Izvoarele Dreptului Comunitar

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 20513
Mărime: 130.64KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Chirilă
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - Izvoarele primare al dreptului uniunii europene
 2. I.1. Scurt istoric
 3. I.2 Precizări prealabile
 4. I.3 Tratatele constitutive
 5. I.4 Acordurile internaționale
 6. I. 4.1 Acorduri internaționale
 7. I. 4. 2. Actele unilaterale adoptate de organele instituite de către anumite
 8. acorduri externe ale Uniunii
 9. I. 4. 3. Acordurile încheiate de către statele membre cu state terţe.
 10. I.5. Legislația Uniunii Europene
 11. CAPITOLUL II - Izvoarele derivate ale dreptului uniunii europene
 12. II.1 Precizări prealabile
 13. II.2 Regulamentul
 14. II.3 Directiva
 15. II.4. Decizia
 16. II.5 Alte categorii de acte emise de instituții europene
 17. II.5.1.Recomandările şi avizele
 18. II.5.2 Acţiunile comune (politica externă şi de securitate comună).
 19. II.5.3 Deciziile, decizia-cadru şi actiunile comune în cadrul cooperării poliţiei
 20. şi organelor judiciare în materie penală
 21. II.5.4 Poziţia comună
 22. II.5.5. Acordurile internaţionale
 23. II.5.6. Lucrările pregătitoare
 24. CAPITOLUL III - Izvoare nescrise ale dreptului Uniunii Europene
 25. III. 1 Principii generale ale dreptului Uniunii Europene
 26. III. 2. Modul de aplicare a principiilor generale de drept
 27. III. 3. Principiile aplicate de către Curtea de justiţie
 28. III. 4. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 29. CONCLUZII
 30. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR

Uniunea Europeană este construită într-un sistem instituțional unic în lume.

Prin izvoare ale dreptului comunitar înțelegem forma juridică de transpunere a normelor juridice, a regulilor ce guvernează conduita subiecților de drept ce participă la raporturile juridice comunitare.

Regimul izvoarelor (enumerarea si ierarhia acestora) rezultă nu numai din Tratatele institutive, ci și din practica instituțiilor și a statelor membre, precum și din sistematizarea realizată chiar de Curtea de justiție a Comunitații Europene.

Dreptul comunitar reprezintă totalitatea regulilor aplicabile în aceasta noua ordine juridică. Astfel, se poate vorbi despre izvoare nescrise, precum principiile generale de drept sau jurisprudența Curții ori izvoare care își au originea în afara ordinii juridice comunitare, ca dreptul izvorât din relațiile externe ale Comunitarilor sau dreptul complementar aparut prin acte convenționale încheiate de către statele membre pentru aplicarea Tratatelor.

„Analiza succintă a actelor normative din sistemul comunitar presupune prezentarea principalelor surse de drept primar (tratatele), drept derivat (regulamentele, deciziile, directivele) dar și o prezentare sumară a izvoarelor nescrise (cutuma, jurisprudența și principiile generale ale dreptului comunitar în general)”

1. Izvoarele originare (primare)

În categoria izvoarelor primare sunt incluse actele juridice fundamentale ale dreptului comunitar constituite de:

- Tratatele de instituire a celor trei Comunităţi europene;

- cele două tratate bugetare;

- deciziile privind resursele proprii ale Comunităţilor;

- Actul Unic European şi Tratatul de fuziune din 1967;

- decizia şi actul privind alegerile directe în Parlamentul european (1976);

- deciziile şi tratatele de aderare;

- Tratatul de modificare a tratatelor de instituire a Comunităţilor europene privind Groenlanda (17 martie 1984);

- Tratatul de la Maastricht;

- Tratatul de la Amsterdam;

- Tratatul de la Nisa.

Unele dintre aceste acte comunitare cuprind şi protocoale anexe. Ele fac parte integrantă din aceste acte, aşa cum se precizează în chiar cuprinsul lor (art. 311 CE, art. 84 CECO, art. 207 Euratom).

Aceste acte comunitare menţionate constituie un adevărat “corpus” constituţional, ele având prioritate asupra altor acte comunitare de nivel inferior şi beneficiind de o prezumţie absolută de legalitate.

Conform art. 293 CE, statele membre, în măsura în care este necesar, pot încheia convenţii între ele privind:

“- protecţia persoanelor, satisfacerea şi protecţia drepturilor în aceleaşi condiţii ca în cazul drepturilor acordate de fiecare stat propriilor săi resortisanţi;

- eliminarea dublei impuneri în cadrul Comunităţii;

- recunoaşterea reciprocă a societăţilor comerciale şi firmelor în înţelesul par. 2 al art. 48, păstrarea personalităţii juridice în cazul transferului sediului lor dintr-o ţară în alta şi posibilitatea fuziunii între societăţi şi firme cârmuite de legile diferitelor ţări;

- simplificarea formalităţilor privind recunoaşterea reciprocă şi executarea hotărârilor curţilor ori tribunalelor şi a sentinţelor arbitrale”.

Astfel au fost adoptate mai multe asemenea convenţii : Convenţia din 1968 privind recunoaşterea reciprocă a societăţilor, Convenţia de la Bruxelles din 1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, Convenţia de la Roma din 1980 asupra legii aplicabile obligaţiilor contractuale, Convenţiile de la München din 1973 şi de la Luxemburg din 1989 relative la brevetele europene, respectiv comunitare, Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri în caz de corectare a beneficiilor întreprinderilor asociate.

Preview document

Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 46
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 47
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 48
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 49
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 50
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 51
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 52
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 53
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 54
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 55
Izvoarele Dreptului Comunitar - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Izvoarele Dreptului Comunitar.docx

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Izvoarele Dreptului European

1. Izvoarele dreptului european: noţiune, clasificare Teoria dreptului, ca şi legislaţia formală, face deosebire între ceea ce reprezintă forma...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Drept Instituțional Comunitar European

CAPITOLUL I §1. Izvoarele dreptului instituţional comunitar Izvoarele dreptului instituţional comunitar sunt izvoare de drept comunitar originar,...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Comunitar

Izvoarele dreptului comunitar european Cel mai important criteriu de clasificare e criteriul fortei juridice a normelor dreptului comunitar...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Izvoarele Dreptului Comunitar

1. Izvoarele originare (primare) În categoria izvoarelor primare sunt incluse actele juridice fundamentale ale dreptului comunitar constituite de:...

Izvoarele Dreptului Comunitar

Introducere Izvoarele Dreptului comunitar sunt definite ca modalitati specifice prin care regulile de conduita considerate necesare în structurile...

Drept Comunitar - Izvoarele Dreptului Comunitar European

În literatura de specialitate, nu există o clasificare unitară a izvoarelor dreptului comunitar. Unii autori clasifică aceste surse în urmatoarele...

Izvoarele Dreptului Comunitar

IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR 1. Introducere Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este...

Izvoarele Dreptului Comunitar

În doctrină se disting două categorii esenţiale de izvoare ale dreptului comunitar: izvoare primare şi izvoare secundare. 1. Izvoarele originare...

Izvoarele Dreptului Comunitar European

Dreptul comunitar european In literatura de specialitate au fost elaborate numeroase definitii ale dreptului comunitar European, tinand seama de...

Ai nevoie de altceva?