Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20557
Mărime: 88.40KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Întroducere

Capitolul I. Caracteristica criminalistică şi organizarea urmăririi penale în cazul infracţiunilor de încălcare a regulilor de circulaţie de către conducătorii vehiculelor

1. Caracteristica juridico-penală şi criminalistică a accidentelor de circulaţie rutieră

2. Managmentul activităţii de urmărire penală la investigarea accidentelor

Capitolul II. Particularităţile acţiunilor iniţiale de urmărire penală

1.Cercetarea locului accidentului rutier

2. Audierea martorilor accidentului

3. Identificarea şi reţinerea infractorului

4. Examinarea şi audierea victimei

5. Audierea bănuitului şi învinuitului

Capitolul III. Acţiunile de urmărire penală întreprinse la etapa ulterioară a cercetării accidentelor de circulaţie rutieră

1. Rolul constatărilor ştiinţifice şi a expertizei judiciare la stabilirea circumstanţelor săvârşirii accidentului de circulaţie

2. Expertiza auto-tehnica

3. Expertiza medico-legală

4. Expertiza dactiloscopică şi alte genuri de expertize judiciare

5. Reconstituirea faptei

Închiere

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Numai în primele săptămâni ale anului 2007, în rezultatul accidentelor de circulaţie rutieră au decedat mai mult de 30 de persoane. La nivel mondial, anul decedează în accidente de circulaţie 300 mii de persoane iar peste 9 milioane de oameni se aleg cu deferite răni şi vătămări de diferită gravitate.

Investigarea criminalistică a accidentelor de circulaţie reprezintă un aspect al asigurării securităţii la trafic nu numai prin faptul depistării persoanelor vinovate de accidente de circulaţie, dar şi prin faptul că sunt identificate cauzele şi condiţiile care favorizează aceste accidente, adoptându-se măsuri de înlăturare a acestora.

Dezvoltarea transporturilor auto, creşterea rapidă a parcului de automobile, au determinat, în mod obiectiv, intensificarea preocupărilor, a eforturilor desfăşurate pe multiple planuri, în vederea creşterii siguranţei circulaţiei rutiere. Aceste preocupări sunt cu atât mai necesare, cu cît sporirea numărului de accidente este relativ direct-proporţional, cu mărirea numărului, cu îmbunătăţirea performanţelor autovehiculelor, în primul rând a vitezei de deplasare, element ce deţine prioritate în cauzele evenimentelor rutiere.

Multiplele avantaje şi facilităţi, aduse în viaţa personală a fiecăruia şi a societăţii în ansamblu, sunt incontestabile. Dar nu trebuie de uitat, că mijloacele de transport auto produc şi efecte cu semnificaţie negativă. Printre acestea enumerându-se evenimentele rutiere grave, soldate cu victime, consecinţele nocive a poluării mediului înconjurător.

În prezent, problema securităţi circulaţiei rutiere a devenit globală, deoarece, în fiecare an constatăm săvârşirea unui mare număr de accidente rutiere, în rezultatul cărora este curmată viaţa a mii de oameni. Accidentele rutiere, în multe state ale lumii, se evaluează la nivel de cataclism naţional, fiind denumite şi tragedia acestui secol.

Combaterea eficientă a actelor penale, prin descoperirea la timp şi cercetarea lor prin metode ştiinţifice şi în conformitate cu cerinţele legii, este unul din imperativele determinante, privind crearea condiţiilor favorabile în vederea cercetării sub toate aspectele a acestei categorii de infracţiuni.

Clarificarea obiectivă şi deplină a împrejurărilor specifice şi complexe ale cauzelor penale, reclamă de la cei angajaţi în activitatea de urmărire penală, afară de alte calităţi, cunoştinţe profunde de specialitate. Practica demonstrează că de nivelul de pregătire profesională, cunoaşterea temeinică a metodicii de cercetare a acestor infracţiuni, depinde, în mare măsură, calitatea cercetărilor penale şi, în consecinţă, eficacitatea luptei împotriva criminalităţii.

Rezultatele pozitive în activitatea de cercetare a accidentelor de circulaţie, vor apare, dacă organul de urmărire penală, va cunoaşte metodele, mijloacele tehnice, recomandările tactice şi metodice, elaborate de cercetătorii criminalişti şi le va aplica iscusit în activitatea de cercetare a acestor infracţiuni.

Analiza datelor statistice a ultimilor ani ne arată, că accidentele de circulaţie sunt cele mai frecvent întâlnite infracţiuni, care răpesc viaţa a sute de persoane, în cele mai stupide circumstanţe şi, la etapa actuală, numărul acestor evenimente este în creştere.

În această lucrare sunt evidenţiate problemele cele mai majore, precum şi cele mai des întâlnite erori comise de ofiţerii de urmărire penală la cercetarea accidentelor de circulaţie rutieră. În special, aceste aspecte se referă la particularităţile efectuării unor acţiuni de urmărire penală şi modul de organizare a acesteia la general.

Astfel lucrarea de faţă este dedicată metodicii de cercetare a accidentelor de circulaţie rutieră.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Constituţia Republicii Moldova, din 29 iulie 1994.

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.

3. Codul penal al Republicii Moldova, din 18 aprilie 2002.

4. Regulamentului cu privire la Serviciul patrulare rutieră, aprobat prin ord. nr.100 al MAI , din 4 mai 1995.

LITERATURA DE SPECIALITATE

5. Aioniţoae C, Bercheşan V., Tratat de metodică criminalistică, Bucureşti, 1994.

6. АлексеевН.А.,Автотранспортные происшествия и их расследование,М., 1976.

7. Бахин В.П,Советская криминалистика,см.гл.Методика расследования отдельных видов преступлений,Киев, 1988.

8. Bercheşan V., Cercetarea la faţa locului, Craiova, 1992.

9. Ciopraga A., Iacobiţă I., Criminalistica, Iaşi, 2001.

10. Doraş S., Organizarea şi efectuarea expertizei judiciare, Chişinău, 1986.

11. Doraş S., Criminalistica, Vol.I, Chişinău, 1996.

12. Doraş S., Criminalistica, Vol.II, Chişinău, 1999.

13. Дворкин А.И.,Осмотр места происшествия,Москва, 2000.

14. Жулев В.И.,Предупреждение дорожно-транспортных происшествий М., 1989.

15. Илларионов В,И.,Экспертиза дорожно-транспортных происшествий М., 1989.

16. Глистин В.,Боровский Б., Автотранспортные преступления,Ленинград 1969.

Гинзбург А.Я.,Принципы советскои криминалистики, Москва,1974

17. Col. de aut, Tratat de tactică criminalistică, Ed.II, Craiova, 1992.

18. Кол.авт., Экспертиза по делам дорожно-транспортных происшествий, Mиhck, 2002.

20. KолесниченкоА.Н., Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, Харьков1965.

21. Коробеев Л.И., Транспортные правонарушуния:классификация и ответственность,М.,Юр.лит.,1990.

22. Ларин А., Mудюгин Г.,Руководство по расследованию убийств,М., 1974.

23. Лисиченко B., Советская криминалистика , Киев, 1988.

24. Maкapoв A. M., О доказательственном значение материалов,полученых в резултате применния научно-технических средств , M., 1981

25. Обрацов B., Криминалистика, Mocквa, 1995.

26. Stancu E., Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Bucureşti, 1988.

27. Stancu E., Criminalistica, vol.II,Tactica şi metodologia criminalistică, Bucureşti, 1998.

28. Cеливанов Н.А.,Теребилов В.И., Первоначальные следственые действия M.,, Юр.лит.,1969.

29. Викторов B., Белкин P., Криминалистика, M., 1976.

30. Яблоков Я H., Колидин B., Криминалистика,, MocKBa, 1990.

31. Яблоков H. П., Криминалистика,Учебник,Изд-во «BEK», 1997.

32. Яблоков H. П., Методика расследования автотранспортных происшествий, M., 1959.

33. Васильев B., Kapнeeвa Л., Tактика дoпpoca, M., 1970.

ARTICOLE DIN REVISTE, JURNALE

34. Procopciuc L, Criminalitatea în viziunea unui anchetator // Legea şi viaţa,1999, nr.l.

Preview document

Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 1
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 2
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 3
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 4
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 5
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 6
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 7
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 8
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 9
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 10
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 11
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 12
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 13
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 14
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 15
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 16
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 17
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 18
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 19
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 20
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 21
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 22
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 23
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 24
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 25
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 26
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 27
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 28
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 29
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 30
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 31
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 32
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 33
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 34
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 35
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 36
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 37
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 38
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 39
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 40
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 41
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 42
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 43
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 44
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 45
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 46
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 47
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 48
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 49
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 50
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 51
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 52
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 53
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 54
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 55
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 56
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 57
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 58
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 59
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 60
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 61
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 62
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 63
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 64
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 65
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 66
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 67
Investigarea criminalistică a infracțiunilor privind traficul de droguri - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Investigarea criminalistica a infractiunilor privind traficul de droguri.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Traficul de Droguri

Capitolul I. Cadrul legislativ special al infracțiunii de trafic de droguri 1.1. Încriminarea juridico-penală a traficului de droguri 1.1.1....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Cercetarea infracțiunilor de trafic de stupefiante

„Problema drogurilor nu poate fi soluţionată într-o zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor, organizaţiilor şi naţiunilor, ea...

Criminogeneza siguranței cetățeanului

INTRODUCERE Profesiile din domeniul siguranței cetățeanului solicită prin ansamblul competențelor pe care le implică ființa umană în...

Consumul de Droguri

1. INTRODUCERE Abuzurile de droguri, prin lege, sunt interzise publicului larg. Majoritatea tarilor restrâng uzul câtorva droguri recreationale,...

Traficul de Droguri

Capitolul I. Cadrul legislativ special al infracțiunii de trafic de droguri 1.1. Încriminarea juridico-penală a traficului de droguri 1.1.1....

Criminalistică - sinteză după tratatul de criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa...

Ai nevoie de altceva?