Izvoarele Dreptului Financiar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17871
Mărime: 68.71KB (arhivat)
Publicat de: Grigoriana P.
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihalcea Ion
este o lucrare de licenta pe care am elaborat-o pentru o absolventa a facultatii de Management, Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea,Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Cuprins

 1. Introducere.2
 2. CAPITOLUL I .6
 3. 1. Evoluţia sistemului financiar în România .6
 4. 1.1. Conceptul de sistem financiar şi finalităţile acestuia.6
 5. 1.2. Scurtă incursiune în istoria fiscalităţii în România; Fiscalitatea în spaţiul românesc de la începuturi până la mijlocul secolului al XX-lea.……….10
 6. 1.3. Sistemul financiar românesc în perioada 1948-1989 prin prisma izvoarelor de drept.…19
 7. CAPITOLUL I I.24
 8. 2. Izvoarele dreptului financiar.….24
 9. 2.1. Izvoarele dreptului financiar român.….24
 10. 2.1.1. Izvoarele dreptului financiar, noţiune şi conţinut.….24
 11. 2.1.2. Izvoarele generale sau comune .….27
 12. 2.1.3. Izvoarele speciale sau specifice dreptului financiar .….28
 13. 2.1.4. Ordonanţele guvernamentale.….36
 14. 2.1.5. Hotărârile Guvernamentale.38
 15. 2.1.6. Instrucţiunile şi ordinele Ministerului Finanţelor Publice.38
 16. 2.1.7. Alte acte normative.38
 17. 2. 2. Izvoarele dreptului financiar şi fiscal comunitar.39
 18. CAPITOLUL I I I.40
 19. 3. Rolul izvoarelor de drept financiar în sistemul fiscal din România, după anul 1989.……….40
 20. 3.1. Remodelarea principalelor impozite directe.40
 21. 3.2. Impozitul pe venitul persoanelor juridice.40
 22. 3.3.Impozitul pe veniturile persoanelor fizice.49
 23. Concluzii.53
 24. Bibliografie.55

Extras din licență

Introducere

Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul statelor, al naţiunilor, este determinat de situaţia finanţelor publice. Nevoile şi interesele publice se realizează de către stat, în principal (şi uneori exclusiv) prin bani. Într-adevăr, cheltuielile pe care le are de efectuat statul nu se pot efectua decât în bani. Fără bani nu există nici finanţe publice.

Această caracteristică explică şi preocuparea pentru etimologia cuvântului finanţe. După câte se pare, noţiunea de finanţe provine de la cuvintele latineşti fiare sau finis, care se traduc prin a termina, a încheia un diferend, o acţiune judiciară în legatură cu plata unei sume de bani. De la aceste cuvinte s-a format financia sau financia pecuniaria, adică plata în bani. Se crede că din aceste cuvinte latineşti s-a născut noţiunea finance folosită în Franţa în secolele XV-XVI, care avea mai multe înţelesuri şi anume: sume de bani, resurse băneşti, venit al statului, iar les finances echivala cu gospodaria publică, patrimoniul statului.

Finanţele publice reprezintă forma bănească a relaţiilor economice, în procesul repartiţiei produsului social şi venitului naţional în cadrul îndeplinirii funcţiilor statului. Conţinutul social, economic şi în special juridic al relaţiilor financiare, funcţiile şi importanţa lor sunt câteva din problemele fundamentale ale ştiinţei dreptului financiar.

Obiectul reglementării juridice financiare nu reprezintă altceva decât conţinutul dreptului finanţelor publice, iar acesta se circumscrie, în principiu, componentelor structurale ale finanţelor publice cu respectarea delimitării acestora faţă de finanţele private.

Autori contemporani consideră că finanţele publice exprimă relaţii economice de repartizare a venitului naţional şi că înţelegerea acestui fapt a permis studierea impactului pe care fenomenele financiare le produc asupra domeniilor economic, social, politic, etc.

Ştiinţa financiară sau ştiinţa finanţelor publice este o ştiinţă pluridisciplinară care studiază mijloacele prin care persoanele publice (statul şi puterile locale) îşi procură veniturile necesare pentru satisfacerea nevoilor colective ale populaţiei, nevoi pe care sunt însărcinaţi a le împlini, precum şi normele cerute pentru funcţionarea serviciilor privitoare la împlinirea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor.

D.D. Şaguna defineşte finanţele publice ca fiind raporturi social-economice de formare şi repartizare, în expresie bănească, ce apar în legătură cu constituirea şi utilizarea resurselor necesare statului pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale .

Remarcăm faptul că, în doctrina noastră, nu există deosebiri fundamentale în definirea dreptului financiar. Potrivit profesorului Ioan Condor, dreptul financiar cuprinde totalitatea normelor juridice prin intermediul cărora se mobilizează, se administrează, se repartizează pe destinaţii şi se controlează fondurile băneşti necesare satisfacerii nevoilor publice, iar Ioan Gliga consideră că dreptul financiar este ansamblul normelor juridice prin care se stabilesc şi se autorizează procedee sau mijloace financiare ale statului şi ale altor colectivităţi locale.

Profesorul D.D. Şaguna defineşte dreptul finaciar ca fiind format din totalitatea actelor normative care reglementează relaţiile de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice, destinate satisfacerii intereselor generale ale societăţii.

În cele ce urmează, considerăm necesar a face unele precizări terminologice. Referindu-se la ramura juridică definită mai sus, unii autori o denumesc “drept financiar” , alţii “drept financiar şi fiscal ” ori “drept fiscal şi financiar” , iar alţii pur şi simplu “drept fiscal” sau “drept fiscal al afacerilor”.

Considerăm că nici una dintre aceste formulări nu este tocmai exactă. Astfel, fără a confunda noţiunea de “bani” cu aceea de “finanţe”, dorim totuşi să arătăm că analizând totalitatea finanţelor ce se realizează la nivelul unei economii, putem constata faptul că avem de-a face cu aceeaşi distincţie înregistrată şi în ceea ce priveşte ramurile de drept, şi pe care am subliniat-o anterior. Aşadar, în funcţie de forma de proprietate asupra banilor , avem de-a face cu finanţe publice sau finanţe private, după caz.

Relaţiile sociale ce iau naştere, se modifică şi se sting în sfera finanţelor publice intră sub incidenţa “dreptului financiar public” sau “dreptului finanţelor publice”, cum a mai fost el denumit.

Spre deosebire de acestea, relaţiile sociale ce iau naştere, se modifică şi se sting în sfera finanţelor private, intră sub incidenţa mai multor ramuri de drept privat: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul bancar, dreptul asigurărilor private, etc.

Preview document

Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 46
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 47
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 48
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 49
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 50
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 51
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 52
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 53
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 54
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 55
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 56
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 57
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 58
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 59
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 60
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 61
Izvoarele Dreptului Financiar - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Izvoarele Dreptului Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni introductive Analiza stadiului actual al relaţiilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională,...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Teste grilă drept financiar și fiscal

1. Care din următoarele reguli aparţin creditelor bugetare, ca şi condiţie de bază pentru efectuarea de cheltuieli publice? 1) prevederea expresă...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Te-ar putea interesa și

Drept Financiar

CAPITOLUL 1. Relatiile financiare 1.1. Concept. Finantele publice (economia sectorului public) studiază conditiile care asigură functionarea...

Drept Financiar Public

Comentaţi următorul citat: “Veniturile statului sunt o porţiune pe care fiecare cetăţean o dă din avutul său pentru a avea siguranţa celeilalte...

Drept Financiar

I. NOŢIUNI GENERALE 1. Noţiunea şi obiectul de studiu al dreptului finanţelor publice Dreptul financiar public reprezintă ansamblul normelor...

Subiecte Drept Financiar

1. Principalele categorii de venituri ale statului in perioada domniei lui Al.I.Cuza(+categorii de contribuabili). Sursele principale de venituri...

Drept Financiar și Fiscal

Etapele bugetare 1. elaborarea sau intocmirea bugetului de stat-sarcina elaborarii acestui proiect ii revine puterii executive nu exista derogari...

Drept Financiar

Dreptul financiar poate fi definit ca reprezentand ansamblul normelor juridice care reglementeaza, in regim de drept public,relatii de constituire,...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Dreptul Finanțelor Publice

CAPITOLUL 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE FINANTELE PUBLICE SI DREPTUL FINANCIAR 1. Finantele publice: notiune, definitie, trasaturi si functii...

Ai nevoie de altceva?