Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 20290
Mărime: 2.92MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Ion Imbrescu
Dreptul familiei...lucrare de licenta sustinuta la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative Resita, specializarea Administratie publica

Cuprins

SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE

1.1 Evoluţia legislativă .6

1.2 Numele .8

1.2.1 Numele de familie .10

1.2.2 Prenumele .10

1.2.3 Pseudonimul şi porecla .10

CAPITOLUL 2

MODURILE DE DOBÂNDIRE ŞI STABILIRE A NUMELUI

2.1 Dobândirea numelui de către copilul născut din căsătorie .13

2.2 Dobândirea numelui de către copilul din afara căsătoriei .14

2.3 Stabilirea numelui de familie şi prenumelui copilului găsit .16

2.4 Dobândirea prenumelui .17

CAPITOLUL 3

MODIFICAREA NUMELUI DE FAMILIE

3.1 Noţiuni introductive cu privire la modificarea numelui de familie .19

3.2 Modificarea numelui de familie ca urmare a modificării stării civile .20

3.2.1 Modificarea numelui de familie ca efect al căsătoriei .20

3.2.2 Modificarea numelui de familie ca efect al desfacerii căsătoriei .21

3.2.3 Modificarea numelui de familie în cazul nulităţii sau al anulării căsătoriei .23

3.2.4 Modificarea numelui de familie prin încetarea căsătoriei .24

3.2.5 Modificarea numelui de familie ca efect al adopţiei .27

3.2.6 Modificarea numelui de familie ca efect al stabilirii filiaţiei faţa de mama şi al stabilirii paternităţii.30

3.2.7 Modificarea numelui de familie ca efect al tăgăduirii paternităţii .31

CAPITOLUL 4

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

4.1 Noţiuni generale .34

4.1.1 Cazurile de schimbare a numelui .34

4.2 Procedura privind schimbarea numelui pe cale administrativă .37

4.2.1 Cererea de schimbare a numelui .37

4.2.2 Soluţionarea cererii de schimbare a numelui .39

4.2.3 Înscrierea menţiunii de schimbare a numelui .40

4.3 Retranscrierea numelui .44

4.3.1 Noţiune şi reglementare .44

4.3.2 Procedura retranscrierii numelui .44

4.4 Reglementări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă a persoanelor fizice în ţarile U.E .46

CAPITOLUL 5

SPEŢE .49

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .51

ANEXE .55

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .58

Extras din document

CAPITOLUL 1

SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE

1.1 Evoluţia legislativă

Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat de o anumită cerinţă socială. Această necesitate decurge din nevoia de identificare a oamenilor în cadrul societăţii.

Dacă în Grecia Antică sistemul era foarte simplu întrucat persoanele aveau nume unic precum: Selon, Demostene, Pericle, la români era compus din trei elemente de valoare, precum: nomen sau nomengentile, ce era elementul comun tuturor membrilor aceleiaşi ginte; praenomen, reprezenta al doilea element cu ajutorul căruia se identificau între ei membrii aceleiaşi ginte; cognomenul este cel de-al treilea element care înseamna porecla.

După caderea Imperiului Roman s-a renuntat la acest sistem si s-a adoptat numele sfinţilor, însa fiind insuficient s-a revenit la sistemul numelui patronimic precedat de un prenume.

În România conform Regulamentului Organic orice persoană trebuia să aibă un nume dublu compus dintr-un prenume şi un nume.

Primul act normativ care reglementează probleme referitoare la numele persoanei fizice este Legea asupra numelui, nr. 18 din martie 1985, în care se prevedea că: nu este permis nimanui de a purta alt nume patronimic decât acela cu care este înscris în actele de stare civilă; locuitorii români, săteni, care nu au nume patronimic işi vor putea forma unul, cu numele de botez al tatălui lor, la care se adaugă una din terminaţiile care sunt în datina ţarii, cum ar fi “escu” sau “eanu”, de natură a diferenţia numele de prenume; femeia măritată ia numele patronimic al soţului şi îl pierde prin divorţ; schimbarea numelui pe cale administrativă se aprobă de Consiliul de Miniştri şi operează cu deplin drept şi asupra soţiei şi copiilor.

Legea nr. 18 a fost abrogată odată cu apariţia Legii nr. 72 din aprilie 1936 în care se prevedea că: ia numele de familie al tatălui copilul legitim. Copilul nelegitim, dar recunoscut ia numele de familie al mamei.

O alta prevedere importantă era aceea că femeia căsătorită putea adăuga alături de numele

soţului şi numele propriu de familie.

Ulterior şi-au făcut apariţia şi alte reglementări în domeniu, după cum urmează: Legea nr. 29 din ianuarie 1942, care prevedea că: aprobarea de redobândire a numelui se dă de către judecătorie; Legea nr. 29 din ianuarie 1942, care prevedea că: beneficiul redobândirii numelui aparţine numai românilor; Legea nr. 26 din 1944, care prevedea în mod expres că: hotărârea judecătoriei prin care se încredinţează redobândirea numelui se publică sub formă de tabel de Ministerul Justiţiei în Buletinul Oficial şi numai după publicare persoana în cauză poartă numele redobândit; Legea nr. 646 din 14.08.1945 abrogă Legea nr. 72 din 1936 şi păstrează regulile anterioare referitoare la dobândirea numelui de familie prin efectul legii, iar schimbarea numelui pe cale administrativă se aprobă de Ministrul Justiţiei având efecte asupra soţiei şi copiilor; Decretul nr. 54 din 10.02.1949, prin care se dă dreptul la schimbarea numelui pe cale administrativă nu numai a numelui de familie, ci şi a prenumelui; Decretul nr. 272 din 30.12.1950, de la apariţia căruia actele de stare civilă se desfăşoară sub conducerea, îndrumarea şi controlul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), prin Direcţia Generală a Miliţiei (D.G.M.); Decretul nr. 273 din 30.12.1950, referitor la schimabarea de nume, prevedea că: schimbarea numelui pe cale administrativă se încuviinţeaza de către M.A.I. prin D.G.M. şi nu produce efecte asupra soţiei şi copiilor; Decretul nr. 182 din 19.10.1951, prin care se creează Institutia Înfierii, care de fapt este o adopţiune care produce toate efectele filiaţiei fireşti; Codul Familie, intrat în vigoare la data de 1.02.1954; Decretul nr. 957 din 1968 cu privire la nume; O.G. nr. 41 din 2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice,1 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323 din 2003.2

Din cele relatate anterior deducem că prin intermediul numelui identificăm persoana fizică şi o individualizăm pe aceasta în raporturile juridice.

Din punct de vedere al dreptului civil se disting trei elemente esenţiale care permit identificarea unei persoane fizice: numele – este cel care o desemnează; domiciliul – reprezintă poziţia geografică în care se află; starea civilă – stabileşte identitatea juridică şi constituie premisa înregistrării sale prin actele de stare civilă.

În conformitate cu art. 1 din Legea 119 din 16.10.1996, cu privire la actele de stare civilă,3 dovada tuturor acestor evenimente şi activităţi referitoare la starea civilă a persoanei fizice, se face prin înscrisuri autentice, numite acte de stare civilă, atât în interesul statului cât şi al persoanei.

Elementele care formează starea civilă a unei persoane constituie un tot şi face ca statutul civil al acesteia să fie unic si indivizibil, iar potrivit unei opinii, raportul dintre statut şi persoană este similar celui dintre corp şi umbra sa.1

Preview document

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 1
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 2
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 3
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 4
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 5
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 6
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 7
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 8
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 9
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 10
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 11
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 12
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 13
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 14
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 15
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 16
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 17
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 18
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 19
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 20
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 21
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 22
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 23
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 24
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 25
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 26
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 27
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 28
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 29
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 30
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 31
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 32
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 33
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 34
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 35
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 36
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 37
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 38
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 39
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 40
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 41
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 42
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 43
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 44
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 45
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 46
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 47
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 48
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 49
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 50
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 51
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 52
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 53
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 54
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 55
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 56
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 57
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 58
Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Guvernul României și atribuțiile sale

Guvernul şi atribuţiile sale 1. Introducere 1.1. Istoricul reglementării instituţiei Regulamentele Organice nu au reprezentat prima consti¬tuţie...

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Codul Familiei și în Noul Cod Civil

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII PRELIMINARE 1.) Evoluţia raporturilor patrimoniale dintre soţi Familia monogamă, cu finalitatea pe care a avut-o la...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Contractul - Izvor Principal de Obligații

INTRODUCERE Prin izvor de obligaţie înţelegem orice fapt juridic – împrejurare – care dă naştere unui raport juridic obligaţional, generând pentru...

Te-ar putea interesa și

Drept Civil II - persoanele

CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte...

Persoana fizică

1. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice a) Definitie – aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi si obligatii civile b) Durata:...

Dreptul Familiei

Sectiunea 1 - Notiunea de familie Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o parte, de...

Drept Civil - Parte Generala

CURS 1 4 octombrie 2007 1. DEFINIŢII. Dreptul = totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre oameni cu privire la viaţa...

Ai nevoie de altceva?