Infracțiuni Prevăzute de Legislația

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 29175
Mărime: 108.29KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE

CAPITOLUL II – PERICOLUL SOCIAL

Caractere generale

Elementele pericolului social

CAPITOLUL II - VINOVĂŢIA

Introducere

Elementele vinovăţiei

Formele vinovaţiei penale

CAPITOLUL III - INFRACŢIUNILE CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI RUTIERE – CATEGORIE SPECIFICĂ DE INFRACŢIUNI

Concept şi caracterizare

Raporturi cu alte categorii de infracţiuni

Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei rutiere potrivit legislaţiei în vigoare

CAPITOLUL IV - INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI RUTIERE ÎN SPECIAL

Infracţiuni constând în nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la evidenţa autovehiculelor care circulă pe drumurile publice

Infracţiuni constând în nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la pregătirea şi starea psihofizică a persoanelor care conduc autovehicule pe drumurile publice

Infracţiuni prin care se împiedică stabilirea comiterii unor infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere

4.4.Neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică autovehiculelor

4.5.Aspecte comune ale infracţiunilor contra siguranţei rutiere

CAPITOLUL V - ASPECTE CRIMINOLOGICE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA SIGURANŢEI RUTIERE

Cauzele infracţiunilor contra siguranţei rutiere

Starea şi dinamică infracţiunilor contra siguranţei rutiere

Modalităţi de prevenire

CAPITOLUL VI - RĂSPUNDEREA PENALĂ

CAPITOLUL VII - STUDIU DE CAZ

CONCLUZII ŞI STATISTICI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE

Pentru a putea discuta despre infracţiunile prevazute de Legislaţia Rutieră Romană trebuie în primul rând sa întelegem cum şi când a aparut primele încercări de a pune bazele unor reglementări în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice,ca primele demersuri a închegării unei legislaţii rutiere.

Prin urmare vom încerca să punem în valoare menţionările şi preocupările referitoare la transportul de personae şi bunuri şi bineînţeles a reglementărilor acestui domeniu de activitate.

Cea mai relevantă menţiune este “Expunerea de motive” ,susţinută de ministrul de interne Alexandru Vaida Voevod în cadrul discuţiilor generale din Senatul României, referitoare la proiectul legii asupra circulaţiei pe drumurile publice, pe care îl vom prezenta pe scurt în cele ce urmează.

Primele preocupări ale cârmuitorilor ţărilor române, în domeniul transporturilor, au apărut ca urmare a necesităţii ţinerii legăturilor în vederea schimbului de informaţii atât între ei cât şi cu conducătorii altor state.

Pentru realizarea acestui lucru, încă cu mult înaintea lui Matei Basarab, a luat fiinţă un serviciu public de transporturi, care era pus sub conducerea Marelui Postelnic.

Ordinele referitoare la autorităţile din interiorul ţării se transmiteau prin curieri care purtau denumirea de "Lipcani" şi care erau puşi sub conducerea unui "vătaf de lipcani".

Corespondenţa trimisă peste hotare era asigurată de curieri, care se numeau "călăraşi", aflaţi sub conducerea unui "vătaf de călăraşi". Călăraşii, pe lângă faptul că erau curieri domneşti, realizau şi tranzitul corespondenţei diferiţilor ambasadori străini cu suveranii altor ţări, serviciul de transport putând fi întrebuinţat de persoane aflate pe trepte sociale superioare.

lnteresantă este mărturia lui Paul de Alepo, care în calitate de arhidiacon, a însoţit pe Patriarhul Macarie în călătoria sa în Moldova şi Muntenia în anul 1650 şi care spunea:

"Astfel de cai şi căruţe sunt aici în fiecare oraş, târg sau sat. Călătoria noastră era mai repede decât zborul unei păsări ".

O dezvoltare deosebită a cunoscut serviciul public de transporturi în epoca fanariotă, când, călătorul care pleca din Bucureşti spre Urziceni, Buzău, Focşani sau spre Piteşti, Câmpu Lung, Râmnicu Vâlcea sau spre Brăila, găsea la distanţa de 20 de km, câte o staţie unde se afla o căruţă, cai şi surugii pentru continuarea drumului.

Aceste staţii se numeau "menziluri" şi erau conduse de "căpitanii de menziluri".

Organizarea amănunţită a dotării şi funcţionării "menzilurilor" a fost efectuată în anul 1775 de către Alexandru lpsilante, printr-un hrisov.

Hrisovul lui lpsilante are darul de a fi primul regulament de circulaţie publică, constituind primul document care reglementează acest domeniu.

Prin intermediul hrisovului se stabileau atribuţiile poliţieneşti ale "căpitanilor de menziluri" care trebuiau să asigure ca la fiecare "menzilhanea" (poşta) să funcţioneze "o căpetenie de slujitori" ajutată de un "besliu" (păzitor) sau doi, după necesitate, care avea sarcina să asigure "paza drumului de oameni răi".

În Bucureşti, primele manifestări ale preocupărilor pentru buna desfăşurare a vehiculelor au existat, după cum rezultă din documentele emise de organele administraţiei, încă din vremea domniei lui Caragea-Vodă care, adresându-se Vel-Spătarului, îi ordona acestuia să ia măsuri de interzicere a circulaţiei căruţelor care transportau lemne, fân şi cherestea pe uliţele din preajma Podului Mogoşoaiei, toamna, când începeau ploile şi noroaiele, indicându-se rute ocolitoare.

În anul 1801 domnitorul Alexandru Moruzi a cerut Agăi şi Vel-Spătarului să ia măsuri împotriva vizitiilor "netrebnici" care circulau cu viteză, stricau podurile (pavajul cu butuci din lemn cu care erau acoperite unele drumuri) şi nu se sfiesc a "sacatefsi" (a lovi) oamenii, dispunând că vizitii care vor produce pagube să fie trimişi şi la ocnă.

Prima încercare de reglementare juridică referitoare exclusiv la domeniul circulaţiei pe drumurile publice a avut loc, în România, în anul 1859, când, în Bucureşti, se elaborează cu titlu experimental primul regulament intitulat "Ordonanţa pentru reglementarea trăsurilor în Bucureşti". Actul normativ prevedea, în principal, obligaţii în sarcina birjarilor care nu aveau voie să circule decât la pas, trebuiau să nu stropească pietonii şi să circule cu multă atenţie prin locurile strâmte.

Bibliografie

-Aurel Teodor Moldovan - Drept penal.Partea generală, Braşov, Lux Libis, 2009;

-Buletinul Oficial nr. 28-29 din 31 mai 1966;

-Buletinul Oficial nr. 36 din 15 octombrie 1958;

-Buletinul Oficial nr. 46, 16 iulie 1949;

-Buletinul Oficial nr. 46-47, 1970;

-Buletinul Oficial nr.49 din 28 iunie 1984;

-Buletinul Oficial nr. 143, 1952;

-C. Bulai-Drept penal roman.Partea generală, vol.I, casa de editura şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992;

-Codul de Procedură Penală al României;

-Codul Penal al României;

-Constituţia României;

-Corneliu Turianu şi Cristina Turianu - Legislaţie rutieră comentată şi adnotată, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1996;

-Corneliu Turianu - Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere, editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986;

-Corneliu Turianu - Infracţiuni rutiere, Editura All Beck, 2000;

-Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1974 şi 1976;

-D. Cosevanu şi Gh. Diniţă - Mijloace de convingere şi de constrângere prevăzute de legislaţia rutieră, în R.R.D. nr. 9/1967;

-Decretul nr. 442 din 1960;

-Georgeta Marcov - Infracţiuni săvârşite în cadrul circulaţiei rutiere, în R.R.D. nr. 2/1968;

-Hotărârea Guvernului nr. 582, publicata in Monitorul Oficial nr. 258 din 15 septembrie 1994;

-Hotărârea Guvernului nr. 594, publicata in Monitorul Oficial nr. 184 din 13 septembrie 1991;

-Hotărârea Guvernului nr.756, publicata in Monitorul Oficial nr. 229 din 15 noiembrie 1991;

-Hotărârea Guvernului nr.778, publicata in Monitorul Oficial nr. 251 din 1 noiembrie 1995;

-Hotărârea Guvernului nr. 890 din 11.12.1998, publicata in Monitorul Oficial nr.4 din 13.01.1999;

-Hotărârea Guvernului nr.1028 din 18.09.1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 229 din 15 noiembrie 1991;

-Legea nr. 74 din 6 iulie 1995, privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medical din România modificată şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560/2000;

-Monitorul Oficial nr. 22 din 9 noiembrie 1962, aprobate prin H.C.M. nr. 1107;

-Monitorul Oficial nr. 84 din 9 noiembrie;

-Monitorul Oficial nr. 90, 21 aprilie 1947;

-Monitorul Oficial nr.104;

-Monitorul Oficial nr.117, 21 august 1921;

-Monitorul Oficial nr.156, 11 octombrie 1913;

-Monitorul Oficial nr.211 din 19 decembrie;

-Monitorul Oficial nr.236, octombrie 1929;

-Narcis Giurgiu - Legea penalã şi infracţiunea. Editura Gama,Iaşi, 1996;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002, privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958/2002;

-Paul de Alep - "Călători străini despre Țările Române", vol.6, Ed. Științifică, București, 1976;

-Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului, privind circulaţia pe drumurile publice, nr. 195/2002;

Preview document

Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 1
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 2
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 3
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 4
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 5
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 6
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 7
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 8
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 9
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 10
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 11
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 12
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 13
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 14
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 15
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 16
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 17
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 18
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 19
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 20
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 21
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 22
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 23
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 24
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 25
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 26
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 27
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 28
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 29
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 30
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 31
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 32
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 33
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 34
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 35
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 36
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 37
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 38
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 39
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 40
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 41
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 42
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 43
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 44
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 45
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 46
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 47
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 48
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 49
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 50
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 51
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 52
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 53
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 54
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 55
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 56
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 57
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 58
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 59
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 60
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 61
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 62
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 63
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 64
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 65
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 66
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 67
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 68
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 69
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 70
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 71
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 72
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 73
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 74
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 75
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 76
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 77
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 78
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 79
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 80
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 81
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 82
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 83
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 84
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 85
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 86
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 87
Infracțiuni Prevăzute de Legislația - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Infractiuni Prevazute de Legislatia.doc

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv ....

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Infracțiuni privind circulația pe drumurile publice

Capitolul I Aspecte generale Secţiunea I - Scurt istoric După războaie, afirma reputatul specialist Norbert Tieman la Conferinţa asupra...

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Vinovăția, trăsătura esențială a infracțiunii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNE SI CARACTERISTICI Aşa cum este prevăzută in doctrina penală,”vinovăţia reprezintă atitudinea...

Infracțiunile contra vieții persoanei în actuala și viitoarea reglementare

I. INTRODUCERE Proiectul Legii 286/2009 , ce constituie Noul Cod Penal român, a fost conceput urmându-se structura consacrată a Codului Penal în...

Noul Cod Penal și Infracțiunile Contra Persoanei

Noţiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. Profundele...

Te-ar putea interesa și

Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale în Republica Moldova

Introducere Statul modern este o instituţie extrem de dinamică şi de mare complexitate cu nenumărate funcţii cărui funcţionare şi finanţare este...

Delapidarea

CAP. I OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL SECŢIUNEA l NOŢIUNEA DE PATRIMONIU - OBIECT AL OCROTIRII PENALE Încă din cele mai...

Infracțiuni privind circulația pe drumurile publice

Capitolul I Aspecte generale Secţiunea I - Scurt istoric După războaie, afirma reputatul specialist Norbert Tieman la Conferinţa asupra...

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

Introducere Proprietatea industrială este una dintre pârghiile de baza ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale naţiunii. Pentru a...

Evaziune Fiscală

Introducere Statul modern este o institutie extrem de dinamica si de mare complexitate cu nenumarate functii carui functionare si finantare este...

Răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul belgian

Prin legea din 4 mai 19991 legiuitorul belgian a adus o serie de modificari Codului penal si Codului de procedura penala instituind raspunderea...

Drept Penal General 1

1. Prezentul suport de curs reprezinta doar o sinteza a unor notiuni fundamentale, menite sa faciliteze un prim contact cu materia dreptului...

Sisteme moderne de asigurări

Capitolul 1. Structura sistemelor moderne de asigurări în economia de piaţă 1.1.Asigurarea – przentare generală Asigurarea propriu-zisă, în formă...

Ai nevoie de altceva?