Legitima Apărare

Licență
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 27932
Mărime: 107.82KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: victor ponta

Cuprins

CAPITOLUL I . Aspecte generale privind răspunderea penală.5

1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale şi a cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei.5

1.2. Evoluţia concepţiilor asupra fundamentului răspunderii penale.6

CAPITOLUL II. Istoricul reglementării legitimei apărări.14

2.1. Legitima apărare în orânduirea slavagistă.14

2.2. Legitima apărare în orânduirea feudală.16

2.3. Legitima apărare în dreptul vechi românesc.18

2.4. Legitima apărare în reglementarea actual.20

CAPITOLUL III. Noţiunea şi trăsăturile definitorii ale legitimei apărări.24

3.1. Legitima apărare ca stare de fapt.24

3.2. Legitima apărare, cauza care înlătură existenţa infracţiunii.25

3.2.1. Lipsa vinovăţiei în cazul faptei comise în legitimă apărare.26

3.2.2. Lipsa pericolului social al faptei comise în legitimă apărare.27

3.3. Legitima apărare ca instituţie de drept.29

3.3.1. Atacul (agresiunea).30

a. Atacul – faptă a omului;.30

b. Atacul – acţiune, inacţiune.31

3.3.2. Pericolul.32

a. Pericolul generat de atac;.32

b. Pericolul real (efectiv).33

3.3.3. Apărarea.33

a. Condiţia obiectivă a apărării;.33

b. Condiţia subiectivă a apărării.34

CAPITOLUL IV. Condiţiile referitoare la atac.39

4.1. Atacul din punct de vedere obiectiv.39

4.1.1. Atac material.39

4.1.2. Atac direct.40

4.1.3. Atac imediat.41

4.2. Atacul din punct de vedere juridic.47

4.2.1. Atac injust.47

4.2.2. Atacul devenit injust, prin depăşirea limitelor legitimei apărari.50

4.2.3. Atacuri premise.51

4.2.4. Atacuri juste.52

4.3.Pericolul pe care îl prezintă atacul.53

4.3.1 Gravitatea pericolului.53

4.3.2. Pericolul actual.58

CAPITOLUL V. Condiţiile referitoare la apărare.59

5.1. Obiectul apărării.59

5.2. Limitele apărării în raport cu intensitatea atacului.63

5.2.1. Proporţionalitatea apărării.64

5.2.2. Caracterul proporţiei dintre apărare şi atac.65

5.3. Depăşirea limitelor apărării.67

5.3.1. Depăşirea limitelor apărării cu intenţie.70

5.3.2. Depăşirea limitelor apărării din culpa.70

5.3.3. Depăşirea limitelor legitimei apărări din eroare.71

5.3.4. Depăşirea limitelor legitimei apărări şi provocarea.71

5.3.5. Răspunderea terţilor în depăşirea limitelor legitimei apărări.72

5.3.6. Excesul justificat.73

CAPITOLUL VI. Efectele legitimei apărări.75

6.1. Efectele „in personam” .75

6.2.Răspunderea civilă în legitima apărare.75

6.2.1. Răspunderea civilă a făptuitorului beneficiar al unei cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei.75

6.2.2. Răspunderea civilă în cazul legitimei apărări perfecte.78

6.2.3. Răspunderea civilă în cazul excesului justificat.79

6.2.4. Răspunderea civilă în cazul depăşirii limitelor legitimei apărări.79

6.2.5. Răspunderea civilă în cazul legitimei apărări putative.80

CAPITOLUL VII. Concluzii.81

BIBLIOGRAFIE.88

Extras din document

CAPITOLUL I

Aspecte generale privind răspunderea penală

1.1. Concepţii asupra fundamentului răspunderii penale

Răspunderea penală este instituţia juridică fundamentală a dreptului penal care alături de instituţia infracţiunii şi instituţia sancţiunilor formează pilonii oricărui sistem de drept penal1.

Aşa cum se arată în Codul Penal, în Titlul II privind infracţiunea2, între cele trei instituţii fundamentale există o strânsă interdependenţă. Infracţiunea ca faptă periculoasă, interzisă prin norma penală atrage prin săvârşirea ei răspunderea penală, infracţiunea fiind temeiul unic al răspunderii penale (art.17 al. 2 C.Pen.), iar răspunderea penală fără sancţiune ar fi lipsită de obiect. Corelaţia este şi invers, adică pedeapsa, aplicarea acesteia, nu poate fi justificată decât de existenţa răspunderii penale a făptuitorului, iar răspunderea penală nu se poate întemeia decât pe săvârşirea unei infracţiuni3.

Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice şi reprezintă

consecinţa nesocotirii dispoziţiei normei juridice penale. Într-adevăr, realizarea ordinii de drept în general, ca şi a ordinii de drept penal presupune din partea tuturor destinatarilor legii, o conduită conformă cu dispoziţiile legii, pentru normala desfăşurare a relaţiilor sociale.

Realizarea ordinii de drept penal are loc prin respectarea de către marea

majoritate a destinatarilor legii penale a dispoziţiilor sale, în cadrul raporturilor de conformare. Pentru cei care nu-şi conformează conduita dispoziţiilor normelor penale săvârşind fapte interzise, restabilirea ordinii de drept încălcate

1 I. Oancea, în Tratat de drept penal-partea generală,ed. All , Bucuresti,1994, p. 99.

2 C. Mitrache, Drept penal român-partea generală, ed.Sansa SRL, Bucuresti, 2002 p.242.

3 C. Bulai, Drept penal, partea generală, Răspunderea penală, Sancţiunile în dreptul penal,

Universitatea Bucureşti,Bucureşti, 1982, p.6.

şi realizarea implicit a ordinii de drept are loc prin constrângere în cadrul unui raport juridic penal de conflict.

Răspunderea penală apare, cu alte cuvinte, ca fiind însăşi raportul juridic de conflict, de constrângere, raport juridic complex cu drepturi şi obligaţii specifice pentru subiectele participante4.

În acelaşi sens este definită răspunderea penală şi în doctrina penală recentă, ca fiind „raportul juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat, pe de o parte, şi infractor pe de altă parte, raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrânge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii5”.

Întrucât unicul temei al răspunderii penale îl formează săvârşirea unei infracţiuni, în cadrul raportului juridic penal de conflict urmează să se stabilească: existenţa faptului care dă naştere răspunderii penale, adică a faptei interzise; sancţiunea corespunzătoare ce urmează să fie aplicată infractorului şi executată de acesta6.

1.2. Evoluţia concepţiilor asupra fundamentului răspunderii penale

Răspunderea penală, în toate timpurile, a avut drept fundament săvârşirea unei infracţiuni, a unei fapte interzise. Răspunderea penală fiind organic legată de concepţia pe care oamenii o aveau asupra noţiunii de infracţiune, în mod normal aceasta a purtat amprenta semnificaţiei ce i se dădea acestei noţiuni.

4 I. Oancea, Drept penal, partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 419.

5 C. Bulai, Drept penal,ed. Sansa SRL, Bucureşti, 1997, p. 14-17.

6 C. Bulai, Drept penal,ed. Sansa SRL, Bucureşti, 1997, p. 13.

La început, infracţiunea a fost privită ca o simplă faptă materială, antrenând deci o răspundere obiectivă. Odată cu dezvoltarea societăţii, în conţinutul

infracţiunii şi-a găsit loc şi o latură subiectivă, pentru ca în sfârşit să se ajungă la concepţia legalităţii incriminărilor şi la răspunderea subiectivă.

Omul primitiv, lipsit de orice noţiune asupra legilor fizice şi naturale, şi mai ales fiziologice7, vedea în infracţiune „o deviere de la ordinea ideală”8 şi pedepsea pe criminal indiferent dacă acţionase sau nu cu intenţie. De multe ori, lipsa intenţiei de a comite fapta învedera chiar o periculozitate mai mare şi crea o reacţie mai severă. Ceea ce caracteriza acest stadiu de dezvoltare a societăţii era prezumţia generală de răspundere, cu antrenarea răspunderii solidare a membrilor grupului.

Preview document

Legitima Apărare - Pagina 1
Legitima Apărare - Pagina 2
Legitima Apărare - Pagina 3
Legitima Apărare - Pagina 4
Legitima Apărare - Pagina 5
Legitima Apărare - Pagina 6
Legitima Apărare - Pagina 7
Legitima Apărare - Pagina 8
Legitima Apărare - Pagina 9
Legitima Apărare - Pagina 10
Legitima Apărare - Pagina 11
Legitima Apărare - Pagina 12
Legitima Apărare - Pagina 13
Legitima Apărare - Pagina 14
Legitima Apărare - Pagina 15
Legitima Apărare - Pagina 16
Legitima Apărare - Pagina 17
Legitima Apărare - Pagina 18
Legitima Apărare - Pagina 19
Legitima Apărare - Pagina 20
Legitima Apărare - Pagina 21
Legitima Apărare - Pagina 22
Legitima Apărare - Pagina 23
Legitima Apărare - Pagina 24
Legitima Apărare - Pagina 25
Legitima Apărare - Pagina 26
Legitima Apărare - Pagina 27
Legitima Apărare - Pagina 28
Legitima Apărare - Pagina 29
Legitima Apărare - Pagina 30
Legitima Apărare - Pagina 31
Legitima Apărare - Pagina 32
Legitima Apărare - Pagina 33
Legitima Apărare - Pagina 34
Legitima Apărare - Pagina 35
Legitima Apărare - Pagina 36
Legitima Apărare - Pagina 37
Legitima Apărare - Pagina 38
Legitima Apărare - Pagina 39
Legitima Apărare - Pagina 40
Legitima Apărare - Pagina 41
Legitima Apărare - Pagina 42
Legitima Apărare - Pagina 43
Legitima Apărare - Pagina 44
Legitima Apărare - Pagina 45
Legitima Apărare - Pagina 46
Legitima Apărare - Pagina 47
Legitima Apărare - Pagina 48
Legitima Apărare - Pagina 49
Legitima Apărare - Pagina 50
Legitima Apărare - Pagina 51
Legitima Apărare - Pagina 52
Legitima Apărare - Pagina 53
Legitima Apărare - Pagina 54
Legitima Apărare - Pagina 55
Legitima Apărare - Pagina 56
Legitima Apărare - Pagina 57
Legitima Apărare - Pagina 58
Legitima Apărare - Pagina 59
Legitima Apărare - Pagina 60
Legitima Apărare - Pagina 61
Legitima Apărare - Pagina 62
Legitima Apărare - Pagina 63
Legitima Apărare - Pagina 64
Legitima Apărare - Pagina 65
Legitima Apărare - Pagina 66
Legitima Apărare - Pagina 67
Legitima Apărare - Pagina 68
Legitima Apărare - Pagina 69
Legitima Apărare - Pagina 70
Legitima Apărare - Pagina 71
Legitima Apărare - Pagina 72
Legitima Apărare - Pagina 73
Legitima Apărare - Pagina 74
Legitima Apărare - Pagina 75
Legitima Apărare - Pagina 76
Legitima Apărare - Pagina 77
Legitima Apărare - Pagina 78
Legitima Apărare - Pagina 79
Legitima Apărare - Pagina 80
Legitima Apărare - Pagina 81
Legitima Apărare - Pagina 82
Legitima Apărare - Pagina 83
Legitima Apărare - Pagina 84
Legitima Apărare - Pagina 85
Legitima Apărare - Pagina 86
Legitima Apărare - Pagina 87
Legitima Apărare - Pagina 88
Legitima Apărare - Pagina 89
Legitima Apărare - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Legitima Aparare.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul timpului de muncă și de odihnă în relațiile de muncă din România

INTRODUCERE ,,Munca este legea lumii moderne; temeiul unui stat este munca; Bogăția unui popor nu stă în bani ci, iarăși, în muncă; Fiecare ,...

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Noțiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei

Capitolul I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei Secţiunea I Noţiunea de cauză care înlătură caracterul penal al faptei...

Legitima apărare

CAP.1 EXPLICATII PRELIMINARE 1.ISTORICUL REGLEMENTARII LEGITIMEI APARARI 1.1. Legitima aparare in oranduirea sclavagista Inca din cele mai...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Circumstanțele agravante legale

CAPITOLUL 1 NOTIUNEA SI CLASIFICAREA CIRCUMSTANTELOR SECTIUNEA 1.1. Notiune – Stari si circumstanete in cadrul individualizarii pedepsei...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Te-ar putea interesa și

Legitima apărare

CAP.1 EXPLICATII PRELIMINARE 1.ISTORICUL REGLEMENTARII LEGITIMEI APARARI 1.1. Legitima aparare in oranduirea sclavagista Inca din cele mai...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Insubordonarea. Lovirea Inferioruluiu. Lovirea Superiorului

INTRODUCERE Disciplina si respectarea stricta a ordinelor comandantilor si sefilor militari au constituit întotdeauna cerinte esentiale ale...

Legitimă apărare și starea de necesitate

INTRODUCERE Consideratii generale privind cauzele justificative Cauzele justificative au fost introduse în noul Cod penal, revenindu-se la...

Cauze Care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

In sistemul dreptului penal institutiile in jurul carora graviteaza toate reglementarile legale sunt: infractiunea , raspunderea penala si...

Legitima apărare în drept penal

I. Introducere Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în...

Drept Penal Comparat

CAPITOLUL I. Cauzele obiective ale justificarii Ne vor retine putin aceste cauze obiective deoarece ele se prezinta de maniera extreme de...

Aspecte teoretice privind legitima apărare

I.GENERALITATI Potrivit art.17 din Codul Penal Roman, infractiunea e definita ca fiind fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie...

Ai nevoie de altceva?