Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 10525
Mărime: 86.51KB (arhivat)
Publicat de: Claudia D.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Oprea
Facultatea de Drept
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1 4
 3. Drept internațional privat. Noțiuni generale. Definiții 4
 4. 1.1 Drept internațional privat. Noțiune 4
 5. 1.2 Conflictul de legi 5
 6. 1.3 Legea aplicabilă. Noțiune 6
 7. 1.4 Regulamentul UE 650/2012 7
 8. 1.5. Definiția succesiunii 8
 9. 1.6 Felurile Succesiunii 10
 10. Capitolul 2 11
 11. Autonomia de voință 11
 12. 2.1 Principiul autonomiei de voință 11
 13. 2.2 Frauda la lege 14
 14. Capitolul 3 16
 15. Criteriul obiectiv raportat la legea aplicabilă 16
 16. 3.1 Reședința obișnuită 16
 17. Capitolul 4 19
 18. Domeniul Lex Succesionis 19
 19. 4.1 Deschiderea succesiunii 19
 20. 4.2 Data deschiderii succesiunii 21
 21. 4.3 Locul deschiderii succesiunii 21
 22. 4.4 Capacitatea și vocația succesorală 22
 23. 4.5 Nedemnitatea succesorală 24
 24. 4.6 Testamentul 25
 25. 4.7 Condițiile de fond și formă ale dispozițiilor pentru cauză de moarte 26
 26. Concluzii 28
 27. Bibliografie 30

Extras din licență

Introducere

Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite țări. Dezvoltarea acestor relații este condiționată de existența unei reglementări care să asigure ordinea juridică.

În cadrul relațiilor international se desfășoară activități care se exprimă în raporturi juridice. Aceste relații concretizează legăturile de diferite nature care se stabilesc între participanții la viața international.

Raporturile juridice vin în contact cu mai multe sisteme de drept datorită elementelor străine sau elemente de extraneitate, care intervin în respectivele raporturi. Astfel, elementul de extraneitate constituie criteriul de individualizare a raporturilor juridice de drept internațional privat.

În prezenta lucrare voi face referire la legea aplicabilă succesiunii în sens larg, după care voi trata acest subiect pe baza Regulamentului UE 650/2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor, încercând să explic și să arăt cum, în ce situații și în ce măsură se va aplica prezentul regulament.

Datorită acestui regulament va facilita problema succesiunilor internaționale cu care se vor confrunta cetățenii statelor membre. Cu noul regulament va fi posibilă eficientizarea procesului succesoral, acesta aducând mai multă siguranță juridică cetățenilor și făcând mult mai facilă determinarea legii aplicabile.

În prima parte o să definesc anumite noțiuni de bază ale acestei lucrări, după care, în cea de-a doua parte voi trata autonomia de voință în materie succesorală în vederea alegerii legii aplicabile succesiunii. În partea a treia o să fac referire la criteriul obiectiv raportat la legea aplicabilă, iar ultima parte este dedicată dezvoltării domeniului lex succesionis.

Capitolul 1

Drept internațional privat. Noțiuni generale. Definiții

1.1 Drept internațional privat. Noțiune

Legăturile internaționale tot mai strânse și mai dezvoltate au făcut ca domeniul dreptului internațional să câștige teren în fața altor ramuri de drept. Având în vedere deplasarea persoanelor tot mai rapidă și mai frecventă dintr-o țară în alta, acest lucru a dus la crearea unor situații juridice de drept privat noi pentru care au incidență legislațiile mai multor țări. Aceste situații pot privi diferite domenii de drept privat, cum ar fi dreptul civil, dreptul comercial, dreptul muncii etc. . Tocmai de aceea s-a impus crearea acestei ramuri de drept, cea a dreptului internațional privat, pentru rezolvarea problemelor ce țin de conflictele de legi în spațiu.

Raporturile juridice dintre persoanele fizice și juridice aparținând diferitelor state se stabilesc ca urmare a schimburilor existente. Dezvoltarea continuă a relațiilor dintre state, colaborarea pe planul social, cultural, dar mai mult, pe planul economic și politic, s-a transpus pe planul juridic în multiplicarea raporturilor de drept privat cu un element extern.

Dreptul internațional privat este o ramură formată din normele juridice care reglementează relațiile sociale cu elemente de extraneitate, stabilite între persoane fizice și/sau juridice, ca subiecte de drept privat. Urmare a existenței acestor raporturi formate între persoane, precum și a existenței elementelor de extraneitate, statele încheie convenții internaționale multilaterale sau bilaterale, prin care își reglementează principalele aspecte privitor la conflictele de legi în spațiu (ex. Convenția de la Haga 1 august 1989 privind legea aplicabilă succesiunilor pentru cauză de moarte). Alteori statele elaborează singure norme de conflict specifice, proprii (ex. art. 2633 și următoarele din Noul Cod Civil).

Elementul de extraneitate poate fi definit ca fiind o împrejurare de fapt raportată la unul dintre elementele raportului juridic, acest element nefăcând parte din structura raportului juridic. Cetățenia, domiciliul, reședința, naționalitatea sunt elemente de extraneitate, componente ale raportului juridic de drept internațional privat prin care se stabilește legătura cu o lege străină.

Bibliografie

Tratate și monografii

- Pierre Becque, Evoluția noțiunii de familie și consecințele acesteia în materie succesorală în dreptul francez, Uniunea Internațională a Notariatului Latin, apud Mircea Bob, Evoluția noțiunii de familie și influența acesteia asupra ordinii succesorale legale, editura Monitorul Oficial, 2013;

- Adina Buciuman, Mihali David, Drept civil. Drepturi reale, Editura Hamangiu, 2012;

- Vasile Bîcu, Drept civil. Succesiuni, Editura Fundației Andrei Șaguna, 2010;

- Gabriel Boroi, Drept civil. Parte Generală. Persoanele, Editura a II-a Editura All Beck, 2002;

- Ion Chelaru, Gheorghe Gheorgiu, Drept internațional privat, Editura C. H. Beck, 2007;

- Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni și testamente, Editura Rosetti, 2003;

- George Valentin A. Cucu, Teză de doctorat, Frauda la lege în Dreptul internațional privat, Universitatea din București, Facultatea de Drept, 1941;

- Ion P. Filipescu, Drept Internațional Privat, vol. I, Editura Actami, 1997;

- Dumitru C. Florescu Drept Succesoral, Editura Universul Juridic, 2013;

- Elena Iftime, Elemente de drept internațional, suport de curs, 2010;

- Maria Ileana Muțiu, Drept civil. Succesiuni, Editura Paideia, 2004;

- Patrick Lazăr Nașterea și moartea în dreptul civil , Editura Europolis, 2011;

- E. Molcuț, D. Oancea, Drept Roman, Casa de editură și presă Șansa S.R.L, 1997;

- N. Popa, M.C. Eremia, S. Cristea, Teoria generală a dreptului , Editura ALL Beck, 2005;

- V. V. Popa Drept civil. Partea generală. Persoanele , Editura All Beck, 2005;

- Dan Andrei Popescu, Drept Internațional Privat, vol. I , Editura Lumina Lex, 1999;

- O. Ungureanu, C. Jugastru, Manual de drept internațional privat, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1998

Articole

- Alina Oprea, , Exceptia de ordine publică international în dreptul international privat și rezerva succesorală, Revista Studia, nr. 4/2012;

- Dan Andrei Popescu, Dreptul European al moștenirilor sau cum să traversezi râul simțind pietrele , Revista de Drept Privat, nr. 1/2014.

Site-uri

- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:RO:PDF

- www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/03/ro/1/EF0703RO.pdf

- http://lecturijuridice.blogspot.ro/2012/05/data-si-locul-deschiderii-mostenirii.html

- http://www.urbaniulian.ro/2008/09/10/cauza-data-si-locul-deschideri-unei-dezbateri-succesorale-mosteniri/

- http://www.studentie.ro/cursuri/drept-civil/drept-international-privat_i47_c1037_161571.html

Legi

- Noul Cod Civil, editura Hamangiu, actualizat 12 octombrie, 2011;

- Regulamentul UE 650/2012, Publicat în JOUE nr. L201 din 27 iulie 2012.

Preview document

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 1
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 2
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 3
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 4
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 5
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 6
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 7
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 8
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 9
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 10
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 11
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 12
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 13
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 14
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 15
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 16
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 17
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 18
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 19
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 20
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 21
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 22
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 23
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 24
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 25
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 26
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 27
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 28
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 29
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 30
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 31
Legea aplicabilă succesiunilor internaționale - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Legea aplicabila succesiunilor internationale.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Convenția de Arbitraj

Introducere În cadrul arbitrajului comercial internaţional, convenţia de arbitraj îndeplineşte mai multe funcţii importante. Cea mai importantă...

Evaziunea Fiscală Internațională

CAPITOLUL I. Paradisurile fiscale 1.1. Noţiuni de bază Pentru a ne permite să ne facem înţeleşi pe parcursul acestui capitol vom defini pe scurt...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Cooperarea judiciară în materie civilă - executarea unei hotărâri

INTRODUCERE Privind în urmă, în ultimii ani observăm o evoluție importantă în domeniul dreptului european. Dreptul internațional privat sau...

Calificarea și conflictul de calificări

Secţiunea 1 Noţiune şi definiţie În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a afla ce lege va cârmui efectele juridice ale...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Curs selectiv pentru examenul de definitivat pentru notari publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Ai nevoie de altceva?