Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 24957
Mărime: 103.17KB (arhivat)
Publicat de: Ladislau Mihailă
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA ”ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ PROGRAMUL DE STUDII: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. Cuprins
 2. INTRODUCERE 4
 3. I. COMUNITĂŢILE UMANE TERITORIALE 5
 4. I.1 CONCEPTUL DE COMUNITALE UMANĂ TERITORIALĂ 5
 5. I.2. TIPOLOGIA COMUNITĂŢILOR UMANE TERITORIALE 6
 6. I.3. SPECIFICUL SATULUI SI ORAŞULUI 7
 7. I.3.A Specificul comunităţii rurale- satul 7
 8. I.3.B Specificul comunităţilor urbane- oraşul 9
 9. I.4 STRUCTURA COLECTIVITĂŢILOR UMANE TERITORIALE ÎN ROMÂNIA 11
 10. II. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 12
 11. II.1 CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 12
 12. II.2 SPECIFICUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 13
 13. II.3 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN ROMÂNIA 14
 14. II.3.1 Caracteristicile administraţiei publice locale în România 14
 15. II.3.2 Rolul administraţiei publice locale 15
 16. II.4 INSTITUŢII ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA: CONSILII LOCALE, PRIMĂRII, CONSILII JUDEŢENE ŞI PREŞEDINTELE ACESTUIA 16
 17. II.4.1 Consiliul local 16
 18. II.4.2 Primarul şi aparatul său de specialitate 18
 19. II.4.3 Consiliul judeţean şi preşedintele său 20
 20. III. LIDERUL POLITIC 23
 21. III.1 CONDUCEREA 23
 22. III.2 LIDERUL ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI 24
 23. III.3 TIPURI DE LIDERI 24
 24. III.4 STILURI DE CONDUCERE 25
 25. III.5 LIDERI ŞI MANAGERI 26
 26. IV. LIDERUL POLITIC LOCAL 28
 27. IV.1 SPECIFICUL LIDERULUI POLITIC 28
 28. IV.2 LIDERUL POLITIC LOCAL 29
 29. IV.3 TIPOLOGIA LIDERULUI POLITIC LOCAL 30
 30. STUDIU DE CAZ 32
 31. I. PARTEA TEORETICĂ 33
 32. I.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE 33
 33. II. PARTEA PRACTICĂ 34
 34. CONCLUZII 43
 35. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din licență

Introducere

Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul pe baza căruia să construiesc o licenţă a cărei cercetare să mă pasioneze şi să îmi testeze limitele. Studiul „administraţiei publice” timp de trei ani m-a făcut să mă simt oarecum „obligată” în alegerea unei teme care să includă şi această parte a materiei, dar şi să pot realiza un studiu de caz interesant şi de actualitate.

De aceea „Liderul şi procesul de conducere în administraţia publică locală” mi s-a parut o temă prin intermediul căreia pot aborda atât partea teoretică a modul de conducere a unei unităţi administrativ teritoriale, dar şi o parte practică în investigarea liderilor locali, şi a modului în care aceştia privesc procesul de conducere şi importanţa nevoilor locale.

Modul în care am structurat prezenta licenţă este unul simplu, care a urmat linii clare şi succinte fără a devia de la subiectul propus încă din titlu.

Importanţa dreptului administrativ şi a colectivităţilor locale a crescut o dată cu trecerea timpului şi cu modernizarea sistemelor de conducere din toate ţările lumii. Aşa şi la noi importanţa unităţilor administrativ teritoriale în administraţia publică centrală a crescut văzând cu ochii, atribuţiile acestora multiplicându-se cu fiecare schimbare ce are loc la nivel naţional.

Aşadar, am considerat că trebuie să închei 3 ani de studii universitare nu altfel, decât cercetând şi adunând date legate de administraţia publică locală, chiar de la începuturile ei. Modul de alegere, conducere şi exercitare al drepturilor şi oblilgaţiilor într-o comunitate locală este mai mult decât fascinant, şi se resimte la nivel central. Asta deoarece în momentul în care pe plan local există o ordine perfectă, un echilibru aproximativ egal între nevoi şi resurse, atunci cu siguranţă şi la nivel central aceste acţiuni vor avea răsunete pozitive, spre a duce la o ţară prosperă.

Pe lângă interesul în ceea ce priveşte modul de organizare şi alegere al conducerii locale, pe care l-am dus la saturare prin studiul părţii teoretice, partea practică este de actualitate. Liderii politici, atât cei de la nivel local cât şi cei de la nivel naţional, sunt persoanele care „dictează” cu adevărat lucrurile într-o ţară sau comunitate. De aceea, am ales să analizez în ce mod comunică liderii politici actuali cu publicul larg, cu electoratul. Am vrut să văd dacă liderii nostri sunt carismatici şi populişti prin intermediul acţiunilor pe care le întreprind, dar şi prin intermediul discursurilor, de care, în situaţia României actuale, nu ducem lipsă.

I. Comunităţile umane teritoriale

În România, ca şi în restul lumii, în contextul schimbărilor intervenite în viaţa social-politică, economică, culturală a statului, reflectate la nivel instituţional în legislaţia naţională din ultimii ani, nu putem contesta apariţia unor noi fenomene politico-juridice.

Admiterea existenţei în cadrul statului a unor noi subiecte de drept prin acordarea personalităţii juridice de drept public, unităţilor administrativ-teritoriale, în care se regăsesc colectivităţile locale, a determinat o nouă filosofie, o abordare specială, dar în acelaşi timp o schimbare a fenomenului normativist în viaţa administrativă locală.

I.1 Conceptul de comunitale umană teritorială

Dreptul colectivităţilor locale, ca şi dreptul administrativ, din care face parte, nu poate fi analizat şi explicat în afara relaţiilor sociale pe care le reglementează şi carora li se adresează. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că individul îşi duce existenţa în societate, într-un sistem care îl pun în contact nemijlocit şi diversificat cu semenii săi.

În una din lucrarile sale( Traian Herseni,1982) spune ca pot fi considerate comunităţi toate formele de viaţă socială din care individul face parte prin naştere: familie, grup de rudenie, apartenenţă etnică sau naţională, limbă maternă, localitate, cetăţenie, religie, etc .

În doctrina românească, colectivităţile locale sunt concepute în două moduri de organizare. Într-un prim mod (Anibal Teodorescu,1929)spune ca „colectivităţile locale sunt desmembrăminte ale statului, creaţii ale legii pentru scopuri adiministrative, ca simple circumscripţii teritoriale ridicate la rangul de persoane juridice”.

Într-o altă accepţiune (Anibal Teodorescu,1935) „ colectivităţile locale sunt privite ca şi societăţi naturale , la originea lor concomitente sau anterioare statului, care se bucură de drepturi pe care statul le-a recunoscut mai cu seamă decât le-a atribuit”.

Există folosită şi expresia de colectivităţi teritoriale locale, adică cetăţenii, populaţia care trăieşte pe o anumită porţiune a teritoriului de stat, exitând o organizare juridică administrativă şi interese publice locale proprii, distincte. Căutând în doctrina internaţională, unii autori francezi, definesc colectivităţile teritoriale ca fiind acele grupuri umane legate printr-o viaţă comună şi aflate pe acelaşi teritoriu, sau un ansamblu format din toate grupele umane definite prin ataşamentul lor la un anumit teritoriu, pe când un alt autor, pe consideră chiar veritabile contraputeri. Într-o altă opinie,( Corneliu Manda,2002) colectivităţile locale sunt comunităţi umane speciale ale poporului care constituie statul, caracterizate prin ataşamentul lor la o parte delimitată a teritoriului naţional, cu anumite interese, care sunt proprii, dar similare cu interesele comunităţilor asemănătoare. În general, toţi autorii sunt de acord cu dubla natură a colectivităţilor locale, în principal, aceea de colectivitate descentralizată şi de circumscripţie teritorială a statului.

Constituţia României din 1991, stabileşte „ administraţia publică locală ca pe o structură în cadrul administraţiei publice” ce desemnează „ ansamblul de autorităţi administrative autonome care rezolvă, conduc şi execută treburile publice locale”.

Ca atare, administraţia publică locală, fundamentată’ pe dispoziţiile constituţionale, apare ca totalitate a serviciilor publice locale, organizate sau recunoscute de lege, chemate sa administreze interesele proprii ale colectivităţilor locale, prin autorităţi administrative autonome, cu putere de decizie, alese de către acestea, şi sub controlul de legalitate al autorităţilor statului.

În doctrina franceză, de exemplu, noţiunea de colectivitate locală şi colectivitate teritorială sunt ultilizate în mod disctinct, iar uneori nu se face diferenţa între ele şi conceptul de comunitate

teritorială. Unii autori, consideră că conceptul de colectivitate locală, este mult mai larg, el implicând nu numai colectivităţile teritoriale ci şi întreprinderile publice de la nivel local.

I.2. Tipologia comunităţilor umane teritoriale

Comunitatea este o formă de asociere bazată pe voinţa organică a membrilor săi, relaţiile dintre ei sunt determinate de legăturile spaţiale şi spirituale, sunt relaţii afective şi de cooperare. Conceptul de comunitate priveşte deci o mulţime particulară de relaţii sociale bazate pe un element comun tuturor participanţilor. Conţinutul ideii de comunitate a rămas un subiect de dispută în eviluţiile ulterioare ale sociologiei. Tema comunităţilor umane teritoriale a fost atinsă pentru prima dată de către Ferdinand Tönnies, ca reprezentant al sociologiei clasice, care considera că societatea este opusul comunităţii.

De milenii însă umanitatea este organizată în unităţi teritoriale de dimensiuni mai mari sau mai mici, cum ar fi : metropola, oraşul, satul, cătunul. Acestea sunt principalele tipologii de comunităţi teritoriale, având fiecare la dispoziţie un anumit spaţiu, mai întins sau mai restrâns.

Metropola este reprezentată, de un centru urban de dimensiuni mari, foarte dezvoltat economic, cultural şi politic, fiind de asemenea, central unei ţări sau al unei regiuni, având un rol important în relaţiile regionale şi internaţionale. Există diferenţe in definirea metropolelor şi a zonelor metropolitan de la stat la stat. Pentru prima dată, termenul de “metropolis” s-a folosit în Grecia Antică pentru a desemna oraşul care era central religios, economic, cultural si social al regiunii.

Preview document

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 1
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 2
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 3
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 4
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 5
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 6
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 7
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 8
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 9
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 10
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 11
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 12
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 13
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 14
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 15
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 16
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 17
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 18
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 19
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 20
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 21
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 22
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 23
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 24
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 25
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 26
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 27
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 28
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 29
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 30
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 31
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 32
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 33
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 34
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 35
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 36
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 37
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 38
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 39
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 40
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 41
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 42
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 43
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 44
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 45
Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Liderul si Procesul de Conducere in Administratia Publica Locala.doc

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Perspective Europene și Românești privind Administrația Publică Locală

SUMMARY The concept of the management board or the public or to private, has led to the birth of multiple questions to which answers are given in...

Contractul colectiv de munca

Intrоducеrе Τеmɑ lucrării ɑ cоnstituit unɑ dintrе рrеоcuрărilе dоctrinеi şi рrɑcticii judiciɑrе încă dе lɑ încерuturilе lеgislɑţiеi muncii,...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Dreptul Penal European și Dreptul European al Drepturilor Omului

CAP.I DREPT PENAL EUROPEAN Secţiunea nr. 1 A. Noţiunea dreptului penal european Doctrina europeană de specialitate a reţinut existenţa dreptului...

Te-ar putea interesa și

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Relația administrației publice cu presa

I Relaţiile publice concept rol şi istorie 1.1 Delimitări conceptuale Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității la Primăria Municipiului Iași

CAP.I. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare...

Managementul informațiilor de interes public

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL COMUNICĂRII INFORMAŢIILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Comunicarea are un rol deosebit de important în procesul de...

Inițiative locale de dezvoltare economică

Dezvoltarea economică reprezintă obiectivul principal în actuala etapă şi al evoluţiei sistemului socio-economic şi premisa stabilităţii acestuia....

Comunicarea Organizațională

Introducere În lumea modernă, în lumea de azi, problemele de organizare s-au globalizat, s-au universalizat. Trăim într-o lume organizată,...

Studiu aplicativ asupra Primăriei Iași

CAP.I. Organizarea și funcționalitatea Primariei Municipiului Iași. Premise și factori de impact. 1.1.Cadrul general de înființare și organizare...

Dezvoltare comunitară - aspecte teoretice și practice

Aşa cum reiese din titlul acestui material, în lucrarea de faţă vom face referire atât la aspecte de natură teoretică ale acestui concept, cât şi...

Ai nevoie de altceva?