Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 23305
Mărime: 95.09KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Calina Munteanu

Extras din document

Capitolul 1. Omul şi criminalistica, ştiinţa studierii infracţiunilor

Nimic nu poate să justifice o apropiere, altfel decât paradoxală, între violenţă şi creativitatea descoperirii ei. Violenţa implică impulsivitate, nestăpânire, brutalitate, forţă şi putere, fiind opusul armoniei afective.

Prin esenţa sa, omul este o fiinţă socială, el este produsul împrejurărilor sociale şi are totodată capacitatea de a influenţa şi de a determina împrejurările. Omul nu poate trăi singur,izolat, rupt de ceilalţi oameni. Dimpotrivă, el se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte relaţii cu cei din jurul său. Ele se întind de la relaţia de simpatie dintre două persoane, de la cea de rudenie sau de vecinătate, până la relaţii tensionate între persoane ori la acţiuni îndreptate împotriva vieţii unei persoane, în cadrul sistemului foarte variat de acţiuni sociale care se realizează prin intermediul interacţiunilor interpersonale.

De-a lungul timpului, oamenii s-au preocupat de studierea propriului comportament şi a comportamentului celorlalţi, încercând să instituie reguli, norme de convieţuire şi de comportare socială, astfel încât să îmbunătăţească tipul de relaţii existente între ei. Evident, ca orice regulă ori normă impusă de nevoile socio-umane , şi acestea prevedeau sancţionarea, pedepsirea acelora care nu le respectau.

Termenul de criminalistică este cunoscut încă din antichitate, provine din limba latină şi a fost conturat în urmă cu un secol, graţie înţelepciunii magistratului şi pedagogului austriac Hans Gross, cu pietrele de hotar deja aşezate de francezul Alfonso Bertillon şi de englezul Sir Francis Galton. Ea a reprezentat una din primele ştiinţe moderne de graniţă, oferind justiţiei instrumente desprinse din universalitatea cunoştinţelor, fundamentate pe noile descoperiri ştiinţifice, apte să contribuie mai eficient la descoperirea crimei şi criminalului.Criminalistica a fost recunoscută ca una din principalele ştiinţe ale procesului judiciar întrucât serveşte la determinarea materialităţii faptelor penale, la dovedirea infracţiunii şi la stabilirea vinovăţiei infractorului, identificat prin aceleaşi procedee criminalistice, lucru remarcat de mulţi jurişti reputaţi, dintre care amintim pe Jean Pinatel sau Pierre Fernand Ceccaldi.

1.1. Abordări ale conceptului de criminalistică

Conţinutul noţiunii de criminalistică are mai multe abordări, în accepţiunea unor specialişti în domeniu.“ Criminalistica este o ştiinţă judiciară, cu caracter autonom şi unitar, care însumează un ansamblu de cunoştinţe despre metode, mijloace tehnice şi procedee tactice destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirii faptelor antisociale.”

În accepţiunea lui Pierre Fernand Ceccaldi ,, Criminalistica este un ansamblu de procedee aplicabile în cercetarea şi studiul crimei pentru a se ajunge la dovedirea ei.”

Este interesant să semnalăm, fie şi numai pentru semnificaţia ei, o opinie destul de raspândită, conform căreia, printre altele, criminalistica ar fi o ARTĂ. Acestei opinii i s-au alăturat : Edmond Locard, Marcel le Clère, Charles E. O’Hara, F.E. Louwage, Frederic Pottecher, Jean Nepote.

Semnificaţia este profundă mai ales pentru practicieni.Această semnificaţie este, credem noi, legată de un permanent rezultat al activităţilor criminalistice, respectiv descoperirea autorilor necunoscuţi.

Cu toate că puţini autori se manifestă deschis în acest sens, putem afirma că de fapt criminalistica a fost creată pentru primul scop al justiţiei, descoperirea autorilor necunoscuţi şi probarea vinovăţiei acestora prin mijloace ştiinţifice.

Pornind de la analiza opiniilor menţionate mai sus şi ţinând totodată cont de alte puncte de vedere, criminalistica poate fi definită ca o ştiinţă despre legităţile procesului creării şi administrării probelor infracţiunii, care elaborează în baza cunoaşterii acestor legităţi metode şi mijloace de cercetare criminalistică necesare descoperirii şi prevenirii faptelor penale.

Din definiţia dată reţinem că obiectul de studiu al criminalisticii este constituit din două părţi componente: cea a legităţilor proceselor de creare şi administrare a materialelor probante şi cea a metodelor şi mijloacelor de investigare criminalistică. Astfel conceput obiectul criminalisticii prezintă importanţă pe două planuri distincte. Pe de o parte subliniază caracterul ştiinţific al acestei discipline, deoarece ea presupune cunoaşterea anumitor legităţi fie din domeniul naturii, fie cu caracter social. Nerecunoaşterea acestui aspect provoacă dubii.

Pe de altă parte evidenţiază funcţiile sociale ale ştiinţei în cauză şi anume ale celor de cunoaştere, constructivă şi comunicativă. Plecând de la cunoaşterea legităţilor menţionate la elaborarea şi desăvârşirea metodelor şi mijloacelor de lucru practic de aici la comunicarea acestora prin instruire şi publicitate, criminalistica contribuie la sporirea eficienţei justiţiei penale, la combaterea fenomenului infracţional.

Preview document

Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 1
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 2
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 3
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 4
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 5
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 6
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 7
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 8
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 9
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 10
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 11
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 12
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 13
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 14
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 15
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 16
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 17
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 18
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 19
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 20
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 21
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 22
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 23
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 24
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 25
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 26
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 27
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 28
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 29
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 30
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 31
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 32
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 33
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 34
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 35
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 36
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 37
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 38
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 39
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 40
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 41
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 42
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 43
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 44
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 45
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 46
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 47
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 48
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 49
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 50
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 51
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 52
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 53
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 54
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 55
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 56
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 57
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 58
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 59
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 60
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 61
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 62
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 63
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 64
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 65
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 66
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 67
Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor in Serie cu Autor Necunoscut.doc

Alții au mai descărcat și

Uciderea din Culpă

Codul Penal În sistemul nostru de drept, persoana omului ocupa primul loc în ierarhia valorilor. În primul articol al Constitutiei se prevede ca...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Indici Orientativi și Aspecte Practice vizând Amprenta Psihocomportamentală a Criminalilor în Serie

CAPITOLUL I CRIMINALITATEA ŞI CRIMINALUL 1.1. Criminalitatea ca fenomen social Criminalitatea este constituită din ansamblul infracţiunilor...

Criminalii în Serie

Criminalii în serie Criminalitatea în serie preocupa de multă vreme funcţionarul Politia şi opinia publică. Dar ce e un criminal în serie- Din...

Criminalii în Serie Obiect de Studiu în Criminologie

Introducere Crima în serie reprezinta uciderea de victime disparate în timp, de la zile la saptamâni sau luni, între ele. Aceste pauze de timp...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Sinoptic Operativ – Explicativ in Identificarea, Capturarea si Probarea Faptelor Comise de Psihopatii Sexuali - Criminali in Serie

Fascinatia de care se “bucura” din ce in ce mai mult personalitatea psihopatica a “serial killer-ului” in spatiul investigatiei stiintifice pe de o...

Ai nevoie de altceva?