Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 31720
Mărime: 153.59KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.2-5

CAPITOLUL I. Consideraţiuni generale.6

§1 Apariţia şi evoluţia istorico-juridică a conceptului de eutanasie.6-14

§2. Definirea conceptului de eutanasie.15-18

§3. Eutanasia şi dreptul la viaţă.18-25

§4. Dreptul la viaţă şi "dreptul la moarte" .25-35

CAPITOLUL II.Analiza juridico penală a infracţiunii de eutanasie în legislaţia penală a Republicii Moldova.35

§1.Obiectul infracţiunii de eutanasie.35-46

§2.Caracteristica generală a laturei obiective .46-61

§3.Particularităţile laturei subiective a infracţiunii de eutanasie.61-63

§4.Subiectul infracţiunii de eutanasie .63-69

e.Delimitarea infracţiunii de eutanasie de alte fapte similare.69-75

CAPITOLULIII.Studiul comparat asupra reglementărilor juridice a răspunderii pentru fapta de eutanasie în legislaţia diferitor state.Problema legalizării şi ne încriminării în dreptul penal contemporan.

Extras din document

INTRODUCERE

Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului englez Francis Bacon, care îl utiliza cu sensul de moarte fericită, liniştită, asigurată prin comportamentul activ al medicilor de a nu abandona bolnavul în situaţia în care nu îi mai pot asigura vindecarea.

Eutanasia este definiţia în Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane (DEX) ca fiind:

1. Moarte făra dureri.

2. Metoda de provocare a unei morţi nedureroase unui bolnav incurabil, pentru a-i curma o suferinţă îndelungată şi grea;

Am ales tema dată deoarece este o temă actuală în toată lumea şi în jurul căreea se învîrt o mulţime de întrebări şi probleme care necesită o soluţionare oportună, şi datorită faptului că infracţiunea de eutanasie ţine direct de cel mai ocrotit drept al omului dreptul la viaţă fapta dată se află într-o permanenetă cotradicţie în societate referitor la faptul dacă ar putea infracţiunea de eutanasie să îmbrace o haină legală sau nu. Şi pentru aceasta apare necesitatea de a acorda o atenţie mai accentuată asupra fapte-i de eutanasie şi anume asupra analizei juridico-penale.

Actualitatea temei investigate. Viaţa umană, în orice stadiu ar fi, pornind de la demnitatea şi valoarea ei inerentă, trebuie protejată din momentul concepţiei până în cel al morţii naturale.Dintotdeauna, viaţa umană a reprezentat o valoare socială incontestabilă, indiferent de etapa de dezvoltare istorică a societăţii sau de situaţia economică şi politică a oricărui stat.Dreptul la moarte reprezintă un subiect discutabil şi controversat din toate punctele de vedere. Cu toate că este indisolubil legat de dreptul la viaţă, în majoritatea cazurilor necesitatea lui este negată, iar exercitarea liberă a acestuia de către o persoană este de cele mai multe ori condamnată. Chiar dacă, la prima vedere, s-ar părea că subiectul viaţa şi moartea omului reprezintă un subiect destul de vulnerabil din punct de vedere juridic ori unul al cărui specific este deja cunoscut, problema vizînd aprecierea calităţii vieţii umane şi luarea deciziei cu privire la lipsirea de viaţă a omului în anumite circumstanţe specifice rămîne absolut nedeterminată. Nici un act normativ nu îşi asumă riscul de a prevedea posibilitatea dispunerii de acest drept, cel puţin în anumite condiţii, când sfârşitul vieţii este inevitabil şi reprezintă o chestiune de timp.Eutanasia, ca fenomen social şi ca concept juridico-penal, generează dezaprobare din partea unora şi acceptare din partea altora. Avînd în vedere faptul că eutanasia este practicată, oficial sau nu, în toată lumea, s-a pus, de nenumarate ori, problema dacă este într-adevăr necesară legiferarea acesteia în statele europene, cu atît mai mult cu cît, deşi în majoritatea statelor aceasta constituie o infractiune, există o evidenţă discrepantă între prevederile legale existente şi punerea acestora în practică. Asemenea atitudini contradictorii duc la apariţia conflictelor de idei şi a diferitelor soluţii legislative, datorită imposibilităţii aprecierii unanime a impactului social şi juridic al acesteia. La etapa actuală, odată cu recunoaşterea legală a eutanasiei în Olanda ,Belgia si îcepînd cu anul 2009 Luxenburgul discuţiile asupra regimului juridic al acesteia s-au amplificat, axîndu-se pe căutarea unei soluţii viabile pentru fiecare stat în parte, bazată pe principiile şi valorile declarate de Constituţia fiecărui stat, de convenţiile internaţionale semnate şi ratificate, pe condiţiile de dezvoltare economică şi politică, atitudinea populaţiei, precum şi pe nivelul acordării serviciilor de sănătate, totodată luîndu-se în calcul capacitatea, posibilitatea creării şi administrării organelor de control necesare. Recomandarea numărul 1418 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei din anul 1999 cu privire la protectia drepturilor omului si a demnitatii bolnavilor aflaţi în faza terminală şi a persoanelor aflate pe moarte , observa pentru prima dată faptul că aceste persoane necesită îngrijri speciale, solicitîndu-se în acest sens statelor membre să protejeze dreptul la autodeterminare al bolnavilor aflaţi în faza terminală şi a persoanelor aflate pe moarte, fără a recunoaşte prin aceasta dreptul unei persoane de a alege momentul şi modalitatea pentru propria moarte. Mai mult ca atît, atitudinea instanţelor de judecată din diferite ţări vis-a-vis de unele cazuri, devenite răsunătoare, şi posibilitatea apariţiei unor asemenea situaţii în oricare areal geografic readuce eutanasia în actualitate, de fiecare dată cu o tot mai puternică rezonanţă.

Această situaţie de contrarietate de idei din rîndurile masei de populatie ne face tot mai mult să credem că ideea legalizării eutanasiei să fie o idee actuală chiar şi pentru Republica Moldova .Datorită acesor contrarietăţi de ideii precum şi dinamica dezvoltării societăţii atît raţional cît şi din punct de vedere ştiinţific este cert faptul că problema eutanasie ,în dreptul penal contemporan rămîne a fi o chestiune foarte actuală ne mai vorbind despre apariţia unor concepte şi tendinţe noi în domeniul dat .

Bibliografie

Lucrarea dată îşi are bază în rmatoarele izvoare de informazie ca

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 20.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1994 Nr.1.

2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10.12.1948, ratificată prin Hotărarea Parlamentului nr.207-XII din 28.09.1990, in vigoare pentru Republica Moldova de la 28.07.1990 // Buletin Oficial al Republicii Moldova. 1990. Nr.008.

3. Convenţia Europeană pentru protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, adoptată la 07.11.1997, ratificată de Republica Moldova prin Hotărarea Parlamentului nr.1928-XIII din 27.07.1997, in vigoare din 12.09.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1997. – Nr.54-55.

4.Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2002. Nr.128-129.

5. Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, nr.263-XVI, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27.10.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2005. Nr.176-181.

6. Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii, nr.411-XIII, adoptată, de Parlamentul Republicii Moldova la 28.03.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995. Nr.34.

7. Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic, nr.264-XVI, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27.09.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2005.Nr.172-175.

8. Borodac A. Drept penal. Partea Generală. Chişinău: Ştiinţa, 1994, 368 p.

9. Boroi A. Infracţiuni contra vieţii. Bucureşti: All Beck, 1999, 246 p.

10. Braunstein B. Dreptul penal al RPR. Partea Specială. Partea I. Iaşi, 1959, 237

11. Brătescu Gh. Etica Medicală. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969, 221 p.

12. Brinză S., Ulianovschi X., Stati V., Ţurcanu I., Grosu V. Drept penal. Partea Specială. Vol.II. – Chişinău: Cartier juridic, 2005, 804 p.

14.Auto-referat “Aspecte juridico-penale ale Eutanasiei” Vidaicu Mihaiela Chisinau 2008.

15.Revista Natională de Drept Nr. 4, aprilie 2005 “Dreptul la Moarte ”Vidaicu Mihaiela pag. 50-53.

16. Revista Natională de Drept Nr. 7, iulie 2006 “Evoluţia istorico-juridică a conceptului de Eutanasie” Vidaicu Mihaiela pag.52-54.

17. Revista Natională de Drept Nr. 1, ianuarie 2007 “Eutanasia în retrospective legislativă” Vidaicu Mihaiela pag. 65-66.

18. Капинус О.С. Эвтаназия в свете права на жизнь. – Москва: Камерон, 2006, 479 c.

19. Moldovan A.T. Tratat de Drept medical. – Bucureşti: All Beck, 2002, 744 p.

20. Brinză S. Infracţiuni contra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei. – Chişinău: USM, 1999, 234 p.

21. Bujor V., Şleahtiţchi V. Omor şi vătămare gravă a integrităţii corporale. – Chişinău: Universitatea de Criminologie, 2003, 126 p.

22. Antoniu G., Bulai C., Chivulescu Gh. Dicţionar Juridic Penal. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, 288 p.

23. Instrucţiunea cu privire la modul de acordare a concediului medical in Republica Moldova, aprobată prin Hotărarea Guvernului Republicii Moldova nr.57 din 11.02.1993 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1993. – Nr.2.

24. Codul penal al României, adoptat la 28.06.2004 // Monitorul Oficial al României. – 2004. – Nr.575.

25. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2002. – Nr.128-129.

26. Ordinul Ministerului Sănătăţii despre aplicarea Legii „Privind transplantul de organe şi ţesuturi umane în Republica Moldova”, Instrucţiunii cu privire la confirmarea decesului în baza constatării morţii ireversibile a ceierului (moartea cerebrală), aprobate prin ordin al Ministerului Sănătăţii nr.297 din 16.12.1999 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2000. – Nr.29-30.

27. Recommendation 1418 (1999) of the Parlamentary Assembly of the Counsil of Europe, 25 June 1999 // www.coe.int.

28. Brătescu Gh. Etica Medicală. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969, 221 p.

29. Dicţionar de Medicină Lerousse. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998, 550 p.

30. Nistoreanu Gh., Boroi A. Drept Penal. Partea Specială. – Bucureşti: All Beck, 2002, 585 p.

31. Кудрявцев В.Н., Наумов А.В. Курс Российского уголовного права. Часть Особенная – Москва: Спартак, 2002, 1040 c.

32. Кудрявцев В.Н., Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции – Москва: Наука, 1980, 296 c.

Preview document

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 1
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 2
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 3
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 4
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 5
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 6
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 7
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 8
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 9
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 10
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 11
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 12
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 13
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 14
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 15
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 16
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 17
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 18
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 19
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 20
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 21
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 22
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 23
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 24
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 25
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 26
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 27
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 28
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 29
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 30
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 31
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 32
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 33
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 34
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 35
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 36
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 37
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 38
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 39
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 40
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 41
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 42
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 43
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 44
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 45
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 46
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 47
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 48
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 49
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 50
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 51
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 52
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 53
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 54
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 55
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 56
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 57
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 58
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 59
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 60
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 61
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 62
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 63
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 64
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 65
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 66
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 67
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 68
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 69
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 70
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 71
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 72
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 73
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 74
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 75
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 76
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 77
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 78
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 79
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 80
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 81
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 82
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 83
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 84
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 85
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 86
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 87
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 88
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 89
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 90
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 91
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 92
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 93
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 94
Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia) - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Lipsirea de viata la dorinta persoanei (Eutanasia).doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Eutanasia

Introducere Dintodeauna, viaţa umană a reprezentat o valoare socială incontestabilă, indiferent de etapa de dezvoltare a societăţii sau de...

Legitima apărare în drept penal

I. Introducere Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în...

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață

ARGUMENT Conform art. 20 din Constituţie, legile interne vor fi interpretate în conformitate cu tratatele privind drepturile omului la care...

Sancțiunile Penale Aplicate Fucționarilor Publici și Demnitarilor Publici

Lucrarea de față reflectă preocuparea pentru examinarea aspectelor de doctrină și jurisprudență privind sancțiunile penale aplicate funcționarilor...

Te-ar putea interesa și

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Eutanasia

Introducere Dintodeauna, viaţa umană a reprezentat o valoare socială incontestabilă, indiferent de etapa de dezvoltare a societăţii sau de...

Eutanasia

“Nu există nici un fapt care nu ar putea fi un obiect de discuţie şi faţă de care oamenii de ştiinţă nu ar avea opinii contradictorii.” David Hume,...

Eutanasia de la compasiune la crimă

1. Actualitatea şi importanţa subiectului abordat. Dintotdeauna, viața umană a reprezentat o valoare socială incontestabilă, indiferent de etapa...

Criminologie

Capitolul IV FENOMENOLOGIA CRIMINALITĂŢII Secţiunea I NOŢIUNI, EVALUAREA ŞI TRĂSĂTURILE CRIMINALITĂŢII 4.1.1. Viziunea sistemică în...

Ai nevoie de altceva?