Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 31086
Mărime: 94.93KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
UNIVERSITATEA BIOTERRA FACULTATEA DE CONTROL ŞI EXPERTIZĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE

Cuprins

CAPITOLUL I 4

CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI 4

1.1. Definirea şi importanţa controlului 4

1.2. Controlul în organizaţii 6

1.3. Nivelele de control 7

1.4. Elementele procesului de control 9

1.4.1 Stabilirea obiectivelor-performanţă şi a standardelor 10

1.4.2. Măsurarea şi evaluarea performanţei 12

1.4.3. Întreprinderea de acţiuni corective 16

1.5. Metode de control 18

CAPITOLUL II 21

ORGANIZAREA, EXECUTAREA ŞI FINALIZAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL 21

2.1. Organizarea sistemelor de control - principii 21

2.2. Programarea şi desfăşurarea activităţii de control 26

2.3.Valorificarea surselor de informare 31

2.4. Modul de întocmire şi finalizare a actelor de control 35

2.5.Valorificarea actelor de control 40

CAPITOLUL III 43

CONTRAVENŢIA – CONŢINUT, STRUCTURĂ, APLICARE 43

3.1. Definirea şi structura contravenţiei 43

3.1.1. Scurt istoric 43

3.1.2. Conţinutul juridic şi constitutiv al contravenţiei, aplicarea acesteia în timp şi spaţiu 45

3.2. Subiectele răspunderii contravenţionale 50

3.2.1. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenponală 53

3.3. Sancţiunile contravenţionale 59

3.3.1. Sancţiunile contravenţionale principale 59

3.3.2. Măsuri complementare 59

3.3.3 Sancţiuni complementare prevăzute de legi speciale 60

3.4. Repararea pagubelor produse prin contravenţie 62

3.5. Reglementarea organizării sistemului de control privind aplicarea contravenţiilor 68

3.5.1. Constatarea contravenţiilor 68

3.5.2. Modul de constatare a contravenţiei 69

3.5.3. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei 70

3.6.Aplicarea sancţiunilor contravenţionale 73

3.7. Căile de atac împotriva sancţiunilor contravenţionale 77

CAPITOLUL IV 83

MANAGEMENTUL CONFISCĂRII BUNURILOR 83

4.1.Organizarea şi exercitarea controlului la unităţile teritorial administrative. 83

4.2. Declararea şi preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului. 84

4.3. Evaluarea şi valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 84

4.5.Procedura de distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 95

BIBLIOGRAFIE 100

Extras din document

CAPITOLUL I

CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI

1.1. Definirea şi importanţa controlului

Controlul poate fi definit ca procesul de urmărire şi supraveghere a activităţilor, în scopul asigurării că acestea sunt îndeplinite aşa cum au fost planificate şi proiectate şi totodată de corectare a abaterilor semnificative.

Mai concis, controlul este un proces de urmărire a performanţei şi întreprinderea de măsuri care să asigure atingerea rezultatelor dorite. Toţi managerii sunt implicaţi în funcţia de control, chiar şi în condiţiile în care unităţile îndeplinesc activităţile aşa cum au fost planificate. Ei nu pot cunoaşte dacă unităţile lor funcţionează şi execută în mod corespunzător sarcinile până când ei nu au evaluat ce activităţi au fost executate şi nu au comparat performanţa reală cu standardul dorit. Un sistem de control eficace asigură realizarea deplină a activităţilor în modalităţile care conduc la atingerea obiectivelor organizaţionale. Criteriul de eficacitate pentru un sistem de control îl reprezintă nivelul sau gradul de congruenţă pe care îl asigură îndeplinirii obiectivelor. Dacă un sistem de control uneori conduce la congruenţa obiectivelor şi alteori la conflict în realizarea obiectivelor, acesta va fi un sistem ineficace sau mai puţin eficace decât s-a dorit.

Planificarea poate fi bine făcută, poate fi creată o structură organizaţională pentru a facilita eficacitatea atingerii obiectivelor şi salariaţii pot fi direcţionali şi motivaţi. Dar toate acestea nu ne dau garanţia că activităţile se vor desfăşura aşa cum au fost planificate şi că obiectivele managerilor sunt urmărite pentru a fi îndeplinite. Deci controlul este important, pentru că el constituie legătura finală în lanţul final al managementului -supravegherea pentru a se asigura că activităţile se desfăşoară aşa cum au fost planificate, iar când apar abateri semnificative, să se ia măsuri care să le corecteze. Oricum, valoarea funcţiei de control, în mod esenţial, constă în relaţia sa cu planificarea şi cu delegarea activităţilor. În capitolul privind planificarea am descris obiectivele de bază ale planificării, obiectivele sau direcţionarea specifică managerilor. Însă, numai stabilirea obiectivelor sau acceptarea lor de către subordonaţi nu ne dau garanţia că activităţile necesare vor fi îndeplinite. Chiar şi planurile cele mai fundamentale pot funcţiona greşit. Managerul eficace trebuie să urmărească şi să se asigure că acţiunile scontate sunt întreprinse de alţii şi obiectivele prevăzute vor fi în mod real realizate.

Managerii găsesc că este dificil să delege o parte din activităţile lor. Cauza principală o constituie teama că subordonaţii vor face ceva rău, pentru care managerul va fi responsabil. Astfel, mulţi manageri sunt tentaţi să facă ei înşişi toate lucrările şi să evite delegarea. Această rezistenţă în privinţa delegării poate fi diminuată dacă managerii dezvoltă un sistem eficace de control. Un astfel de sistem poate prevede informaţia necesară şi feedback-ul privind performanţa subordonaţilor cărora le-a delegat autoritatea. Un sistem eficient de control este, deci, mai important, deoarece managerii trebuie să-şi delege autoritatea, dar întrucât ei sunt responsabili pentru deciziile pe care subordonaţii lor le elaborează şi le iau, managerii de asemenea au nevoie de un mecanism de tip feedback.

Activitatea de control efectivă cere trei faze de bază sau componente:

1. Stabilirea standardelor de performanţă şi a obiectivelor;

2. Analizarea comparativă a activităţilor şi rezultatelor cu standardele;

3. Corectarea performanţei care nu se potriveşte cu perspectivele, modificarea standardelor care sunt nesatisfăcătoare sau acţiunea de a valorifica avantajul oportunităţilor (şanselor) care au fost descoperite.

Un sistem de control managerial este similar unui termostat dintr-o locuinţă. Temperatura selectată constituie obiectivul performanţă sau standardul cu care se va compara temperatura camerei. Termostatul este instrumentul de control. El supraveghează continuu temperatura camerei şi trimite informaţii la sursa de încălzire când temperatura coboară sub standard sau când este deasupra lui. Sursa de căldură - corectorul performanţei -acţionează pe baza informaţiei, emanând mai multă căldură dacă în cameră este prea rece sau prindu-se când temperatura selectată este atinsă. Când o nouă informaţie este trimisă de termostat, sursa de căldură din nou va face ajustările necesare.

Preview document

Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 1
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 2
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 3
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 4
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 5
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 6
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 7
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 8
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 9
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 10
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 11
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 12
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 13
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 14
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 15
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 16
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 17
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 18
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 19
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 20
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 21
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 22
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 23
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 24
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 25
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 26
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 27
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 28
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 29
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 30
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 31
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 32
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 33
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 34
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 35
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 36
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 37
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 38
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 39
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 40
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 41
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 42
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 43
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 44
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 45
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 46
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 47
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 48
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 49
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 50
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 51
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 52
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 53
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 54
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 55
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 56
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 57
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 58
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 59
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 60
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 61
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 62
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 63
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 64
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 65
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 66
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 67
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 68
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 69
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 70
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 71
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 72
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 73
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 74
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 75
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 76
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 77
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 78
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 79
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 80
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 81
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 82
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 83
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 84
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 85
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 86
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 87
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 88
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 89
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 90
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 91
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 92
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 93
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 94
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 95
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 96
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 97
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 98
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 99
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 100
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 101
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 102
Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Managementul Sistemului de Administrare a Contraventiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Contravenții

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE 1.1 Noţiuni introductive Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Cauzele care Inlatura Raspunderea Contraventionala

1. Contraventia – Definitie si trasaturi Contraventia este considerata de multi specialisti ca fiind o institutie a dreptului administrativ cu...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Managementul Resurselor Umane

Implicaţiile turismului, contribuţia majoră a acestuia la dezvoltarea economiei unei ţări, situează această ramură în topul activităţilor cu...

Studiu de Calitate

Memoriu justificativ Este greu de apreciat si mai ales de exprimat in cuvinte importanta sticlei pentru civilizatia actuala.O data cu dezvoltarea...

Ce Este Managementul

Cateva consideratii privind managementul public. 1.1. Ce este managementul Conducerea este o activitate tot atat de veche ca si civilizatia...

Servicii Publice

1.NOTIUNEA DE SERVICIU PUBLIC „Un serviciu este orice acţiune sau execuţie pe care un subiect o poate efectua, pentru un altul, care este...

Ai nevoie de altceva?