Infractiunile de coruptie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Infractiunile de coruptie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 96 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bejenari Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE . .4
CAPITOLUL I. FAPTELE CE CONSTITUIE ACTE DE CORUPȚIE. REGLEMENTĂRI DE DREPT ȘI INCRIMINĂRI
1.1. Considerațiuni și incriminări privind noțiunea și spectrul infracțiunilor de corupție . 9
1.2. Analiza juridico-penală a infracțiunilor de corupție . ..16
1.3 Dimensiunea statistică a infracțiunilor de corupție . .31
CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII AL PREVENIRII ȘI COMBATERII INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE
2.1. Considerațiuni generale privind prevenirea corupției .37
2.2. Factorii corupției. Organele de stat atribuite cu funcția de prevenire și combatere a corupției .49
2.3. Normele juridice-speciale privind prevenirea actelor de corupție .. . . 56
CAPITOLUL III. ACTIVITĂȚI DE DEPISTARE ȘI DE DOCUMENTARE A ACTELOR DE CORUPȚIE
3.1. Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigații, privind colectarea informațiilor despre faptele de corupție .. 59
3.2. Activități de depistare și documentare a acțiunilor ilicite a celor bănuiți în actele de corupție .. ..66
CAPITOLUL IV.TACTICA ȘI METODICA DESCOPERIRII INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE
4.1. Organizarea și înfăptuirea măsurilor speciale de ivestigații la descoperirea și cercetarea infracțiunilor de corupție în ,, flagrant delict” . 81
ÎNCHEIERE ...92
BIBLIOGRAFIE 95

Extras din document

INTRODUCERE

“ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană”

( Învățăturile lui Neagoie Basarab )

Actualitatea temei cercetate. La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate . Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la datorie. Una din prioritățile actuale ale reformelor economice, politice si sociale din Republica Moldova este prevenirea și combaterea corupției. Privită obiectiv, inclusiv prin prisma fenomenului corupției, tranziția politică, socială și economică din perioada ce s-a scurs de la declararea independenței statului a avut o importanță negativă asupra calității guvernării și dezvoltării țării. Corupția reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.La momentul dat, ca act antisocial, corupția se manifestă mai ales în aria economică, afectând interesele colective prin: însușirea, folosirea resurselor publice în interes personal, ocuparea unor funcții publice prin relații preferențiale, încheierea unor tranzacții prin eludarea normelor morale și legale. Corupția vizează un ansamblu de activități imorale, ilicite, ilegale realizate nu numai de indivizi cu funcții de conducere sau care exercită un rol public, ci și de diverse grupuri și organizații, publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje materiale sau morale, sau unui statut social superior prin utilizarea unor forme de constrîngere, șantaj, înșelăciune, mituire, cumpărare, intimidare.

Gradul de studiere a problematicii. Analiza literaturii de specialitate ne demonstrează că mai mulți autori din tările dezvoltate s-au preocupat de cercetarea fenomenului de corupție la diferite etape ale istoricului de dezvoltare. În ulimii ani, în diferie regiuni ale lumii au fost aprobate un sir de declarații si convenții, îndreptate spre combaterea corupției în calitate de flagel mondial, tema corupției și anticorupției fiind pe agenda diferitelor întruniri internaționale; sunt organizate simpozioane, conferințe etc., inclusive în cadrul ONU și al Consiliului Europei. În plan internațional, corupția posedă forme și manifestări diverse, care pînă la momentul actual nu sunt identificate și sancționate în totalitate. Lupta cu corupția trebuie să cunoaștem că constituie mai întîi de toate o obligație a statului, și pentru exercitarea efectivă a acesteia trebuie întreprinsă întîi de toate, o abordare multidisciplinară a profilaxiei corupției care să nu fie redusă doar la măsurile penale. Strategia națională de prevenire și combatere a corupției e determinată de conștiintizarea imposibilității de a dezrădăcina corupția doar prin aplicarea unor măsuri penal-restrictive a necesității unei noi abordări a acestui fenomen, inclusive a îmbinării acțiunilor de prevenire a corupției cu cele de depistare, instrumentare, sancționare, promovîndu-se, totodată mecanismele economiei de piață. Printre cauzele actuale care favorizează apariția corupției se regăsesc slăbirea autorității statului, datorită ineficienței institutiilor acestuia, degradarea nivelului de trai, lipsa unor valori sociale însoțită de alterarea respectării principiilor morale, lipsa unei reforme la nivelul instituțional și legislativ care să fie în concordanță cu condițiile socio-economice. Pentru a înlătura acest pericol și a lupta contra corupției sunt necesare, în primul rind, eforturile instituțiilor de stat, deoarece statul dispune de pîrghiile si organele respective. Totodată, trebuie să cunoaștem că rezultatele eforturilor instituțiilor de stat, sunt mai eficiente, dacă activitatea anticorupției este sprijinită de societatea civilă și de sectorul privat și fenomenul corupției nu este tolerat de cetațeni. Statul trebuie să încredințeze lupta cu corupția unor instituții specializate, care vor dispune de independența necesară, iar personalul acestora să dispună de o organizație si de resurse financiare adecvate funcțiilor pe care le exercită. Deasemenea, un element important în lupta cu corupția este recunoscută cooperarea intrnațională, extrădarea, asistența juridică etc. Activitatea anticorupției este o acțiune complexă care include măsuri de educație, prevenire și contracarare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiunile de coruptie.doc

Bibliografie

1. Constituția Republicii Moldova în vigoare, adoptatăde Parlamentul Republicii Moldova la 29 iunie 1994//Monitorul Oficial al Republicii Moldova,nr.1 din 1994.
2. Codul penal al Republicii Moldova în vigoare, nr. 128-129//1012 din 13 septembrie 2002.
3. Codul de procedură penală al R. Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 Monitorul Oficial al RM nr.104-110// 447 din 07.06.03.
4. Legea nr. 320 din 27.12.12 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului.
5. Legea privind Activitatea Specială de Investigații nr.59-2358 din 20.03.2012.
6. Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției, nr. 90 din 25.04.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 103-105. la data de 13.06.2008.
7. Legea privind combaterea corupției și protecționismului. Nr.900-XIII din 22.07.96
8. Legea Republicii Moldova cu privire la aderarea la Convenția Penală cu privire la corupție, nr. 428-XV din 30 octombrie 2003 Monitorul Official al Republicii Moldova nr. 229-223, art. 918 din 21 noiembrie 2003
9. Regulamentul comun privind organizarea și efectuarea activității speciale de investigații, nr.01/04/019/09/056/01/051/04.
Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 104 din 30 aprilie 1992 cu privie la măsurile de combatere a corupției ăn organelle puterii de stat și administrației de stat Monitorul Oficial al Rwpublici Moldova nr.4,art.101 din 30 aprilie 1992
10. Convenția Penală priind corupția și raportul explicativ, Strasburg, 27 ianuarie 1999, Seria tratatelor europene nr. 173
11. Hotărîre de Guvern Nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 Publicat 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169 art Nr: 483
12. Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Vamal și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 nr. 47 din 24.05.2002, Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 103-105 din 18.07.2002.
13. Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității de bază a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și subdiviziunilor teritoriale în anul 2001 (nr. 49 din 24.05.2002, Monitorul Oficial al Moldova nr. 102 din 16.07.2002
14. Hotărârea Curții de Conturi privind rezultatele controlului asupra activității financiar-economice a primăriei municipiului Chișinău nr.46 din 23/05/2003.
B. MONOGRAFII, TRATATE, MANUALE, CURSURI
1.Ainițoaie C., T. Butoi, Tratat de tactică criminalistică, Ed. Carpați, Craiova 1992.
2. Avram Mihail, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea și calificarea infracțiunilor de corupție, Coordonator V. Zubco, dr. în drept, conf. universitar, Editura ARC, Chișinău 2005.
3. Bejan O., Corupția, Chișinău, 2007.
4. Brînză S., X. Ulianovschi, V. Stati, I. Țurcanu, V. Grosu, Drept penal, partea specială, Vol II, Chișinău, Ed. Cartier 2005
5. Ciopraga A., Criminalistica, Tratat de tactică, Ed. Gama, Iași 1996.
6. Cojocaru C., Eficiența politicilor și acțiunilor anticorupție în contextul Planului de acțiuni UE-RM.
7. Cușnir V. M., Corupția - reglementări de drept; activități de prevenire și combatere. Partea I. Monografie, Chisinău, 1999
8. Diaconescu H., Infracțiunile de corupție și cele asimilate sau în legătură cu acestea, Ed. Beck, 2004
9. Gheorghe Butnaru, Octavian Bejan... Cum să ne protejăm de corupție. Chișinău 2006 pag
10. Gîrneț I., Infracțiuni de corupție, București, 2010
11.Gurin V., Pascaru V., Ilie S., Corupția, ARC, 2000.
12. Gurschi C., Gurin V., Cușnir V., Avram M., Jurisprudența privind infracțiunile de corupție, Chișinău, 2003
10. Marian Gherman, Eugen Blîndu, Alic Clefos, Metodologia Prevenirii și Descoperirii Infracțiunilor De Către Serviciul Poliției Judiciare-Chișinău, 2010.
...