Infracțiuni Contra Patrimoniului

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 19034
Mărime: 92.60KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Considerații introductive.2

CAPITOLUL I Mijloace juridice de ocrotire a patrimoniului

1.1. Importanța ocrotirii patrimoniului prin normele dreptului penal.3

1.2 Protejarea patrimoniului prin normele dreptului penal.4

CAPITOLUL II Infracțiuni contra patrimoniului

2.1. Furtul.17

2.2. Furtul calificat.23

2.3 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă.35

2.4. Tâlhăria.36

2.5. Abuzul de încredere.46

2.6. Gestiunea frauduloasă.49

2.7. Înșelăciunea.52

2.8. Tulburarea de posesie.57

2.9. Tăinuirea.60

CAPITOLUL III Studiu de caz.64

Concluzii.67

Bibliografie.70

Extras din document

Considerații introductive

Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem de drept, patrimoniul reprezentând o componentă importantă a vieții de zi cu zi a oricărei persoane fizice sau juridice, de care depinde atât satisfacerea cerințelor curente, dar mai ales prosperitatea, la nivel individual, precum și micro sau macro-social.

Legislația penală română, în contextul legislațiilor penale moderne ale Europei, a pla¬sat, în decursul timpului, printre cele mai de seamă reglementări juridico-penale i¬n¬frac¬țiunile contra proprietății (Codul Cuza) sau contra patrimoniului (Codul Carol al II-lea).

Infracțiunile cuprinse în Titlul III al Părții Speciale a Codului penal sunt menite să asigure ocrotirea prin mijloace de drept penal a drepturilor cu caracter patrimonial, indiferent care ar fi titularul lor, ca traspunere a dispozițiilor art. 44 din Constituția României, potrivit cărora “Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului sunt garantate, iar “proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”.

Definind scopul legii penale, art.1 din Codul penal enumeră proprietatea printre valorile sociale importante pe care legea penală le apără împotriva infracțiunilor.

Noțiunea de patrimoniu are în dreptul penal același înțeles ca și în dreptul civil, adică de totalitate a drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial ale unei persoane.

CAPITOLUL I

Mijloace juridice de ocrotire a patrimoniului

1.1. Importanța ocrotirii patrimoniului prin normele dreptului penal

Noțiunea de patrimoniu își are originile în latinescul patrimonium, care etimologic provine de la pater, care înseamna putere.

În legislatia actuală noțiunea de patrimoniu nu are o definitie legala, însa normele juridice fac referire la acest termen.

În accepțiunea legii penale noțiunea de patrimoniu nu are același înțeles ca în dreptul civil. Din punctul de vedere al dreptului civil patrimoniul înseamnă totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le are o persoana si care au o valoare economică, adică pot fi evaluate în bani, sau cu alte cuvinte, totalitatea drepturilor și datoriilor actuale și viitoare ale unei persoane.

Asadar, patrimoniul este un concept juridic care exprimă ansamblul de drepturi și obligații ale unei persoane ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunurile pe care le cuprinde la un moment dat patrimoniul; fie ca îl privim ca o entitate strâns legată de persoana subiectului ca o universalitate de drepturi care există obligatoriu la orice subiect de drept (chiar când pasivul depășește activul); el nu se poate niciodată înstrăina ci se poate transmite la moartea subiectului în momentul când voința acestuia care îi dă caracterul de unitate, se stinge. Din cuprinsul patrimoniului fac parte, bunurile corporale si incorporale, bunurile comsumptibile sau fungibile, mobile sau imobile, principale și accesorii, etc. Adică tot ceea ce reprezintă puteri, facultati, aptitudini ale subiectului privite din punct de vedere al valorii lor economice și a raporturilor care se nasc din exercițiul acestor puteri, facultăți, aptitudini.

În dreptul penal, care apără valorile și relațiile sociale esențiale ale societății, care sunt prevazute în Codul penal si alte legi penale sau nepenale cu dispozitii penale, noțiunea de patrimoniu, nu este reglementată, dar se face referire la unele elemente care îl compun: proprietate", "bunuri mobile sau imobile", etc.

Notiunea de patrimoniu, în doctrina penală, este raportată la infracțiunile care se pot comite împotriva acestuia si are un înteles mai restrâns, facând referire la bunuri, nu ca la o universalitate de bunuri, drepturi și obligații, ci în individualitatea lor susceptibile de a fi sustrase de făptuitor prin mijloace frauduloase.

Infracțiunea n-ar putea fi niciodată îndreptată împotriva patrimoniului ca universalitate de bunuri, deoarece acesta va exista întotdeauna indiferent de numarul sau valoarea bunurilor din care se compune. Infracțiunea se îndreaptă contra bunurilor care fac parte din patrimoniu, la activul acestuia, însemnând bunurile și implicit drepturile, pasivul care reprezinta obligațiile sau datoriile nu prezinta nici un interes pentru infractor. După cum se poate observa, între bun și patrimoniu exista corelația de tipul: parte-întreg.

Bibliografie

1. GEORGE ANTONIU, C. BULAI, S. CHIVULESCU "Dicționar Juridic Penal" - Editura Știintifică și Enciclopedică, București, 1976

2. GEORGE ANTONIU, MARIN POPA, ȘTEFAN DANEȘ "Codul Penal pe înțelesul tuturor" - Editura Politică, București, 1988

3. MATEI B. CANTACUZINO "Elementele dreptului civil" - Editura Cartea Românească, București, 1921

4. GHEORGHE DIACONESCU "Drept Penal Partea Specială" - Editura Fundației România De Mâine, București, 2003

5. VINTILĂ DONGOROZ, SIEGFRIED KAHANE, ION OANCEA, RODICA STĂNOIU, IOSIF FODOR, NICOLETA ILIESCU, CONSTANTIN BULAI, VICTOR ROȘCA "Explicații teoretice Ale Codului Penal Român, Vol. III, Editia A II-a" - Editura Academiei Române, Editura All Beck, București, 2003

6. VINTILĂ DONGOROZ, GH. DANGA, SIEGFRIED KAHANE, D. LUCINESCU, A. NEMEȘ, M. POPOVICI, P. SÂRBULESCU, V. STOICAN "Noul cod penal și codul penal anterior. Prezentare comparativă" - Editura Politică, București, 1968

7. VASILE DOBRINOIU Drept Penal. Partea Speciala, Vol. I" - Editura Lumina Lex, București, 2004

8. VASILE DOBRINOIU, TRAIAN DIMA "Drept Penal" - Editura Lumina Lex, 2002

9. OCTAVIAN LOGHIN, TUDOREL TOADER "Drept penal Român Partea Specială" - Casa De Editura Si Presa Sansa, București, 1997

10. GHEORGHE MATEUȚ "Drept Penal Special. Sinteză de teorie și practică judiciară, Vol. I" - Editura Lumina Lex, București, 1999

11. GHEORGHE NISTOREANU, ALEXANDRU BOROI "Drept Penal Partea Speciala" - Editura All Beck, București, 2002

12. TUDOREL TOADER "Drept Penal, Partea Specială" - Editura All Beck, 2002

13. TEODOR VASILIU, DORU PAVEL, GEORGE ANTONIU, DUMITRU LUCINESCU, VASILE PAPADOPOL, VIRGIL RĂMUREANU "Codul Comentat și Adnotat Parte Specială, Vol. I" - Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975

14. Îndrumar Legislativ, Vol. VI - Editura Lumina Lex, București, 2004

Preview document

Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 1
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 2
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 3
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 4
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 5
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 6
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 7
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 8
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 9
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 10
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 11
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 12
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 13
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 14
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 15
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 16
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 17
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 18
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 19
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 20
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 21
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 22
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 23
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 24
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 25
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 26
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 27
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 28
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 29
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 30
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 31
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 32
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 33
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 34
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 35
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 36
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 37
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 38
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 39
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 40
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 41
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 42
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 43
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 44
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 45
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 46
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 47
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 48
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 49
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 50
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 51
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 52
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 53
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 54
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 55
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 56
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 57
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 58
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 59
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 60
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 61
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 62
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 63
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 64
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 65
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 66
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 67
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 68
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 69
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 70
Infracțiuni Contra Patrimoniului - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Contra Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Coruptia si Formele Ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Furtul Calificat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PTRIMONIU ŞI LA OCROTIREA ACESTUIA SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA DE PATRIMONIU ŞI OCROTIREA ACESTUIA...

Abuzul de Încredere

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA ABUZULUI DE ÎNCREDERE SECTIUNEA I ABUZUL DE ÎNCREDERE, INFRACTIUNE CONTRA PATRIMONIULUI §1. Notiunea de abuz de...

Furtul

INTRODUCERE Proprietatea constituie baza materială a societăţii şi serveşte ca mijloc de satisfacere a necesităţilor materiale şi intelectuale a...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar,...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Infracțiunile de Tăinuire și Favorizarea Infractorului

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE, REFERINŢE ISTORICE ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACŢIUNILE DE TĂINUIRE ŞI FAVORIZAREA...

Înșelăciunea

Cuvânt înainte Deşi avem o constituţie nouă, potrivit căreia avem şi o structură politică şi statală nouă, cu sute de partide politice şi cel...

Criminalitate feminină

TABLOUL GENERAL AL FENOMENULUI CRIMINALITATII FEMININE Diferenţele anatomice, fiziologice, psihologice, morale, intelectuale şi sociale dintre...

Ai nevoie de altceva?