Mandatul Parlamentar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 37581
Mărime: 136.52KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Parlamentul are principalul rol de a adopta dispoziţiile cele mai importante pentru organizarea vieţii sociale şi de stat, de a decide în anumite domenii, cum ar fi: declaraţia de război, prelungirea peste 12 zile a stării de asediu etc.

Membrii Adunării Naţionale şi ai Senatului au posibilitatea iniţiativei legislative, concomitent cu cea a guvernului.

Un rol important în activitatea legislativă, revine Consiliului Constituţional, care cuprinde membri de drept şi membri numiţi, în număr de nouă, desemnaţi pe o perioadă de nouă ani, trei de Preşedintele republicii, trei de către preşedintele Adunării Naţionale şi trei de către preşedintele Senatului. Consiliul Constituţional, când este sesizat cu existenţa unor prevederi neconstituţionale în proiecte de legi, sau în cazul ivirii unor divergenţe între Guvern şi Adunare cu privire la legalitatea unei măsuri ce urmează a se lua, decide fără drept de apel, asupra divergenţei în termen de opt zile.

Un rol mai puţin important are, în sistemul legislativ francez, Consiliul economic şi social, care este mai mult un organ consultativ, de avizare pentru proiectele de legi cu caracter economic şi social

Cât priveşte începutul mandatului parlamentar, trebuie aşadar să se distingă între momentul proclamării rezultatului alegerilor şi momentul validării mandatului. După centralizarea şi constatarea rezultatului alegerilor, biroul electoral de circumscripţie, pe baza comunicării făcute de Biroul Electoral Central, eliberează candidatului ales «certificatul doveditor» al alegerii sale ca deputat, respectiv ca senator. Apoi, Biroul Electoral Central înaintează procesele sale verbale, privind rezultatele «definitive» ale alegerilor, Camerei Deputaţilor şi Senatului. Camerele Parlamentului, fiecare în parte, după dezbaterea raportului comisiei de validare, procedează la validarea sau invalidarea mandatelor de deputaţi şi senatori, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor fiecărei Camere, între cele două momente - eliberarea certificatului doveditor şi validarea mandatului - cel ales este parlamentar, sub rezerva validării mandatului Aşadar, titlul juridic de ales este dobândit odată cu proclamarea rezultatelor definitive ale alegerilor. Intrarea efectivă în funcţiune a celui ales se produce de la data constituirii legale a Camerelor, adică, potrivit regulamentelor, după validarea a cel puţin două treimi din mandate.

Mandatul parlamentarului încetează, fie printr-o forma colectivă (la expirarea legis¬laturii legale sau la data disoluţiei Parlamentului), fie într-o formă individuală (prin deces, prin demisie sau de drept).

Efectul incompatibilităţii îl constituie încetarea mandatului: fie de drept, prin ivirea cauzei de incompatibilitate sancţionată ca atare, fie prin demisia parlamentarului, care decide astfel abandonarea mandatului.

Capitolul I Dreptul parlamentar

1.1. Noţiunea de drept parlamentar

1.1.1 Definiţia dreptului parlamentar

Asociind la substantivul «drept», adjectivul «parlamentar», sintagma astfel construită semnifică, într-o definiţie comodă, care se sprijină exclusiv pe valorile semantice ale termenilor ce o alcătuiesc, ansamblul normelor juridice privitoare la Parlament. Această posibilă definiţie sugerează însă două perspective de abordare a conceptului de «drept parlamentar»: una - care ar avea drept reper domeniul constituit ca obiect al reglementării; alta - care porneşte de la natura normelor articulate în «dreptul parlamentar». Ar rezulta astfel că, într-un sens, dreptul parla-mentar cuprinde ansamblul regulilor care au ca obiect organizarea, alcătuirea, prero¬gativele şi funcţionarea adunărilor parlamentare, indiferent de natura acelor reguli (constituţionale, organice, ordinare, de ordine interioară); într-un alt sens, dreptul parlamentar poate fi definit ca «drept special» al adunărilor, desemnând o «legalitate specifică» acestora, ca expresie a autonomiei lor şi ca prerogativă de autoorganizare. Această «legalitate specifică» se interpune între legalitatea generală, «îndeosebi consti¬tuţională», pe care este ţinută să o respecte, şi persoanele care sunt plasate în dependenţa sa, cărora ea li se aplică direct. Dintr-o asemenea perspectivă, dreptul parlamentar cuprinde ansamblul regulilor scrise sau cutumiare pe care le urmează membru adunărilor parlamentare în comportamentul lor individual sau colectivi Este un «drept interior», disciplinar, având ca sursă regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei Camere. Această a doua definiţie are, evident, câteva scăderi: a) Ea nu cuprinde întreaga sferă a raporturilor parlamentare, îndeosebi cele dintre parlament şi parlamentari, precum şi dintre aceştia şi alte organe sau persoane; b)Reduce însăşi semnificaţia regulamentelor interioare ale adunărilor, care nu sunt pur şi simplu ori nu sunt numai un breviar al comportamentului parlamentarilor; c) Constituie sursa unică a dreptului parlamentar, «legea interioară» a adunării sau adunărilor.

Preview document

Mandatul Parlamentar - Pagina 1
Mandatul Parlamentar - Pagina 2
Mandatul Parlamentar - Pagina 3
Mandatul Parlamentar - Pagina 4
Mandatul Parlamentar - Pagina 5
Mandatul Parlamentar - Pagina 6
Mandatul Parlamentar - Pagina 7
Mandatul Parlamentar - Pagina 8
Mandatul Parlamentar - Pagina 9
Mandatul Parlamentar - Pagina 10
Mandatul Parlamentar - Pagina 11
Mandatul Parlamentar - Pagina 12
Mandatul Parlamentar - Pagina 13
Mandatul Parlamentar - Pagina 14
Mandatul Parlamentar - Pagina 15
Mandatul Parlamentar - Pagina 16
Mandatul Parlamentar - Pagina 17
Mandatul Parlamentar - Pagina 18
Mandatul Parlamentar - Pagina 19
Mandatul Parlamentar - Pagina 20
Mandatul Parlamentar - Pagina 21
Mandatul Parlamentar - Pagina 22
Mandatul Parlamentar - Pagina 23
Mandatul Parlamentar - Pagina 24
Mandatul Parlamentar - Pagina 25
Mandatul Parlamentar - Pagina 26
Mandatul Parlamentar - Pagina 27
Mandatul Parlamentar - Pagina 28
Mandatul Parlamentar - Pagina 29
Mandatul Parlamentar - Pagina 30
Mandatul Parlamentar - Pagina 31
Mandatul Parlamentar - Pagina 32
Mandatul Parlamentar - Pagina 33
Mandatul Parlamentar - Pagina 34
Mandatul Parlamentar - Pagina 35
Mandatul Parlamentar - Pagina 36
Mandatul Parlamentar - Pagina 37
Mandatul Parlamentar - Pagina 38
Mandatul Parlamentar - Pagina 39
Mandatul Parlamentar - Pagina 40
Mandatul Parlamentar - Pagina 41
Mandatul Parlamentar - Pagina 42
Mandatul Parlamentar - Pagina 43
Mandatul Parlamentar - Pagina 44
Mandatul Parlamentar - Pagina 45
Mandatul Parlamentar - Pagina 46
Mandatul Parlamentar - Pagina 47
Mandatul Parlamentar - Pagina 48
Mandatul Parlamentar - Pagina 49
Mandatul Parlamentar - Pagina 50
Mandatul Parlamentar - Pagina 51
Mandatul Parlamentar - Pagina 52
Mandatul Parlamentar - Pagina 53
Mandatul Parlamentar - Pagina 54
Mandatul Parlamentar - Pagina 55
Mandatul Parlamentar - Pagina 56
Mandatul Parlamentar - Pagina 57
Mandatul Parlamentar - Pagina 58
Mandatul Parlamentar - Pagina 59
Mandatul Parlamentar - Pagina 60
Mandatul Parlamentar - Pagina 61
Mandatul Parlamentar - Pagina 62
Mandatul Parlamentar - Pagina 63
Mandatul Parlamentar - Pagina 64
Mandatul Parlamentar - Pagina 65
Mandatul Parlamentar - Pagina 66
Mandatul Parlamentar - Pagina 67
Mandatul Parlamentar - Pagina 68
Mandatul Parlamentar - Pagina 69
Mandatul Parlamentar - Pagina 70
Mandatul Parlamentar - Pagina 71
Mandatul Parlamentar - Pagina 72
Mandatul Parlamentar - Pagina 73
Mandatul Parlamentar - Pagina 74
Mandatul Parlamentar - Pagina 75
Mandatul Parlamentar - Pagina 76
Mandatul Parlamentar - Pagina 77
Mandatul Parlamentar - Pagina 78
Mandatul Parlamentar - Pagina 79
Mandatul Parlamentar - Pagina 80
Mandatul Parlamentar - Pagina 81
Mandatul Parlamentar - Pagina 82
Mandatul Parlamentar - Pagina 83
Mandatul Parlamentar - Pagina 84
Mandatul Parlamentar - Pagina 85
Mandatul Parlamentar - Pagina 86
Mandatul Parlamentar - Pagina 87
Mandatul Parlamentar - Pagina 88
Mandatul Parlamentar - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Mandatul Parlamentar.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Institutiile Statului - Parlamentul

1. Constituirea Parlamentului Conform dispozitiilor art. 61, alin. (1), Parlamentul este un organ reprezentativ suprem si unica autoritate...

Parlamentul European

CAP 1. SCURT ISTORIC AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European este singura institutie supranationala ai carei membri sunt alesi in mod...

Noțiunea și Funcțiile Parlamentului

Introducere Fiecare epocă istorică are conceptia sa despre esentă, legitimitate, continutul si modalitătile de exercitare a puterii. Dar un...

Parlamentul României

Istoria parlamentară în România începe în anul 1831 când în Ţara Românească a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit "Regulamentul...

Drept International Public - Suveranitatea

Dezvoltarea ideii de suveranitate Evoluţia dreptului internaţional are la bază un set de principii şi reglementari ce s-au dezvoltat concomitent...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Parlamentul European

Istoric Parlamentul european este unul din organele Comunitatilor Europene. Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeana a...

Ai nevoie de altceva?