publice, ale partidelor şi formaţiunilor politice, tulburând desfăşurarea normală a activităţii acestora”.

Această infracţiune specială constituie o variantă de specie a infracţiunii de violare de domiciliu prevăzută în art.192 alin.1 şi 2 C.pen., în sensul că vizează libertatea de desfăşurare a activităţii normale în sediile autorităţilor de stat şi ale formaţiunilor politice .

Prin incriminarea acestei fapte nu se are în vedere posesia, ca atribut al proprietăţii, şi asigurarea normalei desfăşurări a activităţii organelor şi formaţiunilor politice, în sediile acestora, aşa încât această infracţiune nu poate fi considerată o variantă de specie a infracţiunii de tulburare de posesie, aşa cum au arătat unii autori, pentru că, aşa cum prevede expres textul, ceea ce se tulbură nu este posesia, ci normală desfăşurare a activităţii organelor sau formaţiunilor politice .

Această infracţiune specială poate fi inclusă în categoria infracţiunilor contra persoanei, reglementată în Titlul II, partea specială, C. pen., subgrupa infracţiunilor contra libertăţii persoanei, capitolul II din Titlu. Obiectul juridic generic este acelaşi atât la violarea de domiciliu de drept comun, cât şi la infracţiunea specială şi constă în relaţiile speciale referitoare la dreptul persoanei la libertate, printre aspectele libertăţii persoanei numărându-se şi inviolabilitatea domiciliului şi a reşedinţei .

Bibliografie

1. Alexandru Boroi, Dicţionar de drept penal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004

2. Alexandru Boroi, Dicţionar de drept penal. Ed. All Beck, Bucureşti, 2004

3. Alexandru Boroi, Drept penal parte specială. Conform Noului Cod penal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti 2011

4. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2006

5. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Ediţia 3, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

6. Alpa, G., Rapportitalien, în Les Nouveaux moyens de reproduction, t. XXXVII des Travaux de 'Asociation Henry Capitant, Economica, 1988

7. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

8. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

9. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009

10. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007

11. Avram Filipaș, Drept penal. Drept procesual penal, Ediţia a VI-a, revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

12. Azzurmendi, A., El derecho a la propria imagen: su identidad y aproximacion al derecho a la informacion, Ed. Civitas. Madrid, 1997

13. Bertrand, Andre, Droit à la vie privée et droit ă l'image, Dalloz, 2001

14. Bogdan Dumitrache, Drepturile reale şi Teoria generală a obligaţiilor, Curs selectiv pentru licenţă 2009-2010”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

15. Constantin Mitrache, Drept penal român – partea generală, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009

16. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008

17. Costică Bulai, Instituţii de drept penal – curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008 şi 2009, Ed. Trei, Bucureşti, 2009

18. Costică Bulai, Manual de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008

19. Etzioni, A., The limits of privacy, Basic Books, 1999

20. Explicaţii preliminare ale Noului Cod Penal, vol III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013

21. Explicaţii preliminare ale Noului Cod Penal, vol IV, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014

22. G. Antoniu, Studii şi practică judiciară în Revista de drept penal., 1994-2007. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007

23. Gaines, J., Contested culture: the image, the voice and the law, BFI publ., 1992; S. Murumba, Commercial exploitation of Personality, Law Book Co., Melbourne, 1986

24. George Antoniu, Practică judiciară penală, vol. IV, Ed. Academiei, București, 1993

25. George Antoniu, Revista de drept penal, Studii și practică judiciară, Ediția 2-a, revăzută, Ed. Hamangiu, București, 2008

26. Gheorghe Mateuţ, Drept penal special. Sinteză de teorie si practică judiciară, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999

27. Ioan Neagu, Tratat de procedură penală-partea generală, Ed. Universul Juridic, 2008

28. Ioan Neagu, Tratat de procedură penală-partea specială, Ed. Universul Juridic, 2009

29. Ioana Vasiu, Drept penal parte specială. Cu referiri la Noul Cod penal, Ed. Albastră , Cluj Napoca, 2011

30. Ioana Vasiu, Drept penal. Partea specială, Editura Accent, Cluj Napoca, 2003

31. M. Isgour, B. Vingotte, Le droit à l'image, Ed. Larcier, 1998

32. Matei Basarab, Drept penal, Partea generală, Ed. Fundația Chemarea, Iași, vol. II, 1992

33. Matei Basarab, Drept penal, Partea generală, vol. I, II, Ed. Lumina Lex, București, 1997

34. Rigaux, F., La protection de la vie privée et Ies autres biens de la personnalité, Bruylant, Bruxelles, 1990

35. Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011

36. Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială. Infracţiuni contra persoanei, Ed. C.H. Beck, 2009

37. Vasile Dobrinoiu, Drept penal – Partea specială, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999

38. Vasile Papadopol, Formele unității infracționale în dreptul penal român, Casa de Editură și Presă șansa S.R.L., București, 1992

39. Vasile. Dobrinoiu, Drept penal – Partea specială, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999

40. Vintilă Dongoroz, Explicaţii teoretice ale Codului penal Român, Ed. Academiei, vol. III, București, 2003

Preview document

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 1
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 2
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 3
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 4
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 5
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 6
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 7
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 8
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 9
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 10
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 11
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 12
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 13
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 14
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 15
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 16
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 17
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 18
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 19
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 20
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 21
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 22
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 23
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 24
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 25
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 26
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 27
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 28
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 29
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 30
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 31
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 32
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 33
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 34
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 35
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 36
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 37
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 38
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 39
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 40
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 41
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 42
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 43
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 44
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 45
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 46
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 47
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 48
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 49
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 50
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 51
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 52
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 53
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 54
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 55
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 56
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 57
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 58
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 59
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 60
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 61
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 62
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 63
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 64
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 65
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 66
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 67
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 68
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 69
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 70
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 71
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 72
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 73
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 74
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 75
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 76
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 77
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 78
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 79
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni ce Aduc Atingere Domiciliului si Vietii Private.doc

Alții au mai descărcat și

Posesia

Introducere Posesia, ca stare de fapt, a făcut obiectul preocupărilor omenești încă din vremuri străvechi. Inițial, în dreptul roman era...

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Migrația forței de muncă - analiza teoretică și practică

Capitolul I. Introducere Migraţia internaţională este un fenomen relativ nou pentru România contemporană şi probabil abia perioada de după 1998...

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Tulburarea de Posesie

Introducere Toate legiuirile din toate epocile au apărat posesia în ea însăşi, făcându-se abstracţie de existenţa unui drept prealabil în persoana...

Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu

Capitolul I: Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Te-ar putea interesa și

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Drepturile Omului in Epoca Contemporana

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Expunerea de Motive a Codului Penal

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat....

Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei

INTRODUCERE Lucrarea de față intitulată ”Caracteristicile generale ale infracțiunilor împotriva persoanei”, își propune să ofere un fond de...

Declaratia Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Noul Cod Penal și Infracțiunile Contra Persoanei

Noţiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. Profundele...

Politici Penale Europene

I. COMPETENŢELE UNIUNII EUROPENE Tratatul de la Lisabona reglementează Competenţele Uniunii, în conformitate cu rezultatele dezbaterilor purtate...

Ai nevoie de altceva?