Libera circulație a capitalurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 26448
Mărime: 94.61KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

I.Introducere

II. Acquis-ul comunitar în domeniul liberei circulaţii a Capitalurilor

2.1. Plăţile curente

2.2. Mişcările de capitaluri

2.2.1. Raporturile dintre libera circulaţie a capitalurilor şi libertăţile de stabilire şi de prestare a serviciilor

2.2.2. Regimul juridic al mişcărilor de capitaluri

2.2.3. Efectul direct al dispoziţiilor comunitare referitoare la capitaluri

2.2.4. Libera circulaţie a capitalurilor si fiscalitatea

2.2.5 Libera circulatie a capitalurilor si prevenirea spalarii banilor

III Spatiul Economic European

3.1 Originile SEE

3.2 Rolul Parlamentului European

3.3 Piata Unica

3.4 Libera Circulatie a capitalurilor in contextual pietei Unice

IV. Libera circulaţie a capitalurilor în România si in Uniunea Europeană

4.1Circulaţia capitalurilor în România

4.2Circulaţia capitalurilor în Uniunea Europeană

4.3 Efectul procesului de globalizare asupra economiei României

4.4 Libera circulaţie a capitalurilor în România, între globalizare şi integrarea în Uniunea Europeană

V. Politica comunitară în domeniul concurenţei

5.1Momente cheie în evoluţia politicii în domeniul concurenţei

5.2Principalele reglementări de politică în domeniul concurenţei

A.Baza juridică

B.Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei

5.3Politica în domeniul cartelurilor şi a altor practici restrictive

5.4Politica anti monopol

A.Interzicerea abuzului de poziţie dominantă

B.Controlul concentrărilor

C.Ajutoarele de stat

D.Către o ordine globală în domeniul concurenţei

VI.Concluzii

Extras din document

I.INTRODUCERE

“Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor receptive faţă de idei (...). Va veni o zi când tu Franţa, tu Italia, tu Germania, tu Anglia şi voi toate naţiunile continentului, fără a vă pierde calităţile distincte şi individualitatea glorioasă,vă veţi reuni strâns într-o entitate superioară şi veţi constitui fraternitatea europeană.”

Victor Hugo - Congresul Păcii, Paris, 21 august 1849

După extinderea Uniunii Europene la 27 de State Membre, Piaţa Internă este un spaţiu de aproximativ jumătate de miliard de locuitori şi 20 de milioanede întreprinderi, care se bucură de drepturile de liberă circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor. Piaţa Internă este unul dintre fundamentele cooperării în Uniunea Europeană şi se compune din toate statele membre UE şi ţările Zonei Economice Europene (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein). Uniunea Europeană a încheiat acorduri şi cu alte ţări, astfel încât libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor se aplică, în parte, şi acestora. Totuşi, deciziile privitoare la Piaţa Internă sunt luate exclusive de statele membre UE. Legislaţia referitoare la Piaţa Internă afectează aproape toate domeniile conectate cu libertatea de mişcare, precum protecţia consumatorilor şi a mediului, dreptul de a munci în altă ţară, siguranţa produselor şi licitaţiile publice. Toate persoanele, fizice sau juridice, care îşi exercită dreptul la libera circulaţie sunt tratate egal pe tot teritoriul UE. Spre exemplu, Suedia nu poate impozita diferit o firmă franceză faţă de o firmă suedeză, dacă ambele îşi desfăşoară activitatea în respectiva ţară, după cum nici o firmă suedeză nu-şi poate salariza diferit angajaţii suedezi, faţă de angajaţii de alte naţionalităţi europene. Principiul de bază al Pieţei Interne este libera circulaţie. Esenţa celor patru libertăţi – circulaţia bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor – constă în faptul că toate barierele care s-ar opune liberei circulaţii au fost interzise. Totuşi, există excepţii de la acest principiu, iar guvernele au dreptul dea limita sau de a suspenda importul de produse dacă acestea pun în pericol mediul înconjurător, interesele consumatorilor sau viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor.

II ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIUL LIBEREI CIRCULAŢII A CAPITALURILOR

2.1. Plăţile curente

Distincţia dintre plăţile curente şi circulaţia capitalurilor este dificil de realizat. Astfel, plăţile primelor de asigurare pentru pagube materiale sau pentru asigurarea de răspundere civilă sunt plăţi curente, în timp ce plata primelor pentru asigurarea de viaţă reprezintă o mişcare de capital.

După expirarea perioadei de tranziţie prevăzută de directiva 88/361/CEE, plăţile curente au devenit libere. O efectivă liberalizare a circulaţiei mărfurilor şi serviciilor nu se putea realiza decât prin reglementarea acestor operaţiuni. Tratatul de la Maastricht consfinţeşte liberalizarea, realizată prin faptul că art.562 al Tratatului de la Roma dispune de acum înainte că restricţiile impuse plăţilor dintre statele membre sunt interzise, ca şi acelea dintre statele membre şi statele terţe. Sunt, de asemenea, libere de orice restricţie, plăţile curente dintre statele semnatare ale tratatului privind Spaţiul Economic European.

2.2.Mişcările de capitaluri

2.2.1. Raporturile dintre libera circulaţie a capitalurilor şi libertăţile de stabilire şi de prestare a serviciilor

Exercitarea libertăţilor de stabilire şi de prestare a serviciilor presupune o liberalizare prealabilă a anumitor deplasări de capitaluri. Astfel, libertatea de stabilire postulează unui investitor comunitar de a avea participaţii într-o societate stabilită într-un alt stat membru sau de a creea o filială. Este, de asemenea, cazul liberei prestaţii a serviciilor în cazul sectoarelor sensibile, bancar şi al asigurărilor, care presupune o liberalizare a capitalurilor pe termen scurt (hot money) şi transferuri pentru executarea contractelor de asigurare. Pentru liberalizarea progresivă a circulaţiei capitalurilor dintre statele membre au fost necesare 3 directive: Prima este cea din 11 martie 1960, uşor modificată în anul 1962 (Directiva din 18 decembrie 1962, JOCE, L.49, 22 ianuarie 1963). Acesta a repartizat mişcările de capitaluri într-o anexă prevăzând 4 grade de liberalizare diferite. În acest fel, liberalizarea a fost necondiţionată pentru investiţiile directe legate de dreptul de stabilire.

A doua directivă importantă este cea din 17 noiembrie 1986. Acestă directivă liberaliza, în special creditele pe termen lung, legate de operaţiuni asupra titlurilor care nu erau negociate la bursă. Veritabila liberalizare a venit odată cu adoptarea celei de-a treia directive, din 24 iunie 1987, care liberaliza mai ales mişcările pe termen scurt. Prezentată într-un mod foarte schematic, Directiva din 24 iunie 1988 lasă statelor membre libertatea de a lua măsuri de reglementare a lichidităţii bancare, chiar dacă ele puteau avea consecinţe asupra operaţiunilor de capitaluri efectuate de instituţiile de credit cu nerezidenţi. Directiva mai permitea măsuri de control administrativ, mai ales pentru a se împiedica fraudele fiscale, sau pentru a se face respectate regulile prudenţiale în sistemul bancar, sau în scopuri statistice.

Bibliografie

1. Patriche, D. (coordonator), Felea, M. (editor). Comerţ şi globalizare. Bucureşti, Editura ASE, 2003

2. Biletcaia, A., Globalizare, liberalizare şi regionalizarea comerţului internaţional în perioada actuală şi în perspectivă. Bucureşti, Editura ASE, 2002

3. www.mie.ro Saitul Ministerului Integrării Europene

4.Andreşan-Grigoriu B. şi Ştefan,T. 2009. Tratatele Uniunii Europene: versiune consolidata. Bucureşti: Hamangiu.

5.Bărbulescu, I. Gh. 2008. Procesul decizional în Uniunea Europeană. Iaşi: Ed. Polirom.Theodor, Tudoroiu. 1997. Tratatul Uniunii Europene. Bucuresti: Lucreţius.

6.Bob, C-tin., Grigorescu, A., Săseanu, A., 2009. Dezvoltarea componentelor pieţei unice europene – ierarhizarea ţărilor membre. Revista Română de Statistică, Nr. 12, pp. 19-29.

7.Uniunea Europeană. 2002. Libera circulaţie a capitalului. Bucureşti: Centrul de resurse juridice.

8.Uniunea Europeană, 2010. Versiune consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene

9. Augustin Fuerea- Drept comunitar al afacerilor, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006;

10.Roxana-Daniela Paun, Drept Comunitar, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2009

11.Drept comunitar al afacerilor, Anca Ileana Dusca, Turculeanu Andreea-Livia, Editura Universul Juridic, 2010

12.Octavian Manolache tratat Drept Comunitar European, Editura C.H.Beck iunie 2006

13.Tratatul privind Uniunea Europeană

14.Directiva 72/156/CEE privind fluxurile internaționale de capital.

15. Directiva nr. 88/361/CEE privind liberalizarea circulatiei capitalurilor

16. Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată

www.europa.eu – Site-ul oficial al Uniunii Europene

- www.europeana.ro – Site independent de revista presei

- www.infoeuropa.ro – Site-ul Centrului Info-Europa (Reprezentanta Comisiei Europene în România).

Preview document

Libera circulație a capitalurilor - Pagina 1
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 2
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 3
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 4
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 5
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 6
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 7
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 8
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 9
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 10
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 11
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 12
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 13
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 14
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 15
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 16
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 17
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 18
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 19
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 20
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 21
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 22
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 23
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 24
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 25
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 26
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 27
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 28
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 29
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 30
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 31
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 32
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 33
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 34
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 35
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 36
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 37
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 38
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 39
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 40
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 41
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 42
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 43
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 44
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 45
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 46
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 47
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 48
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 49
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 50
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 51
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 52
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 53
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 54
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 55
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 56
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 57
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 58
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 59
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 60
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 61
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 62
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 63
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 64
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 65
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 66
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 67
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 68
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 69
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 70
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 71
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 72
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 73
Libera circulație a capitalurilor - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Libera circulatie a capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Pruncuciderea

Infracţiunea de pruncucidere, se referă la uciderea de către mamă a propriului copil, în anumite împrejurări, şi reprezintă, de fapt, o variant a...

Răspunderea Funcționarilor Publici Europeni

1. Generalităţi Regulile deontologice care guvernează o anumită activitate sau profesie sunt, de regulă, încorporate în coduri, care reprezintă în...

Răspunderea Penală în Dreptul Internațional

1. Raspunderea penală internaţională 1.1. Consideraţii generale Problema răspunderii internaţionale este foarte importantă pentru comunitatea...

Principiul liberei circulații a capitalurilor

I. Introducere Comunitatea Europeană s-a angajat prin „Cartea Albă" din 1985 a Comisiei, să adopte măsuri în scopul stabi¬lirii progresive, într-o...

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului internațional umanitar

1.Dreptul penal internaţional şi răspunderea penală Răspunderea internaţională este o instituţie juridică în temeiul căreia statul sau alt subiect...

Libera Circulație a Mărfurilor

Scurt istoric In decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi ordini monetare prin Tratatul de la Bretton Woods, iar în 1947 a apãrut GATT. La 19...

Libera circulație a serviciilor și a persoanelor

INTRODUCERE Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (Acordul European)România s-a angajat ireversibil pe calea integrarii...

Dreptul Internațional în perioada conflictelor armate

I. Introducere. Dreptul aplicabil în perioada conflictelor armate Obiectul de reglementare a acestei ramure de drept internațional sunt relațiile...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Libera Circulatie a Platilor si Capitalurilor - Instrumente de Facilitare a Platilor

1.Notiune Principiul liberei circulaţii a capitalului este unul din cele patru principii de bază consfinţite prin Tratatul Comunităţii Europene...

Politicile Uniunii Europene

1. Aspecte generale Conform art. A(1) din Tratatul asupra Uniunii Europene, Inaltele Parti Contractante au instituit intre ele o Uniune Europeana...

Ai nevoie de altceva?